Εμφάνιση 1-7 από 7
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.015
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Α) Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών

  Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 28 Αυγούστου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση των νέων υπηρεσιών Unlimited GB, διαθέσιμες για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα προγράμματα W 2GB & W 5GB (με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE).
  Οι συνδρομητές μπορούν να ζήσουν την εμπειρία Unlimited GB με 3 επιλογές:

  Υπηρεσία
  Unlimited GB
  Unlimited GB
  Unlimited GB
  Διάρκεια
  1 ημέρα
  7 ημέρες
  Αυτόματη μηνιαία ανανέωση
  Ενσωματωμένη χρήση
  Απεριόριστα GB*
  Απεριόριστα GB*
  Απεριόριστα GB*
  Κόστος
  3,00 €
  7,00 €
  20,00 €
  (συνδρομητές W 2GB & W 5GB χωρίς συνδυασμό WIND ONE)
  15,00 €
  (συνδρομητές W 2GB & W 5GB με συνδυασμό WIND ONE)
  Διαθέσιμα MB κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. (εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης)
  717 ΜΒ
  2509 ΜΒ
  7168 ΜΒ
  Τρόποι ενεργοποίησης
  Μέσω myWIND (app/desktop)
  Μέσω δωρεάν SMS: A1 στο 1285
  Μέσω δωρεάν SMS: A7 στο 1285
  Μέσω δωρεάν SMS: A NAI στο 1202
  Διαθέσιμα για συνδρομητές
  Συνδρομητές στα προγράμματα W 2GB & W 5GB με ή χωρίς συνδυασμό WIND
  ONE

  * Μετά την κατανάλωση 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, συνεχίζεται η απεριόριστη χρήση Mobile Internet με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Μbps. Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

  Επίσης, από 28 Αυγούστου 2019, ξεκινάει η εμπορική διάθεση της μηνιαίας υπηρεσίας Data 15GB, διαθέσιμη για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών (εξαιρούνται οι συνδρομητές στα νέα προγράμματα W 2GB, W 5GB & W Unlimited GB με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE).

  Υπηρεσία Data 15GB
  Διάρκεια Αυτόματη μηνιαία ανανέωση
  Ενσωματωμένη χρήση 15GB
  Κόστος 20,00 € (συνδρομητές σε προγράμματα W, WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση)
  15,00 € (συνδρομητές σε προγράμματα W & WIND to ALL με συνδυασμό Triple Play)
  Διαθέσιμα MB κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε.
  (εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης)
  7168 ΜΒ
  Τρόποι ενεργοποίησης Μέσω myWIND (app/desktop)
  Μέσω δωρεάν SMS: DATA NAI στο 1202
  Διαθέσιμο για συνδρομητές Συνδρομητές συμβολαίου κινητής & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών
  (εξαιρούνται τα προγράμματα W 2GB, W 5GB, W Unlimited GB και οι συνδυασμοί τους σε WIND ONE)

  Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

  Β) Αλλαγές σε υφιστάμενα οικονομικά προγράμματα για συνδρομητές Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

  Από 28 Αυγούστου 2019, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στο οικονομικό πρόγραμμα W Unlimited GB και τους συνδρομητές με ενεργή την μηνιαία υπηρεσία ‘Υπηρεσία Unlimited GB’, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προγράμματος W Unlimited GB & της μηνιαίας υπηρεσίας ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ παραμένουν ως έχουν.

  Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής επιχειρήσεων στα οικονομικά προγράμματα W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus παραμένουν ως έχουν.

  Γ) Αλλαγές σε υφιστάμενα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

  Από 28 Αυγούστου 2019, παύει η εμπορική διάθεση για νέες ενεργοποιήσεις των μηνιαίων υπηρεσιών ‘Mobile Internet 15GB’ & ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ για συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενοι συνδρομητές που διατηρούν ενεργή κάποια από τις 2 υπηρεσίες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν κανονικά πρόσβαση σε αυτές, χωρίς καμία διαφοροποίηση, με μόνη εξαίρεση την αλλαγή των ονομασιών των σχετικών υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στον ακόλουθο Πίνακα με τίτλο Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση.

  Τέλος, στοχεύοντας στην απλοποίηση των ονομασιών εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμων επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών σε συνδρομητές συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων, η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 01 Σεπτεμβρίου 2019, θα ισχύουν νέες απλοποιημένες εμπορικές ονομασίες για εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμες μηνιαίες υπηρεσίες καθώς και σε εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες με διάρκεια 20 ή 30 ημέρες για συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου Κινητής και Καρτοσύνδεσης Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

  Όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (χρεώσεις, παροχές, τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) παραμένουν ως έχουν.

  Συνδρομητές σε συμβόλαια Κινητής & Καρτοσύνδεσης για ιδιώτες § Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Μηνιαίο
  Πάγιο (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Εντολή ενεργοποίησης μέσω SMS
  Εντολή απενεργοποίησης μέσω SMS
  Mobile Internet 1GB
  Data 1 GB
  5,05 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  1GB NAI στο 1202
  1GB ΟΧI στο 1202
  Mobile Internet 2.5GB
  Data 2,5 GB
  7,57 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  2,5GB NAI στο 1202
  2,5GB ΟΧI στο 1202
  WIND Mobile Internet 1GB
  Data 1 GB
  5,03 €
  WIND Καρτοσύνδεση
  1GB στο 1210
  1GB ΟΧΙ στο 1210
  Υπηρεσία 2,5 GB
  Data 2,5 GB
  7,50 €
  WIND Καρτοσύνδεση
  2.5GIGΑ NAI στο 1202
  2.5GIGΑ ΟΧΙ στο 1202
  1500 to WIND & Q
  1500 λεπτά προς WIND & Q
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  1500 ΝΑΙ στο 1202
  1500 ΟΧΙ στο 1202
  Υπηρεσία 200 προς όλους
  200 λεπτά προς όλους
  5,04 €
  WIND Καρτοσύνδεση
  200ΜΙΝ ΝΑΙ στο 1202
  200ΜΙΝ ΟΧΙ στο 1202
  SMS 100
  100 SMS προς όλους
  5,05 €
  WIND Καρτοσύνδεση
  100SMS στο 1218
  100SMS ΟΧΙ στο 1218
  SMS To ALL 100
  100 SMS προς όλους
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  100SMS ΝΑΙ στο 1202
  100SMS ΟΧΙ στο 1202
  Υπηρεσία Talk to EU
  Talk to EU
  3,00 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  ΕΕ ΝΑΙ στο 1202
  ΕΕ ΟΧΙ στο 1202
  Διεθν.κλ. Αλβ-Ιτα, λοιπές χώρες
  20 λεπτά προς Αλβανία, Ιταλία & λοιπά Βαλκάνια
  4,44 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  7 ΝΑΙ στο 1202
  7 ΟΧΙ στο 1202
  Διεθν. κλ. ΡουμανίαΒουλγαρία
  120 λεπτά προς Βουλγαρία & Ρουμανία
  5,05 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  8 ΝΑΙ στο 1202
  8 ΟΧΙ στο 1202
  Διεθν. κλ. Γερ-Γαλ-Ην. Βασ.
  90 λεπτά προς Γερμανία,
  Γαλλία & Ηνωμένο Βασίλειο
  7,06 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  9 ΝΑΙ στο 1202
  9 ΟΧΙ στο 1202
  Διεθν. κλ. Κύπρος
  200 λεπτά προς Κύπρο
  7,06 €
  Προγράμματα συμβολαίου
  WIND & WIND
  Καρτοσύνδεση
  10 ΝΑΙ στο 1202
  10 ΟΧΙ στο 1202  § Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Υπηρεσία Unlimited GB
  Data Unlimited GB
  15,00 €
  Nέα προγράμματα συμνολαίου W
  10,00 €
  Νέα προγράμματα συμβολαίου W κάτω από συνδυασμό WIND ONE
  Υπηρεσία Mobile Internet 15 GB
  Data 15 GB
  15,00 €
  Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W &
  WIND to ALL)
  10,00 €
  Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W & WIND to ALL κάτω από συνδυασμό Triple Play
  Mobile Internet 100MB
  Data 100 MB
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 100MB.
  Data 100 MB
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 350MB
  Data 350 MB
  10,08 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 750MB
  Data 750 MB
  15,12 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 750MB.
  Data 750 MB
  15,12 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 100
  Data 100 MB
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 350
  Data 350 MB
  10,08 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 750
  Data 750 MB
  15,12 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Mobile Internet 1500
  Data 1500 MB
  20,16 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Επιλογή SMS 60 - Consumer
  60 SMS προς όλους
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Επιλογή SMS 120 - Consumer
  120 SMS προς όλους
  9,08 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Επιλογή SMS 300 - Consumer
  300 SMS προς όλους
  22,18 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  Επιλογή MMS 15 - Consumer
  15 MMS προς όλους
  3,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  SMS To ALL 30
  30 SMS προς όλους
  3,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  SMS To ALL 60
  60 SMS προς όλους
  5,03 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  SMS To ALL 120
  120 SMS προς όλους
  9,08 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  SMS To ALL 300
  300 SMS προς όλους
  15,12 €
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
  § Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με διάρκεια 20 ή 30 ημερών
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Κόστος (με ΦΠΑ)
  Διάρκεια
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Εντολή ενεργοποίησης μέσω SMS
  Πακέτο Mobile Internet 10
  GB
  Data 10 GB για 30 ημέρες
  20,00 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
  10GB1 ΝΑΙ στο 1202
  10,00 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to ALL κάτω από συνδυασμό WIND ONE ή
  Triple Play
  10GB2 ΝΑΙ στο 1202
  TALK 600
  600 λεπτά προς WIND & Q για 30 ημέρες
  5,03 €
  30 ημέρες
  WIND Καρτοσύνδεση
  600ΛΕΠΤΑ στο 1218
  TEXT to ALL
  100 SMS προς όλους για 30 ημέρες
  5,03 €
  30 ημέρες
  WIND Καρτοσύνδεση
  100SMS30ΗΜ στο 1218
  Διεθνείς Κλήσεις προς Αλβανία & Ιταλία
  20 λεπτά προς Αλβανία,
  Ιταλία & λοιπά Βαλκάνια για 30 ημέρες
  4,44 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
  6 στο 1285
  Διεθνείς Κλήσεις προς Βουλγαρία & Ρουμανία
  120 λεπτά προς Βουλγαρία και Ρουμανία για 30 ημέρες
  5,05 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
  3 στο 1285
  Διεθνείς κλήσεις προς
  Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο
  90 λεπτά προς Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο
  Βασίλειο για 30 ημέρες
  7,06 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
  4 στο 1285
  Διεθνείς Κλήσεις προς Κύπρο
  200 λεπτά προς Κύπρο για 30 ημέρες
  7,06 €
  30 ημέρες
  Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
  5 στο 1285

  Συνδρομητές σε συμβόλαια κινητής για Επιχειρήσεις
  § Εμπορικά Διαθέσιμα Μηνιαία Επιπρόσθετα Πακέτα Υπηρεσιών
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Mobile Internet 1GB
  Data 1 GB
  5,05 €
  Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, W Business Unlimited
  & Unlimited Plus, XS Business, Business to All
  Mobile Internet 1500MB
  Data 1,5 GB
  20,16 €
  Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
  Mobile Broadband 5GB
  Data 5 GB
  30,73 €
  Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
  Mobile Broadband NonStop
  Data Non-Stop
  51,06 €
  Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All & Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband Basic
  Data Basic
  3,65 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband 300MB
  Data 300 MB
  15,62 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband-5GB
  Data 5 GB
  30,73 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband 10GB
  Data 10 GB
  40,63 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband 1GB
  Data 1 GB
  20,16 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband

  § Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Μηνιαία Επιπρόσθετα Πακέτα Υπηρεσιών
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Mobile Internet 100MB
  Data 100 MB
  5,03 €
  Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
  Mobile Internet 350MB
  Data 350 MB
  10,08 €
  Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
  Mobile Internet 750MB
  Data 750 MB
  15,12 €
  Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
  Mobile Internet 500MB
  Data 500 MB
  3,03 €
  Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
  Mobile Internet 2.5GB
  Data 2,5 GB
  7,56 €
  Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
  Mobile Broadband 2.6GB Promo
  Data 2,6 GB (promo)
  0,00 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband 1GB_promo
  Data 1 GB (promo)
  20,16 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
  Mobile Broadband 50hrs Promo
  Data 50 Hrs (promo)
  0,00 €
  Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband  § Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με ορισμένη διάρκεια
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Διάρκεια
  Κόστος (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Εντολή ενεργοποίησης μέσω
  SMS
  Business to ALL 500
  MB
  Data 500 MB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  3,03 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  NAI500MB στο 1279
  Business to ALL 1GB
  Data 1 GB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  5,03 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  NAI1GB στο 1279
  Business 2 GB DATA
  Data 2 GB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  7,50 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  2GBNAI στο 1279
  Business 5 GB DATA
  Data 5 GB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  10,00 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  5GBNAI στο 1279
  Business 10 GB DATA
  Data 10 GB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  15,00 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  10GBNAI στο 1279
  Business 30 GB DATA
  Data 30 GB για 30 ημέρες
  30 ημέρες
  30,00 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  30GBNAI στο 1279  § Μη Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με ορισμένη διάρκεια
  Παλαιά Ονομασία
  Νέα Ονομασία
  Διάρκεια
  Κόστος (με ΦΠΑ)
  Διαθέσιμο για προγράμματα
  Εντολή ενεργοποίησης μέσω
  SMS
  Data Ticket 10GB
  Data 10 GB για 3 μήνες
  3 μήνες
  20,00 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  -
  Data Ticket 50GB
  Data 50 GB για 12 μήνες
  12 μήνες
  60,00 €
  Προγράμματα
  Συμβολαίου W Business
  (x) GB, XS Business, Business to All
  -


  Οι τιμές των επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

  Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.gr, για ιδιώτες στο 13800 (με χρέωση 0,25€* /κλήση), για επιχειρήσεις στο 1277 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. *Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής / Σταθερής Τηλεφωνίας.

  Πηγή : Wind

 2. #2
  Εγγραφή
  13-12-2016
  Μηνύματα
  148
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Πάλι "απεριόριστα" με ...όρια!!

 3. #3
  Εγγραφή
  29-01-2004
  Περιοχή
  Evosmos,Thessaloniki
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  2.604
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  11287/ 1020 kbps
  ISP
  Wind
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Billionaire Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πάλι "απεριόριστα" με ...όρια!!
  Μα ναι...έτσι είναι. Το λέμε όπως θέλουμε και βάζουμε και ένα * από δίπλα και όλα καλά. Μόνο στην Ελλάδα αυτά.

 4. #4
  Εγγραφή
  21-06-2018
  Ηλικία
  25
  Μηνύματα
  1.345
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Path Level
  Interleaved
  Στα περισσότερα δίκτυα του εξωτερικού το απεριόριστα δεν είναι απεριόριστα. Άλλοι έχουν όριο ημερήσιο, άλλοι μηνιαίο ενώ άλλοι περιορίζουν το video σε χαμηλή ανάλυση.

 5. #5
  Εγγραφή
  02-10-2007
  Μηνύματα
  628
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54999/5493
  ISP
  Vodafone
  Router
  Xiaomi Mi3g/TP-Link 100v
  SNR / Attn
  18.1(dB) / 7.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Στα περισσότερα του εξωτερικού ναι ΑΛΛΑ δεν σου λένε απεριόριστα όμως, σου λένε ξεκάθαρα πόσα GB θα έχεις.
  Εδω πρέπει να ψάχνεις για αστεράκια και υποσημειωσεις

 6. #6
  Εγγραφή
  14-11-2009
  Μηνύματα
  1.219
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  12288/1024
  ISP
  Nova
  Router
  Technicolor TG788v v3
  SNR / Attn
  14.2(dB) / 27(dB)
  Path Level
  Interleaved
  όλες οι εταιρείες είναι για κλοτσιές, περιττό να πω πως τα sms δεν κοστίζουν τίποτα στις εταιρείες αλλά τα χρεώνουν κανονικά.
  Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο

 7. #7
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  72.280
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  120000/120000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris2335 Εμφάνιση μηνυμάτων
  όλες οι εταιρείες είναι για κλοτσιές, περιττό να πω πως τα sms δεν κοστίζουν τίποτα στις εταιρείες αλλά τα χρεώνουν κανονικά.
  Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο
  Ναι φυσικά δεν τους κοστίζει τίποτα. Σύγκριση μήλα με βούρτσες, αφού το mb κοστίζει τόσο τότε λίγα byte δεν θα έπρεπε να στοιχίζουν τόσο, τώρα τι μας πειράζει που είναι διαφορετική τεχνολογία, διαφορετικά μηχανήματα και διαφορετικά κόστη αδειών.
  Ας κάνουν δικιά τους εταιρία και ας τα στέλνουν δωρεάν

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας