Η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ανακοινώνει ότι η κατάργηση των υπηρεσιών κινητής συμβολαίου του πρώην δικτύου Cyta Ελλάδος ολοκληρώθηκε την 30η/11/2019.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, ο συνδρομητικός αριθμός των καταναλωτών που δεν έχουν ενεργοποιήσει νέα σύνδεση (στη Vodafone ή σε άλλο Πάροχο μέσω Φορητότητας), θα παραμείνει ανενεργός πλην όμως διαθέσιμος για διάστημα έξι (6) μηνών για νέα σύνδεση στη VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.

Πηγή : Vodafone