Εμφάνιση 1-4 από 4
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.452
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  E.U.
  Δελτίο Τύπου:
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να εκτιμήσει εάν η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ευνοώντας τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας διαφημίσεων προβολής στην λεγόμενη αλυσίδα εφοδιασμού «ad tech», εις βάρος ανταγωνιστικών παρόχων υπηρεσιών τεχνολογίας διαφήμισης, διαφημιζόμενων και εκδότες στο διαδίκτυο. Η επίσημη έρευνα θα εξετάσει ιδίως εάν η Google στρεβλώνει τον ανταγωνισμό περιορίζοντας την πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς σε ιστότοπους και εφαρμογές, ενώ διατηρεί αυτά τα δεδομένα για δική του χρήση.

  Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες βρίσκονται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο η Google και οι εκδότες δημιουργούν έσοδα από τις διαδικτυακές τους υπηρεσίες. Η Google συλλέγει δεδομένα για χρήση σε στοχευμένους διαφημιστικούς σκοπούς, πωλεί διαφημιστικό χώρο και ενεργεί επίσης ως διαδικτυακός διαφημιστικός διαμεσολαβητής. Έτσι, η Google είναι παρούσα σε σχεδόν όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού για διαφημίσεις προβολής στο διαδίκτυο. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι η Google έχει καταστήσει πιο δύσκολο για ανταγωνιστικές διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες να ανταγωνίζονται στη λεγόμενη στοίβα τεχνολογίας διαφημίσεων. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού είναι ουσιαστικής σημασίας για όλους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι σημαντικός - τόσο για τους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν τους καταναλωτές στους ιστότοπους των εκδοτών όσο και για τους εκδότες να πουλήσουν το χώρο τους σε διαφημιζόμενους, να δημιουργήσουν έσοδα και χρηματοδότηση για περιεχόμενο. Θα εξετάσουμε επίσης τις πολιτικές της Google σχετικά με την παρακολούθηση χρηστών για να βεβαιωθούμε ότι συμβαδίζουν με τον θεμιτό ανταγωνισμό. "

  Πολλοί εκδότες βασίζονται σε διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής για τη χρηματοδότηση δωρεάν διαδικτυακού περιεχομένου για τους καταναλωτές. Το 2019, οι διαφημιστικές δαπάνες προβολής στην ΕΕ εκτιμήθηκαν σε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Google παρέχει πολλές υπηρεσίες τεχνολογίας διαφήμισης που διαμεσολαβούν μεταξύ διαφημιζόμενων και εκδοτών για την προβολή διαφημίσεων σε ιστότοπους ή εφαρμογές για κινητά.

  Η έρευνα της Επιτροπής θα επικεντρωθεί στη διαφήμιση προβολής όπου η Google προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τόσο σε διαφημιστές όσο και σε εκδότες. Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης έρευνάς της, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα:

  Η υποχρέωση χρήσης των υπηρεσιών Google Display & Video 360 (‘DV360’) ή / και Google Ads για την αγορά διαφημίσεων προβολής στο διαδίκτυο στο YouTube.
  Η υποχρέωση χρήσης του Google Ad Manager για την προβολή διαφημίσεων προβολής στο διαδίκτυο στο YouTube, καθώς και πιθανοί περιορισμοί που θέτει η Google στον τρόπο με τον οποίο υπηρεσίες που ανταγωνίζονται το Google Ad Manager μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις στο Διαδίκτυο στο YouTube.
  Η προφανής υπέρ της ανταλλαγής διαφημίσεων της Google "AdX" από DV360 ή / και Google Ads και η πιθανή εύρεση DV360 ή / και Google Ads από το AdX.
  Οι περιορισμοί που θέτει η Google σχετικά με τη δυνατότητα τρίτων, όπως διαφημιστές, εκδότες ή ανταγωνιστικούς διαμεσολαβητές διαφημίσεων προβολής στο διαδίκτυο, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα χρήστη ή τη συμπεριφορά των χρηστών που διατίθενται στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης διαφημίσεων της Google, συμπεριλαμβανομένου του Αναγνωριστικού Doubleclick.
  Τα ανακοινωθέντα από την Google σχέδια για την απαγόρευση της τοποθέτησης "cookie" τρίτων στο Chrome και την αντικατάστασή τους με το σύνολο εργαλείων "Sandbox απορρήτου", συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στις διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής και στις αγορές διαμεσολάβησης διαφημίσεων προβολής στο διαδίκτυο.
  Η Google ανακοίνωσε τα σχέδιά της να σταματήσει να καθιστά το αναγνωριστικό διαφήμισης διαθέσιμο σε τρίτα μέρη σε έξυπνες κινητές συσκευές Android όταν ένας χρήστης επιλέγει να εξαιρεθεί από την εξατομικευμένη διαφήμιση και τις επιπτώσεις στις διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής και στις αγορές διαμεσολάβησης διαφημίσεων προβολής στο διαδίκτυο.
  Εάν αποδειχθούν, οι υπό έρευνα πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σχετικά με αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) ή / και για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρα 102 ΣΛΕΕ).

  Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την ανάγκη προστασίας του απορρήτου των χρηστών, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της ΕΕ, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR). Ο νόμος περί ανταγωνισμού και η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν ότι οι αγορές διαφημίσεων προβολής λειτουργούν σε ίσους όρους ανταγωνισμού, όπου όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά προστατεύουν το απόρρητο των χρηστών με τον ίδιο τρόπο.

  Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει τώρα σε βάθος έρευνά της κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει τα αποτελέσματά της.

  Ιστορικό

  Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ορίζεται στον αντιμονοπωλιακό κανονισμό (κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου), ο οποίος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

  Το άρθρο 11 παράγραφος 6 του αντιμονοπωλιακού κανονισμού προβλέπει ότι η κίνηση της διαδικασίας από την Επιτροπή απαλλάσσει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από την αρμοδιότητά τους να εφαρμόζουν επίσης κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στις σχετικές πρακτικές. Το άρθρο 16, παράγραφος 1, ορίζει επίσης ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη αποφάσεων που θα έρχονταν σε αντίθεση με απόφαση που εξέτασε η Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας που κίνησε.

  Η Επιτροπή ενημέρωσε την Google και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ότι κίνησε τη διαδικασία στην παρούσα υπόθεση.

  Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για τον τερματισμό μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας. Η διάρκεια μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έρευνα θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με τον αριθμό υπόθεσης AT.40670.

 2. #2
  Εγγραφή
  06-02-2015
  Περιοχή
  Πατήσια
  Μηνύματα
  826
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  11888/793
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Thomson TG585 v7
  Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά η Google; άντε καλέ, πέφτω από το cloud.

 3. #3
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.452
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GrandGamer Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά η Google; άντε καλέ, πέφτω από το cloud.
  Azure ή AWS ?
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 4. #4
  Εγγραφή
  06-02-2015
  Περιοχή
  Πατήσια
  Μηνύματα
  826
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  11888/793
  ISP
  Forthnet
  DSLAM
  Forthnet - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Thomson TG585 v7
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Azure ή AWS ?
  Google

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας