Εμφάνιση 1-1 από 1
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.245
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης ΟΤΕ 2018.  Δελτίο Τύπου:
  Ι. Πρόλογος

  Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το άρθρο 17 και τα αναφερόμενα στην Απόφαση 792/07/22.12.2016, ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα 5.

  Με την παρούσα τίθενται σε δηµόσια διαβούλευση τα εφάπαξ τέλη των αδρανών γραμμών (idle lines), όπως αυτά προβλέπονται στους πίνακες του Παραρτήματος 25 «Λίστα τελών υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης» της προτεινόμενης από την ΟΤΕ Α.Ε. τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση σχετικά με την εισαγωγή Μηχανισμού Ενεργοποίησης Νέων Συνδέσεων με χρήση «αδρανών γραμμών» (Idle Lines).

  Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και λήξης η 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική µορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν.

  Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

  «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης ΟΤΕ 2018.»

  Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ruo@eett.gr.
  Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ruo@eett.gr. Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα επακολουθήσει.

  ΙΙ. Κύρια Σημεία Διαβούλευσης

  Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση με την ενσωμάτωση των διαδικασιών της υπηρεσίας ενεργοποίησης νέων συνδέσεων με χρήση «Αδρανών Γραμμών» (Idle Lines), η ΕΕΤΤ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα σχετικά εφάπαξ τέλη όπως αυτά προβλέπονται στο κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς.
  Επισημαίνεται ότι:

  • Ο υπολογισμός των τελών έχει βασιστεί στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 937/03/18-05-2020 «Έγκριση του Τεχνοοικονομικού μοντέλου Bottom up LRIC+ για τον καθορισμό των τιμών των υπό ρύθμιση υπηρεσιών των αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης».
  • Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η τροποποίηση των εφάπαξ τελών της ανωτέρω απόφασης με βάση τη διαφοροποίηση των εργασιών που προκύπτουν με την εισαγωγή της νέας υπηρεσίας.


  Συγκεκριμένα η πρόταση για τα Εφάπαξ Τέλη Αδρανών Γραμμών (Idle lines) για το 2020 παρουσιάζεται ως εξής:
  Νέα Τέλη Μεθοδολογική Προσέγγιση
  Βάση υπολογισμού
  Αντίστοιχο Τέλος χωρίς τη χρήση αδρανούς γραμμής Προτεινόμενο Τέλος
  Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου με χρήση αδρανούς γραμμής Ενεργός ΤοΒ όπου αυξήθηκε κατά 10 λεπτά ο χρόνος απασχόλησης λόγω επιπλέον εργασίας στο ΑΚ (μικτονόμηση DSLAM) 37,03€ 18,09€
  Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από ΑΚ Εφάπαξ τέλος μετάβασης από τον Πλήρη τοπικό βρόχο σε υπηρεσίες VLU/FTTC όπου δεν έχουν υπολογιστεί οι εργασίες που αφορούν τις μετρήσεις ποιότητας γραμμής. 34,37€ 30,60€
  Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από KV χωρίς μετάβαση τεχνικού Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ για υπηρεσία VPU τύπου DSLAM 34,37€ 3,29€
  Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από KV με μετάβαση τεχνικού Εφάπαξ τέλος μετάβασης από Πλήρη τοπικό υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη τοπικό υποβρόχο ΤΠ2 34,37€ 30,63€
  Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης VPU Light χωρίς μετάβαση τεχνικού Εφάπαξ τέλος αλλαγής προφίλ για υπηρεσία VPU τύπου DSLAM 26,37€ 3,29€

  Τα τέλη για τα επόμενα, πέραν του 2020 έτη, προσδιορίζονται επί τη βάσει των τελών κάθε προηγούμενου έτους, προσαυξημένα με τις προβλέψεις πληθωρισμού του τεχνοοικονομικού μοντέλου LRIC+ bottom-up για δίκτυα πρόσβασης NGA και δίκτυα πρόσβασης χαλκού, όπως αυτό εγρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18-05-2020 (ΦΕΚ 2039/Β/2020), ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία με αυτή που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών για τα έτη 2021-2028.
  Επισυνάπτεται το excel με τους σχετικούς υπολογισμούς.

  Attached Files Attached Files

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας