Δελτίο Τύπου:
Η VΟDAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤΤ ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές στα πακέτα Vodafone International καρτοκινητής και Tazamobile οι οποίες θα ισχύσουν από 8/3/2022 για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές:

  • για τους συνδρομητές Taza, το πακέτο 2GB Mobile Internet για 25 ημέρες με 4,44€ τροποποιείται και θα παρέχει 6GB για 25 ημέρες με 5,30€
  • για τους συνδρομητές International, το πακέτο 1GB Mobile Internet για 25 ημέρες με 4,44€ τροποποιείται και θα παρέχει 6GB για 25 ημέρες με 5,30€
  • για τους συνδρομητές Taza & International, το πακέτο 5GB Mobile Internet για 25 ημέρες με 8.5€ τροποποιείται και θα παρέχει 10GB και 200 προς όλους για 25 ημέρες με 8.90€


Όλες οι παραπάνω τιμές πακέτων και προσφορών συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και φόρο κινητής τηλεφωνίας 10%. Εφαρμόζεται απαλλαγή φόρου σε δικαιούχους, κατόπιν επιτυχούς εγγραφής στο Gov.gr.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι υφιστάμενοι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως, οποτεδήποτε και έως και έναν (1) μήνα από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας εφαρμογής των νέων τιμολογίων.

Πηγή : Vodafone