Από 25/02/2020,αυξάνεται η ονομαστική τιμή του παγίου των παρακάτω εμπορικά και μη εμπορικά διαθέσιμων προγραμμάτων και πακέτων ως εξής: Κατά €3,60 στα: My Business RED 1/1N/2/2N/2 Extra/3/3N/3 Extra/4,My Business RED Pass 1/2/3,My Business RED+ 1/2/3(1ο μέλος).Κατά €2,88 στα:My Business 1/2/2 N/2 Old/3 P/3/3 N/3 Old/4/4 P/4 N/4 Old,My Business Ελεύθερα 1/2/3.Κατά €3,60 στα:Ευέλικτο Επαγγ 90/180/300/420/540/720/960/1500 ενώ δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα μηνιαία πάγια των επιπρόσθετων επιλογών χρόνου ομιλίας που είναι συμβατά με όλα τα παραπάνω προγράμματα χρήσης.Κατά €2,80 στα:Βασικό Επαγγ,Βασικό Επαγγ+Σταθερό,Νέο Επαγγ90+Ενδ/κό 60,Νέο Επαγγ180+Απεριόρ.Ενδ/κές,Νέο Επαγγ180+Ενδ/κό 60,Νέο Επαγγ90+Απεριόρ.Ενδ/κές.Κατά €2,80 στα:Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα Extra Talk 1/2/3/4,Νέο Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα Extra Talk 1/2/3,Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα Extra Surf 1/2,Νέο Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα Extra Surf 1/2,Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα 350,Εταιρικό Καρτοπρόγραμμα Βασικό.

Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για όλους τους νέους αλλά και τους υφιστάμενους επαγγελματίες συνδρομητές εφόσον έχει παρέλθει η ορισμένη διάρκεια του χρόνου της σύμβασής τους.

Όλες οι ανωτέρω τιμές στα μηνιαία πάγια κινητής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και το φόρο κινητής που έχει υπολογιστεί βάσει του μηνιαίου παγίου χωρίς έξτρα χρεώσεις ή επιπρόσθετες υπηρεσίες.

Από 25/02/2020, η χρέωση για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας για τα επαγγελμ/κά προγράμματα συμβολαίου My Business, My Business Ελεύθερα, My Business RED, My Business RED Pass και Ευέλικτα διαμορφώνεται από 0,0108€/δευτ. σε 0,0120€/δευτ, ενώ για τα προγράμματα Βασικό Επαγγ. και Βασικό Επαγγ+Σταθερό διαμορφώνεται από €0,0067/δευτ. σε €0,0075/δευτ.Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 24/09/2007),η χρέωση κλήσεων προς εθνικά σταθερά καθώς και προς κινητά Vodafone διαμορφώνεται από €0,0055/δευτ.σε €0,0061/δευτ. και προς άλλα εθνικά κινητά από €0,0067/δευτ. σε €0,0075/δευτ.

Για τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» χωρίς διαθέσιμο χρόνο ομιλίας (εμπορική διάθεση έως 22/7/2010) η ενιαία χρέωση προς εθνικά σταθερά & κινητά διαμορφώνεται από €0,0055/δευτ. σε €0,0061/δευτ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το βήμα χρέωσης παραμένει 1 δευτερόλεπτο και η ελάχιστη διάρκεια κλήσης παραμένει 1 λεπτό.

Σε όλα τα επαγγελμ/κά προγράμματα συμβολαίου My Business, My Business Ελεύθερα,My Business RED,My Business RED Pass,Business Ευέλικτα,Προνομιακό Ενδοεταιρικά 25,Προνομιακό Απεριόριστο 25 και στα εταιρικά καρτοπρογράμματα, η χρέωση ανά SMS διαμορφώνεται από €0,20/SMS σε €0,24/SMS. Για τα προγράμματα Βασικό Επαγγ.,Βασικό Επαγγ+Σταθερό και τα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας «Επαγγελματικό» διαμορφώνεται από €0,19/SMS. σε €0,24/SMS.

Στις ανωτέρω χρεώσεις εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ:για μέχρι €50 12%/€50,01-€100 15%/€100,01 -€150 18%/€150,01 και άνω 20%).

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών στις χρεώσεις μετά την κατανάλωση των ενσωματωμένων παροχών, οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις),εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής τους.

Πηγή : Vodafone