Δελτίο Τύπου:
Παράταση προθεσμίας υλοποίησης συγκεκριμένης μεταβατικής διάταξης της ΑΠ ΕΕΤΤ 859/06/16.07.2018 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling–VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27.04.2017» (ΦΕΚ 3951/Β/12.09.2018)

Πηγή : ΕΕΤΤ