Σελ. 1 από 9 1236 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 132
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.367
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας συνεδρίασε μυστικά την 237 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στην έδρα αυτής και σε πλήρη απαρτία, με την παρουσία των Παναγιώτη Τσίρη, Προέδρου, Ασημίνας Γιαννοπούλου, Γραμματέα και Ευάγγελου
  Παπακωνσταντίνου, Μέλους

  Για να αποφασίσει επί της υπ' αριθ. πρωτ. 44167/276/20.08.2Ο2Ο συμπληρωματικής αίτησης του Οργανισμού Συλλογικής Προστασίας με την επωνυμία Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (Ε.Π,Ο.Ε.), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 275, νομίμως εκπροσωπούμενης.

  Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την ως άνω υπόθεση και μελέτησε τις σχετικές διατάξεις, έκρινε ως ακολούθως:

  [1 .Επειδή δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 44167/276/20.08.2Ο2Ο αίτησης του α. 66 E ν. 2121/1993 παρ, 9 και των σχετικών έντυπων και ψηφιακών αρχείων, ο Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας με την επωνυμία Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (Ε.Π.Ο.Ε.), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 275, νομίμως εκπροσωπούμενου, αιτείται την έκδοση νέας απόφασης λόγω παραβίασης της υπ' αριθ. 3/2018 Απόφασης της παρούσας Επιτροπής η οποία λήφθηκε σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 34796/1/05.Ο9.2Ο18 αίτησης του Οργανισμού Συλλογικής Προστασίας με την επωνυμία Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (Ε.Π.Ο.Ε.) και επανάληψης της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

  2. Επειδή στην από 04/09/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής αποφασίστηκε η ενημέρωση των ιδιοκτητών ή/και διαχειριστών των αναφερόμενων στην ως άνω συμπληρωματική αίτηση ιστοτόπων ή/και ονομάτων χώρου σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, με την κοινοποίηση του σώματος αυτής, παρέχοντας, ταυτόχρονα, σε αυτούς προθεσμία πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με το γράμμα της παρ, 9 του αρ. 66 E του ν. 2121/1993, προκειμένου οι ως άνω ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά.

  3. Επειδή η υπ' αριθ. πρωτ. 44167/276/20.08.2Ο2Ο αίτηση κοινοποιήθηκε στους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές την 1 1 η/Ο9/2Ο2Ο, όπου αυτό κατέστη εφικτό, δυνάμει των ενημερωτικών επιστολών/προσκλήσεων με αριθ. πρωτ. ως εξής: 44419/278/2020, 44420/279/2020, 44421/283/2020, 44422/280/2020, 44423/281/2020, 44424/282/2020 και 44425/284/2020.

  4. Επειδή εκ των ανωτέρω παραληπτών, απόψεις υποβλήθηκαν αποκλειστικά από τον κ. Παπαδόπουλο, φερόμενο ως διαχειριστή του ιστοτόπου με όνομα χώρου subs4series.com, εμπροθέσμως, ήτοι την 18/09/2020 και με ώρα υποβολής την 10:45 ΡΜ (αριθ. πρωτ. 44527/285/16.09.2Ο2Ο). Συγκεκριμένα, o υπογράφων την ανωτέρω έκθεση ισχυρίστηκε ότι ο ιστότοπος (site) με το όνομα χώρου (domain name) subs4series.com δεν σχετίζεται με και δεν ανακατευθύνει στον ιστότοπο (site) με όνομα χώρου (domain name) subs4free.info.

  5. Επειδή για την ανωτέρω (υπό 4) περίπτωση προκύπτει, έπειτα από τη σχετική έρευνα, ότι ο ιστότοπος (site) με το όνομα χώρου (domain name) subs4series.com δεν ανακατευθύνει στον ιστότοπο (site) με το όνομα χώρου (domain name) https://www.subs4free.info. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται η κατά τον σχετικό ισχυρισμό της αιτούσας παραβίαση, όπως αυτή αφορά στην υπ' αρ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αυτός απορριπτέος ως προς το σημείο αυτό.

  6. Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, έπειτα από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου και των υπ' αρ. 3 έως 14 Σχετικών της ως άνω συμπληρωματικής αίτησης, και έπειτα από την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας εκ μέρους της Επιτροπής, προκύπτουν τα εξής:
  Ο ιστότοπος (site) με το με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) xrysoi.net, και τα ονόματα χώρου (domain names) xrysoi.tv και tainiesonline.org, τα οποία είναι ενεργά και ανακατευθύνουν σε αυτόν, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) xrysoi.online, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  i i ) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) gamatotv2.com, και τα ονόματα χώρου (domain names) gamatotv1.com, gamatotv3.com, gamatotv.co, gmtv.me, και gamatokid.com τα οποία είναι ενεργά και ανακατευθύνουν σε αυτόν, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) gamatotv.me, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  i i i ) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) teniesonline.club, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) tenies-online.com, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) oipeirates.tv ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) https://oipeirates.online, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Αττόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  v) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) tainiomania.co ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) tainio-mania.com, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  νί ) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) liomenoi.me, και το όνομα χώρου (domain names) liomenoi.online, το οποίο είναι ενεργό και ανακατευθύνει σε αυτόν, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) liomenoi.com, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  vii) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) magico.one ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) magico.info, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  viii ) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) subs4free.info, και τα ονόματα χώρου (domain names) sf4-industry.com και subs4free.com, τα οποία είναι ενεργά και ανακατευθύνει σε αυτόν, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) subs4free.com, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) subztv.online ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) subztv.club, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  Χ) Ο ιστότοπος (site) με το τωρινό όνομα χώρου (domain name) thepiratebay.org, και τα ονόματα χώρου (domain names) thepiratebay,rocks, pirateproxy.cat, pirateproxy.cc, thepiratebay.unblockall.org, pirateproxy.ist, pirateproxy.cam, pirateproxy.sh, pirateproxy.mx, pirateproxy.tv, pirateproxy.pw, thepiratebay.bid, thepiratebay.cd, thepiratebay.cr, pirateproxy.gdn, pirateproxy.fi, proxyofthepiratebay.com, thepiratebay.store, unblockthe.xyz, piratebaylive.online, thepiratebay11 .org, thepiratebayproxy.info, tpbproxy.org, freepirateproxy.com, lepiratebay.org, toppiratebayproxy.com, proxybay.center, thepiratebay.tokyo, thepirateshore.eu, proxybay.site, piratebayproxy.cx, freepirate.net, thepiratebay.realty, proxybay.pro, openpirate.org, uktpb.org, thepiratebay.services, ukpiratebayproxy.com, pirateproxy.live, thehiddenbay.com, tpb.party, proxyproxy.fi, pirateproxy.app, pirateproxy.bet, thepiratebay.fun, pirateproxy.id, pirateproxy.lat, thepiratebay10.org, pirateproxy.vet, tpb.guru, tpb.bike, pirateproxy.tpb.guruvc, tpbay.net, thepiratebay.party, tpb.unblocked.bar, pirateproxy.onl, tpb.gold, pirateproxy.llc, indiaboat.art, openpirate.cc, everybabes.com, tpbay.xyz, pirate-bay.net, unblockpirate.net, ukpirateproxy.co, tpbunblocked.net, tpb.indunbloock.xyz, piratebays.wtf, piratebay.life, piratebaylive.com, piratebayproxy.live, pirateproxy.link, proxyofbay.org, proxyproxy.net, thepiratebay0.org, pirateproxy.ink, thepiratebay.prox4you.work, thepiratebay.mrunlock.clubl tpb13.ukpass.co, pirateproxy.space, tpb.ind-unblock.xyz, thepiratebay.nocensor.red, thepiratebay.ee, piratebay.party, thepiratebay.bar, thepiratebays3.net, thepiratebay3.to, thepiratebay.mx, thepiratebay.app, tpb.red, piratebay-proxy-list.com, thepiratebay.se.net, pirateaccess.info, thepiratebay-unblocked.org, pirateproxy.page, pirateproxy.blue, thepiratebay.unb14you.fun, thepiratebay.unb10ck.pro, thepiratebay.nocensor.icu, pirateproxy.krd, thepiratebay.unb14you.london, thepiratebay.proxybit.bar, thepiratebay.unb10ck.fun, thepiratebay.unblocknow.pro, thepiratebay.nocensor.rest, tpb17.ukpass.co, thepiratebay.golf, redtpb.link, tpbunblocktpb.net, beaindia.org, tpblautbay.one, baybaypirate.info, tpbairproxy.org, baypiratepiraat.info, mypiratebay.club, mypiratebay.best, ukpass.co, unblocktheship.org, thepiratebay.by, pirateproxy.voto, thepiratebay.g2g.bar, 4bay.xyz, thepiratebay.u4m.fun, pirateproxy.lol, piratebayproxy.top, tpbproxy.fans, thepiratebay.fit, thepiratebay.mrunblock.pro, piratesbay.link, tpbay.org, tpbay.in, piratesbay.top, bayproxy.link, bayproxy.fans, thepiratebay.party, thepiratebay.unblockproject.space Kai thepiratebay.unblocknow.casa, Ta 01T0ia Eival €vepyå Kai avaKCITEU9ÖVOUV OE auTåv, TCIUTi<ETal PE TOV IOTÖTOITO 0 01T0iog Ka9ioraT0 TTPOOßåOlVOS péow TOU ovåpaTog (domain name) thepiratebay.org, n ÖIC(KOTTI'I npöoßaong •rou OIT0iou KP19Ei ÖUVåPEl urr' ap. 3/2018 ATTö(paong EITlTp01Tlfig, Yla Å6youg ITOU avaQép0\/Tal auThv,

  xi) O IOTÖTOITOS (site) TO TWPIVÖ åvopa (domain name) yts.mx, KC(I •ra ovöpaTa (domain names) yts.ag, yts.unblocked.vip, yts.unblocked.ist, yts.unblocked.uno, yts.unblocked.onl, yts.unblocked.ink, yts.unblocker.cc, yts.unblocked.at, yts.unblocked.tw,
  yts.unblocked.cam, yts.unblocked.srl, yts.unblocked.pro,
  yts.unblocked.vc, yts.unblocked.sh, yts.unblocked.mx,
  yts.unblocked.vet, yts.unblocked.gdn, yts.unblocked.app,
  yts.unblocked.llc, yts.unblocked.krd, yts.unblocked.win,
  yts.unblocked.dk, yts.unblocked.nz, yts.unblocked.ltda,
  yts.unblockproject.red, yts.unblocked.earth, yts.unblockit.win, yts.unblockit.biz, yts.unblockproject.pw, yts.unblockit.bid, yts.vc, yst.am, yts.unblockit. red, yts.unblockit.pro, yts.unblockproject.kim, yts.ai, yts.pm, yts.unblockit.one, yts.unblockit.me, yts.unblockproject.pro, yts.unblockit.pw, yts.unblockproject.space, yts.proxybit.bar,
  yts.unb10ck.fun, yts.unblockit.id Kai yts.g2g.bar, TO OTTOfa Eival €v€pyd KC(I avaKaTEU6ÖVOUV OE aUTÖVl TCWT'<ETCO PE •rov IOTÖTOITO O OIT0iog Ka9f0T(ÄT0 Trpooßd01uog véow TOU ovåpaTog (domain name) yts.am, n ölaK01Tfl rpöoßaong TOU OITOiOU KP19Ei ÖUVdPEl -rog UT' ap. 3/2018 ATTöcpaong EITlTP01TEfig, Yla TOUS ÅÖyoug ITOU avacpépovrco
  OE auThv,

  xii) O IOTÖTOITOS (site) PE TO åvoua (domain name) 1337x.to, Kai •ra ovöpaTa (domain names) 1337x.unblocked.ink, 1337x.unblocker.cc, 1337x.unblocked.at, 1337x.unblocked. bet, 1337x.unblocked.ist, 1337x.unblocked.live, 1337x.unblocked.cat, 1337x.unblocked.one, 1337x.unblocked.la, 1337x.unblocked.srl, 1337x.unblocked.pub, 1337x.unblocked.bid, 1337x.unblockall.org,1337x,unblocked.pro, 1337x.unblocked.vc, 1337x.unblocked.sh, x1337x.ws, x1337x.eu, 1337x.unblocked.gdn, χι 337x.se, 1337x. unblocked .pet,
  1337x.unblocked.win, 1 337χ. unblocked.nz, 1337x.unblocked.ltda, 1337x.unblocked.earth, 1337x.unblockit.ca,
  1337x.unblockit.biz, 1337x.is, 1377x.to, Ι 337x.unblockit.bid, 1337x.am, 1337x.nocensor.surf, 1337x.mrunlock.red,
  1337x.unblockit. red , 1337x.nocensor.red, 1337x.mrunlock.club, 1337x.unblockit.pro, 1337x.mrunblock.xyz, 1337x,tw, 1337x.gd,
  1337xto.to, 1337x.unblockit.one, 1337x.unblocked.id, 1337x.unblockit.me, 1337x,unblOck.pro, 1337x.unblockit.pw, 1337x.proxybit.bar, Ι 337x.unblOck.fun,1337x.unblockproject,space, 1337x.mrunblock.pro,
  1337x,nocensor.rest και 1337x.unblockit.id, τα οποία είναι ενεργά και ανακατευθύνουν σε αυτόν, ταυτίζεται με τον ιστότοπο ο οποίος καθίστατο προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου (domain name) https://1337x.to, η διακοπή πρόσβασης του οποίου έχει κριθεί δυνάμει της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,

  7. Επειδή από το σύνολο των σχετικών εγγράφων που προσκόμισε ο αιτών προκύπτει η ομοιότητα της βάσης δεδομένων, από άποψη δομής και περιεχομένου, η χρήση ταυτόσημων γραφικών, διεπαφής χρήστη και τρόπου ευρετηρίασης σε έκαστο ιστότοπο, και συνεπώς εκ νέου παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ως αυτή κρίθηκε με την υπ' αρ. 3/2018 Απόφαση της Επιτροπής.

  8. Επειδή η λειτουργία των αναφερόμενων στην υπ' αρ. πρωτ. 44167/276/20.08.2Ο2Ο αίτηση ιστότοπων που καθίστανται προσβάσιμοι μέσω των
  ονομάτων χώρου στην αυτή αίτηση καταστρατηγούν και παραβιάζουν

  9. Επειδή ο ιστότοπος (site) με το όνομα χώρου (domain name) subs4series.com δεν ανακατευθύνει στον ιστότοπο (site) με το όνομα χώρου
  (domain name) https://www.subs4free.info.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

  Διατάσσει όπως εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση της παρούσας διακοπεί η πρόσβαση στους χρήστες του διαδικτύου από τις εταιρείες — παρόχους, οι οποίες έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και είναι νομίμως καταχωρισμένες στο σχετικό Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ προς τα ακόλουθα ονόματα χώρου (domain names) και συγκεκριμένα:

  1 xrysoi.net
  2 xrysoi.tv
  3 tainiesonline.org
  4 gamatotv2.com
  5 gamatotv1.com
  6 gamatotv3.com
  7 gamatotv.co
  8 gmtv.me
  9 gamatokid.com
  ιο tenies-online,club
  ι ι oipeirates.tv
  12 tainio-mania.co
  13 liomenoi.me
  14 liomenoi.online
  15 magico.one
  16 subs4free.info
  17 sf4-industry.com
  18 subs4free.com
  19 subztv.online
  20 thepiratebay. rocks
  21 pirateproxy.cat
  22 pirateproxy.cc
  23 thepiratebay.unblockall.org
  24 pirateproxy.ist
  25 pirateproxy.cam
  26 pirateproxy.sh
  27 pirateproxy.mx
  28 piratebaylive.online
  29 pirateproxy.tv
  30 pirateproxy.pw
  31 thepiratebay.bid
  32 thepiratebay.cd
  33 thepiratebay.cr
  34 pirateproxy.gdn
  35 pirateproxy.fi
  36 proxyofthepiratebay.com
  37 thepiratebay.store
  38 unblockthe.xyz
  39 thepiratebayl 1 .org
  40 thepiratebayproxy.info
  41 tpbproxy.org
  42 freepirateproxy.com
  43 lepiratebay.org 4
  4 toppiratebayproxy.com
  45 proxybay.center
  46 thepiratebay.tokyo
  47 thepirateshore.eu
  48 proxybay.site
  49 piratebayproxy.cx
  50 freepirate.net
  51 thepiratebay.realty
  52 proxybay.pro
  53 openpirate.org
  54 uktpb.org
  55 thepiratebay.services
  56 ukpiratebayproxy.com
  57 pirateproxy.live
  58 thehiddenbay.com
  59 tpb.party
  60 proxyproxy.fi
  61 pirateproxy.app
  62 pirateproxy.bet
  63 thepiratebay.fun
  64 pirateproxy.id
  65 pirateproxy.lat
  66 thepiratebayl O.org
  67 pirateproxy.vet
  68 tpb.guru 69 tpb.bike
  70 pirateproxy.vc
  71 tpbay.net
  72 thepiratebay.party
  73 tpb.unblocked.bar
  74 pirateproxy.onl
  75 tpb.gold
  76 pirateproxy.llc
  77 indiaboat.art
  78 openpirate.cc
  79 everybabes.com
  80 tpbay.xyz
  81 pirate-bay.net
  82 unblockpirate.net
  83 ukpirateproxy.co
  84 tpbunblocked.net
  85 piratebays.wtf
  86 piratebay.life
  87 piratebaylive.com
  88 piratebayproxy.live
  89 pirateproxy.link
  90 pirateproxy.surf
  91 proxyofbay.org
  92 proxyproxy.net
  93 thepiratebay0.org
  94 pirateproxy.ink
  95 thepiratebay.prox4you.work
  96 thepiratebay.mrunlock.club
  97 tpb13.ukpass.co
  98 pirateproxy.space
  99 tpb.ind-unblock.xyz
  100 thepiratebay.nocensor.red
  101 thepiratebay.ee
  102 piratebay.party
  103 thepiratebay.bar
  104 thepiratebays3. net
  105 thepiratebay3.to
  106 thepiratebay.mx
  107 thepiratebay.app
  108 tpb.red
  109 piratebay-proxy-list.com
  I IO thepiratebay.se.net
  111 pirateaccess.info
  112 thepiratebay-unblocked.org
  113 pirateproxy.page
  114 pirateproxy.blue
  115 tpb.ind-unbloock.xyz
  116 thepiratebay.unb14you.fun
  117 thepiratebay.unblOck.pro
  118 thepiratebay.nocensor.icu
  119 pirateproxy.krd
  120 thepiratebay.unb14you.london
  121 thepiratebay.proxybit.bar
  122 thepiratebay.unb10ck.fun
  123 thepiratebay.unblocknow.pro
  124 thepiratebay.nocensor.rest
  125 tpb17.ukpass.co
  126 thepiratebay.golf
  127 redtpb.link
  128 tpbunblocktpb.net
  129 beaindia.org
  130 tpblautbay.one
  131 baybaypirate.info
  132 tpbairproxy.org
  133 beared.link
  134 baypiratepiraat.info
  135 mypiratebay.club
  136 mypiratebay.best
  137 ukpass.co
  138 unblocktheship.org
  139 thepiratebay.by
  140 pirateproxy.voto
  141 thepiratebay.g2g.bar
  142 4bay.xyz
  143 thepiratebay.u4m.fun
  144 pirateproxy.lol
  145 piratebayproxy.top
  146 tpbproxy.fans
  147 thepiratebay.fit
  148 thepiratebay.mrunblock.pro
  149 piratesbay.link
  150 tpbay.org
  151 tpbay.in
  152 piratesbay.top
  153 bayproxy.link
  154 bayproxy.fans
  155 thepiratebay.party
  156 thepiratebay.unblockproject.space
  157 thepiratebay.unblocknow.casa
  158 yts.ag
  159 yts.unblocked.vip
  160 yts.unblocked.ist
  161 yts.unblocked.uno
  162 yts.unblocked.onl
  163 yts.unblocked.ink
  164 yts.unblocker.cc
  165 yts.unblocked.at
  166 yts.unblocked.tw
  167 yts.unblocked.cam
  168 yts.unblocked.srl
  169 yts.unblocked.pro
  170 yts.unblocked.vc
  171 yts.unblocked.sh
  172 yts.unblocked.mx
  173 yts.unblocked.vet
  174 yts.unblocked.gdn
  175 yts.unblocked.app
  176 yts.unblocked. Ilc
  177 yts.unblocked.krd
  178 yts.unblocked.win
  180 yts.unblocked.dk
  181 yts.unblockproject.icu
  182 yts.unblocked.nz
  183 yts.unblocked.ltda
  184 yts.unblockproject.red
  185 yts.unblocked.earth
  186 yts.unblockit.win
  187 yts.unblockit.biz
  188 yts.unblockproject.pw
  189 yts.unblockit.bid
  190 yts.mx
  191 yts.vc
  192 yst.am
  193 yts.unblockit.red
  194 yts.unblockit.pro
  195 yts.unblockproject.kim
  196 yts.ai
  197 yts.pm
  198 yts.unblockit.one
  199 yts.unblockit.me
  200 yts.unblockproject.pro
  201 yts.unblockit.pw
  202 yts.unblockproject.space
  203 yts.proxybit.bar
  204 yts.unb10ck.fun
  205 yts.unblocknow.pro
  206 yts.unblockit.id
  207 yts.g2g.bar
  208 1 337x.unblocked.ink
  209 1337x.unblocker.cc
  210 1337x.unblocked.at
  211 1337x.unblocked.bet
  212 1 337x. unblocked. ist
  213 1337x. unblocked.live
  214 1337x.unblocked.cat
  215 1337x.unblocked.one
  216 1337x.unblocked.la
  217 1337x.unblocked.srl
  218 1337k unblocked.pub
  219 1337x.unblocked.bid
  220 1337x.unblockall.org
  221 1 337x. unblocked .pro
  222 1337x. unblocked.vc
  223 1337x.unblocked.sh
  224 xi 337x.ws
  225 1337x.unblocked.mx
  226 xi 337x.eu
  227 1337x.unblocked.gdn
  228 xi 337x.se
  229 1337x. unblocked.pet
  230 1337x.unbIocked.win
  231 1337x.unblocked.lc
  232 1337x.unblocked.dk
  233 1337x.unblocked.nz
  234 1337x. unbiocked. ltda
  235 1337x.unblocked.earth
  236 1337x.unbIockit.ca
  237 1337x.unblockit.biz
  238 1337x.is
  239 1377x.t0
  240 1337x. unblockit.bid
  241 1337x.am
  242 1337x.nocensor.surf
  243 1337x.mrunlock.red
  244 1337x.unblockit. red
  245 nocensor, red
  246 1337x.mrunlock.club
  247 1337χ. unblockit.pro
  248 1337x.mrunblock.xyz
  249 1337x.tw
  250 Ι 337x.gd
  251 1337xto.to
  252 1337χ. unblockit.one
  253 1337x. unblocked .id
  254 1337x.unbl0ck.red
  255 1337x. unblockit.me
  256 1337χ. unblOck.pro
  257 1337Χ. unblockit.pw
  258 1337χ.proxybit.bar
  259 1337x.unbl0ck.fun
  260 1 337χ. unblockproject.space
  261 1337x.mrunblock.pro
  262 1337x.nocensor.rest
  263 1337x,unblockit.id

  Για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ' αρ. 3/2018 Απόφαση, ήτοι για τρία (3) έτη από την κοινοποίηση της υπ' αρ. 3/2018 Απόφασης.
  Απειλεί σε βάρος των εταιριών - παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο πρόστιμο ύψους οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίηση της παρούσας, δεδομένης της βαρύτητας της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 2. #2
  Εγγραφή
  05-05-2004
  Περιοχή
  Wherever I may roam
  Μηνύματα
  2.341
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  50άρα
  ISP
  cosmote
  Router
  Speedport Entry 2i
  τα ίδια και τα ίδια..

 3. #3
  Εγγραφή
  09-02-2006
  Μηνύματα
  2.648
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Router
  OPNsense
  Έχουν domain generator αυτοί, τι να προλάβεις να μπλοκάρεις

 4. #4
  Εγγραφή
  11-07-2008
  Μηνύματα
  604
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  109998/10999
  ISP
  Nova (καφαο ΟΤΕ)
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΜΥΝΤΑΙΟ
  Router
  VMG8623-T50B
  SNR / Attn
  17.6(dB) / 4.6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  πολυ φοβαμαι στο τελος θα μπλοκαρουν και την αλλαγη DNS.

 5. #5
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  1.032
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110000/11000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ZaNteR Εμφάνιση μηνυμάτων
  πολυ φοβαμαι στο τελος θα μπλοκαρουν και την αλλαγη DNS.
  Απο τα ρούτερ;; Ίσως. Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται.
  Απο τις συσκευές μας τοπικά, δύσκολο...
  Scuderia Ferrari

 6. #6
  Το avatar του μέλους Red Yonko
  Red Yonko Guest
  Μπορεί να μου πει κάποιος τι κερδίζουν οι κάτοχοι αυτών των σάιτ; Γιατί νόμιμα χρήματα αποκλείεται. Ρωτάω γιατί παίρνουν ένα ρίσκο συνέχεια.

 7. #7
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  12.867
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Δικαστική + εκτελεστική εξουσία. Δύο σ' ένα.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 8. #8
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  KV G434
  Ηλικία
  48
  Μηνύματα
  40.800
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  310/31
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 ONT: G-010G-R
  Το είχα ποστάρει και εδώ.

  Πάντως μυαλό δεν βάζουν.
  Πάλι υλοποιήσεις βασισμένες σε domain block.
  Απλά για να λέμε ότι κάτι κάναμε.

  ΥΓ
  @nnn... spoiler...

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  xi) O IOTÖTOITOS (site) TO TWPIVÖ åvopa (domain name) yts.mx, KC(I •ra ovöpaTa (domain names) y
  Από ocr το πέρασες;
  Της google;

  | "Anyone can build a fast CPU.
  | The trick is to build a fast system."
  |____________Seymour Cray...

 9. #9
  Εγγραφή
  28-07-2013
  Μηνύματα
  6.397
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Voda/Nova/OTE/ΕΔΥΤΕ
  Τόσες ανθρωποώρες χαμένες, για μία τρύπα στο νερό...

 10. #10
  Εγγραφή
  28-03-2006
  Περιοχή
  KV G434
  Ηλικία
  48
  Μηνύματα
  40.800
  Downloads
  23
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  310/31
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΕΡΜΟΥ
  Router
  RB4011iGS+5 ONT: G-010G-R
  Πάντως δεν έχω παράπονο.
  Έδωσαν πλήρη λίστα με όλα τα mirror.

  | "Anyone can build a fast CPU.
  | The trick is to build a fast system."
  |____________Seymour Cray...

 11. #11
  Εγγραφή
  31-07-2010
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Μηνύματα
  3.250
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Nova
  Router
  TP-LINK Archer VR400
  SNR / Attn
  8.3(dB) / 6.2(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από deniSun Εμφάνιση μηνυμάτων
  Πάντως δεν έχω παράπονο.
  Έδωσαν πλήρη λίστα με όλα τα mirror.
  Χαχα. Έτσι ακριβώς. My VPN likes this post
  Dealing with pricks, is my speciality.

  Linux all the way.
  Open source all the way.
  Fighting against telemetry, data harvesting, tracking, ads all the way.

  For some people, ignorance is bliss.

 12. #12
  Εγγραφή
  10-03-2010
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  383
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1000/100 Mbits
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΛΛΗΝΗ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gentoo Εμφάνιση μηνυμάτων
  Χαχα. Έτσι ακριβώς. My VPN likes this post
  Τι το θες το VPN; Απλά DNS servers αλλάζεις και μπαίνεις μετά χωρίς πρόβλημα...

 13. #13
  Εγγραφή
  31-07-2007
  Περιοχή
  CRETE
  Ηλικία
  43
  Μηνύματα
  4.170
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  Οτι να ναι
  ISP
  ΑΜΑΝ
  Router
  Netgear
  SNR / Attn
  ??(dB) / ??(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από minas Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τόσες ανθρωποώρες χαμένες, για μία τρύπα στο νερό...
  Πληρώνονται αδρά από τους φορους μας ....

 14. #14
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  8.650
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Δεν βλέπω να έχει private trackers. Pass!

 15. #15
  Εγγραφή
  31-07-2010
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Μηνύματα
  3.250
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  Nova
  Router
  TP-LINK Archer VR400
  SNR / Attn
  8.3(dB) / 6.2(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ariusbb Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι το θες το VPN; Απλά DNS servers αλλάζεις και μπαίνεις μετά χωρίς πρόβλημα...
  Ούτως ή άλλως, προσωπικά, πληρώνω για vpn.
  Και το θέμα είναι τι καταγράφεται σε κίνηση κι απ'τον ISP, δεν αρκεί μόνο ο διαφορετικός DNS.
  Dealing with pricks, is my speciality.

  Linux all the way.
  Open source all the way.
  Fighting against telemetry, data harvesting, tracking, ads all the way.

  For some people, ignorance is bliss.

Σελ. 1 από 9 1236 ... ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας