Δελτίο Τύπου:
Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την έκδοση νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών

Αναλυτικά στο σχετικό pdf