Εμφάνιση 1-6 από 6
 1. #1
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  73.051
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δημοσιεύθηκαν οι νέοι πίνακες, με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης των νέων καμπινών NGA/VDSL Vectoring της εταιρίας Vodafone στα πλαίσια της Β φάσης.

  Αναλυτικά

  Spoiler:

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική NGA
  Τρίμηνο ενεργοποίησης B ΦΑΣΗ
  105-107 105 107 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-109 105 109 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-131 105 131 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-133 105 133 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-135 105 135 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-137 105 137 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-139 105 139 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-145 105 145 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-151 105 151 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-153 105 153 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-213 105 213 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-214 105 214 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-235 105 235 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-245 105 245 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-251 105 251 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-261 105 261 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-323 105 323 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  105-329 105 329 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-419 105 419 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-477 105 477 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-131 266 131 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-136 266 136 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-137 266 137 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-138 266 138 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-143 266 143 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-220 266 220 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-223 266 223 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-230 266 230 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-235 266 235 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-237 266 237 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-240 266 240 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-242 266 242 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-243 266 243 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-244 266 244 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-245 266 245 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-246 266 246 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-248 266 248 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-249 266 249 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-250 266 250 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-251 266 251 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-252 266 252 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-253 266 253 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-254 266 254 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-255 266 255 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-256 266 256 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-257 266 257 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-258 266 258 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-259 266 259 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-260 266 260 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-261 266 261 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-262 266 262 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-264 266 264 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-266 266 266 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-268 266 268 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  266-307 266 307 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-311 266 311 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-313 266 313 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-315 266 315 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-316 266 316 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-317 266 317 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-318 266 318 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-319 266 319 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-323 266 323 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-327 266 327 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-328 266 328 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-329 266 329 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-330 266 330 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-331 266 331 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-332 266 332 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-334 266 334 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-335 266 335 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-336 266 336 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-337 266 337 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-338 266 338 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-339 266 339 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-340 266 340 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-341 266 341 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-343 266 343 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-344 266 344 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-345 266 345 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-346 266 346 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-347 266 347 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-348 266 348 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-349 266 349 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-352 266 352 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-353 266 353 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-354 266 354 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-356 266 356 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-358 266 358 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-359 266 359 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-360 266 360 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-361 266 361 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-363 266 363 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-365 266 365 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-367 266 367 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-369 266 369 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-373 266 373 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-374 266 374 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-375 266 375 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-377 266 377 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-417 266 417 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-419 266 419 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-420 266 420 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-423 266 423 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-424 266 424 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-425 266 425 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-426 266 426 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  266-429 266 429 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  442-115 442 115 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  442-116 442 116 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  447-161 447 161 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  447-167 447 167 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  447-172 447 172 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  477-153 477 153 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-155 477 155 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-169 477 169 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-172 477 172 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-180 477 180 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-183 477 183 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-191 477 191 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-194 477 194 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-219 477 219 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-220 477 220 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-241 477 241 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-242 477 242 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-421 477 421 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-422 477 422 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  495-105 495 105 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-107 495 107 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-111 495 111 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-112 495 112 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-113 495 113 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-115 495 115 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-116 495 116 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-117 495 117 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-119 495 119 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-157 495 157 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-159 495 159 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-161 495 161 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-163 495 163 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-165 495 165 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-167 495 167 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-202 495 202 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-205 495 205 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-206 495 206 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-207 495 207 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-209 495 209 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-210 495 210 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-211 495 211 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-213 495 213 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-215 495 215 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-216 495 216 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-217 495 217 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  495-218 495 218 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-219 495 219 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-220 495 220 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  495-222 495 222 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-224 495 224 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-225 495 225 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-226 495 226 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-227 495 227 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-229 495 229 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-231 495 231 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-233 495 233 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-234 495 234 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-235 495 235 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-237 495 237 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-240 495 240 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-243 495 243 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-245 495 245 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-247 495 247 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-249 495 249 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-250 495 250 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-307 495 307 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-320 495 320 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-321 495 321 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-322 495 322 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-326 495 326 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-327 495 327 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-328 495 328 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-329 495 329 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-330 495 330 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-333 495 333 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-334 495 334 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-335 495 335 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-336 495 336 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-337 495 337 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-339 495 339 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-348 495 348 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-350 495 350 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-405 495 405 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-406 495 406 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-407 495 407 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-408 495 408 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-409 495 409 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-410 495 410 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-411 495 411 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-412 495 412 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-413 495 413 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-414 495 414 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-415 495 415 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-416 495 416 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-417 495 417 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-418 495 418 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-419 495 419 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-420 495 420 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-421 495 421 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-422 495 422 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-423 495 423 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-424 495 424 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-425 495 425 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-426 495 426 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-430 495 430 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-432 495 432 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-433 495 433 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-434 495 434 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-438 495 438 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-439 495 439 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-440 495 440 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-441 495 441 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-442 495 442 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-443 495 443 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-444 495 444 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-445 495 445 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-446 495 446 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-447 495 447 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-448 495 448 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-451 495 451 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-453 495 453 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-454 495 454 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-455 495 455 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-459 495 459 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-460 495 460 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-461 495 461 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-463 495 463 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-464 495 464 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-466 495 466 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-467 495 467 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-469 495 469 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  495-486 495 486 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-487 495 487 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  659-103 659 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-105 659 105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-107 659 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-109 659 109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-110 659 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-111 659 111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-113 659 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-115 659 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-117 659 117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-119 659 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-121 659 121 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-123 659 123 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-125 659 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-129 659 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-131 659 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-133 659 133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-137 659 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-141 659 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-143 659 143 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-145 659 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-147 659 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-149 659 149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-151 659 151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-165 659 165 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-173 659 173 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-175 659 175 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-177 659 177 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-179 659 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-180 659 180 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-181 659 181 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-183 659 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-185 659 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-187 659 187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-189 659 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-190 659 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-191 659 191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-193 659 193 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-195 659 195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-197 659 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-199 659 199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-417 659 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-419 659 419 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-423 659 423 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-425 659 425 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-429 659 429 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-431 659 431 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-433 659 433 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-435 659 435 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-436 659 436 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-437 659 437 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-439 659 439 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-440 659 440 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-441 659 441 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-443 659 443 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-445 659 445 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-447 659 447 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-449 659 449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-450 659 450 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-451 659 451 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-452 659 452 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-453 659 453 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-455 659 455 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-457 659 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-459 659 459 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-461 659 461 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-463 659 463 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-464 659 464 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-465 659 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-467 659 467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-468 659 468 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-469 659 469 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-471 659 471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-473 659 473 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-475 659 475 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-477 659 477 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-479 659 479 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-481 659 481 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-483 659 483 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-485 659 485 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-487 659 487 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-489 659 489 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-491 659 491 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-493 659 493 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-495 659 495 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-497 659 497 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-499 659 499 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-514 659 514 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-516 659 516 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-522 659 522 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-529 659 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-530 659 530 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-531 659 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-533 659 533 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-535 659 535 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-537 659 537 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-539 659 539 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-541 659 541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-542 659 542 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-543 659 543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-544 659 544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-545 659 545 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-546 659 546 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-547 659 547 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-548 659 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-549 659 549 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-551 659 551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-552 659 552 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-553 659 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-554 659 554 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-555 659 555 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-556 659 556 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-557 659 557 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-558 659 558 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-559 659 559 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-560 659 560 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-561 659 561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-562 659 562 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-563 659 563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-564 659 564 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-565 659 565 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-566 659 566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-567 659 567 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-568 659 568 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-569 659 569 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-570 659 570 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-571 659 571 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-572 659 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-573 659 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-574 659 574 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-575 659 575 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-576 659 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-577 659 577 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-578 659 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-579 659 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-580 659 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-581 659 581 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-582 659 582 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-583 659 583 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-584 659 584 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-585 659 585 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-586 659 586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-587 659 587 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-588 659 588 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-589 659 589 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-590 659 590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-593 659 593 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-594 659 594 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-595 659 595 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-596 659 596 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-597 659 597 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-9803 659 9803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  662-118 662 118 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-119 662 119 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-120 662 120 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-121 662 121 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-122 662 122 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-124 662 124 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-126 662 126 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-128 662 128 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-129 662 129 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-131 662 131 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-157 662 157 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-177 662 177 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-179 662 179 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-194 662 194 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-449 662 449 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-451 662 451 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-452 662 452 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-454 662 454 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9513 662 9513 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9517 662 9517 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9523 662 9523 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9529 662 9529 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9531 662 9531 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9533 662 9533 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9535 662 9535 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-112 941 112 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  941-153 941 153 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-233 941 233 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-241 941 241 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-243 941 243 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-309 941 309 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-321 941 321 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-339 941 339 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-340 941 340 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-341 941 341 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-342 941 342 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-349 941 349 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-357 941 357 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-359 941 359 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-362 941 362 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-373 941 373 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-375 941 375 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-377 941 377 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  946-109 946 109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-111 946 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-113 946 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-115 946 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-117 946 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-119 946 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-120 946 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-121 946 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-122 946 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-123 946 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-124 946 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-125 946 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-126 946 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-127 946 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-128 946 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-129 946 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-132 946 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-137 946 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-139 946 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-141 946 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-208 946 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-211 946 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-213 946 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-216 946 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-217 946 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-218 946 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-219 946 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-221 946 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-223 946 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-225 946 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-226 946 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-227 946 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-229 946 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-231 946 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-233 946 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-235 946 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-237 946 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-301 946 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-305 946 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-306 946 306 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-309 946 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-311 946 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-313 946 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-316 946 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-318 946 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-320 946 320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-322 946 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-326 946 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-328 946 328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-330 946 330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-331 946 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-332 946 332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-333 946 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-334 946 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-335 946 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-355 946 355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-357 946 357 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-361 946 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-363 946 363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-365 946 365 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-371 946 371 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-373 946 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-375 946 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-377 946 377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-379 946 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-381 946 381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-387 946 387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  989-101 989 101 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-103 989 103 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-105 989 105 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-109 989 109 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-115 989 115 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-116 989 116 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-117 989 117 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-118 989 118 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-125 989 125 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-126 989 126 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-129 989 129 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-131 989 131 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-145 989 145 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-154 989 154 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-155 989 155 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-156 989 156 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-158 989 158 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-205 989 205 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-207 989 207 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-427 989 427 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-429 989 429 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-431 989 431 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-443 989 443 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-445 989 445 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-455 989 455 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-461 989 461 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-462 989 462 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  989-463 989 463 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-471 989 471 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-483 989 483 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-485 989 485 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-486 989 486 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-491 989 491 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-493 989 493 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-126 991 126 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-140 991 140 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-142 991 142 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-143 991 143 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-144 991 144 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-145 991 145 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-146 991 146 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-147 991 147 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-148 991 148 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-154 991 154 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-158 991 158 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-169 991 169 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-170 991 170 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-177 991 177 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-183 991 183 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-184 991 184 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-187 991 187 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-233 991 233 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-251 991 251 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-311 991 311 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-339 991 339 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-407 991 407 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-409 991 409 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-411 991 411 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-121 1029 121 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-122 1029 122 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-123 1029 123 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-125 1029 125 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-129 1029 129 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-137 1029 137 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-138 1029 138 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-149 1029 149 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-152 1029 152 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-153 1029 153 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-154 1029 154 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-161 1029 161 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-170 1029 170 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-171 1029 171 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-173 1029 173 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-175 1029 175 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-176 1029 176 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-177 1029 177 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-179 1029 179 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-225 1029 225 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-231 1029 231 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-232 1029 232 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-239 1029 239 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-241 1029 241 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-260 1029 260 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-261 1029 261 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-262 1029 262 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-263 1029 263 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-264 1029 264 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-312 1029 312 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-313 1029 313 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-315 1029 315 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-316 1029 316 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-325 1029 325 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-327 1029 327 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-328 1029 328 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-329 1029 329 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-331 1029 331 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-332 1029 332 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-333 1029 333 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-335 1029 335 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-336 1029 336 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-337 1029 337 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-338 1029 338 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-339 1029 339 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-341 1029 341 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-349 1029 349 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-351 1029 351 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-356 1029 356 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-412 1029 412 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-415 1029 415 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-419 1029 419 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-421 1029 421 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-425 1029 425 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-431 1029 431 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-433 1029 433 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-445 1029 445 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-102 1218 102 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-103 1218 103 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-104 1218 104 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-105 1218 105 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-106 1218 106 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-107 1218 107 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-108 1218 108 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-109 1218 109 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-110 1218 110 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-111 1218 111 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-112 1218 112 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-113 1218 113 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-114 1218 114 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-115 1218 115 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-116 1218 116 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-117 1218 117 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-118 1218 118 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-119 1218 119 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-120 1218 120 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-121 1218 121 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-122 1218 122 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  1218-123 1218 123 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-125 1218 125 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-127 1218 127 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-129 1218 129 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-131 1218 131 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-133 1218 133 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-135 1218 135 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-137 1218 137 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-139 1218 139 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-141 1218 141 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-143 1218 143 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-145 1218 145 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-147 1218 147 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-149 1218 149 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-151 1218 151 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-153 1218 153 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-155 1218 155 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-159 1218 159 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-161 1218 161 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-163 1218 163 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-165 1218 165 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-167 1218 167 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-169 1218 169 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-171 1218 171 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-173 1218 173 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-175 1218 175 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-177 1218 177 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-181 1218 181 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-209 1218 209 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-213 1218 213 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-301 1218 301 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-401 1218 401 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-403 1218 403 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-405 1218 405 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-407 1218 407 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-409 1218 409 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-411 1218 411 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-413 1218 413 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-415 1218 415 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-417 1218 417 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-419 1218 419 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-421 1218 421 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-423 1218 423 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-425 1218 425 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-427 1218 427 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-429 1218 429 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-431 1218 431 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-433 1218 433 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-439 1218 439 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-441 1218 441 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-442 1218 442 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-443 1218 443 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-445 1218 445 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-447 1218 447 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-449 1218 449 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-453 1218 453 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-455 1218 455 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-457 1218 457 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-459 1218 459 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-461 1218 461 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-479 1218 479 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1357-109 1357 109 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-110 1357 110 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-111 1357 111 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-113 1357 113 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-115 1357 115 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-116 1357 116 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-117 1357 117 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-120 1357 120 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-122 1357 122 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-124 1357 124 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-126 1357 126 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-128 1357 128 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-131 1357 131 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-133 1357 133 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-136 1357 136 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-138 1357 138 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-140 1357 140 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-205 1357 205 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-207 1357 207 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-208 1357 208 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-209 1357 209 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-210 1357 210 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-211 1357 211 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-212 1357 212 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-213 1357 213 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-214 1357 214 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-219 1357 219 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-310 1357 310 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-403 1357 403 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-407 1357 407 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-408 1357 408 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-409 1357 409 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-410 1357 410 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-411 1357 411 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-412 1357 412 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-413 1357 413 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-415 1357 415 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-417 1357 417 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-418 1357 418 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-419 1357 419 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-420 1357 420 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-421 1357 421 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-423 1357 423 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-425 1357 425 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-427 1357 427 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-430 1357 430 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-432 1357 432 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1417-109 1417 109 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-110 1417 110 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-111 1417 111 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-113 1417 113 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-115 1417 115 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-116 1417 116 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-117 1417 117 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-118 1417 118 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-119 1417 119 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-120 1417 120 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-121 1417 121 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-122 1417 122 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-123 1417 123 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-124 1417 124 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-125 1417 125 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-126 1417 126 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-127 1417 127 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-128 1417 128 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-129 1417 129 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-130 1417 130 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-131 1417 131 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-132 1417 132 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-133 1417 133 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-134 1417 134 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-135 1417 135 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-136 1417 136 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-137 1417 137 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-138 1417 138 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-139 1417 139 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-140 1417 140 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-141 1417 141 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-142 1417 142 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-143 1417 143 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-144 1417 144 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-145 1417 145 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-146 1417 146 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-147 1417 147 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-148 1417 148 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-149 1417 149 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-150 1417 150 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-151 1417 151 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-152 1417 152 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-153 1417 153 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-154 1417 154 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-155 1417 155 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-156 1417 156 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-157 1417 157 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-158 1417 158 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-159 1417 159 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-160 1417 160 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-161 1417 161 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-162 1417 162 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-163 1417 163 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-164 1417 164 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-165 1417 165 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-167 1417 167 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-169 1417 169 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-171 1417 171 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-173 1417 173 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-175 1417 175 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-177 1417 177 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-179 1417 179 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-181 1417 181 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-183 1417 183 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-211 1417 211 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-212 1417 212 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-213 1417 213 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-214 1417 214 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-215 1417 215 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-216 1417 216 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-217 1417 217 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-218 1417 218 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-219 1417 219 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-221 1417 221 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-222 1417 222 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-223 1417 223 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-225 1417 225 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-226 1417 226 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-227 1417 227 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-228 1417 228 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-229 1417 229 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-230 1417 230 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-231 1417 231 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-232 1417 232 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-233 1417 233 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-235 1417 235 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-236 1417 236 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-237 1417 237 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-238 1417 238 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-239 1417 239 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-240 1417 240 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-241 1417 241 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-242 1417 242 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-243 1417 243 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-244 1417 244 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-245 1417 245 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-246 1417 246 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-247 1417 247 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-248 1417 248 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-249 1417 249 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-250 1417 250 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-251 1417 251 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-252 1417 252 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-253 1417 253 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-254 1417 254 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-255 1417 255 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-256 1417 256 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-257 1417 257 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-258 1417 258 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-259 1417 259 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-260 1417 260 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-261 1417 261 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-262 1417 262 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-263 1417 263 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-264 1417 264 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-265 1417 265 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-266 1417 266 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-267 1417 267 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-268 1417 268 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-269 1417 269 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-270 1417 270 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-272 1417 272 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-274 1417 274 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-276 1417 276 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-277 1417 277 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-279 1417 279 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-281 1417 281 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-283 1417 283 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-303 1417 303 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-305 1417 305 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-306 1417 306 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-307 1417 307 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-309 1417 309 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-311 1417 311 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-313 1417 313 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-315 1417 315 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-317 1417 317 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-319 1417 319 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-411 1417 411 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-413 1417 413 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-414 1417 414 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-415 1417 415 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-417 1417 417 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-419 1417 419 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-421 1417 421 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-422 1417 422 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-423 1417 423 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-425 1417 425 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-427 1417 427 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-428 1417 428 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-429 1417 429 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-430 1417 430 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-431 1417 431 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-433 1417 433 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-435 1417 435 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-437 1417 437 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-439 1417 439 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-441 1417 441 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-507 1417 507 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-508 1417 508 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-517 1417 517 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-519 1417 519 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-521 1417 521 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-524 1417 524 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-525 1417 525 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-527 1417 527 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-529 1417 529 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-530 1417 530 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-531 1417 531 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-533 1417 533 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-535 1417 535 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-537 1417 537 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-539 1417 539 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-540 1417 540 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-541 1417 541 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-543 1417 543 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-544 1417 544 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-557 1417 557 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-559 1417 559 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-560 1417 560 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-562 1417 562 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-563 1417 563 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-565 1417 565 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-567 1417 567 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-568 1417 568 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-569 1417 569 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-570 1417 570 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-571 1417 571 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-572 1417 572 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-573 1417 573 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-574 1417 574 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-575 1417 575 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-576 1417 576 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-577 1417 577 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-579 1417 579 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-580 1417 580 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-581 1417 581 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-582 1417 582 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-583 1417 583 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-584 1417 584 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-585 1417 585 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-587 1417 587 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-588 1417 588 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-589 1417 589 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-591 1417 591 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-593 1417 593 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-594 1417 594 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-595 1417 595 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-596 1417 596 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-597 1417 597 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1924-207 1924 207 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-215 1924 215 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-217 1924 217 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-218 1924 218 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-224 1924 224 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1924-246 1924 246 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-314 1924 314 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-429 1924 429 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-433 1924 433 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-127 1925 127 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-222 1925 222 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1925-231 1925 231 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-234 1925 234 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-235 1925 235 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1925-236 1925 236 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-237 1925 237 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-243 1925 243 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-252 1925 252 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-265 1925 265 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-266 1925 266 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #N/A
  1925-291 1925 291 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-304 1925 304 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-310 1925 310 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-316 1925 316 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-317 1925 317 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-319 1925 319 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-320 1925 320 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-329 1925 329 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  2060-104 2060 104 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-134 2060 134 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-147 2060 147 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-148 2060 148 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  2060-153 2060 153 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-164 2060 164 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-165 2060 165 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-178 2060 178 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-187 2060 187 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-253 2060 253 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-256 2060 256 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-257 2060 257 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-263 2060 263 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-323 2060 323 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-329 2060 329 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-334 2060 334 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-350 2060 350 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-357 2060 357 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-424 2060 424 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-438 2060 438 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-440 2060 440 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-441 2060 441 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-442 2060 442 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-465 2060 465 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!

 2. #2
  Εγγραφή
  07-03-2010
  Μηνύματα
  427
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  Speedport
  Path Level
  Fastpath
  Αλέξανδρα εννοει ακ αλεξανδρας???? pfff q3 2020πολυ καθυστερηση

 3. #3
  Εγγραφή
  15-10-2006
  Μηνύματα
  1.118
  Downloads
  20
  Uploads
  0
  Η Vodafone που πήρε το έργο, για τις καμπίνες αυτές,
  τι VDSL Vectoring έχει υποχρέωση να δώσει 100 Mbps ή 200 Mbps ?

 4. #4
  Εγγραφή
  21-09-2003
  Μηνύματα
  73.051
  Downloads
  217
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  200άρι
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Άνω Κυψέλη
  Μηνύματα
  4.260
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  11600/960
  ISP
  OTE Double Play 24
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε, αλλά η λίστα έχει στο τέλος 2 ξεχωριστές ετικέτες..
  Τι καφάο είναι αυτά τώρα..

  ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

  266-268266ΚΟΖΑΝΗ268VDSL VECTORING#REF!
  266-426266ΚΟΖΑΝΗ426VDSL VECTORING#REF!
  477-155477ΑΧΑΡΝΕΣ155VDSL VECTORING#REF!
  477-180477ΑΧΑΡΝΕΣ180VDSL VECTORING#REF!
  477-183477ΑΧΑΡΝΕΣ183VDSL VECTORING#REF!
  477-194477ΑΧΑΡΝΕΣ194VDSL VECTORING#REF!
  477-220477ΑΧΑΡΝΕΣ220VDSL VECTORING#REF!
  477-242477ΑΧΑΡΝΕΣ242VDSL VECTORING#REF!
  477-422477ΑΧΑΡΝΕΣ422VDSL VECTORING#REF!
  495-46949528Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ469VDSL VECTORING#REF!
  941-377941ΠΕΛΟΠΑΣ377VDSL VECTORING#REF!
  1029-3561029ΒΕΡΟΙΑ356VDSL VECTORING#REF!
  1218-1221218ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ122VDSL VECTORING#REF!
  1925-2661925Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ266VDSL VECTORING#REF!

  και

  ΑΙΤΗΜΑ VODAFONE

  Spoiler:
  1925-2341925234Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2351925235Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  1925-2361925236Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2371925237Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-2431925243Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-2521925252Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2651925265Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2661925266Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#N/A
  1925-2911925291Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-3041925304Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3101925310Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3161925316Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3171925317Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3191925319Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3201925320Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3291925329Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  2060-1042060104ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-1342060134ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-1472060147ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-1482060148ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  2060-1532060153ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1642060164ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1652060165ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-1782060178ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1872060187ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-2532060253ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-2562060256ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-2572060257ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-2632060263ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-3232060323ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3292060329ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-3342060334ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3502060350ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3572060357ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4242060424ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4382060438ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4402060440ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4412060441ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4422060442ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4652060465ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!


  https://www.eett.gr/opencms/opencms/...hase/Vodafone/

 6. #6
  Εγγραφή
  04-06-2006
  Περιοχή
  Ν.ΚΟΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ
  Μηνύματα
  18
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - Ν. ΚΟΣΜΟΣ
  Path Level
  Interleaved
  Στις είδη ενεργοποιημένες καμπίνες γιατί η vodafone δεν δίνει 200αρια;

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας