Εμφάνιση 1-12 από 12
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Τροποποίηση της απόφασης για τη Β’ Ανάθεση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες

  8. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ανατεθεί στην εταιρεία στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της πρώτης ανάθεσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κύριοι λόγοι καθυστέρησης υλοποίησης του πλάνου της είναι οι ακόλουθοι:
  8.1. Καθυστέρηση ηλεκτροδότησης των καμπινών, ευθύνης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά μέχρι στιγμής το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου,
  8.2. Καθυστερήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών από τους αρμόδιους φορείς,
  8.3. Καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας των χρονικών περιορισμών που περιέχονται στις αντίστοιχες αποφάσεις μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από την Τροχαία (εργασία μόνο απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα),
  8.4. Καθυστέρηση υλοποίησης των έργων λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω επιβράδυνση σε όλα τα στάδια υλοποίησης, καθώς οδήγησε σε αναστολή των εργασιών τόσο των συνεργαζόμενων εργολάβων όσο και των αρμόδιων φορέων στο πλαίσιο έκδοσης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων,
  8.5. Καθυστερήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων δεδομένου ότι ο ρυθμός εργασιών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
  9. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, οι λόγοι καθυστέρησης ανά περίπτωση για τις καμπίνες που εκκρεμούν είναι οι ακόλουθοι:
  9.1. Ως προς το ΑΚ Γυμναστήριο:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: επτά (7) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021 για τις έξι (6) και 4ο τρίμηνο του 2021 για μια (1)
  • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου. Εκκρεμεί η εύρεση νέας θέσης καθώς η ήδη εγκεκριμένη από πλευράς Δήμου θέση, ήταν εν τέλει σε όρια ιδιωτικής ιδιοκτησίας και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εγκατάστασης.
  9.2. Ως προς το ΑΚ Ιωλκός:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: έξι (6) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021
  • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου.
  9.3. Ως προς το ΑΚ Ν. Ιωνία Βόλου:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: οκτώ (8) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021
  • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου.
  9.4. Ως προς το ΑΚ Πέλοπας:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: δύο (2) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση της ήδη εγκατεστημένης καμπίνας μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Λόγω έναρξης κατασκευαστικών έργων σε διπλανό κτίριο του Δήμου. Η εταιρεία συνυπέβαλε φωτογραφίες του χώρου με τον έναν από τους δύο ΤΚΜ ΟΤΕ που συνδέεται η καμπίνα.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 4ο τρίμηνο του 2021
  • Τρέχουσα κατάσταση: έχουν εκκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης της καμπίνας σε νέα θέση
  9.5. Ως προς το ΑΚ 28η Οκτωβρίου:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τεσσάρων (4) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση της ήδη εγκατεστημένης καμπίνας μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Λόγω έναρξης κατασκευαστικών έργων σε διπλανό κτίριο του Δήμου. Η εταιρεία συνυπέβαλε φωτογραφίες του χώρου με τον έναν από τους δύο ΤΚΜ ΟΤΕ που συνδέεται η καμπίνα.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 4ο τρίμηνο του 2020 για δύο (2) ΤΚΜ και 1ο τρίμηνο του 2021 για δύο (2) ΤΚΜ
  • Τρέχουσα κατάσταση: Για δύο (2) ΤΚΜ, εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ έχουν εκκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης της καμπίνας σε νέα θέση. Για δύο (2) ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.
  9.6. Ως προς το ΑΚ Βέροια:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τριάντα έξι (36) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring • Λόγος καθυστέρησης: ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο και 2ο τρίμηνο του 2021
  • Τρέχουσα κατάσταση: Σε είκοσι πέντε (25) ΤΚΜ έχει υποβληθεί αίτημα ρευματοδότησης από τον Δεκέμβριο του 2018, χωρίς να έχει σταλεί καν το ειδοποιητήριο για την σχετική πληρωμή.
  9.7. Ως προς το ΑΚ Περίβλεπτος:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τριών (3) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
  • Λόγος καθυστέρησης: ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο τρίμηνο του 2021
  • Τρέχουσα κατάσταση: εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ
  9.8. Ως προς το ΑΚ Αλεξάνδρας:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: εκατό τριάντα τριών (133) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTΗ/GPON • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση:
  o Για 74 ΤΚΜ καθυστέρηση αδειοδότησης κατασκευής νέου δικτύου καθώς και περιορισμών στις εργασίες λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Τροχαία. Καθυστέρηση λόγω αναστολής των εργασιών (πανδημία). Καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ. Η εταιρεία συνυπέβαλε την σχετική άδεια χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από το Δήμο Αθηναίων.
  o Για 38 ΤΚΜ εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σχετικό αίτημα επιμήκυνσης στο τελευταίο αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ως νέο τρίμηνο, το 3ο τρίμηνο του 2020. Η καθυστέρηση οφείλεται στις αδειοδοτήσεις και στην αναστολή των εργασιών λόγω της πανδημίας. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι πάροχοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την εκκίνηση εμπορικής λειτουργίας την 1/8/2020.
  o Για 21 ΤΚΜ καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 3ο τρίμηνο του 2020 για 38 ΤΚΜ, 4ο τρίμηνο του 2020 για 21 ΤΚΜ και 1ο τρίμηνο του 2021για 74 ΤΚΜ.
  9.9. Ως προς το ΑΚ Κωνσταντινουπόλεως:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: εξήντα επτά (67) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTH/GPON
  • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση: Για 67 ΤΚΜ εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σχετικό αίτημα επιμήκυνσης στο τελευταίο αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το τρίμηνο υλοποίησης. Η καθυστέρηση οφείλεται στις αδειοδοτήσεις καθώς και στην αναστολή των εργασιών λόγω της πανδημίας. Για 16 από τα 67 ΤΚΜ είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών, σε 14 ΤΚΜ εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση ενώ για τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 3ο τρίμηνο του 2020 για 16 ΤΚΜ και 4ο τρίμηνο του 2020 για 51 ΤΚΜ.
  • Τρέχουσα κατάσταση: εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ
  9.10. Ως προς το ΑΚ Τούμπας:
  • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: διακοσίων δέκα (210) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTH/GPON
  • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση:
  o Για 103 ΤΚΜ υπήρξε καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων είναι σε εξέλιξη.
  o Για 107 ΤΚΜ καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Επιπρόσθετα εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Ακολούθως, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
  • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο τρίμηνο για 103 ΤΚΜ και 2ο τρίμηνο του 2021 για 107 ΤΚΜ.
  10. Κατά την κατάρτιση του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών στο αίτημά της (σχετ. ιβ’), η εταιρεία έλαβε υπόψη:
  10.1. Τις καθυστερήσεις λόγω της αβεβαιότητας ως προς τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες λόγω της μη αποτελεσματικής, μέχρι στιγμής, αντιμετώπισης της πανδημίας.
  10.2. Τις καθυστερήσεις που δύναται να προκύψουν λόγω πρόσθετων ζητημάτων μετά την ηλεκτροδότηση, τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και αρθούν πριν την ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι μεταβλητός ανάλογα με το μέγεθος του ζητήματος ή /και βλάβης και από το εάν απαιτούνται πρόσθετες αδειοδοτήσεις για την τυχόν μετατόπιση, αποκατάσταση (ενδεικτικά προβλήματα στην οπτική υποδομή λόγω βλαβών και προβλημάτων στην όδευση του δικτύου, προβλήματα προστασίας ηλεκτρικού δικτύου, αναγκαστική μετατόπιση ακόμη και μετά την ηλεκτροδότηση).
  10.3. Τα ζητήματα οικονομιών κλίμακος που προκύπτουν στις περιπτώσεις μη προγραμματισμένων λόγων καθυστέρησης οι οποίοι οδηγούν σε πρόσθετες τροποποιήσεις στο πλάνο υλοποίησης (προγραμματισμός συνεργείων, ανθρώπινου δυναμικού και πόρων που τη δεδομένη περίοδο μπορεί να έχουν εκκινήσει εργασίες και σε άλλες περιοχές).
  11. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μέσοι χρόνοι ενεργοποίησης σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωσή της όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν αλλά, κυρίως λόγω της πανδημίας, αυξήθηκαν. Η σημαντικότερη δε καθυστέρηση συνεχίζει να είναι η ρευματοδότηση όπου πλέον ο μέσος χρόνος είναι 6,85 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
  12. Βάσει της εμπειρίας της από τις μέχρι στιγμής υλοποιήσεις δικτύου/ ενεργοποιήσεις καμπινών NGA, η εκτίμηση της εταιρείας Vodafone είναι ότι θα απαιτηθεί καθολική επιμήκυνση του χρόνου ενεργοποίησης για τις εναπομείνασες υλοποιήσεις/καμπίνες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.
  13. Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση της υλοποίησης των υπαίθριων καμπινών που εντάσσονται στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας Vodafone στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης τεχνολογίας vectoring δεν αποτελεί δική της υπαιτιότητα. Η κατασκευή των καμπινών έχει σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί ενώ εκκρεμεί η ρευματοδότηση ή ενεργοποίησή τους ή η διασύνδεσή τους με το δίκτυο της εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και δεδομένου του αιτήματος της εταιρείας Vodafone κατά 12 μήνες για την Φάση Β’ Ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμη η επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των σχεδίων της εταιρείας για το χρονικό διάστημα το οποίο αιτήθηκε.
  14. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα της εταιρείας αποτελεί αίτημα παράτασης της περιόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και έπρεπε να υποβληθεί στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 3 της παρούσας.
  15. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 4 της παρούσας, προκύπτει ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην εκάστοτε απόφαση ανάθεσης (με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ), ανεξαρτήτως φάσης της Πρώτης Ανάθεσης. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Vodafone πρέπει να επεκτείνει τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β’ φάσης της πρώτης ανάθεσης) κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος της να τοποθετείται τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών της πλάνων. Η ως άνω επέκταση της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να γίνει πριν τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα, άλλως η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει ελεύθερα την απόφαση παράτασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα εισήγηση.

  Αποφασίζει

  I. Εγκρίνει την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων τα εταιρείας Vodafone κατά 12 μήνες για την Φάση Β΄ της πρώτης ανάθεσης. Η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης θα αφορά μόνο τις καμπίνες της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 813/004/07.06.2017, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί.
  II. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις τετρακόσιες εβδομήντα έξι (476) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΙΩΛΚΟΣ, Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΠΕΛΟΠΑΣ, 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΤΟΥΜΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 1:

  Spoiler:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  1 495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2020
  2 495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2020
  3 495-433 495 433 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2021
  4 495-440 495 440 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2021
  5 1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  6 1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  7 1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  8 1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  9 1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  10 1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  11 1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  12 1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  13 1029-138 1029 138 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
  14 1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  15 1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  16 1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  17 1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  18 1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  19 1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  20 1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  21 1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  22 1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  23 1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  24 1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  25 1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  26 1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  27 1029-232 1029 232 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
  28 1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  29 1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  30 1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  31 1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  32 1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  33 1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  34 1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  35 1029-421 1029 421 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
  36 1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  37 1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  38 1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  39 1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  40 1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
  41 105-107 105 107 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  42 105-137 105 137 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  43 105-139 105 139 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2021
  44 105-145 105 145 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  45 105-153 105 153 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  46 105-251 105 251 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  47 105-477 105 477 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
  48 1924-215 1924 215 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  49 1924-217 1924 217 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  50 1924-218 1924 218 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  51 1924-314 1924 314 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  52 1924-429 1924 429 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  53 1924-433 1924 433 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
  54 1925-237 1925 237 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  55 1925-243 1925 243 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  56 1925-304 1925 304 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  57 1925-310 1925 310 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  58 1925-316 1925 316 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  59 1925-317 1925 317 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  60 1925-319 1925 319 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  61 1925-320 1925 320 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
  62 941-241 941 241 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q4/2021
  63 941-243 941 243 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q4/2021
  64 1218-149 1218 149 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2021
  65 1218-155 1218 155 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2021
  66 1218-429 1218 429 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q1/2021
  67 659-103 659 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  68 659-105 659 105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  69 659-107 659 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  70 659-109 659 109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  71 659-110 659 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  72 659-111 659 111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  73 659-113 659 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  74 659-115 659 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  75 659-117 659 117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  76 659-119 659 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  77 659-121 659 121 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  78 659-123 659 123 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  79 659-125 659 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  80 659-129 659 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  81 659-131 659 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  82 659-133 659 133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  83 659-137 659 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  84 659-141 659 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  85 659-143 659 143 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  86 659-145 659 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  87 659-147 659 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  88 659-149 659 149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  89 659-151 659 151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  90 659-165 659 165 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  91 659-173 659 173 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  92 659-175 659 175 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  93 659-177 659 177 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  94 659-179 659 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  95 659-180 659 180 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  96 659-181 659 181 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  97 659-183 659 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  98 659-185 659 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  99 659-187 659 187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  100 659-189 659 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  101 659-190 659 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  102 659-191 659 191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  103 659-193 659 193 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  104 659-195 659 195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  105 659-197 659 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  106 659-199 659 199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  107 659-451 659 451 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  108 659-452 659 452 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  109 659-453 659 453 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  110 659-455 659 455 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  111 659-457 659 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  112 659-459 659 459 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  113 659-461 659 461 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  114 659-463 659 463 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  115 659-464 659 464 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  116 659-465 659 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  117 659-467 659 467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  118 659-468 659 468 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  119 659-469 659 469 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  120 659-471 659 471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  121 659-473 659 473 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  122 659-475 659 475 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  123 659-477 659 477 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  124 659-479 659 479 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  125 659-481 659 481 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  126 659-483 659 483 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  127 659-485 659 485 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  128 659-487 659 487 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  129 659-489 659 489 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  130 659-491 659 491 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  131 659-493 659 493 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  132 659-495 659 495 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  133 659-497 659 497 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  134 659-499 659 499 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  135 659-514 659 514 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  136 659-516 659 516 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  137 659-522 659 522 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  138 659-529 659 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  139 659-530 659 530 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  140 659-531 659 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  141 659-533 659 533 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  142 659-535 659 535 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  143 659-537 659 537 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  144 659-539 659 539 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  145 659-541 659 541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  146 659-542 659 542 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  147 659-543 659 543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  148 659-544 659 544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  149 659-545 659 545 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  150 659-546 659 546 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  151 659-547 659 547 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  152 659-548 659 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  153 659-549 659 549 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  154 659-551 659 551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  155 659-552 659 552 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  156 659-553 659 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  157 659-554 659 554 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  158 659-555 659 555 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  159 659-556 659 556 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  160 659-557 659 557 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  161 659-558 659 558 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  162 659-559 659 559 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  163 659-560 659 560 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  164 659-561 659 561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  165 659-562 659 562 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  166 659-563 659 563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  167 659-564 659 564 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  168 659-565 659 565 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  169 659-566 659 566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  170 659-567 659 567 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  171 659-568 659 568 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  172 659-569 659 569 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  173 659-570 659 570 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  174 659-571 659 571 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  175 659-572 659 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  176 659-573 659 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  177 659-574 659 574 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  178 659-575 659 575 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  179 659-576 659 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  180 659-577 659 577 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  181 659-578 659 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  182 659-579 659 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  183 659-580 659 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q4/2020
  184 659-581 659 581 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  185 659-582 659 582 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  186 659-583 659 583 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  187 659-584 659 584 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  188 659-585 659 585 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  189 659-586 659 586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  190 659-587 659 587 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  191 659-588 659 588 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  192 659-589 659 589 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  193 659-590 659 590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  194 659-593 659 593 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  195 659-594 659 594 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  196 659-595 659 595 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  197 659-596 659 596 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  198 659-597 659 597 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q1/2021
  199 659-9803 659 9803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020
  200 946-109 946 109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  201 946-111 946 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  202 946-113 946 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  203 946-115 946 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  204 946-117 946 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  205 946-119 946 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  206 946-120 946 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  207 946-121 946 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  208 946-122 946 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  209 946-123 946 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  210 946-124 946 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  211 946-125 946 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  212 946-126 946 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  213 946-127 946 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  214 946-128 946 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  215 946-129 946 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  216 946-132 946 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  217 946-137 946 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  218 946-139 946 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  219 946-141 946 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  220 946-208 946 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  221 946-211 946 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  222 946-213 946 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  223 946-216 946 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  224 946-217 946 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  225 946-218 946 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  226 946-219 946 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  227 946-221 946 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  228 946-223 946 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  229 946-225 946 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  230 946-226 946 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  231 946-227 946 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  232 946-229 946 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  233 946-231 946 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  234 946-233 946 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  235 946-235 946 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  236 946-237 946 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  237 946-301 946 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  238 946-305 946 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  239 946-306 946 306 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  240 946-309 946 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  241 946-311 946 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  242 946-313 946 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  243 946-316 946 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  244 946-318 946 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  245 946-320 946 320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  246 946-322 946 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  247 946-326 946 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  248 946-328 946 328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  249 946-330 946 330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  250 946-331 946 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  251 946-332 946 332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  252 946-333 946 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  253 946-334 946 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  254 946-335 946 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  255 946-355 946 355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  256 946-357 946 357 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  257 946-361 946 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  258 946-363 946 363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  259 946-365 946 365 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  260 946-371 946 371 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  261 946-373 946 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  262 946-375 946 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  263 946-377 946 377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q4/2020
  264 946-379 946 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  265 946-381 946 381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  266 946-387 946 387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q3/2020
  267 1417-109 1417 109 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  268 1417-110 1417 110 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  269 1417-111 1417 111 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  270 1417-113 1417 113 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  271 1417-115 1417 115 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  272 1417-116 1417 116 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  273 1417-117 1417 117 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  274 1417-118 1417 118 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  275 1417-119 1417 119 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  276 1417-120 1417 120 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  277 1417-121 1417 121 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  278 1417-122 1417 122 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  279 1417-123 1417 123 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  280 1417-124 1417 124 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  281 1417-125 1417 125 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  282 1417-126 1417 126 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  283 1417-127 1417 127 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  284 1417-128 1417 128 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  285 1417-129 1417 129 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  286 1417-130 1417 130 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  287 1417-131 1417 131 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  288 1417-132 1417 132 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  289 1417-133 1417 133 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  290 1417-134 1417 134 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  291 1417-135 1417 135 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  292 1417-136 1417 136 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  293 1417-137 1417 137 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  294 1417-138 1417 138 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  295 1417-139 1417 139 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  296 1417-140 1417 140 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  297 1417-141 1417 141 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  298 1417-142 1417 142 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  299 1417-143 1417 143 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  300 1417-144 1417 144 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  301 1417-145 1417 145 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  302 1417-146 1417 146 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  303 1417-147 1417 147 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  304 1417-148 1417 148 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  305 1417-149 1417 149 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  306 1417-150 1417 150 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  307 1417-151 1417 151 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  308 1417-152 1417 152 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  309 1417-153 1417 153 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  310 1417-154 1417 154 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  311 1417-155 1417 155 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  312 1417-156 1417 156 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  313 1417-157 1417 157 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  314 1417-158 1417 158 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  315 1417-159 1417 159 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  316 1417-160 1417 160 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  317 1417-161 1417 161 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  318 1417-162 1417 162 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  319 1417-163 1417 163 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  320 1417-164 1417 164 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  321 1417-165 1417 165 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  322 1417-167 1417 167 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  323 1417-169 1417 169 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  324 1417-171 1417 171 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  325 1417-173 1417 173 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  326 1417-175 1417 175 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  327 1417-177 1417 177 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  328 1417-179 1417 179 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  329 1417-181 1417 181 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  330 1417-183 1417 183 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  331 1417-211 1417 211 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  332 1417-212 1417 212 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  333 1417-213 1417 213 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  334 1417-214 1417 214 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  335 1417-215 1417 215 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  336 1417-216 1417 216 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  337 1417-217 1417 217 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  338 1417-218 1417 218 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  339 1417-219 1417 219 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  340 1417-221 1417 221 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  341 1417-222 1417 222 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  342 1417-223 1417 223 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  343 1417-225 1417 225 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  344 1417-226 1417 226 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  345 1417-227 1417 227 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  346 1417-228 1417 228 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  347 1417-229 1417 229 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  348 1417-230 1417 230 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  349 1417-231 1417 231 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  350 1417-232 1417 232 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  351 1417-233 1417 233 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  352 1417-235 1417 235 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  353 1417-236 1417 236 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  354 1417-237 1417 237 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  355 1417-238 1417 238 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  356 1417-239 1417 239 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  357 1417-240 1417 240 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  358 1417-241 1417 241 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  359 1417-242 1417 242 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  360 1417-243 1417 243 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  361 1417-244 1417 244 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  362 1417-245 1417 245 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  363 1417-246 1417 246 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  364 1417-247 1417 247 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  365 1417-248 1417 248 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  366 1417-249 1417 249 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  367 1417-250 1417 250 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  368 1417-251 1417 251 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  369 1417-252 1417 252 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  370 1417-253 1417 253 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  371 1417-254 1417 254 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  372 1417-255 1417 255 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  373 1417-256 1417 256 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  374 1417-257 1417 257 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  375 1417-258 1417 258 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  376 1417-259 1417 259 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  377 1417-260 1417 260 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  378 1417-261 1417 261 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  379 1417-262 1417 262 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  380 1417-263 1417 263 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  381 1417-264 1417 264 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  382 1417-265 1417 265 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  383 1417-266 1417 266 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  384 1417-267 1417 267 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  385 1417-268 1417 268 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  386 1417-269 1417 269 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  387 1417-270 1417 270 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  388 1417-272 1417 272 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  389 1417-274 1417 274 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  390 1417-276 1417 276 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  391 1417-277 1417 277 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  392 1417-279 1417 279 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  393 1417-281 1417 281 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  394 1417-283 1417 283 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  395 1417-303 1417 303 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  396 1417-305 1417 305 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  397 1417-306 1417 306 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  398 1417-307 1417 307 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  399 1417-309 1417 309 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  400 1417-311 1417 311 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  401 1417-313 1417 313 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  402 1417-315 1417 315 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  403 1417-317 1417 317 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  404 1417-319 1417 319 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  405 1417-411 1417 411 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  406 1417-413 1417 413 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  407 1417-414 1417 414 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  408 1417-415 1417 415 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  409 1417-417 1417 417 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  410 1417-419 1417 419 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  411 1417-421 1417 421 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  412 1417-422 1417 422 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  413 1417-423 1417 423 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  414 1417-425 1417 425 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  415 1417-427 1417 427 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  416 1417-428 1417 428 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  417 1417-429 1417 429 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  418 1417-430 1417 430 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  419 1417-431 1417 431 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  420 1417-433 1417 433 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  421 1417-435 1417 435 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  422 1417-437 1417 437 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  423 1417-439 1417 439 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  424 1417-441 1417 441 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  425 1417-507 1417 507 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  426 1417-508 1417 508 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  427 1417-517 1417 517 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  428 1417-519 1417 519 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  429 1417-521 1417 521 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  430 1417-524 1417 524 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  431 1417-525 1417 525 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  432 1417-527 1417 527 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  433 1417-529 1417 529 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  434 1417-530 1417 530 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  435 1417-531 1417 531 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  436 1417-533 1417 533 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  437 1417-535 1417 535 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q2/2021
  438 1417-537 1417 537 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  439 1417-539 1417 539 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  440 1417-540 1417 540 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  441 1417-541 1417 541 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  442 1417-543 1417 543 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  443 1417-544 1417 544 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  444 1417-557 1417 557 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  445 1417-559 1417 559 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  446 1417-560 1417 560 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  447 1417-562 1417 562 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  448 1417-563 1417 563 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  449 1417-565 1417 565 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  450 1417-567 1417 567 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  451 1417-568 1417 568 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  452 1417-569 1417 569 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
  453 1417-570 1417 570 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  454 1417-571 1417 571 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  455 1417-572 1417 572 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  456 1417-573 1417 573 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  457 1417-574 1417 574 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  458 1417-575 1417 575 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  459 1417-576 1417 576 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  460 1417-577 1417 577 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  461 1417-579 1417 579 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  462 1417-580 1417 580 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  463 1417-581 1417 581 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  464 1417-582 1417 582 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  465 1417-583 1417 583 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  466 1417-584 1417 584 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  467 1417-585 1417 585 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  468 1417-587 1417 587 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  469 1417-588 1417 588 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  470 1417-589 1417 589 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  471 1417-591 1417 591 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  472 1417-593 1417 593 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  473 1417-594 1417 594 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  474 1417-595 1417 595 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  475 1417-596 1417 596 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021
  476 1417-597 1417 597 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q1/2021


  III. Καλεί την εταιρεία Vodafone εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, και πάντως σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της σχετικής εγγυητικής επιστολής, να υποβάλει στην ΕΕΤΤ νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), η λήξη ισχύος της οποίας να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών της πλάνων.
  IV. Συστήνει στην εταιρία Vodafone την πιστή τήρηση της υποχρέωσης προς υποβολή των σχετικών αιτημάτων παράτασης της περιόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου, σύμφωνα με την AΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
  V. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
  VI. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία Vodafone.
  VII. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.
  VIII. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν. 4070/2012.

  Spoiler:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ VODAFONE

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  1 495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q4/2020
  2 495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q4/2020
  3 495-433 495 433 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  4 495-440 495 440 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  5 1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  6 1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  7 1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  8 1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  9 1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  10 1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  11 1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  12 1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  13 1029-138 1029 138 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  14 1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  15 1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  16 1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  17 1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  18 1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  19 1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  20 1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  21 1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  22 1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  23 1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  24 1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  25 1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  26 1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  27 1029-232 1029 232 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  28 1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  29 1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  30 1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  31 1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  32 1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  33 1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  34 1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  35 1029-421 1029 421 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  36 1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  37 1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  38 1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  39 1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  40 1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  41 105-107 105 107 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  42 105-137 105 137 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  43 105-139 105 139 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q4/2021
  44 105-145 105 145 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  45 105-153 105 153 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  46 105-251 105 251 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  47 105-477 105 477 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  48 1924-215 1924 215 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  49 1924-217 1924 217 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  50 1924-218 1924 218 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  51 1924-314 1924 314 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  52 1924-429 1924 429 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  53 1924-433 1924 433 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  54 1925-237 1925 237 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  55 1925-243 1925 243 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  56 1925-304 1925 304 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  57 1925-310 1925 310 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  58 1925-316 1925 316 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  59 1925-317 1925 317 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  60 1925-319 1925 319 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  61 1925-320 1925 320 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q3/2020 Q2/2021
  62 941-241 941 241 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q4/2021
  63 941-243 941 243 ΠΕΛΟΠΑΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q4/2021
  64 1218-149 1218 149 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  65 1218-155 1218 155 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  66 1218-429 1218 429 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ VDSL VECTORING Q3/2020 Q1/2021
  67 659-103 659 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  68 659-105 659 105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  69 659-107 659 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  70 659-109 659 109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  71 659-110 659 110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  72 659-111 659 111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  73 659-113 659 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  74 659-115 659 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  75 659-117 659 117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  76 659-119 659 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  77 659-121 659 121 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  78 659-123 659 123 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  79 659-125 659 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  80 659-129 659 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  81 659-131 659 131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  82 659-133 659 133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  83 659-137 659 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  84 659-141 659 141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  85 659-143 659 143 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  86 659-145 659 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  87 659-147 659 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  88 659-149 659 149 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  89 659-151 659 151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  90 659-165 659 165 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  91 659-173 659 173 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  92 659-175 659 175 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  93 659-177 659 177 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  94 659-179 659 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  95 659-180 659 180 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  96 659-181 659 181 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  97 659-183 659 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  98 659-185 659 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  99 659-187 659 187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  100 659-189 659 189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  101 659-190 659 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  102 659-191 659 191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  103 659-193 659 193 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  104 659-195 659 195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  105 659-197 659 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  106 659-199 659 199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  107 659-451 659 451 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  108 659-452 659 452 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  109 659-453 659 453 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  110 659-455 659 455 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  111 659-457 659 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  112 659-459 659 459 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  113 659-461 659 461 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  114 659-463 659 463 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  115 659-464 659 464 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  116 659-465 659 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  117 659-467 659 467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  118 659-468 659 468 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  119 659-469 659 469 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  120 659-471 659 471 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  121 659-473 659 473 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  122 659-475 659 475 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  123 659-477 659 477 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  124 659-479 659 479 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  125 659-481 659 481 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  126 659-483 659 483 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  127 659-485 659 485 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  128 659-487 659 487 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  129 659-489 659 489 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  130 659-491 659 491 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  131 659-493 659 493 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  132 659-495 659 495 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  133 659-497 659 497 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  134 659-499 659 499 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  135 659-514 659 514 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  136 659-516 659 516 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  137 659-522 659 522 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  138 659-529 659 529 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  139 659-530 659 530 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  140 659-531 659 531 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  141 659-533 659 533 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  142 659-535 659 535 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  143 659-537 659 537 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  144 659-539 659 539 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  145 659-541 659 541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  146 659-542 659 542 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  147 659-543 659 543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  148 659-544 659 544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  149 659-545 659 545 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  150 659-546 659 546 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  151 659-547 659 547 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  152 659-548 659 548 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  153 659-549 659 549 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  154 659-551 659 551 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  155 659-552 659 552 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  156 659-553 659 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  157 659-554 659 554 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  158 659-555 659 555 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  159 659-556 659 556 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  160 659-557 659 557 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  161 659-558 659 558 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  162 659-559 659 559 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  163 659-560 659 560 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  164 659-561 659 561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  165 659-562 659 562 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  166 659-563 659 563 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  167 659-564 659 564 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  168 659-565 659 565 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  169 659-566 659 566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  170 659-567 659 567 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  171 659-568 659 568 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  172 659-569 659 569 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  173 659-570 659 570 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  174 659-571 659 571 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  175 659-572 659 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  176 659-573 659 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  177 659-574 659 574 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  178 659-575 659 575 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  179 659-576 659 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  180 659-577 659 577 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  181 659-578 659 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  182 659-579 659 579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  183 659-580 659 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q4/2020
  184 659-581 659 581 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  185 659-582 659 582 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  186 659-583 659 583 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  187 659-584 659 584 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  188 659-585 659 585 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  189 659-586 659 586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  190 659-587 659 587 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  191 659-588 659 588 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  192 659-589 659 589 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  193 659-590 659 590 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  194 659-593 659 593 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  195 659-594 659 594 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  196 659-595 659 595 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  197 659-596 659 596 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  198 659-597 659 597 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  199 659-9803 659 9803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  200 946-109 946 109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  201 946-111 946 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  202 946-113 946 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  203 946-115 946 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  204 946-117 946 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  205 946-119 946 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  206 946-120 946 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  207 946-121 946 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  208 946-122 946 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  209 946-123 946 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  210 946-124 946 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  211 946-125 946 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  212 946-126 946 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  213 946-127 946 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  214 946-128 946 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  215 946-129 946 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  216 946-132 946 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  217 946-137 946 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  218 946-139 946 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  219 946-141 946 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  220 946-208 946 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  221 946-211 946 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  222 946-213 946 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  223 946-216 946 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  224 946-217 946 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  225 946-218 946 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  226 946-219 946 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  227 946-221 946 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  228 946-223 946 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  229 946-225 946 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  230 946-226 946 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  231 946-227 946 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  232 946-229 946 229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  233 946-231 946 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  234 946-233 946 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  235 946-235 946 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  236 946-237 946 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  237 946-301 946 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  238 946-305 946 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  239 946-306 946 306 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  240 946-309 946 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  241 946-311 946 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  242 946-313 946 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  243 946-316 946 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  244 946-318 946 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  245 946-320 946 320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  246 946-322 946 322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  247 946-326 946 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  248 946-328 946 328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  249 946-330 946 330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  250 946-331 946 331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  251 946-332 946 332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  252 946-333 946 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  253 946-334 946 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  254 946-335 946 335 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  255 946-355 946 355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  256 946-357 946 357 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  257 946-361 946 361 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  258 946-363 946 363 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  259 946-365 946 365 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  260 946-371 946 371 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  261 946-373 946 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  262 946-375 946 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  263 946-377 946 377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q4/2020
  264 946-379 946 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  265 946-381 946 381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  266 946-387 946 387 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ G-PON Q2/2020 Q3/2020
  267 1417-109 1417 109 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  268 1417-110 1417 110 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  269 1417-111 1417 111 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  270 1417-113 1417 113 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  271 1417-115 1417 115 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  272 1417-116 1417 116 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  273 1417-117 1417 117 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  274 1417-118 1417 118 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  275 1417-119 1417 119 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  276 1417-120 1417 120 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  277 1417-121 1417 121 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  278 1417-122 1417 122 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  279 1417-123 1417 123 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  280 1417-124 1417 124 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  281 1417-125 1417 125 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  282 1417-126 1417 126 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  283 1417-127 1417 127 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  284 1417-128 1417 128 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  285 1417-129 1417 129 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  286 1417-130 1417 130 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  287 1417-131 1417 131 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  288 1417-132 1417 132 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  289 1417-133 1417 133 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  290 1417-134 1417 134 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  291 1417-135 1417 135 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  292 1417-136 1417 136 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  293 1417-137 1417 137 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  294 1417-138 1417 138 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  295 1417-139 1417 139 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  296 1417-140 1417 140 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  297 1417-141 1417 141 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  298 1417-142 1417 142 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  299 1417-143 1417 143 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  300 1417-144 1417 144 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  301 1417-145 1417 145 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  302 1417-146 1417 146 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  303 1417-147 1417 147 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  304 1417-148 1417 148 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  305 1417-149 1417 149 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  306 1417-150 1417 150 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  307 1417-151 1417 151 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  308 1417-152 1417 152 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  309 1417-153 1417 153 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  310 1417-154 1417 154 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  311 1417-155 1417 155 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  312 1417-156 1417 156 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  313 1417-157 1417 157 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  314 1417-158 1417 158 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  315 1417-159 1417 159 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  316 1417-160 1417 160 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  317 1417-161 1417 161 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  318 1417-162 1417 162 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  319 1417-163 1417 163 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  320 1417-164 1417 164 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  321 1417-165 1417 165 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  322 1417-167 1417 167 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  323 1417-169 1417 169 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  324 1417-171 1417 171 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  325 1417-173 1417 173 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  326 1417-175 1417 175 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  327 1417-177 1417 177 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  328 1417-179 1417 179 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  329 1417-181 1417 181 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  330 1417-183 1417 183 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  331 1417-211 1417 211 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  332 1417-212 1417 212 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  333 1417-213 1417 213 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  334 1417-214 1417 214 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  335 1417-215 1417 215 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  336 1417-216 1417 216 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  337 1417-217 1417 217 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  338 1417-218 1417 218 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  339 1417-219 1417 219 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  340 1417-221 1417 221 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  341 1417-222 1417 222 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  342 1417-223 1417 223 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  343 1417-225 1417 225 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  344 1417-226 1417 226 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  345 1417-227 1417 227 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  346 1417-228 1417 228 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  347 1417-229 1417 229 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  348 1417-230 1417 230 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  349 1417-231 1417 231 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  350 1417-232 1417 232 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  351 1417-233 1417 233 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  352 1417-235 1417 235 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  353 1417-236 1417 236 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  354 1417-237 1417 237 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  355 1417-238 1417 238 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  356 1417-239 1417 239 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  357 1417-240 1417 240 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  358 1417-241 1417 241 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  359 1417-242 1417 242 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  360 1417-243 1417 243 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  361 1417-244 1417 244 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  362 1417-245 1417 245 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  363 1417-246 1417 246 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  364 1417-247 1417 247 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  365 1417-248 1417 248 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  366 1417-249 1417 249 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  367 1417-250 1417 250 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  368 1417-251 1417 251 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  369 1417-252 1417 252 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  370 1417-253 1417 253 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  371 1417-254 1417 254 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  372 1417-255 1417 255 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  373 1417-256 1417 256 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  374 1417-257 1417 257 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  375 1417-258 1417 258 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  376 1417-259 1417 259 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  377 1417-260 1417 260 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  378 1417-261 1417 261 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  379 1417-262 1417 262 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  380 1417-263 1417 263 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  381 1417-264 1417 264 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  382 1417-265 1417 265 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  383 1417-266 1417 266 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  384 1417-267 1417 267 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  385 1417-268 1417 268 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  386 1417-269 1417 269 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  387 1417-270 1417 270 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  388 1417-272 1417 272 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  389 1417-274 1417 274 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  390 1417-276 1417 276 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  391 1417-277 1417 277 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  392 1417-279 1417 279 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  393 1417-281 1417 281 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  394 1417-283 1417 283 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  395 1417-303 1417 303 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  396 1417-305 1417 305 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  397 1417-306 1417 306 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  398 1417-307 1417 307 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  399 1417-309 1417 309 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  400 1417-311 1417 311 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  401 1417-313 1417 313 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  402 1417-315 1417 315 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  403 1417-317 1417 317 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  404 1417-319 1417 319 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  405 1417-411 1417 411 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  406 1417-413 1417 413 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  407 1417-414 1417 414 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  408 1417-415 1417 415 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  409 1417-417 1417 417 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  410 1417-419 1417 419 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  411 1417-421 1417 421 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  412 1417-422 1417 422 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  413 1417-423 1417 423 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  414 1417-425 1417 425 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  415 1417-427 1417 427 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  416 1417-428 1417 428 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  417 1417-429 1417 429 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  418 1417-430 1417 430 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021

  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  419 1417-431 1417 431 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  420 1417-433 1417 433 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  421 1417-435 1417 435 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  422 1417-437 1417 437 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  423 1417-439 1417 439 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  424 1417-441 1417 441 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  425 1417-507 1417 507 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  426 1417-508 1417 508 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  427 1417-517 1417 517 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  428 1417-519 1417 519 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  429 1417-521 1417 521 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  430 1417-524 1417 524 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  431 1417-525 1417 525 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  432 1417-527 1417 527 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  433 1417-529 1417 529 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  434 1417-530 1417 530 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  435 1417-531 1417 531 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  436 1417-533 1417 533 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  437 1417-535 1417 535 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q2/2021
  438 1417-537 1417 537 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  439 1417-539 1417 539 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  440 1417-540 1417 540 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  441 1417-541 1417 541 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  442 1417-543 1417 543 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  443 1417-544 1417 544 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  444 1417-557 1417 557 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  445 1417-559 1417 559 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  446 1417-560 1417 560 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  447 1417-562 1417 562 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  448 1417-563 1417 563 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  449 1417-565 1417 565 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  450 1417-567 1417 567 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  451 1417-568 1417 568 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  452 1417-569 1417 569 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  453 1417-570 1417 570 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  454 1417-571 1417 571 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  455 1417-572 1417 572 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  456 1417-573 1417 573 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  457 1417-574 1417 574 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  458 1417-575 1417 575 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  459 1417-576 1417 576 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  460 1417-577 1417 577 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  Α/Α Κωδικός
  ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
  [WCRM]
  Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης Προτεινόμενο
  Τρίμηνο
  Ενεργοποίησης
  461 1417-579 1417 579 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  462 1417-580 1417 580 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  463 1417-581 1417 581 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  464 1417-582 1417 582 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  465 1417-583 1417 583 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  466 1417-584 1417 584 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  467 1417-585 1417 585 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  468 1417-587 1417 587 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  469 1417-588 1417 588 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  470 1417-589 1417 589 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  471 1417-591 1417 591 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  472 1417-593 1417 593 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  473 1417-594 1417 594 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  474 1417-595 1417 595 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  475 1417-596 1417 596 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021
  476 1417-597 1417 597 ΤΟΥΜΠΑ G-PON Q3/2020 Q1/2021

  Attached Thumbnails Attached Thumbnails AP955-003.pdf  


 2. #2
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Όχι που δεν θα έπαιρναν και 4η παράταση
  Καθυστέρηση στις FTTH καμπίνες λόγω ρεύματος
  Ποιόν κοροϊδεύουν

 3. #3
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  5.600
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Voda/Wind/OTE/ΕΔΥΤΕ
  Αυτά βλέπουν στον Βόλο και είπαν να τους κάνουν λίγο καψώνι... Ακόμη κι εκεί που έβαλαν καμπίνες, τους ζήτησαν να τις μετακινήσουν!

 4. #4
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  961
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110000/11000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  Εκει που έχουν άλλοι FTTH καμπίνες γιατί δεν δίνουν αυτοί; Αντε έργα μόνο για το θεαθήναι...
  Scuderia Ferrari

 5. #5
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Black3539 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Εκει που έχουν άλλοι FTTH καμπίνες γιατί δεν δίνουν αυτοί; Αντε έργα μόνο για το θεαθήναι...
  Μπορεί να μη θέλουν να νοικιάσουν. Στην τελική δε σε αφορά αφού οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες και στους άλλους 2, εκτός αν θες σώνει και καλά να πας στους κόκκινους

 6. #6
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  961
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110000/11000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BeyondMAD Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μπορεί να μη θέλουν να νοικιάσουν. Στην τελική δε σε αφορά αφού οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες και στους άλλους 2, εκτός αν θες σώνει και καλά να πας στους κόκκινους
  Το κακό είναι οτι είμαι στους κόκκινους
  Τουλάχιστον μην αλλάζουμε και πολλά πολλά συμβόλαια...
  Scuderia Ferrari

 7. #7
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Φύγε όσο προλαβαίνεις
  Τα βλέπεις και στο άλλο νήμα έχουν πιάσει πάτο!

 8. #8
  Εγγραφή
  25-02-2005
  Περιοχή
  Αθήνα - Αμπελόκηποι
  Ηλικία
  59
  Μηνύματα
  24.996
  Downloads
  26
  Uploads
  5
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110Mbps/11Mbps
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
  Router
  Fritz 7590
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BeyondMAD Εμφάνιση μηνυμάτων
  αθυστέρηση στις FTTH καμπίνες λόγω ρεύματος
  Ποιόν κοροϊδεύουν
  Στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Α/Κ μπαίνουν καμπίνες FTTH με παθητικό εξοπλισμό και σύνδεση απ' ευθείας από το κέντρο.
  Ωστόσο όταν το έργο αφορά όλες τις περιοχές που καλύπτει ένα Α/Κ, τότε σε κεντρικά σημεία μπαίνουν FTTH καμπίνες με ενεργό εξοπλισμό, από τις οποίες συνδέονται όλες οι υπόλοιπες γειτονικές παθητικές (αντί απ' ευθείας με το Α/Κ).
  To ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα την πυκνότητα της περιοχής και συνήθως φθάνει το 20%.

 9. #9
  Εγγραφή
  24-03-2020
  Περιοχή
  πρώην Ιωάννινα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Κανένας
  Αναφέρεσαι στις ONU? Νόμιζα πως έμπαιναν για μεγάλες αποστάσεις. Απαράδεκτοι όπως να'χει

 10. #10
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.144
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 110/11 + 450/11
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  28 Μαρτίου 2022

  Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας Vodafone-Panafon με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της πρώτης ανάθεσης περιοχών
  στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης.


  Αποφασίζει

  I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από την VODAFONE της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την Β’ απόφαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
  II. Εντέλλεται την επιστροφή στην VODAFONE της υπ’ αριθμ. GRK001081 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) από την τράπεζα ALPHA BANK, με ημερομηνία λήξης την 31η Μαρτίου 2022.

  III. Εντέλλεται τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης της VODAFONE με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στη Β φάση ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.
  IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία VODAFONE.

  V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.


  https://www.eett.gr/opencms/opencms/...AP1023-005.pdf

  - Πέρασε με επιτυχία η Vodafone, για τις VDSL..

  Υπάρχουν και ημερομηνίες για όλες τις καμπίνες..
  - My FTTC Line : Fritz! 7590 AX / Fritz! 4060 ΑΧ + ZTE H267A / Fritz! Repeater 6000 -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)
  - My 5G : Cosmote/Vodafone/Nova : Fritz! 6850 5G + Samsung S20 FE + Samsung S21 FE

 11. #11
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  5.600
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Voda/Wind/OTE/ΕΔΥΤΕ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  28 Μαρτίου 2022

  Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας Vodafone-Panafon με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της πρώτης ανάθεσης περιοχών
  στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης.


  Αποφασίζει

  I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από την VODAFONE της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την Β’ απόφαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
  II. Εντέλλεται την επιστροφή στην VODAFONE της υπ’ αριθμ. GRK001081 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) από την τράπεζα ALPHA BANK, με ημερομηνία λήξης την 31η Μαρτίου 2022.

  III. Εντέλλεται τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης της VODAFONE με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στη Β φάση ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.
  IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία VODAFONE.

  V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.


  https://www.eett.gr/opencms/opencms/...AP1023-005.pdf

  - Πέρασε με επιτυχία η Vodafone, για τις VDSL..

  Υπάρχουν και ημερομηνίες για όλες τις καμπίνες..
  Άντε, με το καλό και στην αντίστοιχη απόφαση για τη Wind, κι αυτές είναι σε καλό δρόμο πάντως
  Έλεγχο υποχρέωσης αδιάλλειπτης πρόσβασης φαντάζομαι εννοούν εγκατάσταση μπαταριών. Αναρωτιέμαι τι πρόβλεψη υπάρχει για καμπίνες που έχουν παλιώσει οι μπαταρίες τους και γι' αυτές που δεν μπήκαν ποτέ (πολλές του ΟΤΕ).

 12. #12
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.144
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 110/11 + 450/11
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Ακόμη το παλεύει η Wind..

  Η τελευταία παράταση που ζήτησε λήγει τον Σεπτέμβρη..
  και κάτι άλλες ετήσιες το 2023..

  Μάλλον θα αργήσει η αξιολόγηση εδώ..

  Αλλά όντως γίνονται κάποιοι έλεγχοι από την EETT, σε όλη την Ελλάδα..
  Διαβάζω στην διαύγεια που γράφουν για τα έξοδα ταξιδίων των μελών της..

  https://diavgeia.gov.gr/f/eett
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 30-03-22 στις 23:46.
  - My FTTC Line : Fritz! 7590 AX / Fritz! 4060 ΑΧ + ZTE H267A / Fritz! Repeater 6000 -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)
  - My 5G : Cosmote/Vodafone/Nova : Fritz! 6850 5G + Samsung S20 FE + Samsung S21 FE

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας