Δελτίο Τύπου:
Δημόσια Διαβούλευση για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και εναρμόνιση του πλαισίου αυτής στο ν.4727/2020.

Κείμενο Διαβούλευσης