Εμφάνιση 1-11 από 11
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  79.682
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δημοσιεύθηκαν οι νέοι πίνακες, με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης των νέων καμπινών NGA/VDSL Vectoring της εταιρίας Vodafone στα πλαίσια της Β φάσης.

  Αναλυτικά

  Spoiler:

  Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/
  Αρχιτεκτονική NGA
  Τρίμηνο ενεργοποίησης B ΦΑΣΗ
  105-107 105 107 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-109 105 109 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-131 105 131 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-133 105 133 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-135 105 135 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-137 105 137 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-139 105 139 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-145 105 145 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-151 105 151 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-153 105 153 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-213 105 213 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-214 105 214 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-235 105 235 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-245 105 245 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-251 105 251 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  105-261 105 261 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-323 105 323 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  105-329 105 329 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  105-419 105 419 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  105-477 105 477 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-131 266 131 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-136 266 136 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-137 266 137 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-138 266 138 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-143 266 143 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-220 266 220 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-223 266 223 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-230 266 230 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-235 266 235 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-237 266 237 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-240 266 240 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-242 266 242 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-243 266 243 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-244 266 244 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-245 266 245 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-246 266 246 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-248 266 248 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-249 266 249 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-250 266 250 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-251 266 251 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-252 266 252 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-253 266 253 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-254 266 254 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-255 266 255 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-256 266 256 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-257 266 257 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-258 266 258 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-259 266 259 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-260 266 260 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-261 266 261 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-262 266 262 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-264 266 264 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-266 266 266 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-268 266 268 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  266-307 266 307 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-311 266 311 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-313 266 313 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-315 266 315 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-316 266 316 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-317 266 317 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-318 266 318 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-319 266 319 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-323 266 323 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-327 266 327 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-328 266 328 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-329 266 329 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-330 266 330 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-331 266 331 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-332 266 332 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-334 266 334 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-335 266 335 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-336 266 336 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-337 266 337 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-338 266 338 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-339 266 339 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-340 266 340 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-341 266 341 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-343 266 343 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-344 266 344 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-345 266 345 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-346 266 346 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-347 266 347 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-348 266 348 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-349 266 349 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-352 266 352 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-353 266 353 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-354 266 354 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-356 266 356 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-358 266 358 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-359 266 359 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-360 266 360 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-361 266 361 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-363 266 363 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-365 266 365 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-367 266 367 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-369 266 369 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  266-373 266 373 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-374 266 374 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-375 266 375 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-377 266 377 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-417 266 417 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-419 266 419 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-420 266 420 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-423 266 423 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-424 266 424 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  266-425 266 425 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  266-426 266 426 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  266-429 266 429 ΚΟΖΑΝΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  442-115 442 115 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  442-116 442 116 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  447-161 447 161 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  447-167 447 167 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  447-172 447 172 ΑΘΗΝΑ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  477-153 477 153 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-155 477 155 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-169 477 169 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-172 477 172 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-180 477 180 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-183 477 183 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-191 477 191 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-194 477 194 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-219 477 219 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-220 477 220 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-241 477 241 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-242 477 242 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  477-421 477 421 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  477-422 477 422 ΑΧΑΡΝΕΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  495-105 495 105 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-107 495 107 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-111 495 111 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-112 495 112 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-113 495 113 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-115 495 115 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-116 495 116 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-117 495 117 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-119 495 119 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-157 495 157 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-159 495 159 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-161 495 161 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-163 495 163 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-165 495 165 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-167 495 167 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-202 495 202 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-205 495 205 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-206 495 206 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-207 495 207 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-209 495 209 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-210 495 210 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-211 495 211 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-213 495 213 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-215 495 215 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-216 495 216 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-217 495 217 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  495-218 495 218 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-219 495 219 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-220 495 220 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  495-222 495 222 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-224 495 224 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-225 495 225 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-226 495 226 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-227 495 227 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-229 495 229 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-231 495 231 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-233 495 233 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-234 495 234 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-235 495 235 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-237 495 237 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-240 495 240 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-243 495 243 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-245 495 245 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-247 495 247 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-249 495 249 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-250 495 250 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-307 495 307 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-320 495 320 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-321 495 321 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-322 495 322 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-326 495 326 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-327 495 327 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-328 495 328 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-329 495 329 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-330 495 330 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-333 495 333 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-334 495 334 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-335 495 335 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-336 495 336 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-337 495 337 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-339 495 339 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-348 495 348 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-350 495 350 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-405 495 405 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-406 495 406 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-407 495 407 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-408 495 408 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-409 495 409 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-410 495 410 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-411 495 411 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-412 495 412 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-413 495 413 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-414 495 414 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-415 495 415 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-416 495 416 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-417 495 417 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-418 495 418 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-419 495 419 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-420 495 420 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-421 495 421 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-422 495 422 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-423 495 423 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-424 495 424 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-425 495 425 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-426 495 426 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-430 495 430 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-432 495 432 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-433 495 433 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-434 495 434 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-438 495 438 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-439 495 439 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-440 495 440 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-441 495 441 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-442 495 442 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-443 495 443 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-444 495 444 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-445 495 445 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-446 495 446 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-447 495 447 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-448 495 448 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-451 495 451 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-453 495 453 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-454 495 454 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-455 495 455 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-459 495 459 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-460 495 460 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-461 495 461 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-463 495 463 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-464 495 464 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-466 495 466 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  495-467 495 467 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-469 495 469 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  495-486 495 486 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  495-487 495 487 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  659-103 659 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-105 659 105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-107 659 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-109 659 109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-110 659 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-111 659 111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-113 659 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-115 659 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-117 659 117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-119 659 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-121 659 121 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-123 659 123 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-125 659 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-129 659 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-131 659 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-133 659 133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-137 659 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-141 659 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-143 659 143 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-145 659 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-147 659 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-149 659 149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-151 659 151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-165 659 165 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-173 659 173 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-175 659 175 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-177 659 177 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-179 659 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-180 659 180 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-181 659 181 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-183 659 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-185 659 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-187 659 187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-189 659 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-190 659 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-191 659 191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-193 659 193 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-195 659 195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-197 659 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-199 659 199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-417 659 417 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-419 659 419 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-423 659 423 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-425 659 425 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-429 659 429 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-431 659 431 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-433 659 433 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-435 659 435 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-436 659 436 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-437 659 437 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-439 659 439 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-440 659 440 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-441 659 441 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-443 659 443 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-445 659 445 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-447 659 447 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-449 659 449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-450 659 450 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-451 659 451 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-452 659 452 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-453 659 453 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-455 659 455 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-457 659 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-459 659 459 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-461 659 461 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-463 659 463 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-464 659 464 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-465 659 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-467 659 467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-468 659 468 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-469 659 469 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-471 659 471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-473 659 473 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-475 659 475 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-477 659 477 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-479 659 479 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-481 659 481 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-483 659 483 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-485 659 485 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-487 659 487 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-489 659 489 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-491 659 491 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-493 659 493 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-495 659 495 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-497 659 497 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-499 659 499 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-514 659 514 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-516 659 516 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-522 659 522 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-529 659 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-530 659 530 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-531 659 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-533 659 533 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-535 659 535 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-537 659 537 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-539 659 539 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-541 659 541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-542 659 542 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-543 659 543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-544 659 544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-545 659 545 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-546 659 546 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-547 659 547 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-548 659 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-549 659 549 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-551 659 551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-552 659 552 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-553 659 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-554 659 554 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-555 659 555 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-556 659 556 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-557 659 557 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-558 659 558 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-559 659 559 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-560 659 560 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-561 659 561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  659-562 659 562 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-563 659 563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-564 659 564 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-565 659 565 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-566 659 566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-567 659 567 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-568 659 568 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-569 659 569 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-570 659 570 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-571 659 571 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-572 659 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-573 659 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-574 659 574 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-575 659 575 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-576 659 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-577 659 577 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-578 659 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-579 659 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-580 659 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-581 659 581 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-582 659 582 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-583 659 583 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-584 659 584 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-585 659 585 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-586 659 586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-587 659 587 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-588 659 588 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-589 659 589 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-590 659 590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-593 659 593 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-594 659 594 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-595 659 595 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-596 659 596 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-597 659 597 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q3/2020 #REF!
  659-9803 659 9803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ GPON Q2/2020 #REF!
  662-118 662 118 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-119 662 119 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-120 662 120 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-121 662 121 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-122 662 122 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-124 662 124 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-126 662 126 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-128 662 128 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-129 662 129 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-131 662 131 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-157 662 157 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-177 662 177 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-179 662 179 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-194 662 194 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-449 662 449 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-451 662 451 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-452 662 452 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-454 662 454 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9513 662 9513 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9517 662 9517 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9523 662 9523 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9529 662 9529 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  662-9531 662 9531 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9533 662 9533 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  662-9535 662 9535 ΑΚΡΟΠΟΛΗ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-112 941 112 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  941-153 941 153 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-233 941 233 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-241 941 241 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-243 941 243 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-309 941 309 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-321 941 321 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-339 941 339 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-340 941 340 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-341 941 341 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-342 941 342 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-349 941 349 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-357 941 357 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-359 941 359 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-362 941 362 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-373 941 373 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  941-375 941 375 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  941-377 941 377 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #N/A
  946-109 946 109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-111 946 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-113 946 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-115 946 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-117 946 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-119 946 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-120 946 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-121 946 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-122 946 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-123 946 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-124 946 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-125 946 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-126 946 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-127 946 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-128 946 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-129 946 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-132 946 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-137 946 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-139 946 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-141 946 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-208 946 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-211 946 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-213 946 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-216 946 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-217 946 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-218 946 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-219 946 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-221 946 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-223 946 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-225 946 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-226 946 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-227 946 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-229 946 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-231 946 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-233 946 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-235 946 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-237 946 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-301 946 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-305 946 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-306 946 306 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-309 946 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-311 946 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-313 946 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-316 946 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-318 946 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-320 946 320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-322 946 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-326 946 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-328 946 328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-330 946 330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-331 946 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-332 946 332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-333 946 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-334 946 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-335 946 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-355 946 355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-357 946 357 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-361 946 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-363 946 363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-365 946 365 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-371 946 371 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-373 946 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-375 946 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-377 946 377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-379 946 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-381 946 381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  946-387 946 387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ GPON Q2/2020 #REF!
  989-101 989 101 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-103 989 103 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-105 989 105 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-109 989 109 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-115 989 115 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-116 989 116 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-117 989 117 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-118 989 118 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-125 989 125 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-126 989 126 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-129 989 129 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-131 989 131 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-145 989 145 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-154 989 154 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-155 989 155 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-156 989 156 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-158 989 158 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-205 989 205 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-207 989 207 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-427 989 427 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-429 989 429 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-431 989 431 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-443 989 443 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-445 989 445 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-455 989 455 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-461 989 461 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-462 989 462 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  989-463 989 463 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-471 989 471 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  989-483 989 483 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-485 989 485 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-486 989 486 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-491 989 491 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  989-493 989 493 ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-126 991 126 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-140 991 140 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-142 991 142 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-143 991 143 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-144 991 144 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-145 991 145 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-146 991 146 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-147 991 147 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-148 991 148 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-154 991 154 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-158 991 158 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-169 991 169 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-170 991 170 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-177 991 177 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-183 991 183 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-184 991 184 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-187 991 187 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-233 991 233 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-251 991 251 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-311 991 311 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-339 991 339 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  991-407 991 407 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  991-409 991 409 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  991-411 991 411 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-121 1029 121 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-122 1029 122 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-123 1029 123 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-125 1029 125 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-129 1029 129 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-137 1029 137 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-138 1029 138 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-149 1029 149 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-152 1029 152 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-153 1029 153 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-154 1029 154 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-161 1029 161 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-170 1029 170 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-171 1029 171 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-173 1029 173 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-175 1029 175 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-176 1029 176 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-177 1029 177 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-179 1029 179 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-225 1029 225 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-231 1029 231 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-232 1029 232 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-239 1029 239 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-241 1029 241 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-260 1029 260 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-261 1029 261 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-262 1029 262 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-263 1029 263 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-264 1029 264 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-312 1029 312 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-313 1029 313 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-315 1029 315 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-316 1029 316 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-325 1029 325 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-327 1029 327 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-328 1029 328 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-329 1029 329 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-331 1029 331 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-332 1029 332 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-333 1029 333 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-335 1029 335 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-336 1029 336 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-337 1029 337 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-338 1029 338 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-339 1029 339 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-341 1029 341 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-349 1029 349 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-351 1029 351 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-356 1029 356 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-412 1029 412 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-415 1029 415 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-419 1029 419 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-421 1029 421 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-425 1029 425 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-431 1029 431 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-433 1029 433 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1029-445 1029 445 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-102 1218 102 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-103 1218 103 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-104 1218 104 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-105 1218 105 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-106 1218 106 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-107 1218 107 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-108 1218 108 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-109 1218 109 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-110 1218 110 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-111 1218 111 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-112 1218 112 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-113 1218 113 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-114 1218 114 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-115 1218 115 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-116 1218 116 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-117 1218 117 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-118 1218 118 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-119 1218 119 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-120 1218 120 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-121 1218 121 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-122 1218 122 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #N/A
  1218-123 1218 123 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-125 1218 125 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-127 1218 127 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-129 1218 129 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-131 1218 131 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-133 1218 133 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-135 1218 135 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-137 1218 137 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-139 1218 139 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-141 1218 141 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-143 1218 143 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-145 1218 145 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-147 1218 147 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-149 1218 149 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-151 1218 151 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-153 1218 153 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-155 1218 155 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-159 1218 159 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-161 1218 161 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-163 1218 163 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-165 1218 165 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-167 1218 167 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-169 1218 169 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-171 1218 171 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2020 #REF!
  1218-173 1218 173 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-175 1218 175 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-177 1218 177 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1218-181 1218 181 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-209 1218 209 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-213 1218 213 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-301 1218 301 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-401 1218 401 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-403 1218 403 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-405 1218 405 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-407 1218 407 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-409 1218 409 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-411 1218 411 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-413 1218 413 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-415 1218 415 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-417 1218 417 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-419 1218 419 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-421 1218 421 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-423 1218 423 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-425 1218 425 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-427 1218 427 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-429 1218 429 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-431 1218 431 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-433 1218 433 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-439 1218 439 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-441 1218 441 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-442 1218 442 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-443 1218 443 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-445 1218 445 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-447 1218 447 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-449 1218 449 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-453 1218 453 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-455 1218 455 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-457 1218 457 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-459 1218 459 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-461 1218 461 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1218-479 1218 479 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  1357-109 1357 109 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-110 1357 110 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-111 1357 111 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-113 1357 113 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-115 1357 115 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-116 1357 116 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-117 1357 117 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-120 1357 120 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-122 1357 122 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-124 1357 124 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-126 1357 126 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-128 1357 128 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-131 1357 131 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-133 1357 133 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-136 1357 136 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-138 1357 138 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-140 1357 140 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-205 1357 205 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-207 1357 207 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-208 1357 208 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-209 1357 209 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-210 1357 210 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-211 1357 211 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-212 1357 212 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-213 1357 213 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-214 1357 214 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-219 1357 219 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-310 1357 310 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-403 1357 403 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-407 1357 407 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-408 1357 408 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-409 1357 409 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-410 1357 410 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-411 1357 411 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-412 1357 412 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-413 1357 413 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-415 1357 415 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-417 1357 417 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-418 1357 418 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-419 1357 419 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-420 1357 420 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-421 1357 421 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-423 1357 423 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-425 1357 425 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-427 1357 427 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-430 1357 430 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1357-432 1357 432 ΠΕΡΑΙΑ GPON Q2/2020 #REF!
  1417-109 1417 109 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-110 1417 110 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-111 1417 111 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-113 1417 113 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-115 1417 115 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-116 1417 116 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-117 1417 117 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-118 1417 118 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-119 1417 119 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-120 1417 120 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-121 1417 121 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-122 1417 122 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-123 1417 123 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-124 1417 124 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-125 1417 125 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-126 1417 126 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-127 1417 127 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-128 1417 128 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-129 1417 129 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-130 1417 130 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-131 1417 131 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-132 1417 132 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-133 1417 133 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-134 1417 134 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-135 1417 135 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-136 1417 136 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-137 1417 137 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-138 1417 138 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-139 1417 139 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-140 1417 140 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-141 1417 141 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-142 1417 142 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-143 1417 143 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-144 1417 144 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-145 1417 145 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-146 1417 146 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-147 1417 147 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-148 1417 148 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-149 1417 149 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-150 1417 150 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-151 1417 151 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-152 1417 152 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-153 1417 153 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-154 1417 154 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-155 1417 155 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-156 1417 156 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-157 1417 157 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-158 1417 158 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-159 1417 159 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-160 1417 160 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-161 1417 161 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-162 1417 162 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-163 1417 163 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-164 1417 164 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-165 1417 165 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-167 1417 167 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-169 1417 169 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-171 1417 171 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-173 1417 173 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-175 1417 175 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-177 1417 177 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-179 1417 179 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-181 1417 181 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-183 1417 183 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-211 1417 211 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-212 1417 212 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-213 1417 213 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-214 1417 214 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-215 1417 215 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-216 1417 216 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-217 1417 217 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-218 1417 218 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-219 1417 219 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-221 1417 221 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-222 1417 222 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-223 1417 223 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-225 1417 225 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-226 1417 226 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-227 1417 227 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-228 1417 228 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-229 1417 229 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-230 1417 230 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-231 1417 231 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-232 1417 232 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-233 1417 233 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-235 1417 235 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-236 1417 236 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-237 1417 237 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-238 1417 238 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-239 1417 239 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-240 1417 240 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-241 1417 241 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-242 1417 242 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-243 1417 243 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-244 1417 244 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-245 1417 245 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-246 1417 246 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-247 1417 247 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-248 1417 248 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-249 1417 249 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-250 1417 250 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-251 1417 251 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-252 1417 252 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-253 1417 253 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-254 1417 254 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-255 1417 255 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-256 1417 256 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-257 1417 257 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-258 1417 258 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-259 1417 259 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-260 1417 260 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-261 1417 261 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-262 1417 262 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-263 1417 263 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-264 1417 264 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-265 1417 265 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-266 1417 266 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-267 1417 267 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-268 1417 268 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-269 1417 269 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-270 1417 270 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-272 1417 272 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-274 1417 274 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-276 1417 276 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-277 1417 277 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-279 1417 279 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-281 1417 281 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-283 1417 283 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-303 1417 303 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-305 1417 305 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-306 1417 306 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-307 1417 307 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-309 1417 309 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-311 1417 311 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-313 1417 313 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-315 1417 315 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-317 1417 317 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-319 1417 319 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-411 1417 411 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-413 1417 413 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-414 1417 414 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-415 1417 415 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-417 1417 417 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-419 1417 419 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-421 1417 421 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-422 1417 422 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-423 1417 423 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-425 1417 425 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-427 1417 427 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-428 1417 428 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-429 1417 429 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-430 1417 430 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-431 1417 431 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-433 1417 433 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-435 1417 435 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-437 1417 437 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-439 1417 439 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-441 1417 441 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-507 1417 507 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-508 1417 508 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-517 1417 517 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-519 1417 519 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-521 1417 521 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-524 1417 524 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-525 1417 525 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-527 1417 527 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-529 1417 529 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-530 1417 530 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-531 1417 531 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-533 1417 533 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-535 1417 535 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-537 1417 537 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-539 1417 539 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-540 1417 540 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-541 1417 541 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-543 1417 543 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-544 1417 544 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-557 1417 557 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-559 1417 559 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-560 1417 560 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-562 1417 562 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-563 1417 563 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-565 1417 565 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-567 1417 567 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-568 1417 568 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-569 1417 569 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-570 1417 570 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-571 1417 571 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-572 1417 572 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-573 1417 573 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-574 1417 574 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-575 1417 575 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-576 1417 576 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-577 1417 577 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-579 1417 579 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-580 1417 580 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-581 1417 581 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-582 1417 582 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-583 1417 583 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-584 1417 584 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-585 1417 585 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-587 1417 587 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-588 1417 588 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-589 1417 589 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-591 1417 591 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-593 1417 593 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-594 1417 594 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-595 1417 595 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-596 1417 596 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1417-597 1417 597 ΤΟΥΜΠΑ GPON Q3/2020 #REF!
  1924-207 1924 207 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-215 1924 215 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-217 1924 217 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-218 1924 218 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-224 1924 224 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1924-246 1924 246 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-314 1924 314 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-429 1924 429 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1924-433 1924 433 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-127 1925 127 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-222 1925 222 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1925-231 1925 231 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-234 1925 234 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-235 1925 235 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  1925-236 1925 236 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-237 1925 237 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-243 1925 243 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-252 1925 252 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-265 1925 265 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-266 1925 266 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #N/A
  1925-291 1925 291 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  1925-304 1925 304 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-310 1925 310 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-316 1925 316 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-317 1925 317 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-319 1925 319 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-320 1925 320 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  1925-329 1925 329 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  2060-104 2060 104 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-134 2060 134 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-147 2060 147 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-148 2060 148 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q4/2019 #REF!
  2060-153 2060 153 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-164 2060 164 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-165 2060 165 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-178 2060 178 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-187 2060 187 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!
  2060-253 2060 253 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-256 2060 256 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-257 2060 257 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-263 2060 263 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-323 2060 323 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-329 2060 329 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-334 2060 334 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-350 2060 350 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-357 2060 357 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-424 2060 424 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-438 2060 438 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-440 2060 440 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-441 2060 441 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q2/2020 #REF!
  2060-442 2060 442 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2019 #REF!
  2060-465 2060 465 ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 #REF!

 2. #2
  Εγγραφή
  07-03-2010
  Μηνύματα
  510
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  Speedport
  Path Level
  Fastpath
  Αλέξανδρα εννοει ακ αλεξανδρας???? pfff q3 2020πολυ καθυστερηση

 3. #3
  Εγγραφή
  15-10-2006
  Μηνύματα
  1.923
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Η Vodafone που πήρε το έργο, για τις καμπίνες αυτές,
  τι VDSL Vectoring έχει υποχρέωση να δώσει 100 Mbps ή 200 Mbps ?

 4. #4
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  79.682
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  200άρι
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.782
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε, αλλά η λίστα έχει στο τέλος 2 ξεχωριστές ετικέτες..
  Τι καφάο είναι αυτά τώρα..

  ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

  266-268266ΚΟΖΑΝΗ268VDSL VECTORING#REF!
  266-426266ΚΟΖΑΝΗ426VDSL VECTORING#REF!
  477-155477ΑΧΑΡΝΕΣ155VDSL VECTORING#REF!
  477-180477ΑΧΑΡΝΕΣ180VDSL VECTORING#REF!
  477-183477ΑΧΑΡΝΕΣ183VDSL VECTORING#REF!
  477-194477ΑΧΑΡΝΕΣ194VDSL VECTORING#REF!
  477-220477ΑΧΑΡΝΕΣ220VDSL VECTORING#REF!
  477-242477ΑΧΑΡΝΕΣ242VDSL VECTORING#REF!
  477-422477ΑΧΑΡΝΕΣ422VDSL VECTORING#REF!
  495-46949528Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ469VDSL VECTORING#REF!
  941-377941ΠΕΛΟΠΑΣ377VDSL VECTORING#REF!
  1029-3561029ΒΕΡΟΙΑ356VDSL VECTORING#REF!
  1218-1221218ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ122VDSL VECTORING#REF!
  1925-2661925Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ266VDSL VECTORING#REF!

  και

  ΑΙΤΗΜΑ VODAFONE

  Spoiler:
  1925-2341925234Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2351925235Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  1925-2361925236Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2371925237Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-2431925243Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-2521925252Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2651925265Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-2661925266Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#N/A
  1925-2911925291Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  1925-3041925304Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3101925310Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3161925316Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3171925317Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3191925319Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3201925320Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  1925-3291925329Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  2060-1042060104ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-1342060134ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-1472060147ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-1482060148ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ4/2019#REF!
  2060-1532060153ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1642060164ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1652060165ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-1782060178ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-1872060187ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!
  2060-2532060253ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-2562060256ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-2572060257ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-2632060263ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-3232060323ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3292060329ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-3342060334ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3502060350ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-3572060357ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4242060424ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4382060438ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4402060440ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4412060441ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ2/2020#REF!
  2060-4422060442ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2019#REF!
  2060-4652060465ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣVDSL VECTORINGQ3/2020#REF!


  https://www.eett.gr/opencms/opencms/...hase/Vodafone/
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

 6. #6
  Εγγραφή
  04-06-2006
  Μηνύματα
  111
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  Path Level
  Interleaved
  Στις είδη ενεργοποιημένες καμπίνες γιατί η vodafone δεν δίνει 200αρια;

 7. #7
  Στην Τούμπα έχουν εγκαταστήσει πρόσφατα πολλές νέες καμπίνες, ο οποίες είναι αμαρκάριστες. Υπάρχουν ορισμένες μεγάλες δίφυλλες, αλλά οι περισσότερες είναι μικρές και συχνά βρίσκονται κοντά σε παλιές (σάπιες) του ΟΤΕ. Ανήκουν στη Vodafone;
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20191216_152320.jpg  

  20191216_153531.jpg  

  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος SotosAlex : 19-12-19 στις 11:56.

 8. #8
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.782
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ναι, και οι 2 αυτές είναι της Vodafone..

  H μεγάλη δίφυλλη είναι ειδική καμπίνα για την διαχείρηση του δικτύου της Vodafone..
  Έχει special εξοπλισμό.
  Την βάζουν και σε περιοχές για VDSL και σε περιοχές για FTTH..

  Η 2η είναι καμπίνα για FTTH!
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

 9. #9
  Ενδιαφέρον. Επιτέλους να ξεκολλήσουμε από τα 5Mbps. Άρα οι πίνακες του αρχικού ποστ αναφέρονται και σε αυτόν τον εξοπλισμό υποθέτω.
  Η υποδομή αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί μονάχα από πελάτες Vodafone;

 10. #10
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  11.782
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 55/5
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ναι οι πίνακες αναφέρονται και σε αυτές τις καμπίνες/έργα..

  H Vodafone θα πουλήσει μετά την υπηρεσία σε όποιον άλλον πάροχο θέλει να πάρει..
  και ο καθένας μας αποφασίζει που θέλει να πάει..
  εφόσων υπάρχει διαθεσιμότητα..
  - My Line : Fritz! 7590 AX + 4060 ΑΧ / 6850 5G + ZTE H267A -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)

  - A/K Πατήσια : VDSL - Wind - FTTH - Wind - 5G Mobile - Inalan

 11. #11
  Εγγραφή
  07-03-2010
  Μηνύματα
  510
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16384/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  Speedport
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ναι οι πίνακες αναφέρονται και σε αυτές τις καμπίνες/έργα..

  H Vodafone θα πουλήσει μετά την υπηρεσία σε όποιον άλλον πάροχο θέλει να πάρει..
  και ο καθένας μας αποφασίζει που θέλει να πάει..
  εφόσων υπάρχει διαθεσιμότητα..
  εχει νοημα να πας σε αλλο παροχο? περαν του κατοχου της καμπινας σε μια ενδεχομενη βλαβη σε αλλο παροχο ζησε μαη μου να φας τριφυλλι

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας