Εμφάνιση 1-6 από 6
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.412
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,8%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ισχυρής κερδοφορίας στην Ελλάδα
  • Αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και στο ICT:
  o Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα κατά 21% και ισχυρό ARPU στην καρτοκινητή
  o Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,9%, με το περιθώριο στο 44%, λόγω του εξορθολογισμού του κόστους
  • Ρουμανία: Αύξηση εσόδων κατά 7,4%, λόγω της αύξησης εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής - Βελτίωση προσαρμοσμένου EBITDA για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο
  • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ-" από την S&P, επιστροφή στην "επενδυτική βαθμίδα" μετά από 8 χρόνια

  (Εκατ. €) Γ’τρίμηνο
  2019
  Γ’τρίμηνο
  2018
  +/- % Εννεάμηνο
  2019
  Εννεάμηνο
  2018
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών 1.011,3 975,4 +3,7% 2.866,8 2.825,7 +1,5%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 375,7 361,8 +3,8% 1.008,2 991,6 +1,7%
  Περιθώριο % 37,2% 37,1% +0,1μον 35,2% 35,1% +0,1μον
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις) 372,8 n/a n/a 999,9 n/a n/a
  Περιθώριο % 36,9% n/a n/a 34,9% n/a n/a
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 193,5 172,4 +12,2% 346,4 380,8 -9,0%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 142,5 119,1 +19,6% 242,0 233,6 +3,6%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 125,1 107,3 +16,6% 286,5 228,0 +25,7%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3006 0,2458 +22,3% 0,5074 0,4797 +5,8%
  Σύνολο Ενεργητικού 6.948,2 6.790,7 +2,3% 6.948,2 6.790,7 +2,3%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 133,0 147,9 -10,1% 487,2 480,3 +1,4%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 120,9 128,5 -5,9% 329,2 233,7 +40,9%
  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 110,2 82,4 +33,7% 268,1 163,4 +64,1%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.296,9 1.017,9 +27,4% 1.296,9 1.017,9 +27,4%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) 772,5 807,5 -4,3% 772,5 807,5 -4,3%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16) 1.181,5 807,5 +46,3% 1.181,5 807,5 +46,3%
  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.
  Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16 και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται. Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

  Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές.

  Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας. Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν, έστω και προσωρινά, από την ενδεχόμενη χρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής. Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’. Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».

  Προοπτικές

  Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει να αποφέρουν καρπούς. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξή του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη μετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

  Το Γ’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,7% και διαμορφώθηκαν σε €1.011,3 εκατ., οδηγούμενα από την αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρής επίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής.

  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €618,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.

  Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 3,8% σε €375,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε €339,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €193,5 εκατ., σε σύγκριση με €172,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €202,5 εκατ., αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018.

  Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε €125,1 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6 εκατ. και €38,4 εκατ., αντίστοιχα.

  Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση €7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
  Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Γ’τρίμηνο
  2019
  Γ’τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Εννεάμηνο 2019
  Εννεάμηνο 2018
  +/- %
  Ελλάδα
  771,3
  754,4
  +2,2%
  2.187,9
  2.151,2
  +1,7%
  Ρουμανία
  243,5
  34,2%
  226,7
  34,6%
  +7,4%
  -0,4μον.
  691,3
  34,2%
  691,0
  34,2%
  0,0%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές
  (3,5)
  308,3
  (5,7) n/a
  -38,6%
  n/a
  (12,4)
  308,3
  (16,5)
  308,3
  -24,8%
  n/a
  Όμιλος ΟΤΕ
  1.011,3
  975,4
  +3,7%
  2.866,8
  2.825,7
  +1,5%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) - τρίμηνο
  Γ’τρίμηνο
  2019
  Γ’τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Προσ. EBITDA (AL) Γ’τρίμηνο
  2019
  Ελλάδα
  339,6
  320,6
  +5,9%
  337,0
  Περιθώριο (%)
  44,0%
  42,5%
  +1,5μον.
  43,7%
  Ρουμανία
  36,1
  41,2
  -12,4%
  35,8
  Περιθώριο(%)
  14,8%
  18,2%
  -3,4μον.
  14,7%
  Όμιλος ΟΤΕ
  375,7
  361,8
  +3,8%
  372,8
  Περιθώριο (%)
  37,2%
  37,1%
  +0,1μον.
  36,9%
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) - εννεάμηνο Εννεάμηνο
  2019
  Εννεάμηνο
  2018
  +/- %
  Προσ. EBITDA (AL) Εννεάμηνο
  2019
  Ελλάδα
  916,1
  880,0
  +4,1%
  909,6
  Περιθώριο (%)
  41,9%
  40,9%
  +1μον.
  41,6%
  Ρουμανία
  92,1
  111,6
  -17,5%
  90,3
  Περιθώριο (%)
  13,3%
  16,2%
  -2,9μον.
  13,1%
  Όμιλος ΟΤΕ
  1.008,2
  991,6
  +1,7%
  999,9
  Περιθώριο (%)
  35,2%
  35,1%
  +0,1μον.
  34,9%
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

  ΕΛΛΑΔΑ

  Λειτουργικά στοιχεία
  Γ’ τρίμηνο
  2019
  Γ’ τρίμηνο
  2018
  +/- %
  Γ’ τρίμηνο
  2019
  +/-(000)
  Συνδέσεις Λιανικής
  2.637.718
  2.641.979
  -0,2%
  (10.132)
  Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής
  1.969.105
  1.857.388
  +6,0%
  18.340
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*
  694.848
  482.653
  +44,0%
  49.234
  Συνδρομητές τηλεόρασης
  548.646
  534.093
  +2,7%
  4.963
  Συνδρομητές κινητής 7.532.621
  8.122.602
  -7,3%
  (96.955)
  *ΣυμπεριλαμβανομένωνVDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

  Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή μείωση 11 χιλιάδων γραμμών, εκ των οποίων 10 χιλιάδες γραμμές αφορούν τη λιανική σταθερή του ΟΤΕ.

  Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.969 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 695 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Με τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη συνδρομητική βάση λιανικής του ΟΤΕ να ανέρχεται στο 75%, οι υψηλότερες ταχύτητες είναι το όχημα για την ενίσχυση του ARPU και των εσόδων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το 81% των πελατών υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ απολάμβανε ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι 47% ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι ενεργές καμπίνες VDSL αυξήθηκαν κατά πάνω από 450 και ανήλθαν σε 15,7 χιλιάδες.

  Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV αυξήθηκε κατά 5 χιλιάδες και ανήλθε σε 549 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4% περίπου. Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει στα μέσα Νοέμβρη μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη της τηλεόρασης.

  Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάληψη μεγάλων έργων ICT, μεταξύ των οποίων έργο στη Χάγη για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-EPO), αλλά και στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority). Τα έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών αναμένεται να ενισχύουν περαιτέρω τα έσοδα λιανικής του ΟΤΕ κατά το 4ο τρίμηνο.

  Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο, με αύξηση εσόδων λιανικής κατά 3,0%, τροφοδοτούμενη από την αύξηση κατά περίπου 12% στην καρτοκινητή, όπου οι δομικές αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και υψηλότερο ARPU. Στα συμβόλαια, η τάση συνεχίζει να βελτιώνεται, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αξίας του πελάτη καθώς και των όλο και πιο ελκυστικών και ανταγωνιστικών προϊοντικών προτάσεων της εταιρείας.
  Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς θα έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την υιοθέτηση ρυθμιστικών μέτρων σχετικών με την κατάργηση ειδικών χρεώσεων προς τους συνδρομητές.

  Για μια ακόμα φορά, τα δεδομένα ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στους πελάτες συμβολαίου. Η ενίσχυση κατά 21% των εσόδων από δεδομένα τροφοδοτήθηκε από αύξηση κατά 12% των ενεργών χρηστών και κατά 57% της κίνησης, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018.
  Ως αποτέλεσμα εποχιακών προσφορών, η μέση κίνηση data ανά ενεργό χρήστη κατέγραψε νέο ρεκόρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.


  Τρίμηνο (Εκατ. € )
  Γ’τρίμηνο 2019
  Γ’τρίμηνο 2018
  +/- %
  Εννεάμηνο
  2019
  Εννεάμηνο
  2019
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών
  771,3
  754,4
  +2,2%
  2.187,9
  2.151,2
  +1,7%
  - Έσοδα λιανικής σταθερής
  236,8
  232,7
  +1,8%
  701,5
  684,6
  +2,5%
  - Έσοδα από υπηρεσίες κινητής
  265,1
  257,4
  +3,0%
  718,9
  703,9
  +2,1%
  - Έσοδα χονδρικής
  152,5
  149,0
  +2,3%
  430,6
  422,5
  +1,9%
  -Λοιπά Έσοδα
  116,9
  115,3
  +1,4%
  336,9
  340,2
  -1,0%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)
  339,6
  320,6
  +5,9%
  916,1
  880,0
  +4,1%
  Περιθώριο EBITDA %
  44,0%
  42,5%
  +1,5μον.
  41,9%
  40,9%
  +1μον.


  Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €771,3 εκατ. αυξημένα κατά 2,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018. Η αύξηση κατά 1,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,0% στο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην καρτοκινητή και στα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων.

  Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω υιοθέτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους εναλλακτικούς παρόχους.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 5,9%, στα €339,6 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 44,0%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται τόσο στα βελτιωμένα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής, όσο και σε δράσεις εξορθολογισμού εξόδων, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού.

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας

  Την 24η Σεπτεμβρίου, η OTE plc προέβη σε άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές, με ομόλογο επταετούς διάρκειας με ετήσιο κουπόνι 0,875%. Το κουπόνι φέρει την εγγύηση του ΟΤΕ και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων.

  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

  Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poor's

  Την 30η Οκτωβρίου 2019, η Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ-" με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση δηλώνει ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, αναβαθμίζοντάς την στην κατηγορία της "επενδυτικής βαθμίδας’’ μετά από οκτώ χρόνια.

 2. #2
  Εγγραφή
  14-09-2005
  Περιοχή
  koalaback0
  Μηνύματα
  1.054
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  33860/ 4997
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  Router
  Asus DSL-AC56U
  Θετικά πρόσημα για τον αγαπημένο μας ΟΤΕ.
  Ενώ στη σταθερή έχει αύξηση συνδρομητών λιανικής (+6% στις ευρυζωνικές συνδέσεις και +2,7% στους Συνδρομητές τηλεόρασης) στην κινητή οι απώλειες είναι μεγάλες, -7,3%.

  I don't stop when I' m tired. I stop when I' m done.

 3. #3
  Εγγραφή
  03-06-2004
  Μηνύματα
  15.078
  Downloads
  15
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  10800/950
  ISP
  Cosmote
  SNR / Attn
  8.4(dB) / 34(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Θετικά πρόσημα αλλά αυξημένα παράπονα. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουν ξανά τι είναι εξορθολογισμός.

 4. #4
  Εγγραφή
  23-08-2005
  Περιοχή
  ILION
  Μηνύματα
  3.296
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  232000/33000
  ISP
  Wind
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΙΛΙΟΝ
  -7% συνδεσεις κινητής και +12% στα έσοδα από τα καρτοκινητά..
  Φαίνεται ότι οι αλλαγές προς όφελος των παρόχων αποδίδουν.. Αντε "με το καλό" να έχει διάρκεια η κάρτα 1 μήνα για να αυξηθουν και άλλο τα έσοδα του "πολυαγαπημένου ΟΤΕ"..
  Κατά τα άλλα λογικά τα νούμερα και έχουν περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση στη σταθερή με την επέκταση του δικτύου VDSL/FTTH σε όλη την Ελλάδα..

 5. #5
  Εγγραφή
  05-05-2003
  Περιοχή
  Λάρισα
  Μηνύματα
  6.529
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Router
  TG789vac V2
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από baskon Εμφάνιση μηνυμάτων
  -7% συνδεσεις κινητής και +12% στα έσοδα από τα καρτοκινητά..
  Φαίνεται ότι οι αλλαγές προς όφελος των παρόχων αποδίδουν.. Αντε "με το καλό" να έχει διάρκεια η κάρτα 1 μήνα για να αυξηθουν και άλλο τα έσοδα του "πολυαγαπημένου ΟΤΕ"..
  Κατά τα άλλα λογικά τα νούμερα και έχουν περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση στη σταθερή με την επέκταση του δικτύου VDSL/FTTH σε όλη την Ελλάδα..
  Πάντως με τέτοιους δείκτες το επιχείρημα δεν βγαίνουν οι εταιρίες δεν πείθει και ιδιαίτερα.

 6. #6
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  7.584
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από famous-walker Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πάντως με τέτοιους δείκτες το επιχείρημα δεν βγαίνουν οι εταιρίες δεν πείθει και ιδιαίτερα.
  Είναι δυνατόν να μην βγαίνουν με μισό ευρώ το λεπτό η κλήση;

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας