Δελτίο Τύπου:
Aπό τις 30/04/2021 η υπηρεσία Vodafone Full Σήμα πρόκειται να καταργηθεί καθώς βασίζεται σε παρωχημένη τεχνολογικά πλατφόρμα, χωρίς δυνατότητα επιπλέον συντήρησης και αναβάθμισης από τον προμηθευτή.

Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Vodafone Giga WiFi Calling. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με την αποστολή δωρεάν SMS με τη λέξη «WIFI» στο 1339, εφόσον διαθέτετε συμβατή συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα υπηρεσία, τις συμβατές συσκευές και τους εναλλακτικούς τρόπους ενεργοποίησης της υπηρεσίας μπορείτε να καλέσετε στο 1399 (για εταιρικούς πελάτες κινητής) ή στο 13830 (για ιδιώτες συνδρομητές) ή να επισκεφθείτε το www.vodafone.gr/wifi-calling

Πηγή : Vodafone