Δημοσιεύθηκαν οι νέοι πίνακες, με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης των νέων καμπινών NGA/VDSL Vectoring της εταιρίας Wind στα πλαίσια της Γ φάσης.
Αναλυτικά

Spoiler:

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]
Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΑΚ Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική NGA
Τρίμηνο ενεργοποίησης (ενημέρωση 19.09.2019)
70-105 105 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-107 107 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-109 109 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-113 113 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-115 115 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-121 121 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-125 125 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-205 205 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-207 207 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-208 208 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-209 209 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-211 211 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-213 213 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-215 215 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-217 217 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-219 219 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-223 223 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
70-227 227 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 70 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-211 211 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-217 217 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-221 221 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-223 223 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-225 225 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-229 229 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-231 231 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-239 239 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-241 241 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-243 243 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-245 245 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-247 247 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-253 253 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-255 255 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-257 257 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-259 259 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-261 261 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-265 265 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-269 269 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-281 281 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-283 283 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-285 285 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-287 287 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-289 289 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-291 291 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-311 311 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-313 313 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-319 319 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-321 321 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-411 411 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
331-413 413 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β 331 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-107 107 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-111 111 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-117 117 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-119 119 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-121 121 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-123 123 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-129 129 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-131 131 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-201 201 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-203 203 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-205 205 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-207 207 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-211 211 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-217 217 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-219 219 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-221 221 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
476-223 223 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 476 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-104 104 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-106 106 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-107 107 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-108 108 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-109 109 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-113 113 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-115 115 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-211 211 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-215 215 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
731-218 218 ΓΑΖΙΟΥ 731 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-101 101 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-105 105 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-106 106 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-107 107 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-108 108 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-109 109 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-110 110 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-111 111 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-114 114 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-115 115 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-116 116 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-117 117 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-118 118 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-120 120 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-122 122 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-126 126 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-128 128 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-130 130 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-205 205 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-214 214 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-217 217 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-306 306 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-308 308 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-309 309 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-310 310 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-311 311 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-312 312 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-313 313 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-315 315 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
922-317 317 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 922 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-101 101 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-103 103 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-104 104 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-105 105 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-106 106 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-107 107 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-108 108 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-109 109 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-111 111 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-113 113 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-115 115 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-119 119 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-123 123 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-125 125 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-127 127 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-129 129 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-130 130 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-131 131 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-137 137 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-145 145 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-209 209 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-211 211 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-213 213 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-219 219 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-223 223 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-225 225 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-227 227 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-229 229 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-231 231 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-233 233 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-313 313 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-315 315 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1159-317 317 ΜΑΝΔΡΑ 1159 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1246-102 102 ΑΛΜΥΡΟΣ 1246 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1246-103 103 ΑΛΜΥΡΟΣ 1246 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1246-104 104 ΑΛΜΥΡΟΣ 1246 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1246-105 105 ΑΛΜΥΡΟΣ 1246 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1246-201 201 ΑΛΜΥΡΟΣ 1246 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1288-105 105 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-113 113 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-121 121 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-123 123 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-135 135 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-137 137 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-139 139 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-147 147 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-149 149 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-151 151 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-155 155 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-157 157 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-215 215 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-217 217 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1288-229 229 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1288 VDSL_VECTORING/V.plus Q2/2019
1431-105 105 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-106 106 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-107 107 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-108 108 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-109 109 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-117 117 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-118 118 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-120 120 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-121 121 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-123 123 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-125 125 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-127 127 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-130 130 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-135 135 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-137 137 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-140 140 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-143 143 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-145 145 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-147 147 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-150 150 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-205 205 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-213 213 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-215 215 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-220 220 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-225 225 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-230 230 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-235 235 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-303 303 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-319 319 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-325 325 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-330 330 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-333 333 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1431-335 335 ΚΙΑΤΟ 1431 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1461-101 101 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1461 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1461-107 107 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1461 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1461-111 111 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1461 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1461-113 113 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1461 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1461-115 115 ΝΕΑ ΚΙΟΣ 1461 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1552-101 101 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-102 102 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-202 202 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-203 203 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-205 205 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-302 302 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1552-306 306 ΘΟΥΡΙΑ 1552 VDSL_VECTORING/V.plus Q1/2018
1562-101 101 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-103 103 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-105 105 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-106 106 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-107 107 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-108 108 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-109 109 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-111 111 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-119 119 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-121 121 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-123 123 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-125 125 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-127 127 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-135 135 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-137 137 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-202 202 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-209 209 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-211 211 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-213 213 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-215 215 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-217 217 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-219 219 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1562-221 221 ΒΡΑΧΑΤΙ 1562 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-217 217 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-219 219 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-315 315 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-319 319 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-323 323 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-326 326 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-328 328 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-331 331 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-333 333 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-335 335 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-336 336 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-337 337 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-357 357 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-417 417 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-421 421 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-422 422 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-424 424 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-425 425 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-428 428 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-433 433 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-435 435 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-437 437 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-439 439 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-443 443 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-449 449 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-457 457 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-461 461 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1601-9757 9757 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1601 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-103 103 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-104 104 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-111 111 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-115 115 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-204 204 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-208 208 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-209 209 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-210 210 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-211 211 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-212 212 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-213 213 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
1703-215 215 ΒΕΛΟ 1703 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-111 111 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-115 115 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-117 117 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-119 119 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-123 123 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-125 125 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-211 211 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-213 213 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2012-215 215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2012 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-107 107 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-108 108 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-109 109 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-111 111 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-121 121 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-208 208 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2033-215 215 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2033 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-105 105 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-107 107 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-109 109 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-111 111 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-403 403 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-405 405 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-407 407 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-409 409 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-411 411 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020
2075-413 413 ΦΟΡΤΕΤΖΑ 2075 VDSL_VECTORING/V.plus Q4/2020