Θα δοκιμάσω 2 tutorial που έω δει με 2 προγράμματα και άλλο ένα μέσω cmd και αν βγεί βγήκε. Πλέον εφόσων έχω το lenovo one key recovery - αχρείαστο να ναι - είμαι καλυμένος.