Δελτίο Τύπου:
Η «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («WIND») ανακοινώνει ότι:

Από 20 Απριλίου 2021 αποκλείεται η χρήση της θύρας 25 TCP και UDP στην εξερχόμενη κατεύθυνση συνδρομητής – δίκτυο. Ο αποκλεισμός εφαρμόζεται με στόχο την προστασία των χρηστών του Internet από ανεπιθύμητα SPAM emails.

Προς διευκόλυνση, στους συνδρομητές που χρησιμοποιούν τη θύρα αυτή για κάποια εφαρμογή προτείνεται να γίνεται χρήση ασφαλούς θύρας, όπως της θύρας 587 για εφαρμογές email.

Μπορείτε να βρείτε ενδεικτικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον email server σας εδώ.