Εμφάνιση 1-7 από 7
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  OTE
  Δελτίο Τύπου:
  Σύνοψη έτους


  • Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο - αύξηση 6% στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
  • Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Ομίλου κατά 17% - Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις
  • €500 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους, αυξημένη κατά 5%


  • Προτεινόμενο Μέρισμα στα €0,558 ανά μετοχή
  • €250 εκατ. Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

  Σύνοψη Δ’ τριμήνου

  • Ισχυρό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου, αυξημένο κατά 12%
  • Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα – Αύξηση εσόδων κατά 4,5% και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 7,2%


  • Ενίσχυση εσόδων σε όλους τους τομείς – Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2%, με θετικό πρόσημο σε Κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και Τηλεόραση
  • Θετικό πρόσημο και στους κύριους λειτουργικούς δείκτες (KPIs) - Αύξηση κατά 22% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση να ανέρχεται στο 51%
  • Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου FTTH – διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στο τέλος του 2021


  • Ισχυρή αύξηση στα €10,4 εκατ. του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) της κινητής στην Ρουμανία – θετικές τάσεις στους λειτουργικούς δείκτες (KPIs)

  (Εκατ. €) Δ’τρίμηνο
  2021
  Δ’τρίμηνο
  2020
  +/- % 12M’
  2021
  12M’
  2020
  +/- %
  Κύκλος Εργασιών 891,5 849,1 +5,0% 3.368,3 3.258,9 +3,4%
  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 331,8 295,1 +12,4% 1.295,9 1.223,6 +5,9%
  Περιθώριο (%) 37,2% 34,8% +2,4μον 38,5% 37,5% +1.0μον
  Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 151,4 59,7 +153,6% 812,3 331,4 +145,1%
  Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 100,5 19,3 - 487,0 236,4 +84,9%
  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας 125,8 85,8 +46,6% 492,4 411,0 +19,8%
  Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2218 0,0419 - 1,072 0,5659 +89,4%
  Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 160,5 162,4 -1,2% 559,0 544,3 +2,7%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 148,7 255,1 -41,7% 590,1 655,9 -10,0%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 100,6 86,9 +15,8% 482,5 412,5 +17,0%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (AL) - (8,6) - 23,5 25,6 -8,2%
  Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 636,3 521,6 +22,0% 636,3 521,6 +22,0%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
  (εξαιρ. μισθώσεων)
  514,7 682,2 -24,6% 514,7 682,2 -24,6%
  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 775,6 1.034,0 -25,0% 775,6 1.034,0 -25,0%
  Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.
  Σημείωση: Όλα τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της TELEKOM ROMANIA έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (στοιχεία χρηματοοικονομικής θέσης 2020) και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022 - Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:
  “Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται.

  Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

  Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.”

  Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους
  Κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

  Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

  To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

  Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

  Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

  Προοπτικές
  Ο ΟΤΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) το 2022 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Με την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, ο ΟΤΕ δημιουργεί την υποδομή που χρειάζεται η Ελλάδα για να συνεχίσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η σημαντική επένδυση θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης σε FTTH ουσιαστικά σε όλους τους συνδρομητές που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω υποδομών χαλκού ή FTTC.

  Επιπλέον του FTTH, η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου 5G, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να ενισχύσει την κερδοφορία του. Οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και στην εμπειρία του πελάτη θα επιστρέψουν στον ΟΤΕ να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

  Τους τελευταίους μήνες, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές εμπορικές δράσεις για να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά, προσδοκώντας θετική ανταπόκριση των πελατών στις επερχόμενες πρωτοβουλίες του. Η αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών και να ενισχύσει τη διείσδυση των υψηλών ταχυτήτων.

  Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια.

  Για το 2022, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα €620 εκατ., προκειμένου να καλύψουν την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου FΤTH, καθώς και άλλες απαιτήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε €600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε €250 εκατ. προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου.

 2. #2
  Εγγραφή
  12-12-2007
  Μηνύματα
  672
  Downloads
  11
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Cosmote
  Path Level
  Interleaved
  Παει φουλαριστος ο ΟΤΕ. Δεν καταλαβαινει ουτε απο κοβιντ, ουτε τιποτα.
  Το απολύτως βεβαιο, ειναι πως αυτά τα αποτελέσματα δεν ερχονται κατα τυχη.
  Ελεύθερος.

 3. #3
  Εγγραφή
  23-06-2007
  Περιοχή
  Αθήνα
  Μηνύματα
  14.144
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  110/11 + 110/11 + 450/11
  ISP
  Cosmote & Vodafone
  DSLAM
  Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
  Router
  Fritz! 7590 ΑX, 6850 5G
  SNR / Attn
  34(dB) / 11(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Θα βρει κάποιον έντονο ανταγωνισμό από τον όμιλο της UG φέτος..

  αλλά σαφώς έχει την δυνατότητα να απαντήσει ανάλογα..
  και ήδη το έκανε με την αίτηση διπλασιασμού VDSL, για αρχή!

  Το βασικό είναι όλα αυτά να γίνουν προς δικό μας όφελος!

  ...

  Ειδικά για το FTTH που λέει πολλά, όπως φαίνεται τυχεροί είναι αυτοί που βρίσκονται σε περιοχές που έχει η Cosmote..
  όπου ήδη γίνεται μετάβαση από το VDSL στο FTTH..

  Πάντως και οι υπόλοιποι που είναι σε Wind & Vodafone εάν μπορέσουν όλοι να βάλουν άμεσα μία 200άρα είτε σε FTTH είτε σε VDSL, καλά είναι!

  H Vodafone προχωράει τώρα σε έργα κοντά στα A/K,
  και η Wind τελειώνει τις περιοχές που είχε πάρει, συνδυάζοντας σε ένα ποσοστό και έργα κοντά στα A/K.

  - - - Updated - - -

  Για το 5G η Cosmote επίσης έχει πράγματα να κάνει..
  να αξιοποιήσει καλά το κλείσιμο του 3G..
  και να ετοιμαστεί και για τα επόμενα βήματα με τις νέες συχνότητες που δεν έχουν μπει ακόμη προς χρήση..
  Έχουμε να δούμε και εδώ πράγματα!
  Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Iris07 : 24-02-22 στις 14:38.
  - My FTTC Line : Fritz! 7590 AX / Fritz! 4060 ΑΧ + ZTE H267A / Fritz! Repeater 6000 -> TP-Link TL-R605 (MultiWAN)
  - My 5G : Cosmote/Vodafone/Nova : Fritz! 6850 5G + Samsung S20 FE + Samsung S21 FE

 4. #4
  Εγγραφή
  01-12-2003
  Περιοχή
  Κως
  Ηλικία
  48
  Μηνύματα
  1.142
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΩΣ
  Router
  ZTE H1600
  SNR / Attn
  9,3(dB) / 8,2(dB)
  Path Level
  Interleaved

 5. #5
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  39
  Μηνύματα
  8.221
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  109999/10999
  ISP
  Wind
  Router
  UniFi Dream Machine
  SNR / Attn
  17(dB) / 1(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Damn, από τις 2.2 εκατ ευρυζωνικές συνδέσεις μόνο οι 1.1 είναι FTTC/FTTH.

 6. #6
  Εγγραφή
  26-09-2019
  Ηλικία
  46
  Μηνύματα
  132
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Vodafone
  Καλησπέρα στην παρέα, το καλοκαίρι που θα έχει μόνο ένα πρωτάθλημα από τα πέντε καλύτερα της Ευρώπης, να δούμε πόσοι θα μείνουν στην cosmote tv, και αν θα υπάρξει, μείωση τιμών των πακέτων που προσφέρει.

 7. #7
  Εγγραφή
  04-06-2006
  Περιοχή
  Στην μαφία των τηλεπικοινωνιών
  Μηνύματα
  161
  Downloads
  10
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  33 kbps
  ISP
  ΕΕΤΤ
  Path Level
  Interleaved
  Μαδάει πορτοφόλια από σάπιο δίκτυο

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας