Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 35
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.406
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Δελτίο Τύπου:
  Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει την από 16 Μαρτίου 2020 ενίσχυση των παρακάτω πακέτων mobile internet:

  • Για τους συνδρομητές F2G το πακέτο mobile internet που προσφέρει 2 GB (1,5GB + bonus 500ΜΒ για online ενεργοποιήσεις) ενισχύεται και θα προσφέρει 4GB (2GΒ + bonus 2GB για online ενεργοποιήσεις). Το κόστος παραμένει αμετάβλητο στα €10,4 για 30 ημέρες
  • Για τους συνδρομητές Q το πακέτο mobile internet που προσφέρει 2GB (1,5GB + 500ΜΒ bonus για online ενεργοποιήσεις) ενισχύεται και θα προσφέρει 3GB (1,5GB με την ενεργοποίηση + 1,5GB bonus για online ενεργοποιήσεις). Το κόστος παραμένει αμετάβλητο στα €8,5 για 30 ημέρες

  Για τους συνδρομητές F2G και Q, επεκτείνεται το bonus 2GB για 7 ημέρες και κατανάλωση ανά KB, κατά τη πρώτη είσοδο στις mobile εφαρμογές myF2G και myQ έως τις 31 Μαΐου 2020.

  Επιπλέον, για τους συνδρομητές Q παρατείνεται το bonus που δίνει 1GB και 1500’ προς Q, στην 1η online ανανέωση του μήνα, έως 30 Απριλίου 2020.

  Ακόμη, για τους συνδρομητές F2G παρατείνεται έως 31 Μαΐου 2020 η προσφορά Log&Win που αποδίδει δωρεάν 150ΜΒ ή 20 λεπτά προς όλους ή 60 λεπτά προς WIND/Q ή 20 SMS προς όλους ή 60 SMS προς WIND/Q, με διάρκεια 7 ημέρες.

  Για τους συνδρομητές καρτοκινητής F2G, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2020 το bonus για online ανανεώσεις χρόνου ομιλίας από 12€. Συγκεκριμένα αποδίδονται 600ΜΒ για ανανέωση 12€ - 14€, 900ΜΒ για ανανέωση 15€ - 19€ και 1,5GB για ανανέωση 20€ και άνω. Τα παραπάνω bonus είναι διαθέσιμα για 15 ημέρες.

  Ανακοινώνεται επίσης η τροποποίηση του μη εμπορικά διαθέσιμου σχήματος Free2Talk που προσφέρει 300 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, στις δύο (2) πρώτες ανανεώσεις χρόνου ομιλίας ανά ημερολογιακό μήνα. Από 6 Απριλίου 2020, το τέλος ανανέωσης της προσφοράς αξίας 10,40€ θα εφαρμόζεται αυτόματα μία φορά ανά ημερολογιακό δίμηνο αντί για μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο, στην πρώτη ανανέωση χρόνου ομιλίας. Με την αυτόματη εφαρμογή του τέλους ανανέωσης θα αποδίδονται επιπλέον bonus 500MB για 30 ημέρες. Τα ημερολογιακά δίμηνα ορίζονται ως εξής: Απρίλιος – Μάιος, Ιούνιος – Ιούλιος, Αύγουστος – Σεπτέμβριος, Οκτώβριος – Νοέμβριος, Δεκέμβριος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος – Μάρτιος.

  Παράλληλα, από 6 Απριλίου 2020 μεταβάλλονται τα εξής υφιστάμενα πακέτα για συνδρομητές F2G.

  • Το πακέτο που προσφέρει 400 λεπτά ομιλίας και 40 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 400 λεπτά ομιλίας και 400 sms προς συνδρομητές Wind/Q και 500ΜB με κόστος 10,40€ και διάρκεια 30 ημέρες θα προσφέρει πλέον 300 λεπτά ομιλίας και 30 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 300 λεπτά ομιλίας και 300 sms προς συνδρομητές Wind/Q και 700MB internet (300MB με την ενεργοποίηση, +200MB bonus για online ενεργοποιήσεις, + 200MB με την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης) με αμετάβλητο κόστος στα 10,40€ και διάρκεια 30 ημέρες.
  • Το πακέτο που προσφέρει 450 λεπτά ομιλίας και 45 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 450 λεπτά ομιλίας και 450 sms προς συνδρομητές Wind/Q, και 1000MB internet με κόστος 12€ και διάρκεια 30 ημέρες θα προσφέρει πλέον 500 λεπτά ομιλίας και 50 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 500 λεπτά ομιλίας και 500 sms προς συνδρομητές Wind/Q και 1000ΜB internet (700MB με την ενεργοποίηση, +300MB bonus για online ενεργοποιήσεις με αμετάβλητο κόστος στα 12€ και διάρκεια 30 ημέρες.
  • Το πακέτο που προσφέρει 650 λεπτά ομιλίας και 100 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 650 λεπτά ομιλίας και 650 sms προς συνδρομητές Wind/Q και 2GB ίντερνετ με κόστος 17,5€ και διάρκεια 30 ημέρες θα προσφέρει πλέον 900 λεπτά ομιλίας και 90 sms προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 900 λεπτά ομιλίας και 900 sms προς συνδρομητές Wind/Q και 1300ΜB internet (900MB με την ενεργοποίηση, +400MB bonus για online ενεργοποιήσεις με αμετάβλητο κόστος στα 17,5€ και διάρκεια 30 ημέρες.


  Tα bonus ισχύουν για ενεργοποιήσεις έως 30/6/2020. Το βήμα χρέωσης και η ελάχιστη χρέωση παραμένουν αμετάβλητα.

  Ανακοινώνεται επίσης ότι από 6 Απριλίου 2020, τροποποιείται η χρήση δεδομένων του πακέτου ΚΙΟΥ ΣΤΑΡ, το οποίο θα χορηγεί εφεξής 800ΜΒ (400ΜΒ + 400ΜΒ με αυτόματη ανανέωση) αντί για 750ΜΒ (500ΜΒ + 250MB με αυτόματη ανανέωση), του πακέτου ΚΙΟΥ ΣΤΑΡ ΜΠΙΓΚ, το οποίο θα χορηγεί 1,4GB (700ΜΒ +700ΜΒ με αυτόματη ανανέωση) αντί για 1,25GΒ (1000MB +250ΜΒ με αυτόματη ανανέωση και του πακέτου ΚΙΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΥΤΖ, το οποίο θα χορηγεί 1,8GB (900ΜΒ +900MB με αυτόματη ανανέωση) αντί για 1,75GB (1500ΜΒ + 250MB με αυτόματη ανανέωση).

  Επιπλέον, από 1 Μαΐου 2020 μεταβάλλεται το 6μηνιαίο τέλος ανανέωσης του bonus των 1500’ προς Q, με κατανάλωση ανά δευτερόλεπτο αξίας 1,70€, το οποίο εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση του εξαμήνου (Ιανουάριος ’20 – Ιούνιος ’20 και Ιούλιος ‘20 – Δεκέμβριος ‘20) σε 4μηναιίο. Πλέον θα εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση κάθε ημερολογιακού 4μήνου εφεξής από τον Μάιο 2020.

  Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

  H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ. Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, εφόσον επηρεάζονται, έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως εντός τριάντα ημερών (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις συσκευής) από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω τροποποιήσεων.

  Εάν ο συνδρομητής των υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας αντιταχθεί στην τροποποίηση τιμολογίων σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να του επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο, εφόσον οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ σε λιγότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με την τροποποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες και τιμοκαταλόγους, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ειδική ιστοσελίδα ή την εξυπηρέτηση πελατών καλώντας 13800 (0,25€/ κλήση) ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

  Πηγή : Wind

 2. #2
  Εγγραφή
  29-11-2007
  Μηνύματα
  874
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  16.403/1.020
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Router
  Tomson tg585 v8 8.2.7.8
  SNR / Attn
  6(dB) / 22,5(dB)
  Επιπλέον, από 1 Μαΐου 2020 μεταβάλλεται το 6μηνιαίο τέλος ανανέωσης του bonus των 1500’ προς Q, με κατανάλωση ανά δευτερόλεπτο αξίας 1,70€, το οποίο εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση του εξαμήνου (Ιανουάριος ’20 – Ιούνιος ’20 και Ιούλιος ‘20 – Δεκέμβριος ‘20) σε 4μηναιίο. Πλέον θα εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση κάθε ημερολογιακού 4μήνου εφεξής από τον Μάιο 2020.
  πάλι νέες μικροαυξήσεις με χαρακτήρα "πάγιου" σε κατ' ευφημισμό καρτοτηλέφωνα..
  There is nothing like 127.0.0.1

 3. #3
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  Athens, GR
  Μηνύματα
  1.685
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  τα χει ξεκάνει άσχημα τα καρτοκινητα της, ιδίως το f2g.

 4. #4
  Εγγραφή
  08-05-2004
  Περιοχή
  Νομός Αττικής
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  20.500
  Downloads
  43
  Uploads
  2
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100/10 Mbps
  ISP
  COSMOTE
  Router
  Sercomm Speedport Plus
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δελτίο Τύπου: Επιπλέον, από 1 Μαΐου 2020 μεταβάλλεται το 6μηνιαίο τέλος ανανέωσης του bonus των 1500’ προς Q, με κατανάλωση ανά δευτερόλεπτο αξίας 1,70€, το οποίο εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση του εξαμήνου (Ιανουάριος ’20 – Ιούνιος ’20 και Ιούλιος ‘20 – Δεκέμβριος ‘20) σε 4μηναιίο. Πλέον θα εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση κάθε ημερολογιακού 4μήνου εφεξής από τον Μάιο 2020.
  Η συγκεκριμένη χρέωση δεν έχω καταλάβει αν έχει ενεργοποιηθεί με τη συναίνεση των συνδρομητών. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να χρεώνεται αυτόματα 1,7€ κάθε τετράμηνο, πώς μπορεί να διακόψει το χρεώσιμο bonus;
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ipo : 05-03-20 στις 23:39.
  Προπληρωμένες κάρτες ........... 2 savings 4 safety

  Τι εστί IBAN, BIC, OUR, SHA, BEN;
  "Yesterday is History, Tomorrow a Mystery, Today is a Gift, Thats why it's called the Present."

 5. #5
  Εγγραφή
  22-03-2018
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  508
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipo Εμφάνιση μηνυμάτων
  Η συγκεκριμένη χρέωση δεν έχω καταλάβει αν έχει ενεργοποιηθεί με τη συναίνεση των συνδρομητών. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να χρεώνεται αυτόματα 1,7€ κάθε τετράμηνο πώς μπορεί να διακόψει το χρεώσιμο bonus;
  Μονομερής αλλαγή ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
  You can tell who is skinny dipping when the tide goes away

 6. #6
  Εγγραφή
  08-05-2004
  Περιοχή
  Νομός Αττικής
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  20.500
  Downloads
  43
  Uploads
  2
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  100/10 Mbps
  ISP
  COSMOTE
  Router
  Sercomm Speedport Plus
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Chingachgook Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μονομερής αλλαγή ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
  Την ίδια εντύπωση έχω. Αν είναι πράγματι έτσι, πρόκειται για πελατοδιωκτική εμπορική πρακτική από την πλευρά της εταιρείας. Παρέχει αρχικά δωρεάν "bonus ανανέωσης" χωρίς να ζητήσει τη συναίνεση του χρήστη. Λογικό μέχρι εδώ. Παρέχεις μία υπηρεσία δωρεάν, δε χρειάζεται να ρωτήσεις το συνδρομητή, απλά του διαφημίζεις αυτό που του χάρισες.

  1) Όμως κατόπιν το καθιστάς χρεώσιμο bonus ανανέωσης (οξύμωρο σχήμα), με μονομερή απόφαση, χωρίς opt-in από το συνδρομητή. Αν είναι έτσι, έχουμε το πρώτο λάθος.
  2) Του δίνεις δυνατότητα εύκολου opt-out, με σχετική ενημέρωση; Αν όχι, δεύτερο λάθος.
  3) Του δίνεις δυνατότητα με εύκολο, άμεσο τρόπο και σχετική ενημέρωση, να πάρει όλα τα χρήματά του πίσω, μόλις διαπιστώσει τη μονομερή χρέωση; Αν δε συμβαίνει ούτε αυτό, έχουμε το τρίτο λάθος.

  Ξέρω ότι είναι καλό για έναν manager να πει "Θα χρεώσουμε μονομερώς αυτό που τόσον καιρό δίναμε με το πρόσχημα του δώρου, οπότε θα παίρνουμε από το σύνολο των συνδρομητών μας 5,1€/έτος και μάλιστα πάνω στην ανανέωση, οπότε μπορεί να νομίζει ότι πρόκειται για φορολογικές κρατήσεις", αλλά θεσμικά θα πρέπει να ακυρωθεί. Η ΕΕΤΤ τι γνώμη έχει άραγε;
  Προπληρωμένες κάρτες ........... 2 savings 4 safety

  Τι εστί IBAN, BIC, OUR, SHA, BEN;
  "Yesterday is History, Tomorrow a Mystery, Today is a Gift, Thats why it's called the Present."

 7. #7
  Εγγραφή
  22-03-2018
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  508
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  Τι γνώμη έχει η ΕΕΤΤ; Όλα καλά.

  Αν δεν κάνω λάθος, ίδιου τύπου χρέωση έχουν και οι άλλοι.
  You can tell who is skinny dipping when the tide goes away

 8. #8
  Εγγραφή
  01-07-2010
  Περιοχή
  Area 51
  Μηνύματα
  2.661
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG788v v3
  Αστεία "πράματα".

 9. #9
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  68.598
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  120000/120000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipo Εμφάνιση μηνυμάτων
  Την ίδια εντύπωση έχω. Αν είναι πράγματι έτσι, πρόκειται για πελατοδιωκτική εμπορική πρακτική από την πλευρά της εταιρείας. Παρέχει αρχικά δωρεάν "bonus ανανέωσης" χωρίς να ζητήσει τη συναίνεση του χρήστη. Λογικό μέχρι εδώ. Παρέχεις μία υπηρεσία δωρεάν, δε χρειάζεται να ρωτήσεις το συνδρομητή, απλά του διαφημίζεις αυτό που του χάρισες.

  1) Όμως κατόπιν το καθιστάς χρεώσιμο bonus ανανέωσης (οξύμωρο σχήμα), με μονομερή απόφαση, χωρίς opt-in από το συνδρομητή. Αν είναι έτσι, έχουμε το πρώτο λάθος.
  2) Του δίνεις δυνατότητα εύκολου opt-out, με σχετική ενημέρωση; Αν όχι, δεύτερο λάθος.
  3) Του δίνεις δυνατότητα με εύκολο, άμεσο τρόπο και σχετική ενημέρωση, να πάρει όλα τα χρήματά του πίσω, μόλις διαπιστώσει τη μονομερή χρέωση; Αν δε συμβαίνει ούτε αυτό, έχουμε το τρίτο λάθος.

  Ξέρω ότι είναι καλό για έναν manager να πει "Θα χρεώσουμε μονομερώς αυτό που τόσον καιρό δίναμε με το πρόσχημα του δώρου, οπότε θα παίρνουμε από το σύνολο των συνδρομητών μας 5,1€/έτος και μάλιστα πάνω στην ανανέωση, οπότε μπορεί να νομίζει ότι πρόκειται για φορολογικές κρατήσεις", αλλά θεσμικά θα πρέπει να ακυρωθεί. Η ΕΕΤΤ τι γνώμη έχει άραγε;
  Έπρεπε να είχες κάνει εγράφη στο πρόγραμμα για να έχεις την δωρεάν υπηρεσία.
  Μετά όταν το άλλαξε σε χρεώσιμη, ενημέρωσε, έδωσε και την δυνατότητα να καταργήσεις την υπηρεσία μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης.
  How to get to /dev/null quick
  Πατήστε
  2. είσαι με χρώμα
  3. είσαι πνεύμα αντιλογίας
  4. είσαι εργαζόμενος στην "χ" εταιρία
  Αλλιώς περιμένετε να συνδεθεί η κλήση σας

 10. #10
  Εγγραφή
  10-07-2006
  Μηνύματα
  3.782
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99999/9997 kbps
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΛΥΦΑΔΑ
  Router
  Speedport Plus
  Path Level
  Fastpath
  Ακόμα περιμένω να πάρω τα λεφτά μου πίσω πάντως. Τα έχω πει εδώ

 11. #11
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  Athens, GR
  Μηνύματα
  1.685
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  θα τα πάρεις δεν τίθεται θέμα, το ερώτημα είναι πότε. Wind είναι αυτή, που είναι και σε διαδικασια εξεύρεσης αγοραστή.

 12. #12
  Εγγραφή
  10-07-2006
  Μηνύματα
  3.782
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99999/9997 kbps
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΛΥΦΑΔΑ
  Router
  Speedport Plus
  Path Level
  Fastpath
  Μεγάλη ταλαιπωρία ενώ λένε εντός μήνα. Πάμε για τρίτο.

 13. #13
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.493
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Ανακοινώνεται επίσης η τροποποίηση του μη εμπορικά διαθέσιμου σχήματος Free2Talk που προσφέρει 300 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα, στις δύο (2) πρώτες ανανεώσεις χρόνου ομιλίας ανά ημερολογιακό μήνα. Από 6 Απριλίου 2020, το τέλος ανανέωσης της προσφοράς αξίας 10,40€ θα εφαρμόζεται αυτόματα μία φορά ανά ημερολογιακό δίμηνο αντί για μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο, στην πρώτη ανανέωση χρόνου ομιλίας.
  Ουσιαστικά είναι πακέτο των 5 ευρώ το μήνα το πρώην "free2talk".

  Γενικά το F2G έχει γίνει τελείως άχρηστο, δεν βλέπω κανένα λόγο να το προτιμά κανείς.

  Αξίζει να μείνεις στην wind και να βάλεις συνδυαστικό συμβόλαιο σταθερής-κινητού αν έχεις το ιντερνετ σου ήδη σ'αυτή.

  Αλλιώς υπάρχουν καλύτερες καρτοκινητές, και με πολύ καλύτερη κάλυψη 4G.

 14. #14
  Εγγραφή
  08-12-2004
  Μηνύματα
  816
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΔΕΣΣΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdikr Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έπρεπε να είχες κάνει εγράφη στο πρόγραμμα για να έχεις την δωρεάν υπηρεσία.
  Μετά όταν το άλλαξε σε χρεώσιμη, ενημέρωσε, έδωσε και την δυνατότητα να καταργήσεις την υπηρεσία μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης.
  δηλ. μπορούμε σήμερα να αποφύγουμε την 4μηνη χρέωση;
  η παιδεία απλά... https://www.ipedia.gr

 15. #15
  Εγγραφή
  10-07-2006
  Μηνύματα
  3.782
  Downloads
  16
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  99999/9997 kbps
  ISP
  OTEnet
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΛΥΦΑΔΑ
  Router
  Speedport Plus
  Path Level
  Fastpath
  Σε ένα παλιό f2go που έχω ως δεύτερο κινητό έτσι μου έτρωγαν τις κάρτες. Πλήρωνα και καλά τα δώρα. Δεν είχα καταλάβει πως άδειαζε το υπόλοιπο.
  Τους τηλεφώνησα μου επέστρεψαν το ποσό και άλλαξα μέσα από την σελίδα τους από free talker σε free surffer ή κάπως έτσι. Τώρα δεν γράφει τίποτα στο site.

  Αλλά δεν έχει τίποτα extra νομίζω πλην του log and win. Αν θέλω όμως αγοράζω πακέτο χωριστά.

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας