Δελτίο Τύπου:
Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει για τους συνδρομητές συμβολαίου την κατάργηση προπληρωμένων πακέτων για νέες ενεργοποιήσεις από 13 Ιουλίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται ο τερματισμός της εμπορικής διάθεσης των παρακάτω προπληρωμένων πακέτων για συνδρομητές συμβολαίου WIND:

  • Το πακέτο εξωτερικού International Talk που προσφέρει 120’ λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς 38 χώρες και κόστος 7,56€.
  • Το πακέτο εξωτερικού International Talk Plus που προσφέρει 120’ λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς 63 χώρες και κόστος 15,13€.
  • Το πακέτο εξωτερικού που προσφέρει 90 λεπτά Διεθνείς κλήσεις προς Γερμανία, Γαλλία, και Ηνωμένο Βασίλειο με κόστος 7,06€.
  • Το πακέτο εξωτερικού που προσφέρει 200 λεπτά προς Κύπρο με κόστος 7,06€.


Επιπλέον, καταργείται για τους συνδρομητές Καρτοσύνδεσης Qτο Επιπρόσθετο πακέτο που προσφέρει 100’ προς όλους με κόστος 4,00€
Η διακοπή της εμπορικής διάθεσής των ανωτέρω πακέτων ισχύει για νέες ενεργοποιήσεις από την ως άνω ημερομηνία, ενώ οι συνδρομητές που τα έχουν ενεργοποιήσει έως και την 13 Ιουλίου 2021, θα συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.
Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. . Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, εφόσον επηρεάζονται, έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως οποτεδήποτε λάβει γνώση για τις ανωτέρω καταργήσεις και έως και δύο (2) μήνες, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης ή τρεις (3) μήνες, εάν ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, ή ένα μήνα (1), εάν πρόκειται για υπηρεσίες καρτοκινητής τηλεφωνίας, από τη θέση τους σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των νέων τιμολογίων.

Από το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας εξαιρούνται τα οφειλόμενα ποσά από επιδοτήσεις συσκευών. . Οι συνδρομητές Q δύνανται να αντιταχθούν στην παρούσα τροποποίηση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση και ακολούθως θα λάβουν εντός τριάντα (30) ημερών, το εναπομείναν στην κάρτα τους χρηματικό υπόλοιπο. Απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί ο συνδρομητής Q, ο οποίος αιτείται την επιστροφή του υπολοίπου που διαθέτει στην κάρτα του, να έχει προβεί σε αγορά του υπό κατάργηση πακέτου, μέχρι το χρόνο ανακοίνωσής της παρούσας ανακοίνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και τιμοκαταλόγους, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ειδική ιστοσελίδα ή την εξυπηρέτηση πελατών πατώντας εδώ ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή : Wind