Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, από την 20η Ιανουαρίου 2020, για τους πελάτες με χρονοχρέωση και τους πελάτες των προγραμμάτων του συνημμένου Πίνακα 1, η χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται: α) από 0,15€ σε 0,18€ ανά λεπτό από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο β) από 0,12€ σε 0,15€ ανά λεπτό την Κυριακή, και γ) από 0,25€ σε 0,30€ ανά λεπτό για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.

Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα επιλογής κάποιου οικονομικού προγράμματος COSMOTE που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους και με χρέωση από 17,82€ το μήνα ή καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός δύο (2) μηνών (εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό) ή τριών (3) μηνών (εφόσον λαμβάνουν διμηνιαίο λογαριασμό) από την ως άνω ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 (ατελώς για συνδρομητές ΟΤΕ) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Business ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΤΤ
ΟΤΕ BUSINESS ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 499/093/22-10-2008
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ 341/103/28-1-2005
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 1000 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 100 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 200 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 300 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 500 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Υπεραστικά 500 449/093/22-10-2008
ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου Αστικά 750 449/093/22-10-2008
COSMΟΤΕ BUSINESS TELEPHONY INTERNET / VPN 577/012/6-09-2010
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony Internet 24 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 2 Mbps
COSMΟΤΕ Business Telephony VPN 24 Mbps

Πηγή : COSMOTE