Εμφάνιση 1-4 από 4
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.205
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Δελτίο Τύπου:
  Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει από Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 την εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων προγραμμάτων συμβολαίου κινητής για ιδιώτες:
  Οικονομικό Πρόγραμμα W 3GB W 10GB W UNLIMITED
  Μηνιαίο Πάγιο 40€ 50€ 75€
  Ενσωματωμένη Χρήση
  Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.000 Απεριόριστα Απεριόριστα
  SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.000 Απεριόριστα Απεριόριστα
  Mobile Internet 3 GB 10 GB Απεριόριστα GB
  Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης
  Κλήσεις ομιλίας
  προς εθνικά δίκτυα (€/δευτ)
  0,0065€
  SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,09€
  Χρέωση Mobile Internet 5€ με ελάχιστη κατανάλωση 200MB και μέγιστο αριθμό βημάτων χρέωσης 20 (δηλαδή μέχρι και 4GB), ενώ έπειτα η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,025 €/MB Απεριόριστα GB

  Διευκρινίσεις για τα νέα προγράμματα
  • Τα νέα προγράμματα W 3GB, W 10GB & W UNLIMITED είναι διαθέσιμα για νέες συνδέσεις και για αλλαγές προγραμμάτων σε αυτά σε ατομικό, σε σχήμα «Σταθερής-Κινητής» WIND ONE και σε σχήμα «Συνδυασμός Κινητής».
  • Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, αντιστοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης ισχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγησης. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης της γραμμής έως την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, ισχύει ολόκληρη η ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος.
  • Τα λεπτά ομιλίας που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε κλήσεις φωνής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας προς εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον ισχύουν για εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής που πραγματοποιούνται από Ε.Ε. (Ζώνη 1) προς Ε.Ε.. Δεν ισχύουν για: διεθνείς κλήσεις, κλήσεις περιαγωγής από ή προς χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7), κλήσεις προς τον Προσωπικό Τηλεφωνητή στην Ελλάδα, κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών WIND (13800), κλήσεις προς την Υπηρεσία Καταλόγου και Άμεσης Σύνδεσης WIND και κλήσεις προς λοιπές υπηρεσίες. Στις κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός των λεπτών ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης εφαρμόζεται ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης των 60’’. Τα λεπτά ομιλίας της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δεν μεταφέρονται στον επόμενο.
  • Τα SMS που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται προς εθνικά δίκτυα. Επιπλέον ισχύουν για γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται κατά την περιαγωγή από Ε.Ε. (Ζώνη 1) προς Ε.Ε.. Δεν ισχύουν για: SMS προς ξένα δίκτυα, προς υπηρεσίες καθώς και SMS κατά τη διάρκεια της περιαγωγής από ή προς χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7). Τα SMS της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.
  • Τα GBs που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing. Επιπλέον ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. (Ζώνη 1) χωρίς επιπλέον χρέωση. Δεν ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7). Τα GBs της ενσωματωμένης χρήσης που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης δε μεταφέρονται στον επόμενο.


  Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα W UNLIMITED

  • Οι συνδρομητές του προγράμματος W Unlimited θα έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν όλη την ενσωματωμένη χρήση ομιλίας και SMS χωρίς επιπλέον χρέωση κατά τη διάρκεια περιαγωγής στην Ε.Ε.. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια περιαγωγής στην Ε.Ε. θα μπορούν να καταναλώσουν 35 GB για χρήση Mobile Internet. Μετά την κατανάλωση των δωρεάν 35GB κατά τη διάρκεια περιαγωγής εντός Ε.Ε. θα εφαρμόζεται χρέωση εκτός παγίου 0,00372 € /MB με βήμα χρέωσης ανά ΚΒ.
  • Tο πρόγραμμα είναι συμβατό με τις χρεώσεις Roam Like at Home για περιαγωγή στην Ε.Ε.


  Νέα συνδυαστικά σχήματα «Σταθερής-Κινητής» WIND ONE

  Από την ίδια ημερομηνία, 15 Φεβρουαρίου 2021, διατίθενται νέα συνδυαστικά προγράμματα σταθερής και κινητής WIND ONE, τα οποία συνδυάζουν εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής και σταθερής για οικιακούς πελάτες. Οι συνδυασμοί WIND ΟΝΕ 2GB, WIND ΟΝΕ 5GB & WIND ONE Unlimited GB για ταχύτητες έως 200 Mbps από την ίδια ημερομηνία δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμοι. Οι συνδρομητές που βρίσκονται ήδη σε κάποιο από τα παραπάνω συνδυαστικά προγράμματα δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο από την λήξη της εμπορικής διάθεσης αυτών.

  Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες

  Από την ίδια ημερομηνία, 15 Φεβρουαρίου 2021, τα υπάρχοντα προγράμματα συμβολαίου κινητής για ιδιώτες W 2GB, W 5GB, W 10GB και W Unlimited GB δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμα για νέες συνδέσεις και αλλαγές προγραμμάτων. Οι συνδρομητές που βρίσκονται ήδη σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο από την λήξη της εμπορικής διάθεσης αυτών.

  Οι χρεώσεις που αφορούν στο μηνιαίο πάγιο των οικονομικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24% και το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, το οποίο υπολογίζεται όπως προκύπτει παρακάτω.

  Οι χρεώσεις ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλότερο Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ Φ.Π.Α) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.

  Οι υπόλοιπες χρεώσεις του παρόντος Τιμοκαταλόγου περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ), όπως περιγράφεται παρακάτω.

  Το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

  • Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%
  • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 50,01€ μέχρι και 100€: 15%
  • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%
  • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 150,01€ και άνω: 20%


  Πηγή : Wind

 2. #2
  Εγγραφή
  21-03-2010
  Μηνύματα
  1.585
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Δηλαδή πληρώνεις 5 ευρώ πάνω από κοτε για να έχεις τη μισή κάλυψη 4G+ και απεριόριστα sms αντί για 2000 sms?

  Και για όσους ενδιαφέρονται κυρίως για απεριόριστα mobile data και όχι για λεπτά ομιλίας και sms, δεν έχουν τίποτα που να ανταγωνίζεται το μικρό gigamax unlimited του οτε με τα 55 ευρώ.

  Είναι σοβαροί; Έχουν καμιά ιδέα πόσο υπολείπονται σε κάλυψη?

  Ως προγράμματα κινητής αυτόνομα, είναι χάλια, με μοναδικό θετικό ότι κατάργησαν (?) την παραπλανητική προώθηση "απεριόριστων" GB που ήταν ... 30.

  Ως συνδυαστικά με σταθερή ίσως για ορισμένους να είναι πιο ελκυστικά , καθώς τα συνδυαστικά της cosmote είναι άθλια, ενώ η wind συνήθως ρίχνει την τιμή σε πακέτο σταθερής-κινητής.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος marcus1 : 26-02-21 στις 20:48.

 3. #3
  Εγγραφή
  06-08-2003
  Περιοχή
  Sofia, BG
  Μηνύματα
  3.046
  Downloads
  30
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1000/1000MBPS
  ISP
  Mtel BG
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ
  Router
  Huawei
  Path Level
  Fastpath
  Υπάρχει ακόμα η wind?

 4. #4
  Εγγραφή
  08-05-2007
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  96
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Ναι και να εύχεσαι να υπάρχει γιατί οι λιγότερες επιλογές μόνο κακό κάνουν σε εμάς.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας