Σελ. 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 79
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.583
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Με την από 3 Ιουνίου 2020 απάντηση της ΕΕΤΤ, στην ερώτηση του Βουλευτή Μάξιμου Χαρακόπουλου, η Αρχή αναφέρει πως δεν υπάρχει δυνατότητα ρυθμιστικής παρέμβασης στις τιμές της κινητής τηλεφωνίας, ισχυρίζεται πως τα πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν και της Rewheel, βασίζονται σε δεδομένα προηγούμενων ετών και δίνει δικά της παραδείγματα.

  Αναλυτικά

  Σε απάντηση της υπό στοιχείο α) Ερώτησης που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπό στοιχείο β) σχετικό, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  1) Αναφορικά με τις χρεώσεις των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας και τη δυνατότητα επιβολής από την ΕΕΤΤ ανωτάτων ορίων τιμών λιανικής, επισημαίνεται ότι οι δυνατότητες ex ante ρυθμιστικής παρέμβασης της ΕΕΠ διέρχονται μέσα από τη διαδικασία ορισμού και ανάλυσης σχετικών αγορών υποκείμενων σε ρύθμιση που ορίζει ο Ν.4Ο7Ο/2Ο12, κατ' επιταγή της ενωσιακής νομοθεσίας. Στο ως άνω πλαίσιο, η εν ισχύ Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές υποκείμενες σε ex ante κανονιστική παρέμβαση], δεν συμπεριλαμβάνει την αγορά κινητής τηλεφωνίας, αλλά μόνο τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής (αγορά 2).

  Προς διευκρίνιση, ο ορισμός από την ΕΕΤΤ (και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές) μιας αγοράς, εκτός αυτών που περιλαμβάνει η Σύσταση, διέρχεται υποχρεωτικά από το σωρευτικό τεστ των τριών κριτήριων και υπόκειται σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια έχουν ως εξής: 1) Ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου, διαθρωτικού, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, 2) Διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς πραγματικό ανταγωνισμό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα, αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση του βασιζόμενου στην υποδομή ανταγωνισμού κατ των λοιπών ειδών ανταγωνισμού, 2014/710/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ατιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002ΐ2Τ/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλειίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον ΕOΧ, ω L 295, 11.10.2014 που αποτελούν το αίτιο των φραγμών εισόδου και 3) Το δίκαιο ανταγωνισμού και μόνο να μην επαρκεί για την κατάλληλη αντιμετώπιση της ή των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί στην αγορά„

  Σημειώνεται ότι η υπό αναθεώρηση νέα Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την αγορά κινητής τηλεφωνίας στον κατάλογο των υποκείμενων σε ex ρυθμιστική παρέμβαση αγορών, αλλά προτείνει ενδεχομένως και την αφαίρεση της αγοράς χονδρικού τερματισμού κλήσεων από τη λίστα, με τον ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ενιαίου τέλους (Eurorate) για τις τιμές τερματισμού.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, με δεδομένο ότι στη λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας δεν προβλέπεται με βάση την ανωτέρω ανάλυση αγοράς, ρύθμιση, δεν υπάρχει, επί του παρόντος, και η δυνατότητα επιβολής ρυθμιστικών μέτρων, όπως π.χ, ενδεικτικά περιορισμός του ύψους των χρεώσεων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστοστρέφειας, κλπ.

  2) Περαιτέρω, αρκετά από τα συμπεράσματα της μελέτης που παρατίθενται έχουν ήδη αναφερθεί από την ΕΕΠ στην ετήσια έκθεση επισκόπησης των αγορών, όπως άλλωστε μνημονεύεται και εντός της μελέτης, καθώς και από την ΕΕ στις ετήσιες έρευνες για το κόστος της κινητής ευρυζωνικότητας, των οποίων την υλοποίηση παρακολουθεί η ΕΕΠ επιχειρώντας να διασφαλίσει την εγκυρότητα των στοιχείων που αφορούν στην Ελλάδα.

  Ειδικότερα, η μελέτη αναφέρεται στην τελευταία δημοσιευμένη έρευνα της ΕΕ που βασίζεται σε τιμές Φεβρουαρίου 2019. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται να εστιάζει στα προγράμματα συμβολαίου για οικιακούς πελάτες. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31-12-2019) αυτά αφορούν περί του 26% των συνδρομητών κινητής στην Ελλάδα και δη, όσων εξ αυτών έχουν ανάγκη για μεγάλο όγκο δεδομένων και πολλά λεπτά ομιλίας. Επομένως, τα όποια συμπεράσματά της δεν αφορούν, κατ' ανάγκη, στο υπόλοιπο 74% των συνδρομητών καθώς και σε όσους οικιακούς συνδρομητές συμβολαίου δεν έχουν τις παραπάνω απαιτήσεις χρήσης όγκου δεδομένων και λεπτών ομιλίας. Τέλος, στο σκέλος των διαπιστώσεων κατάταξης της χώρας, εκκρεμεί η επιβεβαίωση ή μη της ισχύος τους από την νέα, υπό δημοσΤευση έρευνα της ΕΕ. Σημειώνεται, όμως, ότι καθώς η πμοληψία για τη συγκεκριμένη έρευνα αφορά στον Οκτώβριο του 2019 δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη, τουλάχιστον στα "βαριά" προφίλ χρήσης.

  Ορισμένες από τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στο ερώτημα φαίνεται να μην ισχύουν πλέον. Ειδικότερα:
  Α) Αναφορικά με τη διαπίστωση ότι «Είναι η μόνη χώρα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπου οι καταναλωτές δε μπορούν να αγοράσουν GB δεδομένων σε προγράμματα 4G κινητής που περιλάμβαναν 1000 λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας με προϋπολογισμό έως και 30€ το μήνα» αναφέρουμε ότι δεν ισχύει. Ενδεικτικά, εδώ κατ μερικούς μήνες υπάρχει πρόγραμμα με 1000 λεπτά ομιλίας, 1000 SMS και 3GB στα €27,95, ενσωματωμένου του τέλους συνδρομητών κινητής. Σημειώνεται επίσης ότι η υπόθεση αγοράς 1000' ομιλίας τον μήνα επί της οποίας επιχειρείται η άντληση συμπερασμάτων για τη χώρα και η σύγκρισή της με άλλες, δεν συνάδει με την μέση μηνιαία χρήση λεπτών ομιλίας στην Ελλάδα, ανερχόμενη το 2019 στα 283 λεπτά ομιλίας Ιμήνα για χρήστες συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ή 204 λεπτά ομιλίας] μήνα για όλους.

  Β) Παράλληλα για τη διαπίστωση ότι «Κατατάχθηκε ως η χώρα με τα λιγότερα gigabytes δεδομένων που θα μπορούσαν να αγοραστούν με 60€» αναφέρουμε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει πρόγραμμαΙπροσφορά με 44,9€ στην οποία καταγράφεται ότι ο συνδρομητής προμηθεύεται 3000' προς σταθερά και κινητά, 3000 SMS και απεριόριστη χρήση δεδομένων. Δηλαδή, στην Ελλάδα με κόστος 44,9€ παρέχεται απεριόριστος όγκος δεδομένων. Απουσία του τέλους συνδρομητών κινητής στο συγκεκριμένο παράδειγμα εντάσσει αυτή τη λύση στην περιοχή των €40.

  Ακόμη, το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά τύπο συνδρομητή κινητής ανέρχεται στα 6€ ανά ενεργό συνδρομητή καρτοκινητής, στα 22€ ανά συνδρομητή κινητής συμβολαίου και στα €12 ανά συνδρομητή κινητής, εν γένει. Τα μεγέθη αυτά προέρχονται από απολογιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2019 και δε συμπεριλαμβάνουν φόρους και τέλη. Ως εκ τούτου, διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δαπανών που προκύπτουν από τις χρεώσεις βάσει ονομαστικών τιμών και αξιοποιούνται στις μελέτες σύγκρισης, με την πραγματική δαπάνη του συνδρομητή για τη χρήση υπηρεσιών κινητής. Κατ' επέκταση τα όποια συμπεράσματα αυτών των μελετών πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα αυτών των διαφορών μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών χρεώσεων στην εγχώρια αγορά.

  3) Περαιτέρω, οι υπό εξέλιξη καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες της στρατηγικής της ΕΕΤΤ για τη μείωση των τιμών κινητής τηλεφωνίας και παροχής intemet, περιλαμβάνουν ένα μείγμα ρυθμιστικών παρεμβάσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τελικές τιμές. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τον αντίκτυπο των τελών και της φορολογίας στο ύψος των λιανικών τιμών.

  Ακολούθως, η ΕΕΤΤ έχει ήδη δεσμευθεί σε παρεμβάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως η ανάλυση αγορών σταθερής πρόσβασης (που επηρεάζει άμεσα τη χρήση intemet, τη χρήση υπηρεσιών video streaming και υπηρεσιών Β2Β, B2C e-commerce), η πολυπαραμετρική ανάλυση και αξιολόγηση των τιμών κινητής τηλεφωνίας, κλπ.

  Αξίζει επιπλέον ν 'αναφερθεί πως η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, εισόδου νέου παρόχου στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, έχει, (μεταξύ των ενεργειών της), ήδη προβλέψει στις σχετικές άδειες απονομής φάσματος την υποχρέωση των παρόχων δικτύου κινητής να δίνουν πρόσβαση σε εικονικούς παρόχους κινητών επικοινωνιών, με στόχο την εισαγωγή MVNO (Mobile Virtual Network Operators) στην Ελληνική αγορά. Σημειωτέον μάλιστα ότι με σχετικές αποφάσεις της (οι οποίες κοινοποιήθηκαν και έλαβαν και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), εκδοθείσες κατόπιν αιτήματος επίλυσης διαφοράς της εταιρείας Forthnet, επέβαλε στις εταιρείες Vodafone και Cosmote, την παροχή πρόσβασης MVNO στην εταιρεία Forthnet, με συγκεκριμένους τεχνικούς και οικονομικούς όρους, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδό της στην Ελληνική αγορά της κινητής τηλεφωνίας (ΑΠ ΕΕΤΤ 881/09128-01-2019 και 881110/28-01-2019).

  4) Τέλος, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Ανταγωνισμού, βάσει των οποίων δύναται να παρέμβει ex post στην ως άνω αγορά της κινητής τηλεφωνίας (Ν.4Ο7ΟΙ2Ο12 και Ν.3959Ι2Ο11), παρακολουθεί τις συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτήν και προβαίνει σε διάφορες συστηματικές ελεγκτικές δράσεις, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ελέγχου που της δίνει ο νόμος, βάσει των οποίων συγκεντρώνει σε τακτικό και έκτακτο επίπεδο στοιχεία πλήθους εμπορικών προϊόντων, πραγματοποιεί έρευνες καταναλωτών, προβαίνει δια των συνεργείων ελέγχου της σε επιτόπιους ελέγχους στις εταιρείες παρόχους (εποπτεύοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και προσήκουσας πληροφόρησης των καταναλωτών, ιδίως ως προς την τιμολόγηση), διατηρεί αρχείο στατιστικών, και βεβαίως διατηρεί και εμπλουτίζει το "Παρατηρητήριο Τιμών” της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ, ασκεί τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες της, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει τις έρευνές της στην λιανική αγορά της κινητής τηλεφωνίας.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.
  adslgr.com
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 11304997.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  75.583
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Απάντηση εν "κρυπτώ" που την βρήκα στο portal της Βουλής και όχι στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ, ως όφειλαν

  Ξεκινάω έρανο για τους κινητούς
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 3. #3
  Εγγραφή
  10-08-2018
  Μηνύματα
  249
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  WEB
  Αντώνιος Δρόσος is typing...

 4. #4
  Εγγραφή
  20-12-2007
  Περιοχή
  Δουβλίνο
  Μηνύματα
  187
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  240/24
  ISP
  Virgin
  Router
  RB2011
  Από τη στιγμή που το κείμενο αλλού αναφέρει τιμές με το "τέλος κινητής" και αλλού όχι, είναι προφανές ότι προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ "κάποιου". Δεν είναι αντικειμενικός τρόπος αυτός για να γράφει έκθεση μία "αρχή". Δεν είναι αντικειμενικό να περιγράφονται πακέτα ελλιπώς (αναφέρομαι στα δήθεν απεριόριστα).

  Και εγώ έχω "απεριόριστα" στην Ιρλανδία (σιγά τη τεράστια αγορά δηλαδή) με 20ευ συμπεριλαμβανόμενων όλων των τελών. Και υπάρχει η Three, η Vodafone, διάφορες που δε θυμάμαι, αλλά και η Lyca με τιμές πάτος. Το πακέτο που ανέφερα των 20ευ είναι της Three, η Lyca με τις τιμές λιώμα, έχει συγκεκριμένα GB στα μισά λεφτά ή κ πιο κάτω.

 5. #5
  Εγγραφή
  17-11-2007
  Μηνύματα
  31
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Forthnet - ΘΕΡΜΗ
  Router
  ZTE ZXHN H168N
  SNR / Attn
  6,5(dB) / 36,5(dB)
  Λοιπόν, από αυτά που διαβάζω, χωρίς να είμαι ειδικός, παρατηρώ τα εξής: Αντε να δεχτούμε ότι ex ante η ΕΕΤΤ δεν μπορεί να επιβάλει περιορισμούς (ισχυριζόμενη ότι δεν το προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία -δεν ξέρω βέβαια αν επειδή δεν το προβλέπει σημαίνει ότι και το απαγορεύει). Ας πούμε λοιπόν ότι είναι εκτός αρμοδιοτήτων-δυνατοτήτων της (αυτό ουσιαστικά συμπεραίνω). EX POST μας λέει ότι ενώ δύναται να παρέμβει, η "παρέμβαση" (πώς ακριβώς την εννοούν περιορίζεται σε ελέγχους και συγκεντρωση στοιχείων, στατιστικά κ.λπ. Τώρα αν αυτό συνιστά παρέμβαση, μάλλον αρχίζουμε να χάνουμε το νόημα των λέξεων στην ελληνική. Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν είναι τα εξής: Οι έλεγχοι-έρευνες κ.λπ πώς αξιοποιούνται; Μόνο στο να δημοσιεύουμε πίνακες και γραφήματα και τελείωσε; Σε τι συμπεράσματα οδηγούν; Και τι μέτρα EX POST λαμβάνονται από τα πορίσματα των ερευνών; Δυστυχώς από τη στάση της ΕΕΤΤ προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι έρευνές της ή μένουν απλά ως γραφήματα (όπως κάνει και μια εταιρία δημοσκοπήσεων π.χ.) ή θεωρούνται τέτοιες από την Επιτροπή που δεν προκρίνουν τη λήψη μέτρων περιοριστικού χαρακτήρα. Άρα όλα καλώς κινούνται στην αγορά κινητής, ο ανταγωνισμός λειτουργεί όπως πρέπει (δηλ. προς όφελος του καταναλωτή) και όλα πάνε καλά. Συμπέρασμα, κακώς διαμαρτύρεται ο κόσμος. Η ΕΕΤΤ ξέρει καλύτερα!!!

 6. #6
  Εγγραφή
  09-06-2007
  Περιοχή
  ΗΜΑΘΙΑ
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  10.831
  Downloads
  15
  Uploads
  6
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  20266/939
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  Router
  Sweex MO300N (300Mbps N)
  SNR / Attn
  3.2(dB) / 6.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Οι SIM από το εξωτερικό κοστίζουν 1 ευρώ. Οι μονάδες τους δεν αρπάζονται κάθε δίμηνο.
  Οι περισσότεροι έχετε δίκαρτα.
  Δείξτε τους αν αξίζετε να έχετε καλύτερο επίπεδο τιμολόγησης.
  Εγώ το έκανα, εσείς;
  Λάο τσε: Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας τον εαυτό του.
  Το δικαίωμά σου να μιλάς δεν περιλαμβάνει την υποχρέωσή μου να σε πάρω στα σοβαρά.

 7. #7
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  6.670
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Σε auto pilot η ρύθμιση της αγοράς.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 8. #8
  Εγγραφή
  07-02-2009
  Μηνύματα
  404
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  2* VDSL 50/5 @ KV
  ISP
  pOTEnet
  Router
  2* SpeedPort 724V Type Ci
  SNR / Attn
  17(dB) / 23(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Καλώς ορίσατε στην νέα παράσταση με τις... περιπέτειες του Καραγκιόζη.

  Μας δουλεύει ψιλό γαζί η ΕΕΤΤ.

  ξεχάσανε να πούνε πως και το τρομερό "unlimited data, με 2Mbps speed limit" της Vodafone είναι ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!

 9. #9
  Εγγραφή
  05-05-2009
  Περιοχή
  Παλαιό Φάληρο
  Μηνύματα
  8.298
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  FTTH Φως το αληθ
  ISP
  OTE
  Router
  Fritz 7590
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manosdoc Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι SIM από το εξωτερικό κοστίζουν 1 ευρώ. Οι μονάδες τους δεν αρπάζονται κάθε δίμηνο.
  Οι περισσότεροι έχετε δίκαρτα.
  Δείξτε τους αν αξίζετε να έχετε καλύτερο επίπεδο τιμολόγησης.
  Εγώ το έκανα, εσείς;
  Λάο τσε: Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας τον εαυτό του.
  Full
  Θέλω κινητό με 5 sim

  Μία αδεια κινητής υπαρχει στην Ελλάδα και την έχει η ΕΕΤΤ
  No fm radio ?
  No headphone jack ?

  Sorry no phone.

 10. #10
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  Ιωάννινα
  Ηλικία
  25
  Μηνύματα
  378
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  "Όλα καλά! Δεν είμαστε τελευταίοι!! Πρώτοι είμαστε (απ'το τέλος)! Οι άλλοι λένε ψέμματα!"
  Το θράσος και η αυθάδεια σε όλο της το μεγαλείο. Είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα;;
  ΞΗΛΩΜΑ επί τόπου χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λένε ότι (""αδυνατούν"") δεν κάνουν τη δουλειά τους, ας βρούμε άλλους που και μπορούν και θέλουν.
  Ένα μεγάλο μπράβο σε εμάς τα θύματα που τα δεχόμαστε αυτά και δεν κάνουμε κάτι. Αυτοί μας αξίζουν.
  Συγγνώμη παιδιά αλλά η χώρα δεν έχει μέλλον. Ντροπή και αίσχος. Αφρική σε όλα εκτός απ'τ' όνομα. Σε λίγα χρόνια θα μας περάσουν και αυτοί.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manosdoc Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι SIM από το εξωτερικό κοστίζουν 1 ευρώ. Οι μονάδες τους δεν αρπάζονται κάθε δίμηνο.
  Οι περισσότεροι έχετε δίκαρτα.
  Δείξτε τους αν αξίζετε να έχετε καλύτερο επίπεδο τιμολόγησης.
  Εγώ το έκανα, εσείς;
  Λάο τσε: Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας τον εαυτό του.
  Θέλω εγώ, στείλε pm εάν γίνεται διότι δεν προλαβαίνω να τα ψάξω. Σκέφτομαι πραγματικά να φύγω από εδώ πέρα και να μη ξανακοιτάξω πίσω, τους σιχάθηκα.

 11. #11
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  6.670
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BeyondMAD Εμφάνιση μηνυμάτων
  "Όλα καλά! Δεν είμαστε τελευταίοι!! Πρώτοι είμαστε (απ'το τέλος)! Οι άλλοι λένε ψέμματα!"
  Το θράσος και η αυθάδεια σε όλο της το μεγαλείο. Είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα;;
  ΞΗΛΩΜΑ επί τόπου χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λένε ότι (""αδυνατούν"") δεν κάνουν τη δουλειά τους, ας βρούμε άλλους που και μπορούν και θέλουν.
  Ένα μεγάλο μπράβο σε εμάς τα θύματα που τα δεχόμαστε αυτά και δεν κάνουμε κάτι. Αυτοί μας αξίζουν.
  Συγγνώμη παιδιά αλλά η χώρα δεν έχει μέλλον. Ντροπή και αίσχος. Αφρική σε όλα εκτός απ'τ' όνομα. Σε λίγα χρόνια θα μας περάσουν και αυτοί.  Θέλω εγώ, στείλε pm εάν γίνεται διότι δεν προλαβαίνω να τα ψάξω. Σκέφτομαι πραγματικά να φύγω από εδώ πέρα και να μη ξανακοιτάξω πίσω, τους σιχάθηκα.
  Παίζει να μας έχουν περάσει και αφρικάνικες χώρες. Δεν ξέρω, όλα τα τελευταίοι-πρωτελευταίοι που διαβάζουμε κάθε τόσο αφορούν την ευρώπη.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 12. #12
  Εγγραφή
  04-01-2006
  Περιοχή
  Χανιά
  Μηνύματα
  3.550
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Ξηλώστε την... "ανεξάρτητες" αρχές λένε μετά... ποιος ξέρει τι τρώνε
  Silence like a cancer grows

 13. #13
  Εγγραφή
  05-05-2003
  Περιοχή
  Λάρισα
  Μηνύματα
  5.990
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Router
  TG789vac V2
  Path Level
  Fastpath
  Πάντως κατά τα άλλα μιλάει για στοιχεία προηγούμενων ετών αλλά τα παραδείγματα που φέρνει είναι "εδώ και λίγους μήνες". Ακόμα και να ισχύουν τα παραδείγματα αυτοί οι λίγοι μήνες είναι περισσότεροι από τους λίγους μήνες που βγήκε η έκθεση της Rewheel;

  Κατά τα άλλα παρωδία.

 14. #14
  Εγγραφή
  30-03-2007
  Περιοχή
  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  53
  Μηνύματα
  270
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
  Router
  Technicolor TG789vac v2
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manosdoc Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι SIM από το εξωτερικό κοστίζουν 1 ευρώ. Οι μονάδες τους δεν αρπάζονται κάθε δίμηνο.
  Οι περισσότεροι έχετε δίκαρτα.
  Δείξτε τους αν αξίζετε να έχετε καλύτερο επίπεδο τιμολόγησης.
  Εγώ το έκανα, εσείς;
  Λάο τσε: Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας τον εαυτό του.
  Η μια θέση sim του κινητού μου είναι άδεια. Αν μπορείς στείλε μου κάποιο λινκ η πως γίνεται.

 15. #15
  Εγγραφή
  12-06-2011
  Μηνύματα
  81
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  47631/4996
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
  Router
  ZTE H267N
  SNR / Attn
  8.9(dB) / 12.7(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πήρα χάπια για την πιεση προτου αρχισω να διαβάζω τις ασυναρτησιες της ΕΕΤΤ. Το θράσος τους περισσευει. Ο γυαλος ειναι στραβός λοιπον! Αλ**ες.... και σας πληρώνουμε κιολας. Δεν φτάνει που ειστε απόντες επι 20+ χρόνια, μιλάτε κιολας.

Σελ. 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας