Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 17
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.392
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Forthnet_new
  Δελτίο Τύπου:
  Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2019, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την επόμενη χρήση. Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεμένα τους μέρη, καθώς και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία.

  1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

  • Οι δυσμενείς συνθήκες στην αγορά υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης οδηγούν σε μειωμένα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα – EBITDA 37,1 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 12,4% σε σχέση με το 2018 (2018: 42,3 εκατ. ευρώ) – Τα συνολικά έσοδα χρήσης (συμπ. λοιπών εσόδων) ανήλθαν στα 262,8 εκατ. ευρώ. μειωμένα κατά 7,9% σε σχέση με το 2018 (2018: 285,3 εκατ. ευρώ). (Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2018 περιλάμβαναν και έσοδα 4,3 εκατ. ευρώ καθώς και EBITDA 0,7 εκατ. ευρώ από την λειτουργική δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας Forth CRS η οποία πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018)
  • Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σχεδόν σταθερά με σημαντική ενίσχυση στο τομέα της διαφήμισης (+5,8%) όπου η Εταιρεία αυξάνει το μερίδιο αγοράς της.
  • Ο Όμιλος αριθμεί 893 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 661 χιλιάδες μοναδικούς πελάτες, 551 χιλιάδες συνδρομητές broadband και 457 χιλιάδες συνδρομητές Pay-TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • H πελατειακή βάση στη συνδρομητική τηλεόραση, συνεχίζει να επηρεάζεται από την υπερφορολόγηση των τελικών καταναλωτών και του κλάδου, καθώς και από τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην αγορά λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες χωρίς να υπόκεινται στα ανάλογα φορολογικά βάρη.
  • Επαναφορά της συνδρομητική βάσης στο Broadband σε θετικό πρόσημο έπειτα από την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
  • Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την είσοδο της στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας παρέχοντας συνολική κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικογένειας για ψυχαγωγία και επικοινωνία.

  12M 2019 12M 2018 Δ
  Συνολικές συνδρομές 892.850 927.481 -3,7%
  Μοναδικοί πελάτες 660.623 668.503 -1,2%
  Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play 232.227 258.978 -10,3%
  Συνδρομητές Broadband 550.967 550.135 0,2%
  Συνδρομητές PayTV Λιανικής 341.883 377.346 -9,4%
  Συνδρομητές PayTV Χονδρικής 115.422 100.295 15,1%

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε:

  «Για ακόμη μία χρονιά, και το 2019, αποδείξαμε την ανθεκτικότητά μας παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Καταφέραμε, να διατηρήσουμε τη στρατηγική μας θέση στην αγορά του Pay TV και στο premium αποκλειστικό περιεχόμενο, ανανεώνοντας τη συνεργασία μας με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague μέχρι και το 2023 ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε τις επιδόσεις μας στην παροχή υπηρεσιών broadband όπου πια κινούμαστε με αναπτυξιακούς όρους.

  Όλα αυτά, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υπερφορολόγηση της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, χωρίς να υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις.

  Ταυτόχρονα, με βάση τη συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι του 2019, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να προσφέρουμε και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας συνολική κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικογένειας για ψυχαγωγία και επικοινωνία.

  Τέλος, όλο αυτό το διάστημα, υποστηρίζουμε πλήρως την διαδικασία ανεύρεσης επενδυτή για τα exposures των δανειστριών τραπεζών μας, όχι μόνο καλύπτοντας όλα τα σχετικά αιτήματα ενημέρωσης που δεχόμασταν μέσω των συμβούλων των τραπεζών μας, αλλά και με ενεργητική προσέγγιση και ενημέρωση πιθανών υποψήφιων επενδυτών».

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


  Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

  Την 31 Δεκεμβρίου 2019, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 232,2 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 35,2%.

  12M 2019 12M 2018 Δ
  Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες 232.227 258.978 -10,3%
  Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες 35,2% 38,7% -3,6 π.μ.

  Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες


  Κατά το δωδεκάμηνο του 2019 οι ενεργοί συνδρομητές LLU ήταν στους 538,8 χιλιάδες.
  12M 2019 12M 2018 Δ
  Συνδρομητές Broadband[1] 550.967 550.135 0,2%
  Ενεργοί συνδρομητές LLU 538.800 536.364 0,5%
  Ποσοστό LLU 97,8% 97,5% 0,3 π.μ.
  Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU 25,1% 25,3% -0,2 π.μ.

  Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

  Σε επίπεδο Ομίλου, στο την 31 Δεκεμβρίου 2019, η συνδρομητική βάση Pay TV Λιανικής και Χονδρικής έκλεισε στους 341,9 και 115,4 χιλιάδες συνδρομητές αντίστοιχα.

  12M 2019 12M 2018 Δ
  Συνδρομητές PayTV Λιανικής Ελλάδα & Κύπρου 341.883 377.346 -9,4%
  Συνδρομητές Pay TV Χονδρικής Ελλάδα & Κύπρου[2] 115.422 100.295 15,1%
  Σύνολο συνδρομητών Pay TV 457.305 477.641 -4,3%
  [1] Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές

  [2] Σύνολο συνδρομητών χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο (Vodafone, Wind, Cyta Κύπρου, Cablenet, MTN και Primetel)

  Ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2019

  Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) για το δωδεκάμηνο του 2019, ανήλθαν στα €262,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,9%[1] σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2018, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης, της υπερφορολόγησης του κλάδου και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική που οδήγησε στη μείωση της συνδρομητικής βάσης. Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά ενώ το έσοδο από διαφήμιση εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 5,8% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Η μείωση στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην αντίστοιχη περσινή περίοδο περιλαμβάνονταν και τα έσοδα θυγατρικής που πωλήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.

  Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 12M 2019 12M 2018 Δ
  Λιανική 179.198 196.746 -8,9%
  Λιανική -Telco 103.314 108.624 -4,9%
  Λιανική - PayTV 75.884 88.122 -13,9%
  Εταιρικοί πελάτες 58.419 59.136 -1,2%
  Εταιρικοί πελάτες -Telco 33.672 34.548 -2,5%
  Εταιρικοί πελάτες - Pay TV 24.747 24.588 0,6%
  Διαφήμιση 9.856 9.317 5,8%
  Λοιπά έσοδα 15.309 20.044 -23,6%
  Συνολικά Έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 262.782 285.244 -7,9%

  Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA του έτους 2019 ανήλθε στα €37,1 εκατ., έναντι €[2]2,3 εκατ. του έτους 2018, μειωμένο κυρίως λόγω της μείωσης της συνδρομητικής βάσης, της συμπίεσης των τιμών αλλά και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

  Ανάλυση EBITDA (€ ‘000) 12M 2019 12M 2018 Δ
  Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 262.782 285.244 -7,9%
  EBITDA (μετά την θετική επίδραση του ΔΠΧΑ 16) 37.080 42.346 -12,4%
  EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16) 36.400 42.346 -14,0%4
  Περιθώριο EBITDA (μετά την θετική επίδραση του ΔΠΧΑ 16) 14,1% 14,8% -0,7 π.μ.
  Περιθώριο EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16) 13,9% 14,8% -1 π.μ.5

  Σημειώνεται ότι ο δείκτης EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις) , ο οποίος δεν ορίζεται από τα Δ.Π.Χ.Α., υπολογίζεται ως κάτωθι:

  Ο Ό μιλος
  31.12.2019 31.12.2018
  Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 259.865.345 281.594.563
  Έσοδα από μισθώσεις 105.294 -
  Λοιπά έσοδα 2.811.433 3.648.948
  Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών (224.790.555) (241.960.537)
  Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων (912.002) (936.806)
  EBITDA (μετά την θετική επίδραση ΔΠΧΑ 16) 37.079.515 42.346.168
  Βελτίωση EBITDA από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 679.359 -
  EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16) 36.400.157 42.346.168
  Σημειώνεται ότι τα «Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών» αναλύονται ως εξής:
  Ο Όμιλος
  01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2018
  Τηλεπικοινωνιακά κόστη (76.826.785) (78.573.469)
  Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών (65.257.835) (69.822.058)
  Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων (1.755.694) (1.827.271)
  Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων (4.391.064) (5.112.602)
  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (31.532.447) (33.843.390)
  Λοιπά έξοδα (45.026.729) (52.781.747)
  Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών (224.790.555) (241.960.537)

  Σε επίπεδο Ομίλου, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (ομολογιακά δάνεια και βραχυπρόθεσμος δανεισμός) την 31 Δεκεμβρίου του 2019 ανέρχεται σε 256,1 εκατ. [3], και είναι μειωμένος σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά € 0,2 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 256,3 εκατ.).

  Τέλος σημειώνεται ότι εξαιτίας της διόρθωσης λάθους προηγούμενης χρήσης στην τρέχουσα περίοδο, οι «Ζημιές Εις Νέον» σε επίπεδο Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 εμφανίζονται μειωμένες κατά € 4.446.743 ενώ αυξημένα και μειωμένα κατά € 6.091.142 και € 1.644.399 αντίστοιχα εμφανίζονται τα κονδύλια «Κόστος συμβάσεων» και «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις». Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διόρθωση δεν επηρέασε τον Όμιλο. Σχετική αναφορά και περαιτέρω λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 7 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως.


  [1] Εξαιρούμενης της επίδρασης των εσόδων και λοιπών εσόδων που σχετίζονται με την θυγατρική Forth-CRS που πουλήθηκε κατά το 2018, η μείωση των εσόδων (συμπλ. λοιπών εσόδων) θα ήταν 5,9%

  [2] Εξαιρούμενης της επίδρασης στο 2018 του EBITDA της Forth-CRS καθώς και του κέρδους από την πώλησή της, η μείωση είναι 8,6%. 5
  Εξαιρούμενης της επίδρασης στο 2018 του EBITDA της Forth-CRS καθώς και του κέρδους από την πώλησή της, η μείωση είναι 0,4 π.μ.

  [3] Εξαιρουμένου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

  2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

  Δικαιώματα Περιεχομένου

  Κατά τη διάρκεια του 2019:

  Σε ότι αφορά το κινηματογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, η Nova εμπλούτισε με νέες σειρές & box sets το πρόγραμμα που παίρνει από την Sony Pictures, μέσω της πολυετούς συμφωνίας της την οποία πρόσφατα επέκτεινε, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες κατηγορίες προγράμματος, με περισσότερα δικαιώματα στο on demand world.
  Συνέχισε την πολυετή συνεργασία με την Spentzos Film, με νέα πακέτα προγράμματος ταινιών 1ης προβολής.
  Έκλεισε νέα πακέτα προγράμματος με προμηθευτές του εξωτερικού για το κανάλι Novalife.
  Έκλεισε νέα πολυετή συνεργασία με την FREMANTLE MEDIA INTERNATIONAL, τον #1 πάροχο entertainment & talent shows, για κάποια από τα πιο πετυχημένα talent shows.
  Δημιούργησε νέες κατηγορίες και ειδικά αφιερώματα, όπως το Βook Club tribute, Easter Kids tribute, Happy Mother’s day, Cannes festival, Kids Summer Camp για τους μικρούς μας φίλους, Emmy 2019, Weddings Tribute, DC Heroes, War World 2, Rocky Tribute, κ.α., με στόχο την ικανοποίηση όλων των συνδρομητών σε ποικιλία προγράμματος, όσον αφορά στα κανάλια αλλά κυρίως στην οn demand υπηρεσία.
  Εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενο στις υπηρεσίες Nova On Demand and Nova GO, προσθέτοντας μεγάλη ποικιλία από box sets από μεγάλους προμηθευτές όπως ΗΒΟ, CBS, LIONSGATE, MGM, FREMANTLE, SONY, κ.α.
  Εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα διεθνή βραβεία SAG Awards 2019, Bafta Awards 2019.
  Δημιούργησε pop up Nova branded κινηματογραφικά κανάλια για τους συνδρομητές της:
  o Το κανάλι των βραβείων NovastarsHD, με ταινίες που διακρίθηκαν στα διεθνή βραβεία αλλά και στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου,
  o Το θεματικό κανάλι NovaRockHD, με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα Bohemian Rhapsody και την Παγκόσμια
  Ημέρα Μουσικής τον Ιούνιο, oτο θεματικό κανάλι ΝοvaThronesHD, προσφέροντας στους συνδρομητές της την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ξανά όλα τα προηγούμενα seasons της παγκόσμιας επιτυχίας Game of Thrones, καθώς και το φινάλε της σειράς, μαζί με πλούσιο backstage υλικό, συνεντεύξεις, making off και αποκλειστικό υλικό από τα γυρίσματα.
  o και τέλος, το Κανάλι των Χριστουγέννων με καθημερινά blockbusters και οικογενειακές & παιδικές ταινίες.
  Εμπλούτισε το μπουκέτο Nova με το κανάλι Insight TV, το απόλυτο κανάλι δράσης & περιπέτειας, καθώς και με το κανάλι MyZenTV, το δημοφιλές κανάλι well being (με yoga, pilates, προτάσεις για καλύτερη ζωή, κλπ), τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  Επίσης, αντικατέστησε το History channel με το Viasat History HD, το κανάλι που αναβιώνει την ιστορία, με συναρπαστικά ντοκιμαντέρ για ιστορικά γεγονότα και μεγάλες προσωπικότητες.
  Επιπλέον, πρόσθεσε στο μπουκέτο το ελληνικό κανάλι One Channel, το οποίο μεταδίδεται σε high definition και προσφέρει ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές, μαγκαζίνο και δελτία ειδήσεων.
  Επέκτεινε την πολυετή συμφωνία για τα κανάλια DISCOVERY/EUROSPORT/ANIMAL PLANET/TRAVEL CHANNEL
  Αναβάθμισε το ειδησεογραφικό κανάλι NHK World Japan και το Travel Channel σε high definition, προσφέροντας στους συνδρομητές την πλούσια θεματολογία τους με εκπληκτική ποιότητα εικόνας και ήχου.

  Σχετικά με το αθλητικό περιεχόμενο, η Nova εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων δημοφιλών ομάδων που συμμετέχουν στη Super League 1, καθώς και τους φιλικούς και τους ευρωπαϊκούς προκριματικούς αγώνες τους. Πιο συγκεκριμένα για τη σεζόν 2019-2020 οι αγώνες των ομάδων ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΑΕΛ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΟΦΗ που διεκδικούν τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μεταδίδονται αποκλειστικά στη Nova. Tο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με το νέο σύστημα διεξαγωγής (play off για την ανάδειξη πρωταθλητή και την έξοδο στην Ευρώπη και play out για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία) αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων βελτιώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό και την εμπορικότητά του.
  Η Εταιρεία προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με την EuroLeague και έτσι η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ με την εξασφαλισμένη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports μέχρι το 2023. Ταυτόχρονα, διαμέσου της συνεργασίας της με τη Euroleague απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής μετάδοσης και της 2ης σε αξία διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη, του «Eurocup», στο οποίο συμμετέχει και η ομάδα του Προμηθέα Πατρών.
  Περαιτέρω, η πλατφόρμα της Nova όχι μόνο διατήρησε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων αθλητικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά του Ιταλικού και του Γαλλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης «Euroleague Basketball», αλλά, ταυτόχρονα προέβη στην τριετή επέκταση της συμφωνίας της για το πλέον ιστορικό και φημισμένο grand slam τουρνουά tennis «The Wimbledon Championships», καθώς και στην προσθήκη σημαντικών νέων προϊόντων στο portfolio της, όπως τα δικαιώματα του Γερμανικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και του ισπανικού Super Cup. Επιπλέον, ανανέωσε τη συνεργασία της για πλειάδα άλλων ενδιαφέροντων προϊόντων, όπως το Ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το κορυφαίο καλοκαιρινό διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου International Champions Cup, και δύο από τα πλέον φημισμένα παγκοσμίως τουρνουά golf (PGA of America Championship, R & A Open Championships κλπ.)

  Με αυτόν τον τρόπο η Nova συνέχισε να ενισχύει το πρόγραμμά της και να προσφέρει ευρεία γκάμα προϊοντικών επιλογών για τους συνδρομητές της.


  Ανάπτυξη Δικτύου και Επενδύσεις
  Κατά τη διάρκεια του 2019, η Forthnet:
  Αναβάθμισε τη διεθνή διασύνδεση με το διαδίκτυο, η οποία έφτασε συνολικά στα 233Gbps στο τέλος του 2019. Η χωρητικότητα για τις υπηρεσίες Content Delivery Network (CDN) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (Google, Akamai, Facebook, Netflix) αναβαθμίστηκε φτάνοντας συνολικά τα 368Gbps.
  Αναβάθμισε τη χωρητικότητα του εθνικού δικτύου μετάδοσης DWDM που εξυπηρετεί το σύνολο των ευρυζωνικών της υπηρεσιών κατά 200Gbps φτάνοντας τα 1,65Tbps,
  Προχώρησε στις απαραίτητες διασυνδέσεις και ενεργοποίησε 52 νέα Α/Κ για την παροχή υπηρεσιών VPU/VDSL.
  Προχώρησε σε ενεργοποίηση CDN υποδομής του Facebook στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της αντίστοιχης υπηρεσίας προς τους συνδρομητές της.
  Προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση IP κόμβων της με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων από επιχειρηματικούς πελάτες της.
  Αναβάθμισε σε χωρητικότητες 100G κεντρικά κυκλώματα του δικτύου κορμού σε Αθήνα (σε 3 κόμβους) προκειμένου να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση τόσο των νέων υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων αλλά και των υπηρεσιών περιεχομένου.
  Προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής στο Κέντρο Δεδομένων (DC) επιχειρηματικών πελατών στην ΕΧΑΕ.
  Ολοκλήρωσε τη μετάβαση όλων των διασυνδέσεων τηλεφωνίας σε υποδομή τεχνολογίας IMS
  Προέβη σε αναβάθμιση του λογισμικού της τεχνολογίας τηλεφωνίας IMS, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και των σχετικών υπηρεσιών.

  Καινοτομία και Νέες Υπηρεσίες


  Κατά τη διάρκεια του 2019 η Forthnet:
  Ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών εξοπλισμού και υπηρεσιών στα πλαίσια της ανάπτυξης κεντρικού δικτύου κινητών υπηρεσιών και της επικείμενης δραστηριοποίησης του Ομίλου ως MVNO.
  Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της απαιτούμενης δικτυακής τεχνολογίας που θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, Δεδομένων και Σύντομων Γραπτών Μηνυμάτων σε συνεργασία με τους επιλεγμένους της προμηθευτές και με τον πάροχο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας.
  Ανέπτυξε και διέθεσε τη νέα Over the Top υπηρεσία “Novaflix”, που παρέχει θέαση του περιεχομένου NOVA μέσα από τερματικά Android, IOS και Web Portal.
  Ανέπτυξε και διέθεσε νέα υπηρεσία IP τηλεφωνίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης των τηλεφωνικών κέντρων IP-PBX των πελατών της με το δίκτυο της.
  Προχώρησε στις απαραίτητες διασυνδέσεις με παρόχους χονδρικής πρόσβασης (Vodafone & Wind) και στην ενεργοποίηση υπηρεσιών NGA/VLU σε 45 νέα Α/Κ.
  Αναβάθμισε την ποιότητα υποστήριξης των συνδρομητών της, μέσω της παροχής σύγχρονων εργαλείων στους τεχνικούς πεδίου για τον έλεγχο και την αναφορά βλαβών, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών βλαβοδιαχείρισης και τη μείωση του μέσου χρόνου επίλυσης βλάβης.
  Συμμετείχε με επιτυχία σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, σε συνεργασία με εξέχοντα ερευνητικά ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή στα έργα αυτά βοηθά τον Όμιλο να αναπτύξει τεχνογνωσία για να παρέχει εξελιγμένες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες της. Αναλυτικά:
  o Ολοκληρώθηκε το έργο SpeechXRays στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκαν πρωτοποριακοί αλγόριθμοι αναγνώρισης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυξημένης ακρίβειας και ασφάλειας.
  o Συνεχίστηκε εντός του 2019 η υλοποίηση του έργου Safe-DEED. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι και διαδικασίες για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της Εταιρείας όσο και με τρίτους φορείς π.χ. εξειδικευμένους συμβούλους ανάλυσης δεδομένων.
  o Εντός του 2019 ξεκίνησε το έργο 5G-SOLUTIONS που έχει ως σκοπό τη μέτρηση δεικτών ποιότητας υπηρεσιών που διατίθενται μέσω δικτύων 5G. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που θα ελεγχθούν στα πιλοτικά δίκτυα 5G που διατίθενται στο έργο είναι: Factories of the Future, Smart Energy, Smart Cities & Ports, Media & Entertainment. oΕντός του 2019 ανακοινώθηκε η έγκριση του έργου TRUSTS. Το έργο μπήκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2020 και αφορά στη δημιουργία marketplace δεδομένων το οποίο θα μπορεί να ικανοποιεί επιχειρηματικές ανάγκες εξεύρεσης, απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας.


  3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020


  Για το 2020 οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις παραμένουν ως έχουν υποστηρίζοντας τη σταθερή πορεία της Forthnet. H στρατηγική του Ομίλου θα είναι η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προετοιμάζεται για να μπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO). Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στη προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή.

  Ειδικότερα:
  Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, η Forthnet και για το 2020 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου της μέσω της βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας πελάτης, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης. Παράλληλα, θα επιδιώξει την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομία στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα:  • με την διάθεση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με στόχο την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και ψυχαγωγία για κάθε μέλος του νοικοκυριού
  • με την ενδυνάμωση των συνδυαστικών υπηρεσιών με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) σε προσιτές τιμές που θα βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία πελάτη
  • με την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών Nova Energy στο πλαίσιο του διαρκούς στόχου της Εταιρείας για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών


  Οι συνδυαστικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών παρά στη μείωση των τιμών. Ειδικότερα, θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.

  Τέλος, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Προς αυτή τη κατεύθυνση σχεδιάζεται η περεταίρω βελτίωση της νέας υπηρεσίας ΟΤΤ «Novaflix» και η διάθεσή της μέσω τηλεοράσεων τύπου Smart TV.

  Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω διαδικτύου (OΤΤ) αποτελούν οι υπηρεσίες Nova GO και Nova on Demand οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς προσφέροντας νέες δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται ζωντανά (live) και εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών συσκευών.

  Όσο αφορά τις Υπηρεσίες προς Εταιρικούς Πελάτες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για το 2020 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, η Εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα δημοσίου τομέα στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της στο έργο Σύζευξις ΙΙ. Ένα έργο που αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές του Δημοσίου Τομέα.

  Επενδύσεις

  Οι επενδύσεις που προβλέπονται για το 2020 έχουν ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία υποδομών για την παροχή νέων υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπονται:


  • H ολοκλήρωση όλων των έργων που σχετίζονται με την έναρξη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αγορά υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας ως εικονικός πάροχος (MVNO)
  • Αναβάθμιση κεντρικών κυκλωμάτων του δικτύου κορμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και ανάπτυξη νέων DWDM ζεύξεων σε χωρητικότητες 100G για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης χωρητικοτήτων τόσο των νέων υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων αλλά και των υπηρεσιών περιεχομένου.
  • Επαυξήσεις του δικτύου Fiber to the Business με στόχο την επέκταση της χωρητικότητας και την ενίσχυση της δυνατότητας της Εταιρείας να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες υπέρ-υψηλών ταχυτήτων σε επιχειρήσεις.
  • Πρόσθετη επέκταση της κάλυψης για την παροχή υπηρεσιών VDSL αλλά και άλλων NGA υπηρεσιών με αυξημένες ταχύτητες (τεχνολογίες vectoring & FTTH).
  • H αναβάθμιση της υποδομής που υποστηρίζει τις Over the Top (OTT) υπηρεσίες περιεχομένου με νέες δυνατότητες και σύγχρονα λειτουργικά χαρακτηριστικά
  • Η ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών που θα επιτρέψουν τη διάθεση της υπηρεσίας Novaflix σε τηλεοράσεις τύπου smartTV


  Τέλος, κατά την διάρκεια του 2020 θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

  Αναλυτικά : Forthnet

 2. #2
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.528
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  άντε παλικάρια, για αρχές του '20 υποτίθεται ήταν η κινητή.

 3. #3
  Εγγραφή
  10-10-2018
  Περιοχή
  Λάρισα
  Μηνύματα
  766
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10999/110092
  ISP
  Nova
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  29.8(dB) / 3.2(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Συνέχισε την πολυετή συνεργασία με την Spentzos Film, με νέα πακέτα προγράμματος ταινιών 1ης προβολής


  Σιγά τις ταινίες που έχει η Spetzos Film... Ζήτημα να αξίζουν το πολύ 2-3 από αυτές τον χρόνο. Πάντως και που τις έβγαζε σε DVD μέσω τις Audio Visual ήταν κατευθείαν για τα σκουπίδια (κακή ποιότητα εικόνας). Μέχρι και τα κατεβασμένα καλύτερη είχαν... Ευτυχώς έχει σταματήσει να βγάζει από τον Ιούνιο του 2019, οπότε τις ταινίες της, τις βλέπω ΜΟΝΟ κατεβασμένες αν και τώρα αναγκαστικά τις κατεβάζω όλες γιατί πλέον δεν υπάρχουν video club στη Λάρισα... Συνδρομητική τηλεόραση δύσκολα θα βάλω, γιατί έχει παλιές ταινίες. Μόνο αν ποτέ απαγορευτεί το κατέβασμα (αλλά πάλι δεν κατεβάζω μέσω torrents οπότε... )
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος DVDLover75 : 01-05-20 στις 19:35.

 4. #4
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  903
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  32εκ ζημιές για το 2019 και ''επαναδιατύπωση'' των ζημιών του 2018 που από 34εκ. ξαφνικά έγιναν 110εκ.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: fExkow4.png 
Εμφανίσεις: 46 
Μέγεθος: 147,8 KB 
ID: 214691

  Δημιουργική λογιστική; Σε κάθε περίπτωση η χρηματοοικονομική κατάσταση πρέπει να είναι μια τραγωδία. Εξού και οι επενδυτές που μετά το due dilligence τρέχουν.

 5. #5
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  1.627
  Downloads
  52
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Router
  Ζte 288a
  SNR / Attn
  6(dB) / 0(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anderm Εμφάνιση μηνυμάτων
  32εκ ζημιές για το 2019 και ''επαναδιατύπωση'' των ζημιών του 2018 που από 34εκ. ξαφνικά έγιναν 110εκ.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: fExkow4.png 
Εμφανίσεις: 46 
Μέγεθος: 147,8 KB 
ID: 214691

  Δημιουργική λογιστική; Σε κάθε περίπτωση η χρηματοοικονομική κατάσταση πρέπει να είναι μια τραγωδία. Εξού και οι επενδυτές που μετά το due dilligence τρέχουν.
  ολοι ομως κανουν προτασεις με εναν κοινο παρανομαστη. μειωση υποχρωσεων ανω του 80%. μετα απο κατι τετοιο δημιουργειται μια νεα κατασταση...

 6. #6
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  903
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  Ποιά νέα κατάσταση; Έχει τις ζημιές που έχει χωρίς να πληρώνει κανένα δάνειο. Και πως να τα πληρώσει δηλαδή, με 1,5εκ ταμειακές ροές.

 7. #7
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  22.345
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/40 Mbps
  ISP
  Deutsche Telekom
  Router
  FRITZ!Box 7560
  Με ετήσια έσοδα στα 260 εκατομμύρια και ετήσια λειτουργικά έξοδα στα 225 εκατομμύρια, φαίνεται ότι όποιος την πάρει χωρίς τα δάνειά της μπορεί να την κάνει βιώσιμη.

 8. #8
  Εγγραφή
  17-09-2006
  Περιοχή
  Σαλόνικα City - Αγ. Παύλος
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  2.720
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  112637/11255
  ISP
  Vodafone
  Router
  ZTE ZXHN H268Q V7.0
  SNR / Attn
  17.7(dB) / 3.1(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lewton Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με ετήσια έσοδα στα 260 εκατομμύρια και ετήσια λειτουργικά έξοδα στα 225 εκατομμύρια, φαίνεται ότι όποιος την πάρει χωρίς τα δάνειά της μπορεί να την κάνει βιώσιμη.
  Τα δάνεια ποιος θα τα πληρώσει ;

 9. #9
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  22.345
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/40 Mbps
  ISP
  Deutsche Telekom
  Router
  FRITZ!Box 7560
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Artemius Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα δάνεια ποιος θα τα πληρώσει ;
  Ο φούφουτος.

 10. #10
  Εγγραφή
  06-08-2013
  Μηνύματα
  316
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG788v v3
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Artemius Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα δάνεια ποιος θα τα πληρώσει ;
  Τα κορόιδα που πληρώνουν για να ανακεφαλαιοποιουν τις τράπεζες

 11. #11
  Εγγραφή
  17-09-2006
  Περιοχή
  Σαλόνικα City - Αγ. Παύλος
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  2.720
  Downloads
  22
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  112637/11255
  ISP
  Vodafone
  Router
  ZTE ZXHN H268Q V7.0
  SNR / Attn
  17.7(dB) / 3.1(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lewton Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ο φούφουτος.
  Να κλείσει η εταιρεία τότε και να ρευστοποιηθουν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.Νετα-σκέτα.


  Οτιδήποτε άλλο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ.

  Οι τράπεζες υπάρχουν -και- εξαιτίας των ανακεφαλοποιησεων, που έγιναν με Δημόσιο χρήμα, δηλαδή Δημόσιο χρέος, δηλαδή χρήματα φορολογουμένων-ιδιωτικό χρέος που φορτωθηκαμε όλοι μας.


  Κοινωνικοποίηση των ζημιών/σπασμένων μιας εταιρείας λοιπόν,Α.Ε. εν προκειμένω, που δεν διαδραματίζει καίριο ρόλο για το κοινωνικό σύνολο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ και βολεμα ημετερων, με πρόσχημα τους εργαζόμενους.

  Στις ζημιές κομμουνισμός, στα κέρδη καπιταλισμός; Μωρέ τι μας λέτε.

  Μας πηδη**νε και μια και δυο και εμάς και τον δηθεν βρωμοκαπιταλισμο τους, για να σώσουν τα τομάρια τους, τάχα μου δήθεν για να σώσουν πρωτίστως τα δικά μας.

  Δεν τα βρίσκει η Α.Ε. με τους πιστωτές; Δεν υπάρχει δυνατότητα βιωσιμότητας;
  Λουκέτο και ρευστοποίηση μέχρι και των τηλεφωνικών πριζων των γραφείων.

 12. #12
  Εγγραφή
  03-03-2004
  Περιοχή
  Ankh-Morpork, Discworld
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  22.345
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Άρθρα
  4
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  100/40 Mbps
  ISP
  Deutsche Telekom
  Router
  FRITZ!Box 7560
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Artemius Εμφάνιση μηνυμάτων
  Να κλείσει η εταιρεία τότε και να ρευστοποιηθουν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.Νετα-σκέτα.


  Οτιδήποτε άλλο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ.

  Οι τράπεζες υπάρχουν -και- εξαιτίας των ανακεφαλοποιησεων, που έγιναν με Δημόσιο χρήμα, δηλαδή Δημόσιο χρέος, δηλαδή χρήματα φορολογουμένων-ιδιωτικό χρέος που φορτωθηκαμε όλοι μας.


  Κοινωνικοποίηση των ζημιών/σπασμένων μιας εταιρείας λοιπόν,Α.Ε. εν προκειμένω, που δεν διαδραματίζει καίριο ρόλο για το κοινωνικό σύνολο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ και βολεμα ημετερων, με πρόσχημα τους εργαζόμενους.

  Στις ζημιές κομμουνισμός, στα κέρδη καπιταλισμός; Μωρέ τι μας λέτε.

  Μας πηδη**νε και μια και δυο και εμάς και τον δηθεν βρωμοκαπιταλισμο τους, για να σώσουν τα τομάρια τους, τάχα μου δήθεν για να σώσουν πρωτίστως τα δικά μας.

  Δεν τα βρίσκει η Α.Ε. με τους πιστωτές; Δεν υπάρχει δυνατότητα βιωσιμότητας;
  Λουκέτο και ρευστοποίηση μέχρι και των τηλεφωνικών πριζων των γραφείων.
  Ψυχραιμία.
  Μου αρέσει που ήσουν έτοιμος να τα γράψεις όλα αυτά, αλλά πριν τα γράψεις ρώτησες πολιτισμένα ποιος θα πληρώσει τα δάνεια, για να σου δοθεί η αφορμή.

 13. #13
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  6.974
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Artemius Εμφάνιση μηνυμάτων
  Να κλείσει η εταιρεία τότε και να ρευστοποιηθουν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.Νετα-σκέτα.


  Οτιδήποτε άλλο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ.

  Οι τράπεζες υπάρχουν -και- εξαιτίας των ανακεφαλοποιησεων, που έγιναν με Δημόσιο χρήμα, δηλαδή Δημόσιο χρέος, δηλαδή χρήματα φορολογουμένων-ιδιωτικό χρέος που φορτωθηκαμε όλοι μας.


  Κοινωνικοποίηση των ζημιών/σπασμένων μιας εταιρείας λοιπόν,Α.Ε. εν προκειμένω, που δεν διαδραματίζει καίριο ρόλο για το κοινωνικό σύνολο, είναι ΛΗΣΤΕΙΑ και βολεμα ημετερων, με πρόσχημα τους εργαζόμενους.

  Στις ζημιές κομμουνισμός, στα κέρδη καπιταλισμός; Μωρέ τι μας λέτε.

  Μας πηδη**νε και μια και δυο και εμάς και τον δηθεν βρωμοκαπιταλισμο τους, για να σώσουν τα τομάρια τους, τάχα μου δήθεν για να σώσουν πρωτίστως τα δικά μας.

  Δεν τα βρίσκει η Α.Ε. με τους πιστωτές; Δεν υπάρχει δυνατότητα βιωσιμότητας;
  Λουκέτο και ρευστοποίηση μέχρι και των τηλεφωνικών πριζων των γραφείων.
  Έτσι πληροφοριακά, για τα δισεκατομμύρια σε κόκκινα δάνεια μικρότερων επιχειρήσεων και ιδιωτών που επίσης γράφονται ως χασούρα στις τράπεζες καθώς πωλούνται στο 1/10 της αξίας τους τι έχεις να πεις; Εκεί είναι καλά; Έχει διαφορά για μένα αν θα φορτωθώ το δάνειο της forthnet ή του κυρ Μήτσου του μπακάλη ή της κυρα Σούλας που ήθελε διακοπές στο Ντουμπάι;

  Επίσης νομίζεις οτι με λουκέτο και ρευστοποίηση θα πληρωθεί τίποτα; Αστεία πράγματα.

 14. #14
  Το avatar του μέλους vforvendetta85
  vforvendetta85 Guest
  Γιατί τώρα πληρώνεται κάτι;

 15. #15
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  903
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έτσι πληροφοριακά, για τα δισεκατομμύρια σε κόκκινα δάνεια μικρότερων επιχειρήσεων και ιδιωτών που επίσης γράφονται ως χασούρα στις τράπεζες καθώς πωλούνται στο 1/10 της αξίας τους τι έχεις να πεις; Εκεί είναι καλά; Έχει διαφορά για μένα αν θα φορτωθώ το δάνειο της forthnet ή του κυρ Μήτσου του μπακάλη ή της κυρα Σούλας που ήθελε διακοπές στο Ντουμπάι;

  Επίσης νομίζεις οτι με λουκέτο και ρευστοποίηση θα πληρωθεί τίποτα; Αστεία πράγματα.
  Φυσικά και έχει μεγάλη διαφορά.

  Το δάνειο του κυρ Μήτσου που πήγε στο Ντουμπάι διακοπές, του το έδωσαν με κάποια εισοδήματα χ ως δεδομένα και συνυπαιτιότητα ρίσκου. Απαράδεκτο; Ναι.

  Στη Forthnet συγκεκριμένα, τα έδιναν επί τούτου γνωρίζοντας πως έκλειναν τρύπες που δημιουργούνταν από κάτω του κόστους υπηρεσίες. Η Forthnet το δικαιολογούσε λέγοντας πως κερδίζει μερίδιο στην αγορά και θα πωληθεί ευκολότερα.

  Συνεπώς τι να λυπηθούμε ακριβώς; Γιατί η Vodafone δηλαδή ασκεί εμπορική πολιτική με τέτοιο τρόπο που έχει κερδοφορία -και φορολογείται επί αυτής- και ενήμερα δάνεια;

  Από τη μια η Wind που έχει νεκραναστηθεί 3 φορές για να γλυτώσει τον δανεισμό από την άλλη η Forthnet, κάπου πρέπει να μπει ένα όριο.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος anderm : 04-05-20 στις 16:28.

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας