Εδώ και μερικές εβδομάδες το κέντρο της Καρδίτσας ανασκάπτεται απο την COSMOTE.
Πέριξ των κεντρικών του ΟΤΕ έχουν περαστεί οπτικές και αναμονές στις οικοδομές.
Στο sfbb.gr εκδίδεται το voucher κανονικά με ΤΚ 43131 και 43132.

Σε συζήτηση με υπεύθυνο των έργων, επισήμανε οτι δεν είναι σε θέση να πει πότε θα αρχίσει η εμπορική διάθεση. Υποτίθεται οτι το χρονοδιάγραμμα αναφέρει για τέλος Οκτωβρίου 2019 αλλά θεωρείται απίθανο να συμβεί λόγω των προβλημάτων στις ανασκαφές.