Δελτίο Τύπου:
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz και της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τα εναλλακτικά σενάρια χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 3400 – 3800 MHz.


Αποτελέσματα Κύριας Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης