Είναι δυνατόν να βλέπει κανείς ZEN;
Σαβουροτσάνελ, κι άλλα χρειάζονται σουτ, πιάνουν χώρο στη λίστα, καθυστερούν το zapping.