Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 37
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.409
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  COSMOTE
  Δελτίο Τύπου:
  Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση ενός νέου προγράμματος Double Play 24μηνης δέσμευσης, αποκλειστικά για φοιτητές.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ (Μήνες 01-24) ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ (Από τον 25ο μήνα και μετά)
  What’ s Up Student Double Play 100 S 32,90€ 45,90€

  Δικαίωμα να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ενεργό το πρόγραμμα αυτό έχουν όσοι: (α) είναι Φοιτητές σε Ελληνικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, (γ) βρίσκονται εντός της ελάχιστης υποχρεωτικής διάρκειας φοίτησης.

  Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus) είναι εγγεγραμμένοι σε: • AEI/TEI • Ιερατικές Σχολές • Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές • Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος • Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο • Δημόσια Ι.Ε.Κ. • Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. & Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  Κάθε Δικαιούχος δικαιούται ένα (1) ενεργό πρόγραμμα σε Τηλεφωνική Γραμμή OTE η οποία θα λειτουργεί στα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ.).

  Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:
  • Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής.
  • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας (αντίστοιχα) έως 100 Mbps.

  Τα μηνιαία τέλη αυξάνονται κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής.

  Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα (αστικά και υπεραστικά) χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,25€/λεπτό και οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,50€/λεπτό. Βήμα χρέωσης είναι το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

  Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: i) το σύνολο της έκπτωσης του μηνιαίου τέλους του οικονομικού προγράμματος (διαφορά μεταξύ του μηνιαίου τέλους της ελάχιστης διάρκειας παραμονής και του μηνιαίου τέλους μετά τη λήξη της) που έχει λάβει ο Πελάτης μέχρι τη στιγμή καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που η καταγγελία της σύμβασης γίνει πριν την πάροδο 2 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος, ο Πελάτης θα χρεωθεί το διπλάσιο του μηνιαίου τέλους του προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής ii) το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων τελών από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής. Όλα τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται προ ΦΠΑ και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%.

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.

  H ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραπάνω προγραμμάτων είναι η 14/10/2020 .
  Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

  Πηγή : COSMOTE

  Δελτίο Τύπου:
  Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση ενός νέου προγράμματος Double Play 12μηνης δέσμευσης, αποκλειστικά για φοιτητές.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ (Μήνες 01-12) ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ (Από τον 13ο μήνα και μετά)
  What’ s Up Student Double Play 100 S 44,90€ 45,90€

  Δικαίωμα να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ενεργό το πρόγραμμα αυτό έχουν όσοι: (α) είναι Φοιτητές σε Ελληνικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, (γ) βρίσκονται εντός της ελάχιστης υποχρεωτικής διάρκειας φοίτησης.

  Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus) είναι εγγεγραμμένοι σε: • AEI/TEI • Ιερατικές Σχολές • Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές • Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος • Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο • Δημόσια Ι.Ε.Κ. • Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. & Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  Κάθε Δικαιούχος δικαιούται ένα (1) ενεργό πρόγραμμα σε Τηλεφωνική Γραμμή OTE η οποία θα λειτουργεί στα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ.).

  Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:
  • Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής.
  • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας (αντίστοιχα) έως 100 Mbps.

  Τα μηνιαία τέλη αυξάνονται κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής.

  Όλες οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα (αστικά και υπεραστικά) χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,25€/λεπτό και οι κλήσεις προς εθνικά κινητά χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,50€/λεπτό. Βήμα χρέωσης είναι το λεπτό. Τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό.

  Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 12μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: i) το σύνολο της έκπτωσης του μηνιαίου τέλους του οικονομικού προγράμματος (διαφορά μεταξύ του μηνιαίου τέλους της ελάχιστης διάρκειας παραμονής και του μηνιαίου τέλους μετά τη λήξη της) που έχει λάβει ο Πελάτης μέχρι τη στιγμή καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που η καταγγελία της σύμβασης γίνει πριν την πάροδο 2 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος, ο Πελάτης θα χρεωθεί το διπλάσιο του μηνιαίου τέλους του προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής ii) το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων τελών από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής. Όλα τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται προ ΦΠΑ και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%.

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%.

  H ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω προγράμματος είναι η 14/10/2020 .
  Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

  Πηγή : COSMOTE

 2. #2
  Εγγραφή
  18-02-2004
  Μηνύματα
  2.726
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Router
  Fritz!box Fon 7590
  SNR / Attn
  10(dB) / 21(dB)
  44.9 σε φοιτητές το 100S ενώ σε μένα φαίνεται το 100XL να κάνει 41;

 3. #3
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Είναι με συμβόλαιο για 12 μήνες αυτό το πακέτο, οπότε είναι ακριβότερο..
  - Α/Κ Πατήσια : 16 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 4. #4
  Εγγραφή
  13-10-2018
  Μηνύματα
  825
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Nova
  Router
  ZTE H168N/TP-LINK VR600
  SNR / Attn
  8.9(dB) / 4.9(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Είναι με συμβόλαιο για 12 μήνες αυτό το πακέτο, οπότε είναι ακριβότερο..
  32.9 για 100άρα;

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  6.578
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kostinos Εμφάνιση μηνυμάτων
  32.9 για 100άρα;
  Ναι.. τα 32 είναι για 24 μήνες συμβόλαιο..
  - Α/Κ Πατήσια : 16 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. και συνεχίζουμε!

 6. #6
  Εγγραφή
  18-02-2004
  Μηνύματα
  2.726
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Router
  Fritz!box Fon 7590
  SNR / Attn
  10(dB) / 21(dB)
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Είναι με συμβόλαιο για 12 μήνες αυτό το πακέτο, οπότε είναι ακριβότερο..
  σωστά, δεν το είχα δει από το κινητό.

 7. #7
  Εγγραφή
  09-06-2007
  Περιοχή
  ΗΜΑΘΙΑ
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  10.991
  Downloads
  15
  Uploads
  6
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  20266/939
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  Router
  Sweex MO300N (300Mbps N)
  SNR / Attn
  3.2(dB) / 6.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Χαχχαχαχαχαχα
  Μουχαχαχαχαχα σε καλό της...
  Το δικαίωμά σου να μιλάς δεν περιλαμβάνει την υποχρέωσή μου να σε πάρω στα σοβαρά.

 8. #8
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  7.536
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gcf Εμφάνιση μηνυμάτων
  44.9 σε φοιτητές το 100S ενώ σε μένα φαίνεται το 100XL να κάνει 41;
  45 ευρώ είναι εξωφρενικό ποσό.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 9. #9
  Εγγραφή
  09-06-2007
  Περιοχή
  ΗΜΑΘΙΑ
  Ηλικία
  35
  Μηνύματα
  10.991
  Downloads
  15
  Uploads
  6
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  20266/939
  ISP
  Conn-x OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  Router
  Sweex MO300N (300Mbps N)
  SNR / Attn
  3.2(dB) / 6.7(dB)
  Path Level
  Fastpath
  29.9 η Nova χωρίς να είσαι φοιτητής.
  Το δικαίωμά σου να μιλάς δεν περιλαμβάνει την υποχρέωσή μου να σε πάρω στα σοβαρά.

 10. #10
  Εγγραφή
  02-04-2010
  Μηνύματα
  7.536
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Forthnet
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manosdoc Εμφάνιση μηνυμάτων
  29.9 η Nova χωρίς να είσαι φοιτητής.
  Οι άνθρωποι είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας.
  Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε ταΐζουν με έθνος και φυλή..

  Εθνικισμός και μετανάστες

  Μία τάξη, φυλετικά διαχωρισμένη

 11. #11
  Εγγραφή
  17-05-2020
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  149
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/200
  ISP
  Inalan
  Router
  Huawei HG8546m
  'φοιτητικη΄ κατοσταρα 40 και φευγα ευρω...κατα τα αλλα θελουμε ευρωπη. αντε γεια
  CPU: AMD RYZEN 5 3600, CPU COOLER: COOLER MASTER HYPER 212 BLACK, GPU: ASUS ROG STRIX GTX 1660 TI, MOTHERBOARD: MSI X470 GAMING PRO CARBON, RAM: CORSAIR VENGEANCE 2X8GB 3200MHZ, PSU:CORSAIR RM850X, CASE: CORSAIR GRAPHITE 780T

 12. #12
  Εγγραφή
  18-06-2017
  Περιοχή
  ΠΑΤΡΑ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ
  Μηνύματα
  1.181
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  55100/5500
  ISP
  COSMOTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
  Router
  SPEEDPORT PLUS
  SNR / Attn
  28.4(dB) / 10.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Με 24μηνο είναι 31.9 αλλά έχει αστική χρέωση. Γιατί να το κάνω εγώ ως φοιτητής που χρειάζομαι το σταθερό? Οτι τι, επειδή υπάρχει το μέσεντζερ δεν δικαιούμαστε απεριόριστα σταθερά λες και τους κοστίζει τίποτα

 13. #13
  Εγγραφή
  30-11-2006
  Περιοχή
  Piraeus
  Ηλικία
  32
  Μηνύματα
  227
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  102393/10238
  ISP
  Forthnet
  Router
  ZTE ZXHN H267N
  SNR / Attn
  13.1(dB) / 2,7(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Εκτός Αθηνών που σε πολλές περιοχές ο ΟΤΕ είναι μονόδρομος, δεν είναι κακή επιλογή. Για κλήσεις βάζεις φοιτητικό wu. Έτσι και αλλιώς το σταθερό πλέον τείνει να μην χρησιμοποιείται. Έχω τύχει σε σπίτια που δεν έχουν καν συνδέσει τηλεφωνική συσκευή

 14. #14
  Εγγραφή
  22-10-2002
  Περιοχή
  Greece
  Μηνύματα
  1.288
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  84229/9997
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΠΕΝΤΕΛΗ
  Router
  ASUS DSL-AC56U
  SNR / Attn
  3.1(dB) / 6.6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από socstamatiou Εμφάνιση μηνυμάτων
  Έχω τύχει σε σπίτια που δεν έχουν καν συνδέσει τηλεφωνική συσκευή
  Και πολύ καλά έχουν κάνει που δεν έχουν συνδέσει τηλεφωνικές συσκευές, αν σε αυτά τα σπίτια έχουν συνδέσεις σαν κι αυτή που συζητάμε εδώ! Που για 100 λεπτά προς σταθερά και 30 λεπτά προς κινητά θα πρέπει να πληρώσουν +40€ επιπλέον του παγίου!! Είναι πραγματικά σαν να σου λένε «βάλε internet από εμάς και πήγαινε στη Modulus (0,0197€/λεπτό σταθερά), Yuboto (0,0200€/λεπτό σταθερά) κλπ για να κάνεις κλήσεις!». Ή ακόμα χειρότερα για την Cosmote (και γενικά για όλους), πηγαίνετε σε άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας (Signal, WhatsApp, Viber, κλπ)!

 15. #15
  Εγγραφή
  17-05-2020
  Περιοχή
  Αθήνα
  Ηλικία
  28
  Μηνύματα
  149
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  200/200
  ISP
  Inalan
  Router
  Huawei HG8546m
  κατα την ταπεινη μου αποψη θεωρω την σταθερη συσκευη αχρηστη πλεον, με τα κινητα και τις εφαρμογες που υπαρχουν, whatsapp, viber messenger skype μπορεις να επικοινωνησεις ανετα εφοσον εχεις ιντερνετ, οποτε γιατι να πληρωνεις και για σταθερα? ειδικα αν εισαι μονος δεν αξιζει.
  CPU: AMD RYZEN 5 3600, CPU COOLER: COOLER MASTER HYPER 212 BLACK, GPU: ASUS ROG STRIX GTX 1660 TI, MOTHERBOARD: MSI X470 GAMING PRO CARBON, RAM: CORSAIR VENGEANCE 2X8GB 3200MHZ, PSU:CORSAIR RM850X, CASE: CORSAIR GRAPHITE 780T

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας