Εμφάνιση 1-13 από 13
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  80.438
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  EETT
  Δελτίο Τύπου:
  Λόγω της αυξημένης ζήτησης για ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρατηρείται συνήθως κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και των εκπτωτικών ημέρων (Black Friday, Cyber Monday), η ΕΕΤΤ απευθύνει συστάσεις σε καταναλωτές, εταιρίες ταχυμεταφορών και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

  (α) Προς καταναλωτές:

  Για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή προβλημάτων κατά τη διαδικασία παραλαβής των παραγγελιών τους από εταιρίες ταχυμεταφορών (courier), οι καταναλωτές συνίσταται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

  1. Χρόνος & σημείο παράδοσης/παραλαβής: Πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ταχυμεταφορών, τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, τη δυνατότητα ειδοποίησής σας αναφορικά με την ακριβή μέρα που θα παραληφθεί, καθώς και τον αριθμό αποστολής της (tracking number).

  Επιπλέον, αξιοποιήστε το χώρο «σχολίων» στη φόρμα παραγγελίας του προϊόντος, αναγράφοντας επιπρόσθετες πληροφορίες προς την εταιρία ταχυμεταφορών που θα διευκολύνουν τη διαχείριση της αποστολής σας, ιδίως σε περίπτωση πολύωρης απουσίας από την οικία σας σε καθημερινή βάση.

  2. Παρακολούθηση αποστολής: Αναζητήστε την πορεία παράδοσης της παραγγελίας σας από το σύστημα εντοπισμού (tracking system) στην ιστοσελίδα της εταιρίας ταχυμεταφορών. Σημειώνεται ότι αποτελεί συνήθη πρακτική των εταιριών να ενημερώνουν για την πορεία της αποστολής μέσω sms, email, τηλεφωνικώς κ.λπ.

  3. Επανάληψη της προσπάθειας επίδοσης: Οι εταιρίες ταχυμεταφορών υποχρεούνται σε δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, σε περίπτωση απουσίας σας κατά την αρχική προσπάθεια, με σχετική έγγραφη/ηλεκτρονική ειδοποίησή σας.

  4. Αλλαγή διεύθυνσης ή ονόματος παραλήπτη: Έχετε δικαίωμα να αλλάζετε το όνομα παραλήπτη ή τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου τηλεφωνικώς ή εγγράφως σύμφωνα με τις διαδικασίες της ταχυδρομικής επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση είναι σε διαφορετική περιοχή, ενδέχεται να προκύψει επιπλέον χρέωση.

  5. Χορήγηση απόδειξης ή τιμολογίου: Οι εταιρίες ταχυμεταφορών υποχρεούνται σε χορήγηση απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή και βάσει των προϋποθέσεων που θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

  6. Παραλαβή με επιφύλαξη: Έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε με επιφύλαξη ή να δηλώσετε επιφύλαξη εντός μίας ημέρας από την παραλαβή της αποστολής εάν διαπιστώσετε πως το αντικείμενο που σας παραδόθηκε, έχει υποστεί φθορά ή είναι κατεστραμμένο.

  7. Υποβολή καταγγελίας: Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με εταιρία ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα πρέπει πρωτίστως να απευθυνθείτε στην εταιρία, υποβάλλοντας το παράπονο/καταγγελία, ανάλογα με τα μέσα που σας διαθέτει η εταιρία (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, εγγράφως). Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί λύση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΤ και να υποβάλετε το αίτημα ή την καταγγελία σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα καταγγελίας στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας και έχετε επισυνάψει όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση της καταγγελίας σας (π.χ. επιχείρηση που αφορά, ΣΥΔΕΤΑ ή αριθμός αποστολής).

  (β) Προς εταιρίες ταχυμεταφορών

  Με γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ συνιστά στις εταιρίες ταχυμεταφορών τα εξής:

  1. Να προετοιμαστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο για την προσεχή περίοδο έντονης ζήτησης, αποφεύγοντας πρακτικές που δύνανται να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους και να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους καταναλωτές.

  2. Να επανεξετάσουν προσεκτικά τους προσδοκώμενους χρόνους παράδοσης, να ενημερώσουν έγκαιρα τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/e-shops και κατ’ επέκταση τους χρήστες για τις όποιες μεταβολές, και να προσφέρουν αξιόπιστη ενημέρωση για την πορεία της αποστολής, ιδιαίτερα κατά την παραλαβή της παραγγελίας από την επιχείρηση/e-shop και πριν την τελική παράδοσή της στον παραλήπτη. Αν ο μεγάλος όγκος αποστολών προκαλεί δυσκολία ανταπόκρισής τους, να μην αναλαμβάνουν επιπλέον αποστολές, εφόσον δεν μπορούν να εγγυηθούν την έγκαιρη επίδοσή τους.

  3. Να μεριμνήσουν για την αύξηση των ενεργειών παράδοσης στους παραλήπτες, με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας π.χ. συνεργαζόμενες τοπικές εταιρίες ταχυμεταφορών/θυρίδες/σημεία εξυπηρέτησης διευρυμένου ωραρίου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη αναμονή καταναλωτών στα καταστήματα των εταιριών ταχυμεταφορών για την παραλαβή δεμάτων.

  4. Να αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των αιτημάτων των χρηστών, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων/παραπόνων και την πληροφόρηση των καταναλωτών.

  5. Να εξαντλούν τη δυνατότητα επαναπροώθησης των αποστολών προς παραλήπτες που απουσίαζαν από το δηλωθέν σημείο παραλαβής. Επιπλέον, συστήνεται η καθιέρωση πολιτικής για την παραμονή των ανεπίδοτων στο τοπικό υποκατάστημα για περισσότερες εργάσιμες ημέρες μετά την ειδοποίηση των παραληπτών, όταν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος εντός του καταστήματος, καθώς και πρόσθετη ειδοποίηση πριν την επιστροφή στον αποστολέα.

  6. Να καταγράφουν στο ΣΥΔΕΤΑ ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης, όπως ενδεικτικά η αυθημερόν επίδοση, η επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων ωρών ή η επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα.

  (γ) Προς επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

  Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops), η ΕΕΤΤ συνιστά:

  1. Να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από την εταιρία ταχυμεταφορών, τον αριθμό αποστολής και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης βάσει της σύμβασης ταχυμεταφοράς.

  2. Να προχωρούν σε προσεκτική έρευνα της ταχυδρομικής αγοράς και να επιλέγουν εταιρία ταχυμεταφορών, βάσει συνδυασμού ποιοτικών κριτηρίων και κόστους. Να μην διστάζουν να αλλάξουν συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ή να συνεργαστούν με περισσότερες εταιρίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ταχύτερα τους πελάτες τους.

  3. Να αξιοποιούν τη δυνατότητα εκχώρησης στους παραλήπτες των προϊόντων τους, του δικαιώματος αποζημίωσης από τις εταιρίες ταχυμεταφορών για πλημμελείς ταχυδρομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα για προπληρωμένες/εξοφλημένες ηλεκτρονικές παραγγελίες.

  Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει εντατικά τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς και παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ διεξάγει τακτικούς ελέγχους και στα υποκαταστήματα, μέλη δικτύου των επιχειρήσεων που κατέχουν γενική άδεια παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καθώς και των προβλεπόμενων στον τηρούμενο από τις εταιρείες Χάρτη Υπηρεσιών προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ).


 2. #2
  Εγγραφή
  21-03-2004
  Μηνύματα
  2.764
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/204800
  ISP
  Verizon
  Router
  TP-Link Archer C2600
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnn Εμφάνιση μηνυμάτων
  3. Επανάληψη της προσπάθειας επίδοσης: Οι εταιρίες ταχυμεταφορών υποχρεούνται σε δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, σε περίπτωση απουσίας σας κατά την αρχική προσπάθεια, με σχετική έγγραφη/ηλεκτρονική ειδοποίησή σας.
  Χρήσιμη πληροφορία. Σχεδόν πάντα όταν παρέγγελνα κάτι με ACS, κολλούσαν χαρτάκι στην εξώπορτα που έλεγε να πάω να το παραλάβω από το κατάστημα (το οποίο είναι 15λ απόσταση με το αμάξι), χωρίς να γράφει τίποτα για 2η προσπάθεια.

 3. #3
  Εγγραφή
  06-10-2012
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  476
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bomberb17 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Χρήσιμη πληροφορία. Σχεδόν πάντα όταν παρέγγελνα κάτι με ACS, κολλούσαν χαρτάκι στην εξώπορτα που έλεγε να πάω να το παραλάβω από το κατάστημα (το οποίο είναι 15λ απόσταση με το αμάξι), χωρίς να γράφει τίποτα για 2η προσπάθεια.
  Όταν ο μεταφορέας κουβαλάει 100-150 δέματα και πολλοί δεν απαντάνε σε κλήσεις/κουδούνια, δεν βρίσκονται εκείνη την ώρα εκεί, παίρνουν πίσω μετά από μισή/μία ώρα απαιτώντας να γυρίσει ο courier αλλάζοντας το δρομολόγιο, ή ακόμα χειρότερα όταν το 7-10% αυτών των δεμάτων θα είναι "Άρνηση παραλαβής" και την επόμενη μέρα προστεθούν άλλα τόσα δέματα και την μεθεπόμενη άλλα τόσα, μην περιμένεις να ξανακάνει προσπάθεια ο οδηγός να φέρει το δέμα. Είναι αδύνατον.

  Όπως είναι αδύνατον να προσλάβουν για λίγες μέρες προσωπικό για αυτή τη δουλειά καθώς ή δεν θα ξέρουν τους δρόμους και η αποδοτικότητα τους θα είναι περιορισμένη, ή θα είναι πιτσιρικάδες που θα γειώσουν τελευταία στιγμή ή κλεφτρόνια που πάνε μερικές μέρες και μετά φορτώνουν τα δέματα σε δικά τους μεταφορικά μέσα και εξαφανίζονται.

  Θέλει υπομονή αυτό το διάστημα γιατί γίνεται χαμός. Και κατανόηση στους εργαζόμενους που τραβάνε λούκι όλη μέρα στο δρόμο.

  Τέλος, και ένα φιλοδώρημα δεν θα βλάψει κανέναν. Δεν είναι μόνο οι σερβιτόροι που αξίζουν φιλοδώρημα.

 4. #4
  Εγγραφή
  21-03-2004
  Μηνύματα
  2.764
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/204800
  ISP
  Verizon
  Router
  TP-Link Archer C2600
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όταν ο μεταφορέας κουβαλάει 100-150 δέματα και πολλοί δεν απαντάνε σε κλήσεις/κουδούνια, δεν βρίσκονται εκείνη την ώρα εκεί, παίρνουν πίσω μετά από μισή/μία ώρα απαιτώντας να γυρίσει ο courier αλλάζοντας το δρομολόγιο, ή ακόμα χειρότερα όταν το 7-10% αυτών των δεμάτων θα είναι "Άρνηση παραλαβής" και την επόμενη μέρα προστεθούν άλλα τόσα δέματα και την μεθεπόμενη άλλα τόσα, μην περιμένεις να ξανακάνει προσπάθεια ο οδηγός να φέρει το δέμα. Είναι αδύνατον.
  Μα αυτό δεν είναι θέμα οδηγού. Είναι θέμα εσωτερικής οργνανωσης και πολιτικής της μεταφορικής εταιρείας.

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τέλος, και ένα φιλοδώρημα δεν θα βλάψει κανέναν. Δεν είναι μόνο οι σερβιτόροι που αξίζουν φιλοδώρημα.
  Συμφωνώ απολύτως.

 5. #5
  Εγγραφή
  06-10-2012
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  476
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bomberb17 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Μα αυτό δεν είναι θέμα οδηγού. Είναι θέμα εσωτερικής οργνανωσης και πολιτικής της μεταφορικής εταιρείας.
  Όσο οργανωμένα και αν είναι τα πράγματα εσωτερικά όμως, αν ο οδηγός έχει αρκετά παραπάνω δέματα δεν πρόκειται να προλάβει και δεν θα κάνει δεύτερη προσπάθεια για τους λόγους που έγραψα παραπάνω.

  Δεν συζητάω για το βρισίδι που τρώνε και την ασέβεια με την οποία τους αντιμετωπίζουν όταν παρκάρουν για 1-2 λεπτά ώστε να παραδώσουν. Φυσικά, αυτός που βρίζει και κορνάρει όταν κάποιος σταματάει για να παραδώσει/ξεφορτώσει, είναι ο ίδιος που απαιτεί το ράφι του σουπερ μάρκετ να είναι πάντα γεμάτο, αυτός που γράφει αρνητική κριτική αν η παράδοση του αργήσει 5 λεπτά και πάει λέγοντας.

  Οι courier στις μεταφορικές τρώνε μεγάλο λούκι, και από την ίδια τη φύση της δουλειάς και τις εταιρίες τους αλλά και από τους τελικούς καταναλωτές που τους συμπεριφέρονται σαν σκλάβους.

  Σε μέρες με πάρα πολύ φόρτο, προτεραιότητα δίνεται σε πελάτες τακτικούς και που βρίσκονται μέσα στα όρια του δρομολογίου τους χωρίς να παρεκκλίνουν από τις διαδρομές τους, και σε πελάτες που απαντάνε με τη μία σε κουδούνι και τηλέφωνο. Αλλιώς δεν μπορούν να παραδώσουν όλα τους τα δέματα και αργούν και τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, τους "σταθερούς", χωρίς φυσικά να προλάβουν να φτάσουν σε όλους τους υπόλοιπους.

  Υπομονή και κατανόηση, αναγκαστικά.


  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bomberb17 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Συμφωνώ απολύτως.

 6. #6
  Εγγραφή
  21-03-2004
  Μηνύματα
  2.764
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  204800/204800
  ISP
  Verizon
  Router
  TP-Link Archer C2600
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Όσο οργανωμένα και αν είναι τα πράγματα εσωτερικά όμως, αν ο οδηγός έχει αρκετά παραπάνω δέματα δεν πρόκειται να προλάβει και δεν θα κάνει δεύτερη προσπάθεια για τους λόγους που έγραψα παραπάνω.
  Δεν είναι έτσι ακριβώς.
  Όταν λέω "οργάνωση" δεν εννοώ μόνο την χάραξη των δρομολογίων, αλλά και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για να να μην υπερφορτώνονται οι οδηγοί και οι υπάλληλοι με παραπάνω πακέτα απ'όσα μπορούν ανθρωπίνως να διαχειριστούν. (με λίγα λόγια, με κλ@νιές δε βάφουμε αυγά).

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν συζητάω για το βρισίδι που τρώνε και την ασέβεια με την οποία τους αντιμετωπίζουν όταν παρκάρουν για 1-2 λεπτά ώστε να παραδώσουν. Φυσικά, αυτός που βρίζει και κορνάρει όταν κάποιος σταματάει για να παραδώσει/ξεφορτώσει, είναι ο ίδιος που απαιτεί το ράφι του σουπερ μάρκετ να είναι πάντα γεμάτο, αυτός που γράφει αρνητική κριτική αν η παράδοση του αργήσει 5 λεπτά και πάει λέγοντας.

  Οι courier στις μεταφορικές τρώνε μεγάλο λούκι, και από την ίδια τη φύση της δουλειάς και τις εταιρίες τους αλλά και από τους τελικούς καταναλωτές που τους συμπεριφέρονται σαν σκλάβους.
  Αυτά δεν είναι θέματα μεταφορικής, αν θα παραδώσει 2η φορά ή όχι κλπ. αλλά βασικά θέματα ευπρέπειας και πολιτισμού. Γενικώς η συμπεριφορά των οδηγών στους Ελληνικούς δρόμους είναι απαράδεκτη, αλλά εδώ θα βγούμε offtopic.

  Επίσης να προσθέσω ότι μια λύση θα ήταν τα lockers, όπως έχει η Amazon. Προσωπικά έχω δει μόνο τη skroutz να έχει lockers, είχα παραγγείλει κάτι πέρσι στις γιορτές και η εμπειρία μου σε σχέση με τα αντίστοιχα lockers του εξωτερικού ήταν κακή. Υπήρχαν μόνο 2-3 σημεία σε όλη την Αθήνα που δε με βόλευαν, και η παραγγελία μου άργησε πολύ να παραδοθεί στο locker (πάνω από 1 βδομάδα) και τελικώς την ακύρωσα.

 7. #7
  Εγγραφή
  01-11-2022
  Μηνύματα
  90
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΕΔΕΤ Δίοδος
  ΜΙΑ είναι η συμβουλή. ΜΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΕ. Πάντα με αντικαταβολή. Έτσι και δεύτερη και τρίτη φορά θα έρθουν και θα σας ψάξουν αυτοί και δεν θα χρειάζεται να τους κυνηγάτε εσείς. Άσε που θα έρθει και πιο γρήγορα γιατί τους δίνουν προτεραιότητα. Και στην τελική αν δεν έρθει δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τρέχετε για refund.

 8. #8
  Εγγραφή
  06-10-2012
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  476
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pixel 57 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ΜΙΑ είναι η συμβουλή. ΜΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΕ. Πάντα με αντικαταβολή. Έτσι και δεύτερη και τρίτη φορά θα έρθουν και θα σας ψάξουν αυτοί και δεν θα χρειάζεται να τους κυνηγάτε εσείς. Άσε που θα έρθει και πιο γρήγορα γιατί τους δίνουν προτεραιότητα. Και στην τελική αν δεν έρθει δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τρέχετε για refund.
  Δεν ισχύει αυτό που λες.

  - - - Updated - - -

  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bomberb17 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν είναι έτσι ακριβώς.
  Όταν λέω "οργάνωση" δεν εννοώ μόνο την χάραξη των δρομολογίων, αλλά και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για να να μην υπερφορτώνονται οι οδηγοί και οι υπάλληλοι με παραπάνω πακέτα απ'όσα μπορούν ανθρωπίνως να διαχειριστούν. (με λίγα λόγια, με κλ@νιές δε βάφουμε αυγά).
  Αυτό που λες για να γίνει πρέπει να υπάρχει ένας ικανός courier στο τέλος όλης αυτής της αλυσίδας.

  Όσο οργανωμένος και αν είσαι εσωτερικά, αν ο διανομέας είναι νέος στη δουλειά, αργός κλπ, όλα πάνε πίσω.


  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bomberb17 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Αυτά δεν είναι θέματα μεταφορικής, αν θα παραδώσει 2η φορά ή όχι κλπ. αλλά βασικά θέματα ευπρέπειας και πολιτισμού. Γενικώς η συμπεριφορά των οδηγών στους Ελληνικούς δρόμους είναι απαράδεκτη, αλλά εδώ θα βγούμε offtopic.

  Επίσης να προσθέσω ότι μια λύση θα ήταν τα lockers, όπως έχει η Amazon. Προσωπικά έχω δει μόνο τη skroutz να έχει lockers, είχα παραγγείλει κάτι πέρσι στις γιορτές και η εμπειρία μου σε σχέση με τα αντίστοιχα lockers του εξωτερικού ήταν κακή. Υπήρχαν μόνο 2-3 σημεία σε όλη την Αθήνα που δε με βόλευαν, και η παραγγελία μου άργησε πολύ να παραδοθεί στο locker (πάνω από 1 βδομάδα) και τελικώς την ακύρωσα.
  Τα lockers είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο αλλά σίγουρα θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον.

  H courier center είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια κάτι παρόμοιο με τα points της, τα οποία είναι τοπικά καταστήματα που παραμένουν μέχρι αργά ανοιχτά, βενζινάδικα κλπ. Θέλει καιρό ακόμα για να ωριμάσει όλο αυτό αλλά θα γίνει.

 9. #9
  Εγγραφή
  28-02-2006
  Μηνύματα
  975
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΓΑΛΑΤΣΙ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα lockers είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο αλλά σίγουρα θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον.

  H courier center είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια κάτι παρόμοιο με τα points της, τα οποία είναι τοπικά καταστήματα που παραμένουν μέχρι αργά ανοιχτά, βενζινάδικα κλπ. Θέλει καιρό ακόμα για να ωριμάσει όλο αυτό αλλά θα γίνει.
  Τα lockers είναι εξαιρετική λύση, που σχεδόν πάντα την προτιμώ, όπου είναι διαθέσιμη.

  Το να παραλάβω 1-2 μέρες αργότερα, είναι κάτι που μπορώ να το παραβλέψω, όταν μου δίνεται το περιθώριο π.χ. μέσα σε ένα 24ωρο να πάω όποτε θέλω και να παραλάβω από το locker, σε σχέση με το να είμαι κλεισμένος μια ολόκληρη μέρα στο σπίτι και να περιμένω το πότε θα εμφανιστεί το courier.
  NetBSD Rocks!
  http://www.netbsd.org

 10. #10
  Εγγραφή
  06-10-2012
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  476
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΟΤΕ Conn-x
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Mosfet Εμφάνιση μηνυμάτων
  Τα lockers είναι εξαιρετική λύση, που σχεδόν πάντα την προτιμώ, όπου είναι διαθέσιμη.

  Το να παραλάβω 1-2 μέρες αργότερα, είναι κάτι που μπορώ να το παραβλέψω, όταν μου δίνεται το περιθώριο π.χ. μέσα σε ένα 24ωρο να πάω όποτε θέλω και να παραλάβω από το locker, σε σχέση με το να είμαι κλεισμένος μια ολόκληρη μέρα στο σπίτι και να περιμένω το πότε θα εμφανιστεί το courier.
  Φυσικά, βολεύει.

 11. #11
  Εγγραφή
  17-08-2004
  Περιοχή
  Κρήτη
  Μηνύματα
  359
  Downloads
  6
  Uploads
  0
  Τύπος
  ADSL2+
  Ταχύτητα
  24576/1024
  ISP
  .
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pixel 57 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ΜΙΑ είναι η συμβουλή. ΜΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΕ. Πάντα με αντικαταβολή.,,
  Δεν ισχύει. Δεν χάνει η courier χρήματα από αντικαταβολές που δεν έχουν παραδοθεί. Χάνει μόνο ο αποστολέας (= το κατάστημα).

 12. #12
  Εγγραφή
  01-11-2022
  Μηνύματα
  90
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΕΔΕΤ Δίοδος
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Brainstorm389 Εμφάνιση μηνυμάτων
  Δεν ισχύει αυτό που λες.
  Οτι πεις φιλαράκο. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι...

 13. #13
  Εγγραφή
  15-11-2002
  Περιοχή
  ΠΑΤΡΑ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  Ηλικία
  47
  Μηνύματα
  1.510
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Άρθρα
  2
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  11255/112637
  ISP
  Vodafone
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pixel 57 Εμφάνιση μηνυμάτων
  ΜΙΑ είναι η συμβουλή. ΜΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΕ. Πάντα με αντικαταβολή. Έτσι και δεύτερη και τρίτη φορά θα έρθουν και θα σας ψάξουν αυτοί και δεν θα χρειάζεται να τους κυνηγάτε εσείς. Άσε που θα έρθει και πιο γρήγορα γιατί τους δίνουν προτεραιότητα. Και στην τελική αν δεν έρθει δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τρέχετε για refund.
  Κοιτα τι γινεται

  Ειναι υποχρεωμενοι να κανουν 2 παραδοσεις ασχετα αν ειναι αντικαταβολη η ελευθερο το δεμα. Αυτο εχει να κανει με το καθε πρακτορειο πως δουλευει και οχι με την εταιρεια.

  Αυτο που λες οτι με αντικαταβολη θα ερθει πιο γρηγορα δεν ισχυει σα καμια περιπτωση. Ισα ισα που σε περιοδους με φορτο (πχ lockdown , black friday) το ελευθερο ερχεται πιο γρηγορα γιατι το δινουν σε ταξι και σε αλλους μεταφορεις χωρις να εχουν να κανουν με χρηματα.

  Να ξερεις επισης οτι απο την ωρα που σου ερχεται το tracking number , ο εμπορος που στο στελνει εχει πληρωσει μεταφορικα και αντικαταβολη. (εκτος αν ειναι πληρωμενο οποτε δεν πληρωνει αντικαταβολη)

  Οποτε Χ ποσο να ερθει το πακετο + αντικαταβολη = 4 εως 6 ευρω (αναλογα την εταιρεια μπορει και πιο κατω μπορει και πιο πανω. Αυτο ισχυει ΠΑΝΤΑ ακομα και οταν ο εμπορος σου λεει δωρεαν μεταφορικα και αντικαταβολη (για σενα ισχυει οχι για αυτον)

  Αρα η κουριερ ειναι ηδη πληρωμενη και δεν την ενδιαφερει αν εσυ παραλαβεις η οχι

  Αν εσυ ΔΕΝ παραλαβεις την αποστολη σου και το δεμα επιστρεψει , πληρωνει ο εμπορος τα παραπανω + αλλη μια αποστολη που ειναι τα επιστροφικα.... (δεν ταξιδευουν δωρεαν τα πακετα)

  Αυτα για να γνωριζει ο κοσμος τι γινεται

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας