Εμφάνιση 1-7 από 7
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.351
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  · Δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα:
  o Ισχυρά έσοδα, υψηλότερα κατά 1,4% από τα επίπεδα προ πανδημίας του Α’ τριμήνου 2020
  o Σε θετική τροχιά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής - αύξηση 1% εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και της περιαγωγής
  o Ρεκόρ στις προσθήκες συνδέσεων οπτικών ινών που τροφοδότησαν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών
  o Ισχυρή κερδοφορία, με το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 3,5%
  · Αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 1,6%, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα
  · Διατήρηση του στόχου για τις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021 στα €480 εκατ., €0,68 ανά μετοχή πληρωτέο μέρισμα τον Ιούλιο

  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο
  2021
  Α’τρίμηνο
  2020
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών 787,9 797,3 -1,2%
  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 301,2 296,5 +1,6%
  Περιθώριο (%) 38,2% 37,2% +1,0μοv
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 158,8 152,9 +3,9%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 101,4 96,6 +5,0%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 101,4 96,9 +4,6%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2211 0,2055 +7,6%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 99,9 151,2 -33,9%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 162,8 107,7 +51,2%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 116,5 106,5 +9,4%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL) 9,1 23,9 -61,9%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 608,4 1.109,3 -45,2%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
  (εξαιρ. μισθώσεων)
  578,4 540,8 +7,0%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 925,3 930,0 -0,5%

  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.
  Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2021 - Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:
  «Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα τη χρονιά, σημειώνοντας δυναμικές επιδόσεις. Παρότι βάση σύγκρισης ήταν το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2020, που δεν είχε πληγεί από την πανδημία, καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε το EBITDA και το περιθώριο κέρδους μας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, στηριζόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, το τεχνολογικό μας προβάδισμα, αλλά και τον περιορισμό του κόστους.

  Το 2021 θα είναι μία καθοριστική χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα βγαίνει σταδιακά από την κρίση, επενδύοντας στρατηγικά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και στην ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, περισσότερο από ποτέ, έτοιμος να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας, έχοντας κάνει σημαντική πρόοδο στο δικό του μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωσή του. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, για να επιτύχουμε ένα ισχυρό 2021, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.»

  Προοπτικές
  Καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας σταδιακά υποχωρεί, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αίρονται, οι εμβολιασμοί επιταχύνονται και ο διεθνής τουρισμός επανεκκινεί, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει, για το υπόλοιπο του 2021, προοδευτική επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων.
  Η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής, που διασφαλίζουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ενισχύοντας την ηγετική του θέση στις υποδομές οπτικών ινών και αναπτύσσοντας ταχύτατα το δίκτυο 5G, o OTE είναι έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιακοποίησης και του μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη.

  Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

  Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 1,2% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €787,9 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στα €717,0 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,4% έναντι ενός τριμήνου που είχε επηρεαστεί ελάχιστα από την πανδημία COVID-19. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19,9% στα €77,2 εκατ. στο τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει την ασυνήθιστα υψηλή βάση σύγκρισης από τη δραστηριότητα ICT πέρυσι.

  Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €468,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, μειωμένα κατά 2,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας σημαντικές εξοικονομήσεις μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, καθώς και την αυστηρή διαχείριση του κόστους.

  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 1,6% σε €301,2 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 38,2%, αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης από το Α’ τρίμηνο του 2020. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 3,5%, στα €298,3 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 41,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €2,9 εκατ. λόγω της πίεσης στα έσοδα από υπηρεσίες, συγκεκριμένων προβλέψεων, καθώς και της μετάβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας με βραχυπρόθεσμους στόχους την επίτευξη του διαχωρισμού και τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

  Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €158,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της βελτιωμένης κερδοφορίας της Ελλάδας.

  Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε μια επιβάρυνση €48,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €40,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης κερδοφορίας στο τρίμηνο. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος δεν έχει ακόμα θεσπιστεί και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα.

  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2021, ανήλθαν σε €99,9 εκατ. μειωμένες κατά 33,9% από το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως τον διαφορετικό ρυθμό στις πληρωμές που σχετίζονται με το τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €86,3 εκατ. και €13,6 εκατ. αντίστοιχα. Στα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

  Το Α’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., αυξημένες κατά €55,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως την προσωρινή μείωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €116,5 εκατ., αυξημένες κατά €10 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές ύψους €42 εκατ. σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 ήταν €925,3 εκατ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

  Κύκλος Εργασιών
  (Εκατ. € )
  Α’ τρίμηνο
  2021
  Α’ τρίμηνο
  2020
  +/- %
  Ελλάδα 717,0 706,8 +1,4%
  Ρουμανία κινητή 77,2 96,4 -19,9%
  Ενδοομιλικές απαλοιφές (6,3) (5,9) +6,8%
  Όμιλος ΟΤΕ 787,9 797,3 -1,2%  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Α’ τρίμηνο
  2021
  Α’ τρίμηνο
  2020
  +/- %
  Ελλάδα 298,3 288,3 +3,5%
  Περιθώριο (%) 41,6% 40,8% +0,8μοv
  Ρουμανία κινητή 2,9 8,2 -64,6%
  Περιθώριο (%) 3,8% 8,5% -4,7μοv
  Όμιλος ΟΤΕ 301,2 296,5 +1,6%
  Περιθώριο (%) 38,2% 37,2% +1,0μοv
  Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

  ΕΛΛΑΔΑ

  Λειτουργικά στοιχεία:

  A’ τρίμηνο 2021 A’ τρίμηνο 2020 Ετήσιο % Ετήσιο +/- A’ τρίμηνο 2021 +/-
  Συνδέσεις Σταθερής 2.691.592
  242
  2.650.863 +1,5% 40.729 7.842
  Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.175.820 2.036.110 +6,9% 139.710 30.335
  εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.005.132 787.445 +27,6% 217.687 60.044
  Συνδρομητές τηλεόρασης 577.846 556.696 +3,8% 21.150 2.564
  Πελάτες Κινητής 6.889.268 7.343.419 -6,2% (454.151) (69.499)
  Πελάτες Συμβολαίου 2.724.937 2.671.518 +2,0% 53.419 10.983
  Πελάτες Καρτοκινητής 4.164.331 4.671.901 -10,9% (507.570) (80.482)

  Σταθερή Τηλεφωνία:
  Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο με ρεκόρ στις καθαρές νέες συνδέσεις υπηρεσιών οπτικής ίνας, στις 60 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.005 χιλιάδες. Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε από τις επιτυχημένες καμπάνιες για την αναβάθμιση της ταχύτητας, τις επενδύσεις της εταιρείας, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες ως αποτέλεσμα των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας.

  Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο έχοντας πλέον αγγίξει το 46% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTx, το ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 17% των συνδέσεων οπτικών ινών, περισσότερο από το διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις στην ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του και να αυξάνει τα έσοδα ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την πίεση από άλλες υπηρεσίες σταθερής.

  Ο ΟΤΕ συνεχίζει το πλάνο υλοποίησης των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε νέες περιοχές ή όπου δεν ήταν εφικτή η κάλυψη με FTTC, καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχώς αυξάνεται. Ο ΟΤΕ πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), αγγίζοντας τα 340 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αφού πέρασε το ορόσημο των 300 χιλ. στο 2020. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικών ινών και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. Ο ΟΤΕ αναπτύσσει υποδομές που επιτρέπουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας την εμπειρία των οπτικών ινών σε ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού και σε πολύ ευρύτερη βάση από τους ανταγωνιστές του.

  Στις 31 Μαρτίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε στις 578 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας 3 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει τα πακέτα υπηρεσιών προς τους συνδρομητές.
  Κινητή Τηλεφωνία:
  Το Α’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 6,9 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 6,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.

  Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει το 3G δίκτυό της μέχρι το τέλος του 2021, και το φάσμα που θα απελευθερωθεί θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας και της αποτελεσματικότητας των δικτύων 4G και 5G. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην αύξηση της κίνησης δεδομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

  Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 5G πάνω από 50% στα τέλη του 2021, καθώς και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Την 31 Μαρτίου 2021, η πληθυσμιακή κάλυψη στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχε ήδη ξεπεράσει το 90% ενώ οι υπηρεσίες 5G ήταν διαθέσιμες σε ακόμα 15 πόλεις.

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία:
  (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2021 Α’τρίμηνο 2020 +/- %
  Κύκλος Εργασιών 717,0 706,8 +1,4%
  Έσοδα λιανικής σταθερής 233,1 234,4 -0,6%
  Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 221,6 222,4 -0,4%
  Έσοδα χονδρικής 135,9 138,0 -1,5%
  Λοιπά Έσοδα 126,4 112,0 +12,9%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 298,3 288,3 +3,5%
  Περιθώριο % 41,6% 40,8% +0,8μοv

  H αναπτυξιακή δυναμική εδραιώνεται στην Ελλάδα, καθώς ο ΟΤΕ κατέγραψε αυξημένα συνολικά έσοδα κατά 1,4% στα €717,0 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2021. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις πωλήσεις συσκευών, ωστόσο αρκετές ροές εσόδων σταθεροποιούνται παρά την πίεση από την υγειονομική κρίση, ενώ συνεχίζουν να βελτιώνονται και τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 0,6%, παρά την πίεση στις υπηρεσίες τηλεόρασης λόγω του lockdown. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικών ινών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 1,5% στο τρίμηνο, λόγω της διεθνούς κίνησης.
  Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο σε σχέση με τα αντίστοιχα, προ πανδημίας, επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2020. Οι τάσεις βελτιώθηκαν σημαντικά από τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της καρτοκινητής. Η εξερχόμενη περιαγωγή, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά μέτρα, επηρέασαν τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου στο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής δείχνουν να σταθεροποιούνται παρά την επίδραση από το lockdown κατά το πρώτο τρίμηνο. Αντανακλώντας τη βελτίωση του δείκτη ARPU καθώς οι πελάτες κινούνται σταθερά προς υψηλότερα πακέτα κινητής, τα έσοδα από υπηρεσίες, εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και των χαμηλότερων εσόδων περιαγωγής, θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 1%.
  Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 12,9% το τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από συσκευές και ψηφιακά προϊόντα καθώς οι πελάτες μεταβαίνουν σε προϊόντα υψηλότερης αξίας και του αντικτύπου από το κλείσιμο των καταστημάτων στο τέλος του Α’ τριμήνου 2020. Η θετική τάση στα λοιπά έσοδα αναμένεται να συνεχιστεί, μετά από τις πρόσφατες κρατικές πρωτοβουλίες για την επιδότηση πωλήσεων tablets και φορητών υπολογιστών για μαθητές.

  Το ICT είχε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 3% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε μεγάλο έργο των Ευρωπαϊκών οργανισμών για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει την παροχή λύσεων cloud για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
  Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,5% στο τρίμηνο, στα €298,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,6%, σε σύγκριση με 40,8% το Α’ τρίμηνο του 2020. Ο περιορισμός κόστους που υλοποιήθηκε το 2020 καθώς και την τρέχουσα περίοδο, υποστηρίζει τη θετική επίδοση του EBITDA (AL).

  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Μέρισμα και Επαναγορά Ιδίων Μετοχών
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2021, τη διανομή μερίσματος €0,68 ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος €313 εκατ. αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2021. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου €167 εκατ. ή το 35%, έχει διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το ισχύον Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.
  Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

  Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Aπόκτησης Ιδίων Μετοχών
  Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2020-2022, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, αποκτήθηκαν από την Εταιρεία συνολικά 11.387.932 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 12,20 ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε την ακύρωση συνολικού αριθμού 9.965.956 ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο από 4 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

  Αυτές οι μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Ιανουαρίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών.

  Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021, όπου η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει περίπου €167 εκατ. για να αγοράσει ιδίες μετοχές κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022. Κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021, 992.528 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 13,26 ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε την πρόταση για την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2021.

  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

  Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poor's σε "ΒΒΒ"με σταθερή προοπτική
  Στις 4 Μαΐου, ο οίκος Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ" με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών.

 2. #2
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Το 2018 η Cosmote είχε.. Συνδρομητές κινητής 8.122.602
  και τώρα έχει πάει στα 6.889.268

  και συνεχίζει να χάνει..

  Πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο στα συμβόλαια, για να κρατήσει πιο πολύ κόσμο..
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 3. #3
  Εγγραφή
  18-06-2017
  Περιοχή
  ΚΟΥΚΟΥΛΙ
  Μηνύματα
  3.187
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
  Router
  Vodafone Power Station 6
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το 2018 η Cosmote είχε.. Συνδρομητές κινητής 8.122.602
  και τώρα έχει πάει στα 6.889.268

  και συνεχίζει να χάνει..

  Πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο στα συμβόλαια, για να κρατήσει πιο πολύ κόσμο..
  Με 25 ευρω το 1 gb και 300 λεπτά προς όλους, ποιος θα τους προτιμήσει, απλά έχουν δυνατό δίκτυο

 4. #4
  Εγγραφή
  25-10-2012
  Μηνύματα
  903
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΨΥΧΙΚΟ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το 2018 η Cosmote είχε.. Συνδρομητές κινητής 8.122.602
  και τώρα έχει πάει στα 6.889.268

  και συνεχίζει να χάνει..

  Πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο στα συμβόλαια, για να κρατήσει πιο πολύ κόσμο..
  Τα συμβόλαια αυξάνονται πάντως. Τα καρτοκινητά πέφτουν, από τότε που άλλαξαν τις πολιτικές ελάχιστων ανανεώσεων οι πάροχοι.

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: 4jGWpjb.png 
Εμφανίσεις: 11 
Μέγεθος: 56,7 KB 
ID: 227516

 5. #5
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Το παιχνίδι τώρα είναι τα απεριόριστα και το 5G..
  Η κινητή γίνεται γενικό εργαλείο πρόσβασης στο Internet.

  Εάν ρίξουν και άλλο τις τιμές σε αυτά ή κάνουν συνδυαστικά προγράμματα θα κερδίσουν και άλλο..

  Αυτή την στιγμή μόνο η Cosmote μπορεί να κάνει καλό παιχνίδι στον τομέα αυτό, με το δίκτυο που έχει.

  - - - Updated - - -

  Αλμα 18 θέσεων έκανε η Ελλάδα στις ταχύτητες του mobile Ιnternet

  https://www.euro2day.gr/news/enterpr...thtes-toy.html

  Εδώ καλά πάμε!
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 6. #6
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  17.276
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  220/22 + 110/11 + 450/22
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! VDSL + 5G
  SNR / Attn
  19(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το 2018 η Cosmote είχε.. Πελάτες κινητής 8.122.602
  και τώρα έχει πάει στα 6.889.268

  και συνεχίζει να χάνει..
  Πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο στα συμβόλαια, για να κρατήσει πιο πολύ κόσμο..
  Ζητούνται πελάτες καρτοκινητής!

  https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/cosmokarta.html

  Απ' ότι βλέπω ξαναέβαλε και η Voda πακετάκι με 10 ευρώ για 1 μήνα..
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 06-06-21 στις 16:13.
  My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
  Others : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Samsung S20 FE, Samsung S21 FE, Poynting XPOL-1-5G

 7. #7
  Εγγραφή
  18-06-2017
  Περιοχή
  ΚΟΥΚΟΥΛΙ
  Μηνύματα
  3.187
  Downloads
  8
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  102400/10240
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
  Router
  Vodafone Power Station 6
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Ζητούνται πελάτες καρτοκινητής!

  https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/cosmokarta.html

  Απ' ότι βλέπω ξαναέβαλε και η Voda πακετάκι με 10 ευρώ για 1 μήνα..
  Με πήραν τηλέφωνο απο τις προσφορές για καρτοσυμβόλαιο με 15 ευρώ με 1 gb λίγα λεπτά προς όλους και 80 ευρώ επιδότηση...........λίγο έλεος

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας