Εμφάνιση 1-7 από 7
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.351
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  HELLAS
  Δελτίο Τύπου:
  Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027, προγραμματίζει την υλοποίηση δράσης για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών σε υφιστάμενα κτίρια μέσω ενός σχήματος ενίσχυσης για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών σε κτίρια προκειμένου να καταστούν «έξυπνα» (Smart Readiness Voucher Scheme). Η δράση έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  H διαβούλευση λήγει στις 14/10/2022. Μπορείτε να αποστείλετε σχόλια στο ggtt@mindigital.gr.

  Σκοπός της δράσης

  Ο σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που θα διευκολύνουν την μετατροπή των κτιρίων σε «έξυπνα» αλλά και τη διασύνδεση τους με έξυπνους μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας.
  Ειδικότερα, οι στόχοι της δράσης προσδιορίζονται ως ακολούθως:

  • Προώθηση της διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων τομέας στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Μέσω της επιτυχούς υλοποίησης της δράσης καθώς και άλλων συναφών δράσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμάται ότι η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μπορεί να υπερβεί το 10% εντός του χρονικού ορίζοντα της δράσης, δημιουργώντας πλέον μία κρίσιμη μάζα συνδρομητών που μπορεί να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων.
  • Αντικατάσταση παλαιών πολλαπλών συστημάτων λήψης τηλεοπτικού σήματος με σύγχρονα συστήματα συλλογικής λήψης με μείωση της οπτικής όχλησης και βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων.
  • Προετοιμασία για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

  Επιχορηγούμενες εργασίες

  Στο πλαίσιο του έργου επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα\ διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο» αλλά και τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών για τη διασύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ).
  • την αντικατάσταση μεμονωμένων συστημάτων τηλεοπτικής λήψης και παλαιών εγκαταστάσεων συλλογικής λήψης με αναβαθμισμένα κοινά συστήματα συλλογικής λήψης σήματος ευρυ-εκπομπής και την αφαίρεση των αχρησιμοποίητων κεραιών και καλωδίων τηλεόρασης
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

  Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:
  Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις1 που συνδέουν το BEP με το σημείο τερματισμού του δικτύου οπτικών ινών εντός του κτιρίου έως το απώτατο άκρο της ιδιωτικής περιουσίας εντός της ρυμοτομικής γραμμής). Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  Η κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με το Προσάρτημα 2 του Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο οποίος θα τροποποιηθεί προκειμένου να καλύψει και υφιστάμενα κτίρια (και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση τις αμέσως προσεχείς ημέρες).
  Β. Αποξήλωση και απομάκρυνση των ατομικών κεραιών λήψης τηλεοπτικού σήματος που βρίσκονται στο δώμα του κτιρίου και την μεταφορά τους σε χώρο αποκομιδής καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτή, νέας κεντρικής κεραίας λήψης σημάτων ευρυ-εκπομπής και καλωδίων για τη διασύνδεση των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Σημειώνεται ότι η νέα κεραία πρέπει να τοποθετηθεί προς το πίσω μέρος του κτιρίου ώστε να μην είναι ορατή από την κύρια όψη.
  Γ. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης και καλωδίωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Δ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης και καλωδίωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
  Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:

  • Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου
  • Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO - Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών
  • Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων, με την εξαίρεση όσων είναι απαραίτητες για τη απόληξη του δικτύου λήψης ευρυ-εκπομπής στο εσωτερικών οριζόντιων ιδιοκτησιών

 2. #2
  Εγγραφή
  24-02-2012
  Μηνύματα
  501
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  122880/122880
  ISP
  HCN
  Κοινώς πετάμε λεφτά για να επιδοτήσουμε την αντικατάσταση των κεραίων λήψης τηλεοπτικού σήματος με νέες καιρέες, αντί να επιδοτήσουμε την μετάβαση σε πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιούν το δίκτυο οπτικών ινών που επισής στήνεται, σχέδιο που θα αντέξει για τις επόμενες αρκετές δεκαετίες και θα εξαλείψει εντελώς την ανάγκη για χρήση φάσματος αποκλειστικά για την τηλεόραση.

 3. #3
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.351
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Δεν το διάβασες σωστά. Επιδοτείται και η προεγκατάσταση οπτικών εντός κτιρίων.
  We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
  I forgot that I might see, so many Beautiful things
  everything that has a beginning has an end
  See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

 4. #4
  Εγγραφή
  16-08-2022
  Ηλικία
  33
  Μηνύματα
  80
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Το Gigabit Voucher Scheme δεν θα επιδοτεί την εγκατάσταση οπτικών ινών;

 5. #5
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.420
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Picanha Εμφάνιση μηνυμάτων
  Το Gigabit Voucher Scheme δεν θα επιδοτεί την εγκατάσταση οπτικών ινών;
  Μόνο αν έχεις κάνει αίτηση για σύνδεση όμως.

 6. #6
  Εγγραφή
  26-10-2005
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  1.157
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  33000/5000
  ISP
  Vodafone
  DSLAM
  HOL - ΑΚΡΟΠΟΛΗ
  Router
  TP-LINK TD-W9977
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πλέον των εργασιών κατασκευής της οριζόντιας καλωδίωσης οπτικών ινών για τη διασύνδεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  Αυτο το διαβασανε στην VODAFONE ????
  KOYKAKI : Τρύπα στην γεωγραφία των ευρυζωνικών συνδέσεων!!

 7. #7
  Εγγραφή
  03-12-2014
  Μηνύματα
  504
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  ISP
  COSMOTE FTTH
  Εχει ξεκινησει η δραση ή μπα; Και αν ναι πως κανουμε αιτηση;

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας