Και τι διαφέρει από ένα extender του εμπορίου ; Την ίδια δουλειά δεν κάνει; Και βγαίνει και πιο φτηνά και σου μένει κιόλας.Με ένα πρόχειρο υπολογισμό στα δύο χρόνια που θα τον κρατήσει κάποιος θα του κοστίσει 24*2,5€=60€.