Δελτίο Τύπου:
Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι η αυτόματη δωρεάν παροχή αερόχρονου που παρέχεται στα παρακάτω εμπορικά διαθέσιμα F2G πακέτα σύνδεσης για τις καρτοκινητές συνδέσεις που ενεργοποιούνται από την 20η Ιουνίου 2022 και εφεξής διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

• Κάθε πακέτο σύνδεσης που παρέχει 0,55€ δωρεάν αερόχρονο θα παρέχει πλέον 0,01€ αεροχρόνο.

• Κάθε πακέτο σύνδεσης που παρέχει 0,56€ δωρεάν αερόχρονο θα παρέχει πλέον 0,02€ αεροχρόνο.

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, τερματισμού ή/και ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων παροχών οι οποίες χορηγούνται δωρεάν προς τους συνδρομητές όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και τιμοκαταλόγους, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr, www.wind.gr/gr/f2g/timokatalogos, ή την εξυπηρέτηση πελατών ή στο Δίκτυο Καταστημάτων WIND.

Πηγή : Wind