Εμφάνιση 1-4 από 4
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  76.794
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οργάνωσε, στις 16 Νοεμβρίου 2020, διεθνή σύσκεψη υψηλού επιπέδου με μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τη συμβολή τους στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τη χρήση τους στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ρυθμιστικών Αρχών. Ειδικότερα, τη διεθνή αυτή σύσκεψη προετοίμασαν τα δύο αρμόδια, σχετικά με το θέμα, όργανα του ΟΟΣΑ, η «Επιτροπή Ρυθμιστικής Πολιτικής» και το «Δίκτυο Οικονομικών Ρυθμιστών».

  Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης περιελάμβανε δύο panels, με ομιλητές που εκπροσωπούσαν αρμόδια Υπουργεία και Ρυθμιστικές Αρχές, από Καναδά, Ολλανδία, Αμερική, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κορέα. Επίσης, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εργατικών Συνδικάτων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, καθώς και εκπρόσωπος του World Economic Forum. Τη διεθνή αυτή εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των 37 χωρών μελών του ΟΟΣΑ καθώς και των συνεργαζόμενων χωρών.

  Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κων/νος Μασσέλος, συμμετείχε ως ομιλητής στο δεύτερο panel, με θέμα την «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων για επίτευξη καλύτερης ρύθμισης». Στις εισηγήσεις του, ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε α) στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με web data scrapping εργαλεία, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, β) στη χρήση του “blockchain”, η οποία αποτελεί μία από τις λίγες τεχνολογίες που μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των Ρυθμιστικών Αρχών, μέσω των «έξυπνων συμβολαίων» (smart contracts), καθώς και στην πρακτική χρήση της τεχνολογίας των Distributed Ledgers για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και γ) στην ανάπτυξη συστοιχίας μικροδορυφόρων χαμηλής τροχιάς, για την επιτήρηση του δορυφορικού φάσματος και τη δημιουργία μιας κοινόχρηστης υποδομής εποπτείας φάσματος για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.

  Επίσης, ο κ. Μασσέλος, αναφορικά με τη χάραξη ρυθμιστικής πολιτικής και τον ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: α) τα αρμόδια Υπουργεία και οι Ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει να σχεδιάσουν το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προωθεί την καινοτομία εξομαλύνoντας τα εμπόδια που παρεμβάλονται, θα διευκολύνει τη χρήση δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα εξασφαλίζει την προστασία των χρηστών, τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια και διαφάνεια των δεδομένων και θα προωθεί, μέσω της συνεργασίας, την ανάπτυξη περιφερειακών και παγκόσμιων προτύπων (standards) για την ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών, β) οι παράγοντες που εμποδίζουν την ευρύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και περιπλέκουν την άσκηση του ρυθμιστικού έργου είναι η δυσκολία διάκρισης των ορίων και αρμοδιοτήτων λειτουργίας των αγορών, καθώς και η αλληλοσύνδεση και τα κοινά σημεία που εμπεριέχονται συγχρόνως στους διάφορους κλάδους τους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών χρησιμοποιούνται οριζόντια από όλους σχεδόν τους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες που αποτελούν κίνητρα για την επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι η ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που προάγει την εισαγωγή και εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά και η οικονομική συγκυρία που ευνοεί το επενδυτικό κλίμα (π.χ. χαμηλά επιτόκια, ρευστότητα).

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και των αρμόδιων διϋπουργικών φορέων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν θετικές συνέργειες για τη βελτίωση της εποπτείας και του ελέγχου των αγορών και τον συντονισμό των κανονιστικών επιβολών. Τέλος, με τη ρυθμιστική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, επιτυγχάνεται η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, η μείωση ρυθμιστικών εμποδίων στις αδειοδοτήσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποφεύγοντας τόσο τις διενέξεις όσο και την ανάγκη προσφυγής στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Με τη διεθνή σύγκλιση των ρυθμιστικών πλαισίων δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας, τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων καταναλωτών/τελικών χρηστών σε διεθνές επίπεδο και προωθείται η ψηφιακή οικονομία.

  Σημειώνεται, ότι οι συναντήσεις αυτές του ΟΟΣΑ συνεχίζονται και στις 17-19 Νοεμβρίου 2020, με τις επιμέρους συνεδριάσεις του «Δικτύου Οικονομικών Ρυθμιστών» και της «Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής».

 2. #2
  Εγγραφή
  30-04-2008
  Μηνύματα
  7.920
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Για να μιλάει μέχρι και ο Μασσέλος για blockchain, μάλλον θα αλλάξουν πολλά πράγματα...

 3. #3
  Εγγραφή
  22-10-2002
  Περιοχή
  Greece
  Μηνύματα
  1.290
  Downloads
  9
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  84229/9997
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΠΕΝΤΕΛΗ
  Router
  ASUS DSL-AC56U
  SNR / Attn
  3.1(dB) / 6.6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  /Troll Mode ON
  Blockchain και αηδίες! Να αποφασίσουν ξανά εκεί στην ΕΕΤΤ όπως έκαναν και το 2009, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκμετάλλευση του χάλκινου δικτύου τηλεπικοινωνιών, αντί να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες.
  /Troll Mode OFF

  /Facts Mode ON
  Τάδε έφη ΕΕΤΤ εν έτει 2009....

  «Η χρήση οπτικών ινών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά για χρήστες "υψηλών δυνατοτήτων" (οι οποίοι για την πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μη-οικιακοί χρήστες) και εγκαθίστανται ως μέρος ενός εταιρικού δικτύου. Το κόστος ανάπτυξης τέτοιων υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης, επειδή γίνεται ad hoc και όχι εντός των πλαισίων μιας στρατηγικής επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης NGN, είναι πολύ μεγαλύτερο συγκρινόμενο με το κόστος απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω του παροδοσιακού δικτύου χαλκού. Η ΕΕΤΤ θεωρεί απίθανη τη μεταστροφή πελατών σε υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών εξαιτίας μιας αύξησης 5-10% των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται με την χρήση χάλκινων τοπικών βρόχων καθιστά αδύνατη, λόγω του υψηλότατου κόστους μεταστροφής αλλά και λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη ανάπτυξή του.»

  ....

  «Στα προσεχή έτη είναι πιθανό ο τρόπος χρήσης του διαδικτύου να μεταβληθεί, αν μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών αυξήσουν τις απαιτήσεις τους να ανεβάζουν δεδομένα (αρχεία μουσικής και video*) και επομένως θα είναι περισσότερο διαδεδομένη η ανάγκη συμμετρικής πρόσβασης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο μέλλον τα όρια μεταξύ συμμετρικής και ασύμμετρης** πρόσβασης δεν θα είναι τόσο ευδιάκριτα όσο σήμερα. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί τεχνικοί περιορισμοί για την παροχή συμμετρικής ευρυζωνικής πρόσβασης στους τελικούς χρήστες που είναι απίθανο να αρθούν κατά το χρονικό ορίζοντα της παρούσας ανάλυσης. Κατά συνέπεια, αυτά τα ζητήματα είναι πιθανότερο να είναι σχετικά για τις μελλοντικές αναθεωρήσεις αγοράς.»

  * Γνωστή «καραμέλα» ως «αντίχριστοι με τα torrents». Προφανώς οι λέξεις web conference ή έστω Skype (ακόμη και 6 χρόνια μετά την κυκλοφορία του) ήταν άγνωστες σε μια εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών.
  ** Ένα τόσο καλά φυλαγμένο «μυστικό» που ακόμα και σήμερα πολύς κόσμος νομίζει πως έχει 24Mbps upload (24 aka 10-15Mbps), ή 30Mbps Upload !
  Και με αυτές τις «κρίσης» (pun intended), φτάσαμε στο 2020 να μη μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
  /Facts Mode OFF

  Γιατί αυτή η κακία you ask? Καμία κακία αγαπητοί. Μόνο γεγονότα. Στο μέτρο που μια εθνική ρυθμιστική αρχή έχει σαν σκοπό, (μεταξύ άλλων), να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να προβλέπει σωστά και να θέτει τη μελλοντική στρατηγική, η ΕΕΤΤ δυστυχώς (αν και είναι ατυχές να αναφέρω τον παράγοντα «τύχη») απέτυχε. Ας εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη νέα διοίκηση.

  Φυσικά μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, ότι το 2009 δεν υπήρχαν οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να ισχυριστεί πως αν υπήρχαν οι υποδομές, τότε θα είχαν δημιουργηθεί και οι ανάγκες. Ανάλογα από ποια πλευρά θέλει να κοιτάζει κανείς.

 4. #4
  Εγγραφή
  01-07-2003
  Περιοχή
  Θεσσαλλλλονίκη
  Μηνύματα
  70.632
  Downloads
  39
  Uploads
  14
  Τύπος
  Cable
  Ταχύτητα
  120000/120000
  ISP
  HCN - OTE
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΡΟΣΤΑΝ
  Router
  asus,vigor
  SNR / Attn
  11.5(dB) / 30.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Tony_Ts Εμφάνιση μηνυμάτων
  /Troll Mode ON
  Blockchain και αηδίες! Να αποφασίσουν ξανά εκεί στην ΕΕΤΤ όπως έκαναν και το 2009, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκμετάλλευση του χάλκινου δικτύου τηλεπικοινωνιών, αντί να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες.
  /Troll Mode OFF

  /Facts Mode ON
  Τάδε έφη ΕΕΤΤ εν έτει 2009....

  «Η χρήση οπτικών ινών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά για χρήστες "υψηλών δυνατοτήτων" (οι οποίοι για την πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μη-οικιακοί χρήστες) και εγκαθίστανται ως μέρος ενός εταιρικού δικτύου. Το κόστος ανάπτυξης τέτοιων υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης, επειδή γίνεται ad hoc και όχι εντός των πλαισίων μιας στρατηγικής επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης NGN, είναι πολύ μεγαλύτερο συγκρινόμενο με το κόστος απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω του παροδοσιακού δικτύου χαλκού. Η ΕΕΤΤ θεωρεί απίθανη τη μεταστροφή πελατών σε υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών εξαιτίας μιας αύξησης 5-10% των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται με την χρήση χάλκινων τοπικών βρόχων καθιστά αδύνατη, λόγω του υψηλότατου κόστους μεταστροφής αλλά και λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη ανάπτυξή του.»

  ....

  «Στα προσεχή έτη είναι πιθανό ο τρόπος χρήσης του διαδικτύου να μεταβληθεί, αν μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών αυξήσουν τις απαιτήσεις τους να ανεβάζουν δεδομένα (αρχεία μουσικής και video*) και επομένως θα είναι περισσότερο διαδεδομένη η ανάγκη συμμετρικής πρόσβασης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο μέλλον τα όρια μεταξύ συμμετρικής και ασύμμετρης** πρόσβασης δεν θα είναι τόσο ευδιάκριτα όσο σήμερα. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί τεχνικοί περιορισμοί για την παροχή συμμετρικής ευρυζωνικής πρόσβασης στους τελικούς χρήστες που είναι απίθανο να αρθούν κατά το χρονικό ορίζοντα της παρούσας ανάλυσης. Κατά συνέπεια, αυτά τα ζητήματα είναι πιθανότερο να είναι σχετικά για τις μελλοντικές αναθεωρήσεις αγοράς.»

  * Γνωστή «καραμέλα» ως «αντίχριστοι με τα torrents». Προφανώς οι λέξεις web conference ή έστω Skype (ακόμη και 6 χρόνια μετά την κυκλοφορία του) ήταν άγνωστες σε μια εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών.
  ** Ένα τόσο καλά φυλαγμένο «μυστικό» που ακόμα και σήμερα πολύς κόσμος νομίζει πως έχει 24Mbps upload (24 aka 10-15Mbps), ή 30Mbps Upload !
  Και με αυτές τις «κρίσης» (pun intended), φτάσαμε στο 2020 να μη μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
  /Facts Mode OFF

  Γιατί αυτή η κακία you ask? Καμία κακία αγαπητοί. Μόνο γεγονότα. Στο μέτρο που μια εθνική ρυθμιστική αρχή έχει σαν σκοπό, (μεταξύ άλλων), να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να προβλέπει σωστά και να θέτει τη μελλοντική στρατηγική, η ΕΕΤΤ δυστυχώς (αν και είναι ατυχές να αναφέρω τον παράγοντα «τύχη») απέτυχε. Ας εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη νέα διοίκηση.

  Φυσικά μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, ότι το 2009 δεν υπήρχαν οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να ισχυριστεί πως αν υπήρχαν οι υποδομές, τότε θα είχαν δημιουργηθεί και οι ανάγκες. Ανάλογα από ποια πλευρά θέλει να κοιτάζει κανείς.
  Εδώ έχει μπει δίκτυο μέσω nga Και ο κόσμος δεν κάνει συνδέσεις μέσω οπτικής, υπάρχει μάλιστα και κόσμος που είχε μέχρι τώρα με επιδότηση οπτική και σκέφτεται να την σταματήσει.

  Ας μην αρχίσουμε το είναι ακριβά και τα σχετικά

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας