1. Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι στα ακόλουθα Vodafone Εταιρικά προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας & Internet από την 10η Δεκεμβρίου 2019 η χρέωση προς κινητά μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας διαμορφώνεται από 0.193€ στα 0,200€/λεπτό, καθώς και η χρέωση προς σταθερά σε διεθνείς προορισμούς της Ζώνης 1 μετά την παρέλευση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας αυξάνεται σε 0.220€/λεπτό,στα ακόλουθα εταιρικά προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας και Internet, Vodafone Business Connect 1/2/4/6/8 κανάλια φωνής (VBC1P, VBC1 NP, VBC1 BP, VBC2P, VBC2 NP, VBC2 BP VBC4P, στο VBC6P, VBC8P), Office Double Play 1 Γραμμή, Office Double Play 2 Γραμμές, Office Double Play 2 Γραμμές ευέλικτο καθώς και σε όλα τα Business Double Play, Vodafone Οne Net Office, Vodafone Οne Net Business, Vodafone Οne Net Enterprise και Vodafone Οne Net με 1/2/4/6/8 κανάλια φωνής. Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης για κλήσεις προς κινητά παραμένει 60’’ με βήμα χρέωσης 60’’.
  2. Από 10η Δεκεμβρίου 2019, αυξάνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο(*) των ακόλουθων εταιρικών προγραμμάτων αυξάνονται ως εξής: Έως €1,80 στα: Vodafone Business Connect 1 NP/P/BP , Έως €2,00 στα: Vodafone Business Connect 2 NP/P/BP, και έως €2,50 στα: Vodafone Business Connect 4P/6P/8P. Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για όλους τους νέους και υφιστάμενους Επαγγελματίες συνδρομητές εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης τους
  3. Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει ότι από την 10η Δεκεμβρίου 2019, με ακριβή ημερομηνία ισχύος ανά συνδρομητή την αντίστοιχη ημερομηνία μηνιαίας τιμολόγησης της σύνδεσής του, στα εταιρικά προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας και Internet Vodafone Business Connect 1/2/4/6/8 κανάλια φωνής, VBC1P, VBC1 NP, VBC1 BP, VBC2P, VBC2 NP, VBC2 BP VBC4P, στο VBC6P, VBC8P, Office Double Play 1 Γραμμή, Office Double Play 2 Γραμμές, Office Double Play 2 Γραμμές ευέλικτο καθώς και σε όλα τα Business Double Play, δεν θα αποδίδονται οι μηνιαίες επιπρόσθετες εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού) που λαμβάνονται χωρίς προϋποθέσεις εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια χρόνου της σύμβασης.


Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες χρεώσεις στα μηνιαία πάγια σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και φόρο σταθερής τηλεφωνίας και Internet 5%. Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών, οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις),εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Πηγή : Vodafone