Δελτίο Τύπου:
Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει την αναβάθμιση της ταχύτητας του οικονομικού προγράμματος δορυφορικού internet 24μηνης δέσμευσης “COSMOTE Satellite Internet 22 150GB” στην ταχύτητα των 50Mbps με την ονομασία ”COSMOTE Satellite Internet 50 150GB” με παράλληλη μείωση της μηνιαίας χρέωσης από 99,00€ σε 89,00€. Τα βασικά χαρακτηριστικά τoυ προγράμματος αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόγραμμα Ταχύτητα
(Download
/Upload)
Μηνιαίος όγκος
διακίνησης δεδομένων
Αρχική Τιμή (σε €) Μηνιαία τέλη
24μηνης δέσμευσης
Τέλος ενεργοποίησης
(€)
Τέλος υποβάθμισης
(€)
Τέλος επανασύνδεσης
(€)
COSMOTE Satellite Internet 50 150GB έως 50/6 Mbps 150 GB 68,36 89,00 99,00 25,00 5,05

Το Πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε αμφίδρομες (download & upload) δορυφορικές υπηρεσίες Internet με τις ταχύτητες και τον ενσωματωμένο όγκο δεδομένων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Μετά την κατανάλωση του μηνιαίου όγκου δεδομένων εντός του τιμολογιακού μήνα, η μέγιστη ταχύτητα μειώνεται αυτομάτως, με ανώτατο όριο αυτό των 256 kbps download/upload.

Για τους Πελάτες του παραπάνω προγράμματος, η χρήση όγκου δεδομένων κατά τις ώρες 01.00 π.μ. έως 06:00 π.μ. είναι απεριόριστη και τα δεδομένα που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών δεν προσμετρώνται στο μηνιαίο όριο.

Το εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης δεν χρεώνεται στους Πελάτες που διαθέτουν συμβατό με την υπηρεσία τερματικό εξοπλισμό.

Με την παροχή κάθε Προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτό.

Εντός και εκτός περιόδου δέσμευσης ο Πελάτης δικαιούται να κάνει (α) μετατροπή του τρέχοντος Προγράμματος σε άλλο Πρόγραμμα με μικρότερο μηνιαίο πάγιο ή (β) αλλαγή Διεύθυνσης Εγκατάστασης, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αλλαγές επιβάλλεται εφάπαξ τέλος € 25,00.

Για επιπλέον παροχή Static IP, σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα η χρέωση είναι 8,90€ μηνιαίως. Η Static IP μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα COSMOTE Satellite Internet. Δεν έχει ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης.

Τα Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τηλεφωνία και δεν προϋποθέτει ο Πελάτης να διαθέτει οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία από τον Όμιλο ΟΤΕ.

Τα μηνιαία τέλη του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%. Τα τυχόν τέλη ενεργοποίησης, αποδέσμευσης, υποβάθμισης, επανασύνδεσης καθώς και το τέλος για Static IP δεν επιβαρύνονται με το ανωτέρω Τέλος.

Προκειμένου οι υφιστάμενοι πελάτες του προγράμματος να απολαύσουν την αναβαθμισμένη ταχύτητα θα πρέπει να προμηθευτούν νέο εξοπλισμό από τον OTE.

H ημερομηνία ισχύος της αναβάθμισης του προγράμματος είναι η 31/3/2021 και ώρα 00:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Πηγή : COSMOTE