Μετά τα dual-boot systems, τώρα και dual-spyware systems. Η καλύτερη λύση αν δε μπορείς να αποφασίσεις αν θες αμερικανική η ρώσικη παρακολούθηση.