Εμφάνιση 1-14 από 14
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  78.209
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Wind New
  Δελτίο Τύπου:
  Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει για τους συνδρομητές καρτοκινητής F2G και Q την ενίσχυση ή/και επέκταση bonus υπηρεσιών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 καθώς και την τροποποίηση τιμολογιακών πολιτικών καρτοκινητής.

  Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι τα παρακάτω σχήματα bonus για συνδρομητές F2G ενισχύονται ως ακολούθως με ισχύ από 1/7/2021 έως 30/9/2021.

  Ενισχύεται το Bonus ανανέωσης στα καταστήματα WIND & Public, το οποίο προσφέρει:
  - bonus 1GΒ με διάρκεια 30 μέρες, αντί 900ΜΒ με διάρκεια 15 μέρες, για ανανέωση από 15€ έως και 19€,
  - bonus 2GΒ με διάρκεια 30 μέρες, αντί 1,5GΒ με διάρκεια 15 μέρες, για ανανέωση από 20€.

  Ενισχύεται το Bonus online ανανέωσης χρόνου ομιλίας μέσω myF2G.gr /myF2G app με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή PayPal :
  - bonus 600ΜΒ με διάρκεια 30 αντί 15 μέρες, για ανανέωση από 12€ έως και 14€,
  - bonus 2GΒ με διάρκεια 30 αντί 15 μέρες, για ανανέωση από 15€ κι άνω.

  Ανακοινώνεται επίσης η επέκταση των παρακάτω bonus για συνδρομητές F2G έως και τις 30/09/2021:

  5GB δωρεάν με διάρκεια 7 ημέρες, κατά την πρώτη νέα είσοδο στο myF2G app και εφόσον έχει προηγηθεί μία ανανέωση τις τελευταίες 60 ημέρες,
  Log & Win bonus που αποδίδει κάθε 7 ημέρες δωρεάν 150ΜΒ ή 20 λεπτά προς όλα τα δίκτυα ή 60 λεπτά προς WIND/Q ή 20 SMS προς όλους ή 60 SMS προς WIND/Q, με διάρκεια 7 ημέρες, μέσα από το myF2G app ή το myF2G.gr, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μία ανανέωση τις τελευταίες 30 ημέρες

  Επίσης ανακοινώνεται ότι τα παρακάτω σχήματα bonus για συνδρομητές Q ενισχύονται ως ακολούθως με ισχύ από 1/7/2021 έως 30/9/2021.

  Ενισχύεται το Bonus ανανέωσης στα καταστήματα WIND & Public, το οποίο προσφέρει:
  - Bonus 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 1GB με διάρκεια 30 ημέρες για ανανεώσεις από 15€-19€ , από 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 900ΜΒ για 30 ημέρες
  - Bonus 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 2GB με διάρκεια 30 ημέρες για ανανεώσεις από 20€ και άνω, από 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 900ΜΒ για 30 ημέρες
  - Bonus για ανανεώσεις μέσω 16-ψήφιου κωδικού από 15€ το οποίο θα προσφέρει δωρεάν 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 1GB με διάρκεια 30 ημέρες από 3000’ προς Q ανά δευτερόλεπτο και 900ΜΒ για 30 ημέρες

  Επιπλέον ανακοινώνεται η επέκταση των παρακάτω bonus για συνδρομητές Q που ανανεώνουν στο online, έως και τις 30 /09/ 2021:

  5GB δωρεάν με διάρκεια 7 ημέρες, κατά την πρώτη είσοδο στη mobile εφαρμογή myQ και εφόσον έχει προηγηθεί μία ανανέωση τις τελευταίες 60 ημέρες,
  1GB δωρεάν για 30 ημέρες, το οποίο προσφέρεται κατά την πρώτη ανανέωση του μήνα από 10€ έως και 14€ μέσα από το myQ.gr /myQ app με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή PayPal, 1,5GB δωρεάν μέσω myq.gr/myQ app ,κατά την ενεργοποίηση του πακέτου με την ονομασία ‘Data Star’ το οποίο προσφέρει 1,5GB με χρέωση 8,5€

  Επιπλέον, ανακοινώνεται για συνδρομητές καρτοκινητής F2G και Q ότι από 01/08/2021 αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων MB στο πλαίσιο του Mobile Internet Daily από 50ΜΒ για 1 ημέρα σε 1GB για 1 ημέρα με χρέωση εφεξής 2€ αντί για 1,2€, η οποία εφαρμόζεται αυτόματα σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου χρήσης Mobile internet από ενεργή προπληρωμένη υπηρεσία, για χρήση άνω των 100kb και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο. Πριν την υπαγωγή στο Mobile Internet Daily ως βήμα ημερήσιας χρέωσης για τη χρήση δεδομένων, οι συνδρομητές θα ενημερώνονται με sms για την κατανάλωση του100% της ενσωματωμένης χρήσης mobile internet από ενεργές προπληρωμένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη επαρκούς διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου για την ενεργοποίηση του Mobile Internet Daily, θα ισχύει η χρέωση €0,10/ΜΒ. Οι συνδρομητές Καρτοκινητής έχουν δυνατότητα αίτησης απενεργοποίησης του Μobile Internet Daily, κατόπιν σχετικού αιτήματος καλώντας στο 13800 - τμήμα εξυπηρέτησης πελατών WIND (χρέωση 0,25€/κλήση). Αντίστοιχα, μπορούν να προβούν σε εκ νέου ενεργοποίηση του Mobile Internet Daily κατόπιν απενεργοποίησής του.

  Επιπλέον, από 01/08/2021 το bonus ανανέωσης που χαρίζει 3000 λεπτά ομιλίας προς Q με κατανάλωση ανά δευτερόλεπτο για 30 ημέρες στην 1η ανανέωση του μήνα υπόκειται σε τέλος διατήρησης bonus ανανέωσης αξίας 1,7€ το οποίο θα εφαρμόζεται κατά την πρώτη ανανέωση κάθε μήνα, αντί ημερολογιακού διμήνου, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο 2021. Από την ίδια ημερομηνία το εν λόγω σχήμα bonus εμπλουτίζεται με επιπλέον δώρο 1,7GB με διάρκεια 7 ημέρες έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

  Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

  H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ. Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, εφόσον επηρεάζονται, έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και για έναν (1) μήνα από τη θέση τους σε ισχύ. Σε περίπτωση καταγγελίας τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των νέων τιμολογίων, εκτός κι αν αυτή υποβληθεί μετά τη θέση τους σε ισχύ. Εάν ο συνδρομητής των υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας αντιταχθεί στην τροποποίηση τιμολογίων σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να του επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο συνδρομητής χρήστης υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας να έχει προβεί σε αγορά του πακέτου το οποίο επηρεάζεται μέχρι το χρόνο της παρούσας ανακοίνωσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες και τιμοκαταλόγους, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr, www.wind.gr/gr/f2g/timokatalogos, www.myq.gr/gr/xrewseis-q, ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών πατώντας εδώ, ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND. Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

  Πηγή : Wind

 2. #2
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  6.565
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Δηλαδή αν το κατάλαβα καλά απο 1/8 θα μας χρεώνει 1,7Ε το μήνα για κάτι που ΔΕΝ ζητήσαμε και ΔΕΝ χρειαζόμαστε. Είναι νόμιμο αυτό; Να σε χρεώνει με το έτσι θέλω σε καρτοκινητό;
  Επίσης αν τελειώσουν τα data θα χρεώνεσαι 2Ε αντί για 1,2. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί, βέβαια με κλήση σε αριθμό με χρέωση.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 3. #3
  Εγγραφή
  21-06-2018
  Ηλικία
  26
  Μηνύματα
  1.384
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  51200/5120
  ISP
  Vodafone
  Path Level
  Interleaved
  Φυσικά και είναι νόμιμο, αυτή αποφασίζει. Σου δίνει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης (για να πάρεις τυχόν χρηματικό υπόλοιπο).

  Το Daily Internet μπορεί να απενεργοποιηθεί με επικοινωνία στην εξυπηρέτηση, άλλοι τρόποι να μιλήσεις μαζί τους είναι μέσω του Messenger, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, καλώντας τον αριθμό που ξεκινάει από 800 (θα τον βρεις με λίγη αναζήτηση) ή επισκεπτόμενος ένα κατάστημα Wind.

 4. #4
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  6.565
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paanos Εμφάνιση μηνυμάτων
  Φυσικά και είναι νόμιμο, αυτή αποφασίζει. Σου δίνει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης (για να πάρεις τυχόν χρηματικό υπόλοιπο).

  Το Daily Internet μπορεί να απενεργοποιηθεί με επικοινωνία στην εξυπηρέτηση, άλλοι τρόποι να μιλήσεις μαζί τους είναι μέσω του Messenger, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, καλώντας τον αριθμό που ξεκινάει από 800 (θα τον βρεις με λίγη αναζήτηση) ή επισκεπτόμενος ένα κατάστημα Wind.
  Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί μια εταιρία να βάλει οτι όρους θέλει σε μια σύμβαση και απλά να σου λέει αν δε σου αρέσει φύγε. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει τι μπορεί να μπει και τι οχι. Δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο όρο, γενικά μιλάω.
  Για τους άλλους τρόπους επικοινωνίας θα το κοιτάξω.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 5. #5
  Εγγραφή
  14-04-2016
  Περιοχή
  Ηράκλειο K.
  Μηνύματα
  235
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  12288/1024
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΦΟΡΤΕΤΖΑ
  Router
  Speedport Entry 2i
  SNR / Attn
  11(dB) / 25(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Όσο αφορά το Daily Internet που ενεργοποιείτε αυτόματα σε περίπτωση μη υπόλοιπων δεδομένων, με είχαν ενημερώσει στο Messenger πως δεν υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του πριν μερικούς μήνες!
  Τελικά ούτε οι ίδιοι δε γνωρίζουν τι ισχύει και τι όχι απ ότι φαίνεται!

 6. #6
  Εγγραφή
  09-04-2010
  Μηνύματα
  320
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10 Mbps Up /100 Mbps Down
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG788vn v2
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί μια εταιρία να βάλει οτι όρους θέλει σε μια σύμβαση και απλά να σου λέει αν δε σου αρέσει φύγε. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει τι μπορεί να μπει και τι οχι. Δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο όρο, γενικά μιλάω.
  Για τους άλλους τρόπους επικοινωνίας θα το κοιτάξω.
  Η καρτοκινητή δεν είναι συμβόλαιο. Άρα, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση σε καμία από τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει πως έχεις την ελευθερία να φύγεις από το δίκτυο χωρίς κόστος όποτε και για οποιοδήποτε λόγο το θελήσεις, αλλά και η εταιρία από τη μεριά της είναι ελεύθερη να τροποποιεί τα πακέτα που προσφέρει. Η μόνη υποχρέωση που έχει η εταιρία στην προκειμένη περίπτωση, είναι να επιστρέφει πίσω το εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο του καρτοκινητού, εφόσον ο συνδρομητής επηρεάζεται από τις επερχόμενες αλλαγές και θελήσει να αλλάξει δίκτυο.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pluss : 09-07-21 στις 17:56.

 7. #7
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  7.841
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Ταχύτητα
  12 Mbps
  ISP
  .GR
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Σου επιστρέφει το σύνολο του υπολοίπου που μπορείς να έχεις στο κινητό..
  ή μόνο το υπόλοιπο που έβαλες κοντά στην ανακοίνωση ?

  ..δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να του επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο.
  Απαραίτητη προϋπόθεση, ο συνδρομητής χρήστης υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας να έχει προβεί σε αγορά του πακέτου το οποίο επηρεάζεται μέχρι το χρόνο της παρούσας ανακοίνωσης.
  - Α/Κ Πατήσια : 26 μήνες καθυστέρηση για το VDSL της Wind.. πάει και αυτή η παράταση!!

  - FTTH : A/K Πατήσια - Wind (Πλ. Αμερικής - Κυψέλη)

 8. #8
  Εγγραφή
  30-09-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  6.565
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pluss Εμφάνιση μηνυμάτων
  Η καρτοκινητή δεν είναι συμβόλαιο. Άρα, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση σε καμία από τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει πως έχεις την ελευθερία να φύγεις από το δίκτυο χωρίς κόστος όποτε και για οποιοδήποτε λόγο το θελήσεις, αλλά και η εταιρία από τη μεριά της είναι ελεύθερη να τροποποιεί τα πακέτα που προσφέρει. Η μόνη υποχρέωση που έχει η εταιρία στην προκειμένη περίπτωση, είναι να επιστρέφει πίσω το εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο του καρτοκινητού, εφόσον ο συνδρομητής επηρεάζεται από τις επερχόμενες αλλαγές και θελήσει να αλλάξει δίκτυο.
  Νομίζω οτι αυτό που έγραψα είναι απλό και κατανοητό, αλλά φαίνεται οτι δεν το καταλαβαίνεις. Ας το επαναλάβω λοιπόν. Καμία εταιρία δεν μπορεί να βάλει οτι όρο θέλει και να σου πει αν δε σου αρέσει φύγε. Υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τι μπορεί να βάλει και τι οχι. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΦΥΓΕ ΑΝ ΔΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ. Δε νομίζω οτι μπορώ να το πω πιο απλά απο αυτό.
  If the facts don't fit the theory, change the facts.
  Albert Einstein


 9. #9
  Εγγραφή
  09-04-2010
  Μηνύματα
  320
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10 Mbps Up /100 Mbps Down
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor TG788vn v2
  Path Level
  Interleaved
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aiolos.01 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Νομίζω οτι αυτό που έγραψα είναι απλό και κατανοητό, αλλά φαίνεται οτι δεν το καταλαβαίνεις. Ας το επαναλάβω λοιπόν. Καμία εταιρία δεν μπορεί να βάλει οτι όρο θέλει και να σου πει αν δε σου αρέσει φύγε. Υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τι μπορεί να βάλει και τι οχι. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΦΥΓΕ ΑΝ ΔΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ. Δε νομίζω οτι μπορώ να το πω πιο απλά απο αυτό.
  Είπες την άποψή σου απλά και κατανοητά, αλλά αν κρίνω από το ύφος σου, μάλλον αυτό που θες τελικά είναι να σου δώσει κάποιος με το ζόρι δίκιο και όχι να σου εξηγήσει -με επίσης απλό και κατανοητό τρόπο- αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Ας το ξαναπώ λοιπόν: Ειδικά όταν μιλάμε για την καρτοκινητή τηλεφωνία, δεν υπάρχουν όροι ή νόμοι (όπως θες πες το), που να σε προστατεύουν από τυχόν αυξήσεις στις χρεώσεις. Το "αν δεν σου αρέσει, φύγε", όσο παράξενο ή κυνικό κι αν σου φαίνεται, έτσι είναι. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα τιμολόγια των πακέτων και των υπηρεσιών που προσφέρει όποτε το κρίνει σκόπιμο. Από εκεί και πέρα, μπορεί ο συνδρομητής να φύγει ατελώς από το δίκτυο και πιο συγκεκριμένα να λάβει το υπόλοιπό του καρτοκινητού του πίσω. Καλώς ή κακώς έτσι έχουν τα πράγματα. Σε όλους είναι δυσάρεστες οι αυξήσεις τιμών και οι τροποποιήσεις πακέτων ή υπηρεσιών, αλλά "παράνομες" εν προκειμένω δεν είναι.
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pluss : 10-07-21 στις 18:14.

 10. #10
  Εγγραφή
  04-04-2005
  Περιοχή
  ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Μηνύματα
  1.203
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  10996/10999 kbps
  ISP
  Nova
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Router
  ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η267Ν
  SNR / Attn
  10.1(dB) / 1.6(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Πόσο πιο απλά να το γράψει ο φίλος? Καρτοκινητο είναι! Δεν είναι συμβόλαιο! Αν θες κάνε καταγγελία!

 11. #11
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  564
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Path Level
  Interleaved
  Οποιος θελει να κανει σαματα για 2-3 ευρω, παρακαλω να μη μας το αναφέρει εδω. Δε μας αφορα. Ας παρει το νουμερακι του κι ας αλλαξει εταιρεία. Φτανει πια με τους δικηγορους χωρίς πτυχίο ....
  Ελεύθερος.

 12. #12
  Εγγραφή
  17-09-2005
  Περιοχή
  ATHGR
  Μηνύματα
  2.394
  Downloads
  12
  Uploads
  0
  ISP
  4G+
  γιατί νομίζω ότι έως τώρα δεν υπήρχε καν η δυνατότητα απενεργοποίησης του Mobile Internet Daily.

 13. #13
  Εγγραφή
  26-05-2006
  Περιοχή
  ΑΘΗΝΑ - ΑΧΑΡΝΩΝ
  Μηνύματα
  116
  Downloads
  7
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  112637/11255
  ISP
  Wind
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΑΡΗΣ
  Router
  ZTE H288A
  SNR / Attn
  (dB) / 2.9(dB)
  Kοιτα Αυτο ειναι απόσπασμα απο τους όρους συμβασης που ισχυουν για τη καρτοκινητη. Με βαση αυτό η εταιρεια εχει δικαιωμα να τροποπειει τις τιμές και εαν κατά τη γνωμη του συνδρομητη αυτο είναι σε κατι αντίθετο στην νομοθεσία μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια όργανα. Στη πράξη και γενικά μιλόντας εαν δεν σε καλύπτει μια εταιρεία απλά φευγεις και πας σε κάποια άλλη. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η εύκολη και γρήγορη λύση

  "...10.2 Η Εταιρεία καθορίζει και τροποποιεί τα τιμολόγιά της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, με κριτήρια τον πληθωρισμό, το συνολικό κόστος των Υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου και το συνολικό κόστος των επενδύσεων, λαμβάνοντας επίσης, υπόψη τις γενικότερες συνθήκες ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. 10.3 Οποιαδήποτε αύξηση των τιμών θα ισχύει μετά την πάροδο ενός μηνός από την προσήκουσα ενημέρωση των Συνδρομητών και την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας. Οι καινούριες, αναπροσαρμοζόμενες τιμές θα εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις..."

 14. #14
  Εγγραφή
  10-12-2002
  Περιοχή
  Greece/Σαλαμινα
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  308
  Downloads
  24
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10996
  ISP
  Cosmote
  Router
  Speedport Plus
  SNR / Attn
  13(dB) / 7,5(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Iris07 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σου επιστρέφει το σύνολο του υπολοίπου που μπορείς να έχεις στο κινητό..
  ή μόνο το υπόλοιπο που έβαλες κοντά στην ανακοίνωση ?

  ..δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να του επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο.
  Απαραίτητη προϋπόθεση, ο συνδρομητής χρήστης υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας να έχει προβεί σε αγορά του πακέτου το οποίο επηρεάζεται μέχρι το χρόνο της παρούσας ανακοίνωσης.
  Το σύνολο του υπολοίπου που έχεις κατα την ημερομηνία της αίτησης σου.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας