Δελτίο Τύπου:
Στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής απόστασης που είναι σε ισχύ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει αυξηθεί η ζήτηση για διαδικτυακή χωρητικότητα για σκοπούς τηλεργασίας, streaming, καθώς και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Σε κοινή δήλωσή του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Μαρτίου 2020, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) ανακοίνωσε ένα ειδικό μηχανισμό αναφοράς για την τακτική παρακολούθηση της διαδικτυακής κίνησης σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν γρήγορα τυχόν προβλήματα χωρητικότητας αλλά και διαθεσιμότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση του δικτύου αλλά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο για τους Ευρωπαίους πολίτες- στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120- ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming), οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι τελικοί χρήστες έχουν κοινή ευθύνη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Διαδικτύου, στις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην τρέχουσα κατάσταση.

Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κανονική και όχι υψηλή ανάλυση και να συνεργαστούν ανά περίπτωση με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των συνδρομητών για την κατά το δυνατόν ορθή χρήση στην κατανάλωση δεδομένων. Τα μέτρα αυτά αφορούν και τους μεγαλύτερους παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, το YouTube, το Amazon Prime και το Facebook.

Η παρούσα έκθεση του BEREC συνοψίζει τα κύρια συμπεράσματα από 30 συνολικά εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), που κοινοποιούν τα στοιχεία τους σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής σε εβδομαδιαία –τ ουλάχιστον- βάση.

Γενικά, η συνολική επισκεψιμότητα σε σταθερά και κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, αλλά δεν προέκυψαν σημαντικά ζητήματα συμφόρησης. Οι περισσότερες ΕΡΑ αναφέρουν σταθεροποίηση στη συνολική κίνηση, παρόλο που παρατηρήθηκε αύξηση στη χρήση δεδομένων και περιστασιακά προβλήματα για την ολοκλήρωση κλήσεων σε πολύ πυκνές περιοχές.

Επιπλέον, έπειτα από συνεργασία και στενό διάλογο των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου με τις αντίστοιχες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, προτάθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν μέτρα πρόληψης για περιπτώσεις τερματισμού ή πρόωρου τερματισμού ή αλλαγής συμβάσεων, προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λόγω οφειλών, εξαίρεσης από τόκους και άλλες ποινές ή διευθέτησης χρεών.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι πάροχοι έχουν εφαρμόσει μέτρα φιλικά προς τον πελάτη, όπως:


  • αύξηση του άνω ορίου χρήσης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομητές, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και χωρίς πρόσθετη χρέωση,
  • δωρεάν παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πλατφόρμες ή σε επίσημες ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19 (zero-rated services),
  • αύξηση της ταχύτητας μεταφόρτωσης για τη διευκόλυνση της μελέτης και της εργασίας από το σπίτι,
  • προσφορά δωρεάν τηλεοπτικού περιεχομένου,
  • διαδικτυακή εξυπηρέτηση των συνδρομητών εξαιτίας των κλειστών καταστημάτων λιανικής πώλησης,
  • αποδοχή των διακανονισμών ηλεκτρονικών πληρωμών.


Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του BEREC https://www.berec.europa.eu/eng/news...ernet-capacity.