Ανακοινώνεται ότι από 30/01/2020 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE Home Double Play SIM M και COSMOTE Home Double Play SIM L και των δύο πρόσθετων πακέτων δεδομένων που παρέχονται αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα προγράμματα:

  • Τα ενσωματωμένα GB του προγράμματος COSMOTE Home Double Play SIM M αυξάνονται από 25GB σε 50GB
  • Τα ενσωματωμένα GB του προγράμματος COSMOTE Home Double Play SIM L αυξάνονται από 50GB σε 100GB
  • Τα ενσωματωμένα GB του πρόσθετου πακέτου ‘Extra 5GB για COSMOTE Home Double Play SIM’ αυξάνονται από 5GB σε 15GB και το πακέτο μετονομάζεται σε ‘Extra 15GB για COSMOTE Home Double Play SIM’
  • Τα ενσωματωμένα GB του πρόσθετου πακέτου ‘Extra 10GB για COSMOTE Home Double Play SIM’ αυξάνονται από 10GB σε 30GB κα το πακέτο μετονομάζεται σε ‘Extra 30GB για COSMOTE Home Double Play SIM’


Το μηνιαίο πάγιο των προγραμμάτων COSMOTE Home Double Play SIM, η τιμή των πρόσθετων πακέτων, καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αυτών, παραμένουν αμετάβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr.

Πηγή : COSMOTE