Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 34
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.032
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Forthnet_new
  Δελτίο Τύπου:
  Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  Την 16.11.2020 έλαβε την από 12.11.2020 γνωστοποίηση της Crystal Almond Holdings Limited σύμφωνα με την οποία η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., άμεσος μέτοχος της Εταιρείας, με απώτερο ελέγχοντα μέτοχο την Crystal Almond Holdings Limited (μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings και Crystal Almond S.a.rl.) προέβη στις 12.11.2020 στη μεταβίβαση λόγω πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι 36.332.457 μετοχών με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 14,1% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Εταιρεία και η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, δεν κατείχε πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

  Την 16.11.2020 έλαβε γνωστοποίηση από τη BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία, στις 12.11.2020, κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα) 146.986.861 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,8908% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Επιπλέον, η ίδια εταιρεία, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα), διατηρούσε επίσης την ίδια ημέρα (12.11.2020) χρηματοπιστωτικά μέσα (δικαίωμα προαίρεσης – call option) – δυνάμενα να ασκηθούν οποτεδήποτε στο εξής – τα οποία, εάν ασκούνταν, θα της έδιναν το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά 58.473.079 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,6318% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η Newco United Group Hellas S.a.r.l. θα κατέχει συνολικά 79,5227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Την 16.11.2020 έλαβε την από 16.11.2020 γνωστοποίηση της BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα) συνολικά 205.459.940 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,5227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ, την ίδια ημέρα, δεν κατείχε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία να παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας που να έχουν ήδη εκδοθεί.

  Την 16.11.2020 έλαβε την από 16.11.2020 γνωστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. πώλησε και μεταβίβασε στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. 24.406.237 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,45% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της τράπεζας Alpha Bank A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Alpha Bank Α.Ε. διέθεσε 13.701.971 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,30% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Alpha Bank ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, σύμφωνα με την οποία η GO Plc., άμεσος μέτοχος της Εταιρείας, με απώτερο ελέγχοντα μέτοχο τη Δημοκρατία της Τυνησίας (μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom και TT ML Limited) μεταβίβασε την 12.11.2020 στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l., το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι 24.887.737 μετοχές με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της GO Plc. η GO Plc., κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, δεν κατείχε πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

  Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μεταβίβασε στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. 19.616.331 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 11, 11Α, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 2. #2
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.359
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  με τη κινητή τι γίνεται τελικά, το μετάνιωσαν; 2021 κοντεύει.

 3. #3
  Εγγραφή
  30-03-2012
  Περιοχή
  Κεφαλλονιά Αργοστόλι
  Μηνύματα
  961
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL
  Ταχύτητα
  21287 kbps /1020 kbps
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
  Router
  TP-LINK TD-W9970 V1
  SNR / Attn
  6.2(dB) / 12.0(dB)
  Path Level
  Interleaved
  100Mbps να δω σε περισσότερες περιοχές όσο ποίο νωρίς και ftth

 4. #4
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.579
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanos1999 Εμφάνιση μηνυμάτων
  με τη κινητή τι γίνεται τελικά, το μετάνιωσαν; 2021 κοντεύει.
  Eδώ και 2-3 μήνες παρατείνουν το "πιλοτικό" κατά 1 μήνα ξανά και ξανά.

  Και δεν έχουν ακόμα επιλύσει βασικά προβλήματα, πχ πολλοί δεν μπορούν να παραλάβουν sms επιβεβαίωσης από viber...

  Με την κινητή, με την σταθερή, ακόμα και με την κακή εταιρική ιστοσελίδα... βασικά δεν έχουν κάνει και τίποτα από τότε που την αγόρασαν. Eλπίζω απλώς να είναι (..ακόμα) στο στάδιο του σχεδιασμού... γιατί η εταιρία χρειάζεται rebranding και δυναμική επανεκκίνηση και δεν βλέπουμε ακόμα κινήσεις

 5. #5
  Εγγραφή
  21-05-2007
  Περιοχή
  όπου νά'ναι
  Μηνύματα
  123
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54.999/5.499
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  ZTE ZXHN H168N
  SNR / Attn
  21.8(dB) / 6,5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marcus1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Eδώ και 2-3 μήνες παρατείνουν το "πιλοτικό" κατά 1 μήνα ξανά και ξανά.

  Και δεν έχουν ακόμα επιλύσει βασικά προβλήματα, πχ πολλοί δεν μπορούν να παραλάβουν sms επιβεβαίωσης από viber...

  Με την κινητή, με την σταθερή, ακόμα και με την κακή εταιρική ιστοσελίδα... βασικά δεν έχουν κάνει και τίποτα από τότε που την αγόρασαν. Eλπίζω απλώς να είναι (..ακόμα) στο στάδιο του σχεδιασμού... γιατί η εταιρία χρειάζεται rebranding και δυναμική επανεκκίνηση και δεν βλέπουμε ακόμα κινήσεις
  τις τελευταίες 20 ημέρες πηρα 2 σταθερά απο ΟΤΕ και ολα έγιναν στο τσακα τσακα και χωρίς προβληματα....
  στην ωρα τους και οπως τα είχαμε συμφωνήσει ...
  στην κινητή το πιλοτικό θέλει χρονο και πρεπει πρωτα να ξεκαθαρισει το τοπιο με τα ιδιοκτησιακά ...

 6. #6
  Εγγραφή
  20-12-2007
  Περιοχή
  Δουβλίνο
  Μηνύματα
  188
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  240/24
  ISP
  Virgin
  Router
  RB2011
  Καλά σε πόσους "κληρονόμους" είχε σπάσει η εταιρεία???

 7. #7
  Εγγραφή
  11-10-2005
  Ηλικία
  55
  Μηνύματα
  6.261
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Wind
  DSLAM
  Wind - ΝΙΚΑΙΑ
  Router
  Technicolor TG789vac v2
  Path Level
  Fastpath
  79% δεν είναι μικρό ποσοστό.

  Πειραιώς, Alpha και Εθνική λιγότερο του 5% η κάθε μία, με μεγάλη ευκολία τα ξεφορτώθηκαν (είχαν μετατραπεί από πιστωτές μέτοχοι το 2017), όπως και οι Wind και GO.

  Οι υπόλοιποι μάλλον είναι μικρομέτοχοι.

  Το νέο αφεντικό πλέον κάνει ό,τι θέλει, ελπίζουμε μόνο να έχει όραμα, αρκετά χρόνια έχει μείνει αυτή η εταιρεία ακυβέρνητη και εκτός εξελίξεων.
  hnesne

 8. #8
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.359
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  περίεργο που η vf δεν έδωσε τη δική της συμμετοχή.

 9. #9
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  5.580
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΝΤΕΛΗ
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  16(dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanos1999 Εμφάνιση μηνυμάτων
  περίεργο που η vf δεν έδωσε τη δική της συμμετοχή.
  Τι ποσοστό έχει πλέον?

 10. #10
  Εγγραφή
  06-02-2005
  Περιοχή
  Θεσσαλονίκη
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  1.254
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Router
  Asus DSL-AC52U
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ThReSh Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τι ποσοστό έχει πλέον?
  Αν δεν κάνω λάθος είχε/έχει 4%

 11. #11
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.359
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  ~4% νομίζω μετά τη τελευταία αμκ

 12. #12
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  37
  Μηνύματα
  5.580
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΝΤΕΛΗ
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  16(dB) / 1.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanos1999 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ~5% νομίζω μετά τη τελευταία αμκ
  Thnx, θυμόμουν το ποσοστό που ανέφερε ο Teardrop αλλά δεν είχα διαβάσει στα πόσα είχε διαμορφωθεί μετά την ΑΜΚ.

 13. #13
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.359
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  με πρόλαβες έκανα edit στο 4 (από 5)

 14. #14
  Εγγραφή
  21-05-2007
  Περιοχή
  όπου νά'ναι
  Μηνύματα
  123
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  54.999/5.499
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΜΑΡΟΥΣΙ
  Router
  ZTE ZXHN H168N
  SNR / Attn
  21.8(dB) / 6,5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanos1999 Εμφάνιση μηνυμάτων
  περίεργο που η vf δεν έδωσε τη δική της συμμετοχή.
  αφού εχουν συνεργασία για την κινητή ....

 15. #15
  Εγγραφή
  03-10-2018
  Μηνύματα
  138
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  1
  Επόμενος στόχος η WΙND- Νέος πόλος σε τηλεπικοινωνίες-TV από την United Group

  Σε διαπραγματεύσεις με τη Wind βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες η United Group. Προηγήθηκε η απόκτηση του μεριδίου της Wind (22,63%) στη Forthnet, αυξάνοντας το μερίδιο της BC Partners σε 84,6% στην εταιρεία συνδρομητικής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών. Οι συζητήσεις για την απόκτηση της Wind από την United Group είναι γεγονός και αν αυτό επιτευχθεί θα υπάρχει ένας ισχυρός ανταγωνιστής απέναντι στον, υπό τον έλεγχο της Deutsche Telecom, ΟΤΕ. Μπορεί να υπάρξει και διαχωρισμός κλάδων, σε τηλεπικοινωνίες και συνδρομητική τηλεόραση, για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ανταγωνισμού και να προκληθεί ο ΟΤΕ να πράξει το ίδιο. Μέχρι και σήμερα η Cosmote TV είναι κλάδος της ΟΤΕ ΑΕ, όπως η κινητή, η σταθερή τηλεφωνία και το internet.

  http://www.typologies.gr/epomenos-st...-united-group/
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ds12 : 30-11-20 στις 08:39.

Σελ. 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας