Ανακοινώνεται ότι από 08/12/2019, το πρόγραμμα συμβολαίου για ιδιώτες COSMOTE Mobile Family 10, μετονομάζεται σε COSMOTE Mobile Family Member και το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο του προγράμματος αυξάνεται από 12,88€ σε 15,90€ για όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές των οποίων η σύμβαση είναι ή έχει καταστεί αορίστου χρόνου κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Για τους συνδρομητές του ανωτέρω προγράμματος των οποίων η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η αύξηση στο μηνιαίο πάγιο θα επέλθει μετά την πάροδο της ορισμένου χρόνου διάρκειας σύμβασής τους.

Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αναλογούν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης (προ ΦΠΑ ) και είναι 12% για λογαριασμούς μέχρι 50€, 15% για λογαριασμούς από 50,01 μέχρι και 100€, 18% για λογαριασμούς από 100,01 έως και 150€ και 20% για λογαριασμούς άνω των 150,01€.

Για περισσότερες πληροφορίες για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας επισκεφθείτε το https://www.cosmote.gr/fk. Οι συνδρομητές του παραπάνω προγράμματος έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή αζημίως εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της αύξησης στο πρόγραμμά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από τοwww.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος.

Πηγή : COSMOTE