Στην αύξηση των παροχών στα προγράμματα RED για ιδιώτες προχώρησε η Vodafone.

Το Red Start παρέχει:
  • Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (από 1.000 λεπτά που ίσχυαν μέχρι πρότινως)
  • 6.000 SMS προς εθνικά δίκτυα (από 1.000 SMS που ίσχυαν μέχρι πρότινως)
  • 4GB Internet (από 3GB που ίσχυαν μέχρι πρότινως)


Το Red Plus παρέχει:
  • Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς εθνικά δίκτυα (από 3.000 λεπτά που ίσχυαν μέχρι πρότινως)
  • 6.000 SMS προς εθνικά δίκτυα (από 3.000 SMS που ίσχυαν μέχρι πρότινως)
  • 8GB Internet (από 6GB που ίσχυαν μέχρι πρότινως)


To Red Max παρέχει (δεν μεταβλήθηκαν οι παροχές):
  • Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς εθνικά δίκτυα
  • 6.000 SMS προς εθνικά δίκτυα
  • 20GB Internet


Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος βρίσκεται εδώ, ενώ οι τιμές προσφοράς στις οποίες διατίθενται τα προγράμματα για νέες συνδέσεις βρίσκονται εδώ.