Εμφάνιση 1-12 από 12
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  79.655
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Apple
  Δελτίο Τύπου:
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει επίσημες αντιμονοπωλιακές έρευνες για να εκτιμήσει εάν οι κανόνες της Apple για προγραμματιστές εφαρμογών σχετικά με τη διανομή εφαρμογών μέσω του App Store παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι έρευνες αφορούν ιδίως την υποχρεωτική χρήση του ιδιόκτητου συστήματος αγοράς εντός εφαρμογής της Apple και περιορισμούς στην ικανότητα των προγραμματιστών να ενημερώνουν τους χρήστες iPhone και iPad για εναλλακτικές φθηνότερες δυνατότητες αγοράς εκτός των εφαρμογών.

  Οι έρευνες αφορούν την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε όλες τις εφαρμογές, οι οποίες ανταγωνίζονται τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Apple στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι έρευνες παρακολουθούν ξεχωριστά παράπονα από το Spotify και από έναν διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων / ηχητικών βιβλίων σχετικά με την επίδραση των κανόνων του App Store στον ανταγωνισμό στη ροή μουσικής και τα ηλεκτρονικά βιβλία / ηχητικά βιβλία.

  Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Οι εφαρμογές για κινητά έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο. Η Apple θέτει τους κανόνες για τη διανομή εφαρμογών σε χρήστες iPhone και iPad. Φαίνεται ότι η Apple έλαβε ένα" ρόλος του gatekeeper όσον αφορά τη διανομή εφαρμογών και περιεχομένου στους χρήστες των δημοφιλών συσκευών της Apple. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες της Apple δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε αγορές όπου η Apple ανταγωνίζεται άλλους προγραμματιστές εφαρμογών, για παράδειγμα με την υπηρεσία ροής μουσικής της Apple Μουσική ή με τα Apple Books. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να ρίξω μια προσεκτική ματιά στους κανόνες του Apple App Store και τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. "

  Οι χρήστες iPhone και iPad μπορούν να κατεβάσουν εγγενείς εφαρμογές (εκτός διαδικτύου) μέσω του App Store.

  Η Επιτροπή θα ερευνήσει συγκεκριμένα δύο περιορισμούς που επέβαλε η Apple στις συμφωνίες της με εταιρείες που επιθυμούν να διανείμουν εφαρμογές σε χρήστες συσκευών Apple:

  (i) Η υποχρεωτική χρήση του ιδιόκτητου συστήματος αγοράς εντός εφαρμογής "IAP" της Apple για τη διανομή επί πληρωμή ψηφιακού περιεχομένου. Η Apple χρεώνει στους προγραμματιστές εφαρμογών προμήθεια 30% για όλα τα τέλη συνδρομής μέσω IAP.

  (ii) Περιορισμοί στην ικανότητα των προγραμματιστών να ενημερώνουν τους χρήστες για εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς εκτός εφαρμογών. Ενώ η Apple επιτρέπει στους χρήστες να καταναλώνουν περιεχόμενο όπως μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά βιβλία που αγοράζονται αλλού (π.χ. στον ιστότοπο του προγραμματιστή εφαρμογών) επίσης στην εφαρμογή, οι κανόνες της εμποδίζουν τους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τέτοιες δυνατότητες αγοράς, οι οποίες είναι συνήθως φθηνότερες.

  Τα παράπονα

  Στις 11 Μαρτίου 2019, ο πάροχος ροής μουσικής και ανταγωνιστής της Apple Music, Spotify, υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τους δύο κανόνες στις συμφωνίες αδειών χρήσης της Apple με προγραμματιστές και τις σχετικές Οδηγίες αξιολόγησης App Store και τον αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό για υπηρεσίες ροής μουσικής.

  Μετά από προκαταρκτική έρευνα, η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι περιορισμοί της Apple ενδέχεται να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό για υπηρεσίες ροής μουσικής στις συσκευές της Apple. Οι ανταγωνιστές της Apple είτε αποφάσισαν να απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα συνδρομής εντός εφαρμογής είτε να αυξήσουν τις τιμές συνδρομής τους στην εφαρμογή και να μεταβιβάζουν την αμοιβή της Apple στους καταναλωτές. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν τους επιτρέπεται να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με εναλλακτικές δυνατότητες συνδρομής εκτός της εφαρμογής. Η υποχρέωση του IAP φαίνεται επίσης να δίνει στην Apple πλήρη έλεγχο της σχέσης με τους πελάτες των ανταγωνιστών της που εγγράφονται στην εφαρμογή, απομακρύνοντας έτσι τους ανταγωνιστές της από σημαντικά δεδομένα πελατών, ενώ η Apple μπορεί να λάβει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προσφορές των ανταγωνιστών της.

  Στις 5 Μαρτίου 2020, ένας διανομέας ηλεκτρονικών βιβλίων και ηχητικών βιβλίων, υπέβαλε επίσης καταγγελία εναντίον της Apple, η οποία ανταγωνίζεται τον καταγγέλλοντα μέσω της εφαρμογής Apple Books. Αυτή η καταγγελία εγείρει παρόμοιες ανησυχίες με εκείνες που βρίσκονται υπό διερεύνηση στην υπόθεση Spotify, αλλά όσον αφορά τη διανομή ηλεκτρονικών βιβλίων και ηχητικών βιβλίων.

  Παράλληλα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να εκτιμήσει εάν η συμπεριφορά της Apple σε σχέση με την Apple Pay παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

  Επόμενα βήματα

  Η Επιτροπή θα διερευνήσει τον πιθανό αντίκτυπο των πρακτικών του App Store της Apple, ιδίως στον ανταγωνισμό στη ροή μουσικής και στα ηλεκτρονικά βιβλία / ηχητικά βιβλία. Αυτές οι πρακτικές μπορεί τελικά να βλάψουν τους καταναλωτές εμποδίζοντας τους να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη επιλογή και τις χαμηλότερες τιμές.

  Εάν αποδειχθούν, οι υπό έρευνα πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σχετικά με αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) ή / και για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρα 102 ΣΛΕΕ).

  Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε βάθος έρευνες κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει τα αποτελέσματά της.

  Ιστορικό των αντιμονοπωλιακών ερευνών

  Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ορίζεται στον αντιμονοπωλιακό κανονισμό (κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου), ο οποίος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

  Το άρθρο 11 παράγραφος 6 του αντιμονοπωλιακού κανονισμού προβλέπει ότι η κίνηση διαδικασίας από την Επιτροπή απαλλάσσει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από την αρμοδιότητά τους να εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στις σχετικές πρακτικές. Το άρθρο 16, παράγραφος 1, προβλέπει επίσης ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη αποφάσεων που θα έρχονταν σε αντίθεση με απόφαση που εξέτασε η Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας που κίνησε.

  Η Επιτροπή ενημέρωσε την Apple και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ότι κίνησε διαδικασία σε αυτές τις υποθέσεις.

  Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για τον τερματισμό μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας. Η διάρκεια μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με τους αριθμούς υποθέσεων AT.40437 (Apple - App Store Practices - music streaming) και AT.40652 (Apple - App Store Practices - e-books / ηχητικά βιβλία).

  Πηγή : Europa

 2. #2
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  27
  Μηνύματα
  571
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Να έκανε και μια έρευνα για εμάς όπως έκανε η Rewheel για κινητή και σταθερή καλά θα ήταν.

 3. #3
  Εγγραφή
  06-07-2005
  Περιοχή
  Νέα Υόρκη
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  9.982
  Downloads
  6
  Uploads
  2
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  70 Mbps down/6 Mbps up
  ISP
  Spectrum
  Άρχισαν τα όργανα

 4. #4
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  6.920
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Στο λεξικό δίπλα στη λέξη μονοπωλιακή τακτική πρέπει να έχει το σήμα της apple. Ολόκληρο το business plan αυτής της εταιρίας βασίζεται στον αποκλεισμό οποιουδήποτε ανταγωνιστή απο οποιαδήποτε σχέση με τους πελάτες της. Μέχρι και τσιπακια μέσα στα PCB κρύβουν για να μην μπορούν ανεξάρτητα μαγαζιά να επισκευάζουν το hardware της.
  Η MS παλιότερα και η google τώρα κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για δημιουργία μονοπωλίου αλλά η apple έχει όλες τις πατέντες (και με στρογγυλεμένες γωνίες).
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 5. #5
  Εγγραφή
  29-05-2007
  Περιοχή
  δυο κλικ πιο κατω
  Μηνύματα
  6.779
  Downloads
  37
  Uploads
  0
  Άρθρα
  8
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  8000/1600
  ISP
  βρωμονταφον
  Router
  της hol
  SNR / Attn
  8(dB) / 29(dB)
  Path Level
  Fastpath
  αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;
  Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
  ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
  AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .

 6. #6
  Εγγραφή
  25-06-2009
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  122
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Στο λεξικό δίπλα στη λέξη μονοπωλιακή τακτική πρέπει να έχει το σήμα της apple. Ολόκληρο το business plan αυτής της εταιρίας βασίζεται στον αποκλεισμό οποιουδήποτε ανταγωνιστή απο οποιαδήποτε σχέση με τους πελάτες της. Μέχρι και τσιπακια μέσα στα PCB κρύβουν για να μην μπορούν ανεξάρτητα μαγαζιά να επισκευάζουν το hardware της.
  Η MS παλιότερα και η google τώρα κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για δημιουργία μονοπωλίου αλλά η apple έχει όλες τις πατέντες (και με στρογγυλεμένες γωνίες).
  Δεν είναι καν αυτό το σημείο τριβής σε αυτήν την υπόθεση. Είναι το ότι αν έχω εγώ μια υπηρεσία Χ και η Apple έχει την αντίστοιχη δική της, όταν χρεώνω μέσω App Store εκείνη κρατά 15%/30% από ό,τι χρεώνω. Για τη δική της υπηρεσία, ακόμη και αν γίνονται οι κρατήσεις, από την μια τσέπη βγαίνουν, στην άλλη μπαίνουν και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δυσκολότερο να προσφέρω την ίδια υπηρεσία εγώ στην τιμή που μπορεί να την προσφέρει η Apple χωρίς να καταλήξω με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Yaponvezos : 17-06-20 στις 11:49. Αιτία: Μικροδιόρθωση

 7. #7
  Εγγραφή
  06-07-2005
  Περιοχή
  Νέα Υόρκη
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  9.982
  Downloads
  6
  Uploads
  2
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  70 Mbps down/6 Mbps up
  ISP
  Spectrum
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Yaponvezos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι καν αυτό το σημείο τριβής σε αυτήν την υπόθεση. Είναι το ότι αν έχω εγώ μια υπηρεσία Χ και η Apple έχει την αντίστοιχη δική της, όταν χρεώνω μέσω App Store εκείνη κρατά 15%/30% από ό,τι χρεώνω. Για τη δική της υπηρεσία, ακόμη και γίνονται οι κρατήσεις, από την μια τσέπη βγαίνουν, στην άλλη μπαίνουν και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δυσκολότερο να προσφέρω την ίδια υπηρεσία εγώ στην τιμή που μπορεί να την προσφέρει η Apple χωρίς να καταλήξω με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
  Αυτό ακριβώς.

 8. #8
  Το avatar του μέλους calcvita
  calcvita Guest
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Yaponvezos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι καν αυτό το σημείο τριβής σε αυτήν την υπόθεση. Είναι το ότι αν έχω εγώ μια υπηρεσία Χ και η Apple έχει την αντίστοιχη δική της, όταν χρεώνω μέσω App Store εκείνη κρατά 15%/30% από ό,τι χρεώνω. Για τη δική της υπηρεσία, ακόμη και αν γίνονται οι κρατήσεις, από την μια τσέπη βγαίνουν, στην άλλη μπαίνουν και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δυσκολότερο να προσφέρω την ίδια υπηρεσία εγώ στην τιμή που μπορεί να την προσφέρει η Apple χωρίς να καταλήξω με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
  Εγω θα παιξω λιγο τον δικηγορο του διαβολου...
  Μπορεις βεβαια και σαν εταιρια να διακοψεις την υποστηριξη για ios. δεν ειμαι νομικος, αλλα δεν ξερω κατα ποσο ευσταθει μια τετοια ερευνα, απο τη στιγμη που το ios εχει μονο 14% marketshare και υπαρχει η εναλλακτικη του play store
  https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os

  περαν απο την πλακα, καλα θα κανει η επιτροπη να το ριξει μια ματια

 9. #9
  Εγγραφή
  25-06-2009
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  122
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από calcvita Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εγω θα παιξω λιγο τον δικηγορο του διαβολου...
  Μπορεις βεβαια και σαν εταιρια να διακοψεις την υποστηριξη για ios. δεν ειμαι νομικος, αλλα δεν ξερω κατα ποσο ευσταθει μια τετοια ερευνα, απο τη στιγμη που το ios εχει μονο 14% marketshare και υπαρχει η εναλλακτικη του play store
  https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os

  περαν απο την πλακα, καλα θα κανει η επιτροπη να το ριξει μια ματια
  Βασικά για αυτό όσοι την έχουν κατηγορήσει πως είναι μονοπώλιο δεν έχουν φτάσει πουθενά στο τέλος. Άλλο να είσαι μονοπώλιο όντως, άλλο να οι μονοπωλιακές τακτικές. Το ένα δεν προαπαιτεί το άλλο. Και σε κάθε αγορά όποιος δεν έχει πραγματικά δεσπόζουσα θέση έχει διαφορετική αντιμετώπιση από εκείνον που την κατέχει. Δεν είναι ακριβώς άσπρο/μαύρο, είναι και θέμα περιστάσεων/συνθηκών.

 10. #10
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  45
  Μηνύματα
  6.920
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Yaponvezos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι καν αυτό το σημείο τριβής σε αυτήν την υπόθεση. Είναι το ότι αν έχω εγώ μια υπηρεσία Χ και η Apple έχει την αντίστοιχη δική της, όταν χρεώνω μέσω App Store εκείνη κρατά 15%/30% από ό,τι χρεώνω. Για τη δική της υπηρεσία, ακόμη και αν γίνονται οι κρατήσεις, από την μια τσέπη βγαίνουν, στην άλλη μπαίνουν και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι δυσκολότερο να προσφέρω την ίδια υπηρεσία εγώ στην τιμή που μπορεί να την προσφέρει η Apple χωρίς να καταλήξω με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
  Δεν είναι μονοπωλιακή τακτική το να φτιάχνεις ενα προιόν και να αποκλείεις οποιονδήποτε άλλο απο το να μπορεί να το επισκευάσει; Έχεις ακούσει ποτέ για το right to repair; Έχουν ήδη καταδικαστεί αυτοκινητοβιομηχανίες για τέτοιες πρακτικές και έχουν γίνει και έρευνες συγκεκριμένα για την apple σε κάποιες χώρες. Αν η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρωθεί μόνο στο store και το pay τότε κακώς γιατί οι πρακτικές τους είναι στυγνά μονοπωλιακές σε όλες τις διαδικασίες.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Yaponvezos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Βασικά για αυτό όσοι την έχουν κατηγορήσει πως είναι μονοπώλιο δεν έχουν φτάσει πουθενά στο τέλος. Άλλο να είσαι μονοπώλιο όντως, άλλο να οι μονοπωλιακές τακτικές. Το ένα δεν προαπαιτεί το άλλο. Και σε κάθε αγορά όποιος δεν έχει πραγματικά δεσπόζουσα θέση έχει διαφορετική αντιμετώπιση από εκείνον που την κατέχει. Δεν είναι ακριβώς άσπρο/μαύρο, είναι και θέμα περιστάσεων/συνθηκών.
  Οποιαδήποτε εταιρία φτάσει να είναι μονοπώλιο (ή σχεδόν μονοπώλιο) τελικά θα εκμεταλλευτεί τη θέση της. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Θα ήθελα να μας πεις κάποιο παράδειγμα εταιρίας-μονοπωλίου που να μην εκμεταλλεύεται την δεσπόζουσα θέση της με μονοπωλιακές τακτικές. Εγώ αντιθέτως μπορώ να σου δώσω όσα παραδείγματα θες απο εταιρίες που το έχουν κάνει σε ΟΛΟΥΣ τους κλάδους.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 11. #11
  Εγγραφή
  25-06-2009
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  122
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι μονοπωλιακή τακτική το να φτιάχνεις ενα προιόν και να αποκλείεις οποιονδήποτε άλλο απο το να μπορεί να το επισκευάσει; Έχεις ακούσει ποτέ για το right to repair; Έχουν ήδη καταδικαστεί αυτοκινητοβιομηχανίες για τέτοιες πρακτικές και έχουν γίνει και έρευνες συγκεκριμένα για την apple σε κάποιες χώρες. Αν η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρωθεί μόνο στο store και το pay τότε κακώς γιατί οι πρακτικές τους είναι στυγνά μονοπωλιακές σε όλες τις διαδικασίες.

  Οποιαδήποτε εταιρία φτάσει να είναι μονοπώλιο (ή σχεδόν μονοπώλιο) τελικά θα εκμεταλλευτεί τη θέση της. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Θα ήθελα να μας πεις κάποιο παράδειγμα εταιρίας-μονοπωλίου που να μην εκμεταλλεύεται την δεσπόζουσα θέση της με μονοπωλιακές τακτικές. Εγώ αντιθέτως μπορώ να σου δώσω όσα παραδείγματα θες απο εταιρίες που το έχουν κάνει σε ΟΛΟΥΣ τους κλάδους.
  Τι σχέση έχει το πρώτο που λες με το αντικείμενο της διαδικασίας που ξεκινά η Επιτροπή στην οποία διαδικασία και αναφέρομαι με βάση τις δηλώσεις που έγιναν; Η διαδικασία αυτή δεν έχει να κάνει με το right to repair.

  Επίσης γιατί πρέπει να δώσω παραδείγματα για κάποια θέση που δεν πήρα; Λέω πουθενά για το πόσο σίγουρο είναι ή δεν είναι να εκμεταλλευθεί οποιαδήποτε εταιρεία δεσπόζουσα θέση στην αγορά;

 12. #12
  Εγγραφή
  06-07-2005
  Περιοχή
  Νέα Υόρκη
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  9.982
  Downloads
  6
  Uploads
  2
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  70 Mbps down/6 Mbps up
  ISP
  Spectrum
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι μονοπωλιακή τακτική το να φτιάχνεις ενα προιόν και να αποκλείεις οποιονδήποτε άλλο απο το να μπορεί να το επισκευάσει; Έχεις ακούσει ποτέ για το right to repair; Έχουν ήδη καταδικαστεί αυτοκινητοβιομηχανίες για τέτοιες πρακτικές και έχουν γίνει και έρευνες συγκεκριμένα για την apple σε κάποιες χώρες. Αν η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρωθεί μόνο στο store και το pay τότε κακώς γιατί οι πρακτικές τους είναι στυγνά μονοπωλιακές σε όλες τις διαδικασίες.  Οποιαδήποτε εταιρία φτάσει να είναι μονοπώλιο (ή σχεδόν μονοπώλιο) τελικά θα εκμεταλλευτεί τη θέση της. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Θα ήθελα να μας πεις κάποιο παράδειγμα εταιρίας-μονοπωλίου που να μην εκμεταλλεύεται την δεσπόζουσα θέση της με μονοπωλιακές τακτικές. Εγώ αντιθέτως μπορώ να σου δώσω όσα παραδείγματα θες απο εταιρίες που το έχουν κάνει σε ΟΛΟΥΣ τους κλάδους.
  Ωραία αυτά που λες και στέκουν, αλλά δεν είναι εντός θέματος σε αυτή την είδηση.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας