Α) Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 28 Αυγούστου 2019 ξεκινάει η εμπορική διάθεση των νέων υπηρεσιών Unlimited GB, διαθέσιμες για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στα προγράμματα W 2GB & W 5GB (με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE).
Οι συνδρομητές μπορούν να ζήσουν την εμπειρία Unlimited GB με 3 επιλογές:

Υπηρεσία
Unlimited GB
Unlimited GB
Unlimited GB
Διάρκεια
1 ημέρα
7 ημέρες
Αυτόματη μηνιαία ανανέωση
Ενσωματωμένη χρήση
Απεριόριστα GB*
Απεριόριστα GB*
Απεριόριστα GB*
Κόστος
3,00 €
7,00 €
20,00 €
(συνδρομητές W 2GB & W 5GB χωρίς συνδυασμό WIND ONE)
15,00 €
(συνδρομητές W 2GB & W 5GB με συνδυασμό WIND ONE)
Διαθέσιμα MB κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. (εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης)
717 ΜΒ
2509 ΜΒ
7168 ΜΒ
Τρόποι ενεργοποίησης
Μέσω myWIND (app/desktop)
Μέσω δωρεάν SMS: A1 στο 1285
Μέσω δωρεάν SMS: A7 στο 1285
Μέσω δωρεάν SMS: A NAI στο 1202
Διαθέσιμα για συνδρομητές
Συνδρομητές στα προγράμματα W 2GB & W 5GB με ή χωρίς συνδυασμό WIND
ONE

* Μετά την κατανάλωση 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, συνεχίζεται η απεριόριστη χρήση Mobile Internet με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Μbps. Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

Επίσης, από 28 Αυγούστου 2019, ξεκινάει η εμπορική διάθεση της μηνιαίας υπηρεσίας Data 15GB, διαθέσιμη για νέους & υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών (εξαιρούνται οι συνδρομητές στα νέα προγράμματα W 2GB, W 5GB & W Unlimited GB με ή χωρίς συνδυασμό WIND ONE).

Υπηρεσία Data 15GB
Διάρκεια Αυτόματη μηνιαία ανανέωση
Ενσωματωμένη χρήση 15GB
Κόστος 20,00 € (συνδρομητές σε προγράμματα W, WIND to ALL & WIND Καρτοσύνδεση)
15,00 € (συνδρομητές σε προγράμματα W & WIND to ALL με συνδυασμό Triple Play)
Διαθέσιμα MB κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε.
(εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης)
7168 ΜΒ
Τρόποι ενεργοποίησης Μέσω myWIND (app/desktop)
Μέσω δωρεάν SMS: DATA NAI στο 1202
Διαθέσιμο για συνδρομητές Συνδρομητές συμβολαίου κινητής & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών
(εξαιρούνται τα προγράμματα W 2GB, W 5GB, W Unlimited GB και οι συνδυασμοί τους σε WIND ONE)

Τα διαθέσιμα Data καταναλώνονται ανά 1ΚΒ. Tα Data που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο ισχύος της υπηρεσίας διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.

Β) Αλλαγές σε υφιστάμενα οικονομικά προγράμματα για συνδρομητές Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

Από 28 Αυγούστου 2019, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών στο οικονομικό πρόγραμμα W Unlimited GB και τους συνδρομητές με ενεργή την μηνιαία υπηρεσία ‘Υπηρεσία Unlimited GB’, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προγράμματος W Unlimited GB & της μηνιαίας υπηρεσίας ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ παραμένουν ως έχουν.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές συμβολαίου κινητής επιχειρήσεων στα οικονομικά προγράμματα W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus, μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB από το πρόγραμμά τους ή από επιπλέον υπηρεσίες Mobile Internet σε πλήρη ταχύτητα εντός Ελλάδος, θα απολαμβάνουν απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα έως και 1Mbps (αντί για ταχύτητα έως και 384 Kbps που ίσχυε μέχρι και 27 Αυγούστου 2019). Η ταχύτητα του 1 Mbps αφορά τη μέγιστη τιμή ταχύτητας και ενδέχεται να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων W Business Unlimited και W Business Unlimited Plus παραμένουν ως έχουν.

Γ) Αλλαγές σε υφιστάμενα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών (στο εξής υπηρεσίες) για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

Από 28 Αυγούστου 2019, παύει η εμπορική διάθεση για νέες ενεργοποιήσεις των μηνιαίων υπηρεσιών ‘Mobile Internet 15GB’ & ‘Υπηρεσία Unlimited GB’ για συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοσύνδεσης ιδιωτών χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενοι συνδρομητές που διατηρούν ενεργή κάποια από τις 2 υπηρεσίες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν κανονικά πρόσβαση σε αυτές, χωρίς καμία διαφοροποίηση, με μόνη εξαίρεση την αλλαγή των ονομασιών των σχετικών υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στον ακόλουθο Πίνακα με τίτλο Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση.

Τέλος, στοχεύοντας στην απλοποίηση των ονομασιών εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμων επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών σε συνδρομητές συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων, η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 01 Σεπτεμβρίου 2019, θα ισχύουν νέες απλοποιημένες εμπορικές ονομασίες για εμπορικά & μη εμπορικά διαθέσιμες μηνιαίες υπηρεσίες καθώς και σε εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες με διάρκεια 20 ή 30 ημέρες για συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου Κινητής και Καρτοσύνδεσης Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (χρεώσεις, παροχές, τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) παραμένουν ως έχουν.

Συνδρομητές σε συμβόλαια Κινητής & Καρτοσύνδεσης για ιδιώτες § Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Μηνιαίο
Πάγιο (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Εντολή ενεργοποίησης μέσω SMS
Εντολή απενεργοποίησης μέσω SMS
Mobile Internet 1GB
Data 1 GB
5,05 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
1GB NAI στο 1202
1GB ΟΧI στο 1202
Mobile Internet 2.5GB
Data 2,5 GB
7,57 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
2,5GB NAI στο 1202
2,5GB ΟΧI στο 1202
WIND Mobile Internet 1GB
Data 1 GB
5,03 €
WIND Καρτοσύνδεση
1GB στο 1210
1GB ΟΧΙ στο 1210
Υπηρεσία 2,5 GB
Data 2,5 GB
7,50 €
WIND Καρτοσύνδεση
2.5GIGΑ NAI στο 1202
2.5GIGΑ ΟΧΙ στο 1202
1500 to WIND & Q
1500 λεπτά προς WIND & Q
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
1500 ΝΑΙ στο 1202
1500 ΟΧΙ στο 1202
Υπηρεσία 200 προς όλους
200 λεπτά προς όλους
5,04 €
WIND Καρτοσύνδεση
200ΜΙΝ ΝΑΙ στο 1202
200ΜΙΝ ΟΧΙ στο 1202
SMS 100
100 SMS προς όλους
5,05 €
WIND Καρτοσύνδεση
100SMS στο 1218
100SMS ΟΧΙ στο 1218
SMS To ALL 100
100 SMS προς όλους
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
100SMS ΝΑΙ στο 1202
100SMS ΟΧΙ στο 1202
Υπηρεσία Talk to EU
Talk to EU
3,00 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
ΕΕ ΝΑΙ στο 1202
ΕΕ ΟΧΙ στο 1202
Διεθν.κλ. Αλβ-Ιτα, λοιπές χώρες
20 λεπτά προς Αλβανία, Ιταλία & λοιπά Βαλκάνια
4,44 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
7 ΝΑΙ στο 1202
7 ΟΧΙ στο 1202
Διεθν. κλ. ΡουμανίαΒουλγαρία
120 λεπτά προς Βουλγαρία & Ρουμανία
5,05 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
8 ΝΑΙ στο 1202
8 ΟΧΙ στο 1202
Διεθν. κλ. Γερ-Γαλ-Ην. Βασ.
90 λεπτά προς Γερμανία,
Γαλλία & Ηνωμένο Βασίλειο
7,06 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
9 ΝΑΙ στο 1202
9 ΟΧΙ στο 1202
Διεθν. κλ. Κύπρος
200 λεπτά προς Κύπρο
7,06 €
Προγράμματα συμβολαίου
WIND & WIND
Καρτοσύνδεση
10 ΝΑΙ στο 1202
10 ΟΧΙ στο 1202§ Μη εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με μηνιαία ανανέωση
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Υπηρεσία Unlimited GB
Data Unlimited GB
15,00 €
Nέα προγράμματα συμνολαίου W
10,00 €
Νέα προγράμματα συμβολαίου W κάτω από συνδυασμό WIND ONE
Υπηρεσία Mobile Internet 15 GB
Data 15 GB
15,00 €
Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W &
WIND to ALL)
10,00 €
Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα W & WIND to ALL κάτω από συνδυασμό Triple Play
Mobile Internet 100MB
Data 100 MB
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 100MB.
Data 100 MB
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 350MB
Data 350 MB
10,08 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 750MB
Data 750 MB
15,12 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 750MB.
Data 750 MB
15,12 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 100
Data 100 MB
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 350
Data 350 MB
10,08 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 750
Data 750 MB
15,12 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Mobile Internet 1500
Data 1500 MB
20,16 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Επιλογή SMS 60 - Consumer
60 SMS προς όλους
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Επιλογή SMS 120 - Consumer
120 SMS προς όλους
9,08 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Επιλογή SMS 300 - Consumer
300 SMS προς όλους
22,18 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
Επιλογή MMS 15 - Consumer
15 MMS προς όλους
3,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
SMS To ALL 30
30 SMS προς όλους
3,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
SMS To ALL 60
60 SMS προς όλους
5,03 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
SMS To ALL 120
120 SMS προς όλους
9,08 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
SMS To ALL 300
300 SMS προς όλους
15,12 €
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to all
§ Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με διάρκεια 20 ή 30 ημερών
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Κόστος (με ΦΠΑ)
Διάρκεια
Διαθέσιμο για προγράμματα
Εντολή ενεργοποίησης μέσω SMS
Πακέτο Mobile Internet 10
GB
Data 10 GB για 30 ημέρες
20,00 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
10GB1 ΝΑΙ στο 1202
10,00 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου W & WIND to ALL κάτω από συνδυασμό WIND ONE ή
Triple Play
10GB2 ΝΑΙ στο 1202
TALK 600
600 λεπτά προς WIND & Q για 30 ημέρες
5,03 €
30 ημέρες
WIND Καρτοσύνδεση
600ΛΕΠΤΑ στο 1218
TEXT to ALL
100 SMS προς όλους για 30 ημέρες
5,03 €
30 ημέρες
WIND Καρτοσύνδεση
100SMS30ΗΜ στο 1218
Διεθνείς Κλήσεις προς Αλβανία & Ιταλία
20 λεπτά προς Αλβανία,
Ιταλία & λοιπά Βαλκάνια για 30 ημέρες
4,44 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
6 στο 1285
Διεθνείς Κλήσεις προς Βουλγαρία & Ρουμανία
120 λεπτά προς Βουλγαρία και Ρουμανία για 30 ημέρες
5,05 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
3 στο 1285
Διεθνείς κλήσεις προς
Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο
90 λεπτά προς Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο
Βασίλειο για 30 ημέρες
7,06 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
4 στο 1285
Διεθνείς Κλήσεις προς Κύπρο
200 λεπτά προς Κύπρο για 30 ημέρες
7,06 €
30 ημέρες
Προγράμματα συμβολαίου WIND & WIND Καρτοσύνδεση
5 στο 1285

Συνδρομητές σε συμβόλαια κινητής για Επιχειρήσεις
§ Εμπορικά Διαθέσιμα Μηνιαία Επιπρόσθετα Πακέτα Υπηρεσιών
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Mobile Internet 1GB
Data 1 GB
5,05 €
Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, W Business Unlimited
& Unlimited Plus, XS Business, Business to All
Mobile Internet 1500MB
Data 1,5 GB
20,16 €
Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
Mobile Broadband 5GB
Data 5 GB
30,73 €
Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
Mobile Broadband NonStop
Data Non-Stop
51,06 €
Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All & Business Mobile Broadband
Mobile Broadband Basic
Data Basic
3,65 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband 300MB
Data 300 MB
15,62 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband-5GB
Data 5 GB
30,73 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband 10GB
Data 10 GB
40,63 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband 1GB
Data 1 GB
20,16 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband

§ Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Μηνιαία Επιπρόσθετα Πακέτα Υπηρεσιών
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Mobile Internet 100MB
Data 100 MB
5,03 €
Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
Mobile Internet 350MB
Data 350 MB
10,08 €
Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
Mobile Internet 750MB
Data 750 MB
15,12 €
Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
Mobile Internet 500MB
Data 500 MB
3,03 €
Προγράμματα Συμβολαίου XS Business, Business to All
Mobile Internet 2.5GB
Data 2,5 GB
7,56 €
Προγράμματα Συμβολαίου W Business (x) GB, XS Business, Business to All
Mobile Broadband 2.6GB Promo
Data 2,6 GB (promo)
0,00 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband 1GB_promo
Data 1 GB (promo)
20,16 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband
Mobile Broadband 50hrs Promo
Data 50 Hrs (promo)
0,00 €
Προγράμματα Συμβολαίου Business Mobile Broadband§ Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με ορισμένη διάρκεια
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Διάρκεια
Κόστος (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Εντολή ενεργοποίησης μέσω
SMS
Business to ALL 500
MB
Data 500 MB για 30 ημέρες
30 ημέρες
3,03 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
NAI500MB στο 1279
Business to ALL 1GB
Data 1 GB για 30 ημέρες
30 ημέρες
5,03 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
NAI1GB στο 1279
Business 2 GB DATA
Data 2 GB για 30 ημέρες
30 ημέρες
7,50 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
2GBNAI στο 1279
Business 5 GB DATA
Data 5 GB για 30 ημέρες
30 ημέρες
10,00 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
5GBNAI στο 1279
Business 10 GB DATA
Data 10 GB για 30 ημέρες
30 ημέρες
15,00 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
10GBNAI στο 1279
Business 30 GB DATA
Data 30 GB για 30 ημέρες
30 ημέρες
30,00 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
30GBNAI στο 1279§ Μη Εμπορικά διαθέσιμα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών με ορισμένη διάρκεια
Παλαιά Ονομασία
Νέα Ονομασία
Διάρκεια
Κόστος (με ΦΠΑ)
Διαθέσιμο για προγράμματα
Εντολή ενεργοποίησης μέσω
SMS
Data Ticket 10GB
Data 10 GB για 3 μήνες
3 μήνες
20,00 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
-
Data Ticket 50GB
Data 50 GB για 12 μήνες
12 μήνες
60,00 €
Προγράμματα
Συμβολαίου W Business
(x) GB, XS Business, Business to All
-


Οι τιμές των επιπρόσθετων πακέτων υπηρεσιών περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.gr, για ιδιώτες στο 13800 (με χρέωση 0,25€* /κλήση), για επιχειρήσεις στο 1277 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. *Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής / Σταθερής Τηλεφωνίας.

Πηγή : Wind