γίνεται μεταφορα χρόνου ομιλιας από whats up σε whats up ?