Σελ. 1 από 17 123611 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 254
 1. #1
  Εγγραφή
  22-09-2003
  Μηνύματα
  81.392
  Downloads
  218
  Uploads
  48
  Άρθρα
  6
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  Router
  Technicolor DGA4130
  SNR / Attn
  6(dB) / 2.8(dB)
  Path Level
  Interleaved
  COSMOTE
  Δελτίο Τύπου:
  Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα των προγραμμάτων COSMOTE Fiber 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps μέσω υποδομής οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home), 24μηνης δέσμευσης, σε τιμές προσφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαρακτηριστικά Προγράμματος Μηνιαία Τέλη
  24μηνης δέσμευσης
  Μηνιαία Τέλη μετά τη λήξη της δέσμευσης (αορίστου)
  Εθνικά σταθερά Εθνικά Κινητά FTTH
  COSMOTE Fiber 300 Unlimited Απεριόριστα Απεριόριστα 300 Mbps 37,90 € 60,90 €
  COSMOTE Fiber 500 Unlimited Απεριόριστα Απεριόριστα 500 Mbps 42,90 € 70,90 €
  COSMOTE Fiber 1000 Unlimited Απεριόριστα Απεριόριστα 1 Gbps 50,90 € 85,90 €
  (Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%)

  Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:

  • Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής (σε όλα τα προγράμματα)
  • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 300Mbps, 500Mbps και 1 Gbps
  • Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ
  • Απεριόριστος χρόνος ομιλίας σε εθνικά κινητά τηλέφωνα

  Στα παραπάνω προγράμματα, τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής.

  Με την παροχή του προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο μπορεί να είναι:

  1. Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει τα πάγια δύο (2) μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στο χρόνο παραμονής. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τους εναπομείναντες μήνες, μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες.
  2. Εάν η διακοπή γίνει μετά τον 2ο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τα τρία τέταρτα (3/4) του εναπομείναντος διαστήματος / μηνών, από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης.

  Όλα τα παραπάνω ποσά του τέλους αποδέσμευσης υπολογίζονται προ ΦΠΑ και Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%.
  H ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραπάνω προγραμμάτων είναι η 25/1/2023 και ώρα 00:00.

  Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.  Δελτίο Τύπου:
  Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει τη διάθεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα των προγραμμάτων 24μηνης δέσμευσης, σε τιμές προσφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαρακτηριστικά Προγράμματος Μηνιαία Τέλη
  24μηνης δέσμευσης
  Μηνιαία Τέλη μετά τη λήξη της δέσμευσης (αορίστου)
  Εθνικά σταθερά Εθνικά Κινητά xDSL
  COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Cinema Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 50
  Mbps
  39,90 € 61,72 €
  COSMOTE Double Play Advanced Unlimited plus TV Full Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 50
  Mbps
  48,90 € 71,55 €
  COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Cinema Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 100
  Mbps
  43,90 € 66,72 €
  COSMOTE Fiber 100 Unlimited plus TV Full Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 100
  Mbps
  52,90 € 76,55 €
  COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Cinema Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 200
  Mbps
  50,90 € 75,72 €
  COSMOTE Fiber 200 Unlimited plus TV Full Pack Απεριόριστα Απεριόριστα έως 200
  Mbps
  59,90 € 85,54 €
  (Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%)

  Στα παραπάνω μηνιαία τέλη περιλαμβάνονται:

  • Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής γραμμής με 1 Κανάλι Φωνής (σε όλα τα προγράμματα)
  • Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας έως 50, έως 100 ή έως 200 Mbps
  • Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ
  • Απεριόριστος χρόνος ομιλίας σε εθνικά κινητά τηλέφωνα

  Σε όλα τα προγράμματα τα αντίστοιχα μηνιαία τέλη είναι αυξημένα κατά 6,50€ για Τηλεφωνικές Γραμμές με 2 κανάλια φωνής.

  Με την παροχή κάθε προγράμματος ο Πελάτης δεσμεύεται με υπογραφή σύμβασης 24μηνης ελάχιστης διάρκειας παραμονής σ’ αυτό. Σε περίπτωση που σύμβαση ορισμένου χρόνου λυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο από τον Πελάτη, ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας παραμονής σε αυτή, τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί εφάπαξ στο λογαριασμό της Τηλεφωνικής του Γραμμής το Τέλος Αποδέσμευσης, το οποίο μπορεί να είναι:

  1. Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει τα πάγια δύο (2) μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στο χρόνο παραμονής. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τους εναπομείναντες μήνες, μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες.
  2. Εάν η διακοπή γίνει μετά τον 2ο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλει το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το μετά τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλονται πάγια, δηλαδή για τα τρία τέταρτα (3/4) του εναπομείναντος διαστήματος / μηνών, από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας, μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης.

  Όλα τα παραπάνω ποσά του τέλους αποδέσμευσης υπολογίζονται προ ΦΠΑ, Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και Τέλους Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% και στο τελικό ποσό εφαρμόζεται ΦΠΑ 24%.
  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι, Αθήνα cosmote.gr


  O κατάλογος με τα κανάλια κάθε προγράμματος τηλεόρασης, όπως εκάστοτε ισχύει, εμφανίζονται στο https://www.cosmote.gr/cosmotetv/paketaott-sumvolaia/
  H ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω προγράμματος είναι η 25/1/2023 και ώρα 00:00.

  Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr, στο 13888 ή στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ.


 2. #2
  Εγγραφή
  05-06-2017
  Μηνύματα
  1.038
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  110000/11000
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  HOL - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Router
  TP-Link Archer VR600
  Τα FTTH με Cosmote TV μας λείπουν, για να δούμε και τις τιμές με αυτό και να κάνουμε την μετάβασή μας στα 300
  Scuderia Ferrari

 3. #3
  Εγγραφή
  31-07-2004
  Περιοχή
  ΛΑΡΙΣΑ
  Μηνύματα
  5.125
  Downloads
  13
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30 mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Router
  ASUS RT68U
  τα 3play 300 , 500 και 1000mbps όντως δε λένε να τα ανακοινώσουν παρ' ολο που έχουν λάβει έγκριση.
  Να ευχαριστησουμε και τη nova για τα πολυ φθηνότερα νεοανακοινωθέντα πακέτα της, γιατι διαφορετικά δε θα βλέπαμε ουτε αυτες τις τιμές απο την cosmote... Παραμένει και πάλι βέβαια σημαντικά ακριβότερη. Οι δε τιμές αοριστου παραμένουν στο Θεο...

 4. #4
  Εγγραφή
  26-09-2002
  Περιοχή
  Τραχανοπλαγιά
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  569
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1Gbps/100Mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ
  Router
  Fritz!Box 5530 AX Fiber
  Οι τιμές αορίστου είναι σκόπιμα στο Θεό ώστε να σου πουν πως είναι υπέρ σου να δεσμευτείς για 24 μήνες (και να μην μπορέσεις πχ να πάρεις μία προσφορά από τρίτη εταιρία στο μεσοδιάστημα).
  Φιλικά, Γιώργος Βαρδίκος

 5. #5
  Εγγραφή
  07-02-2009
  Περιοχή
  Σταμάτα
  Μηνύματα
  958
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  2* FTTH 1000/100 Cosmote
  ISP
  Cosmote
  Router
  2* Fritz 5530 Fiber-Asus
  SNR / Attn
  -15(dB) / -15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gvard Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι τιμές αορίστου είναι σκόπιμα στο Θεό ώστε να σου πουν πως είναι υπέρ σου να δεσμευτείς για 24 μήνες (και να μην μπορέσεις πχ να πάρεις μία προσφορά από τρίτη εταιρία στο μεσοδιάστημα).
  Οι τρίτες εταιρίες σε περιοχές ΟΤΕ δεν δίνουν πάνω από 200Mbps οπότε χεστήκαμε για αυτό

 6. #6
  Εγγραφή
  26-09-2002
  Περιοχή
  Τραχανοπλαγιά
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  569
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1Gbps/100Mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ
  Router
  Fritz!Box 5530 AX Fiber
  Σε 3 χρόνια μπορεί και να δίνουν (δες πως ξεπετάχτηκε η Nova), για αυτό σε ενημερώνουν από τώρα πως το 2025 αν δεν δεσμευτείς για άλλα 2 χρόνια (έως το 2027) θα ανέβει η τιμή σου κατακόρυφα. Το 2025 δεσμεύεσαι και σε πιάνει το 2026 η αναβάθμιση της Nova (που έχει τάξει έως το 2027) με καλύτερη προσφορά που δεν θα μπορείς να πάρεις.

  Μην απαντήσεις του στυλ "σιγά μην βγει έως το 2026 στην περιοχή μου", ποτέ δεν ξέρεις.
  Φιλικά, Γιώργος Βαρδίκος

 7. #7
  Εγγραφή
  18-03-2007
  Περιοχή
  Περιστέρι Αττικής
  Ηλικία
  51
  Μηνύματα
  4.688
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Άρθρα
  12
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  219999/21999
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Router
  Speedport Plus
  SNR / Attn
  13(dB) / 5.5(dB)
  Path Level
  Interleaved
  Άντε και ανακοινώσεις τιμών κάθε μήνα όπως η ΔΕΗ, Protergia κλπ
  Jazz is the teacher, Funk is the preacher !

 8. #8
  Εγγραφή
  07-02-2009
  Περιοχή
  Σταμάτα
  Μηνύματα
  958
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  2* FTTH 1000/100 Cosmote
  ISP
  Cosmote
  Router
  2* Fritz 5530 Fiber-Asus
  SNR / Attn
  -15(dB) / -15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gvard Εμφάνιση μηνυμάτων
  Σε 3 χρόνια μπορεί και να δίνουν (δες πως ξεπετάχτηκε η Nova), για αυτό σε ενημερώνουν από τώρα πως το 2025 αν δεν δεσμευτείς για άλλα 2 χρόνια (έως το 2027) θα ανέβει η τιμή σου κατακόρυφα. Το 2025 δεσμεύεσαι και σε πιάνει το 2026 η αναβάθμιση της Nova (που έχει τάξει έως το 2027) με καλύτερη προσφορά που δεν θα μπορείς να πάρεις.

  Μην απαντήσεις του στυλ "σιγά μην βγει έως το 2026 στην περιοχή μου", ποτέ δεν ξέρεις.
  Θα απαντήσω ως εξής:

  με το ζόρι έχουν 10 περιοχές αυτή την στιγμή με δική τους υποδομή FTTH...
  Πόσες θα κάνουν ακόμα και πότε;
  Να υπενθυμίσω επίσης πως πολλοί δήμοι (μαζί και ο δικός μου) έχουν πει "όποιος σκάψει πρώτος"... δεν θα δώσουν δεύτερη άδεια σε άλλον ISP να σκάψει κάθε δρόμο για FTTH.

  Η Nova αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται την... Inalan στο θέμα επέκτασης του δικού της δικτύου.

 9. #9
  Εγγραφή
  29-04-2002
  Περιοχή
  Cavern III, Hallway VII
  Ηλικία
  38
  Μηνύματα
  4.211
  Downloads
  1
  Uploads
  0
  Τύπος
  VDSL2
  Ταχύτητα
  204800/20480
  ISP
  Wind
  DSLAM
  ΟΤΕ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Core2Extreme Εμφάνιση μηνυμάτων
  Θα απαντήσω ως εξής:

  με το ζόρι έχουν 10 περιοχές αυτή την στιγμή με δική τους υποδομή FTTH...
  Πόσες θα κάνουν ακόμα και πότε;
  Να υπενθυμίσω επίσης πως πολλοί δήμοι (μαζί και ο δικός μου) έχουν πει "όποιος σκάψει πρώτος"... δεν θα δώσουν δεύτερη άδεια σε άλλον ISP να σκάψει κάθε δρόμο για FTTH.

  Η Nova αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται την... Inalan στο θέμα επέκτασης του δικού της δικτύου.
  Με βάση πρόσφατη νομοθεσία "υποχρεούνται" πάροχοι που σκάβουν περιοχές για οπτικές να νοικιάζουν το χαντάκι και σε άλλους παρόχους, κάτι που επιτέλους μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των δικτύων οπτικών ινών χωρίς να σκάβεται 2 και 3 φορές ο κάθε δρόμος χωρίς λόγο και αιτία. Βέβαια αν θυμάμαι καλά αυτό ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα οπότε δεν θα έχει προλάβει ακόμα να συμβεί στην πράξη - διατηρώ τις ελπίδες μου για το μέλλον.
  Το avatar μου προς τιμήν των 25 χρόνων του Command & Conquer (1995 - 2020).
  Beneath this mask, there is an idea, Mr Creedy, and ideas are bullet-proof!

 10. #10
  Εγγραφή
  07-02-2009
  Περιοχή
  Σταμάτα
  Μηνύματα
  958
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  2* FTTH 1000/100 Cosmote
  ISP
  Cosmote
  Router
  2* Fritz 5530 Fiber-Asus
  SNR / Attn
  -15(dB) / -15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sovjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
  Με βάση πρόσφατη νομοθεσία "υποχρεούνται" πάροχοι που σκάβουν περιοχές για οπτικές να νοικιάζουν το χαντάκι και σε άλλους παρόχους, κάτι που επιτέλους μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των δικτύων οπτικών ινών χωρίς να σκάβεται 2 και 3 φορές ο κάθε δρόμος χωρίς λόγο και αιτία. Βέβαια αν θυμάμαι καλά αυτό ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα οπότε δεν θα έχει προλάβει ακόμα να συμβεί στην πράξη - διατηρώ τις ελπίδες μου για το μέλλον.
  Δίνουν.
  Αλλά η Nova/Wind δεν δίνει >200Mbps στις καμπίνες που νοικιάζουν από Cosmote/Vodafone.

  Ο νόμος που άλλαξε πρόσφατα είναι πως μπορούν να σκάβουν και όλοι οι ISP στην ίδια περιοχή, ενώ πριν ήταν αποκλειστικά ένας σύμφωνα με τον τότε νόμο.

 11. #11
  Εγγραφή
  01-11-2022
  Μηνύματα
  265
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ISP
  ΕΔΕΤ Δίοδος
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gvard Εμφάνιση μηνυμάτων
  Οι τιμές αορίστου είναι σκόπιμα στο Θεό ώστε να σου πουν πως είναι υπέρ σου να δεσμευτείς για 24 μήνες (και να μην μπορέσεις πχ να πάρεις μία προσφορά από τρίτη εταιρία στο μεσοδιάστημα).
  Προφανώς. Αλλά μόλις λήξει μπορείς να δεις αν σε συμφέρει να φύγεις. Έτσι και αλλιώς δεν πάνε αμέσως στην τιμή αυτή αλλά σταδιακά. Έτσι έγινε σε εμένα κάποια στιγμή που είχε λήξει η δέσμευση. Βέβαια κανένας δεν μπορούσε να μου πει πόσο "σταδιακά" αλλά τελοσπάντων δεν έλαβαν αμέσως την τελική τιμή.

 12. #12
  Εγγραφή
  26-01-2023
  Μηνύματα
  64
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1Gbps
  ISP
  Cosmote
  Διαφημίζουν ταχύτητες που ελάχιστοι μπορεί να έχουν ... δούλεμα κανονικό δηλαδή

 13. #13
  Εγγραφή
  26-08-2003
  Περιοχή
  Beyond the Coast
  Ηλικία
  40
  Μηνύματα
  9.452
  Downloads
  4
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  300/30
  ISP
  COSMOTE
  Router
  UniFi Dream Machine
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Freak Εμφάνιση μηνυμάτων
  Διαφημίζουν ταχύτητες που ελάχιστοι μπορεί να έχουν ... δούλεμα κανονικό δηλαδή
  Με αυτή τη λογική η Inalan κι η HCN δεν θα έπρεπε να μιλάνε καθόλου.

 14. #14
  Εγγραφή
  26-09-2002
  Περιοχή
  Τραχανοπλαγιά
  Ηλικία
  44
  Μηνύματα
  569
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  1Gbps/100Mbps
  ISP
  Cosmote
  DSLAM
  ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ
  Router
  Fritz!Box 5530 AX Fiber
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Freak Εμφάνιση μηνυμάτων
  Διαφημίζουν ταχύτητες που ελάχιστοι μπορεί να έχουν ... δούλεμα κανονικό δηλαδή
  Ας σταματήσει αυτή η πιπίλα επιτέλους, δηλαδή προτιμούσες να μην έβγαζαν καν τις τιμές; Δηλαδή με λίγα λόγια η Inalan κοροϊδεύει τον κόσμο επειδή δεν είναι στην περιοχή σου; Μεγάλο μέρος έχει ήδη σκαφτεί, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν διαθεσιμότητα FTTH. Τέτοια μηνύματα μου θυμίζουν την γελοιογραφία του Αρκά:

  Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα: wraiopoulos.jpg 
Εμφανίσεις: 82 
Μέγεθος: 128,4 KB 
ID: 245241
  Φιλικά, Γιώργος Βαρδίκος

 15. #15
  Εγγραφή
  07-02-2009
  Περιοχή
  Σταμάτα
  Μηνύματα
  958
  Downloads
  2
  Uploads
  0
  Τύπος
  FTTH
  Ταχύτητα
  2* FTTH 1000/100 Cosmote
  ISP
  Cosmote
  Router
  2* Fritz 5530 Fiber-Asus
  SNR / Attn
  -15(dB) / -15(dB)
  Path Level
  Fastpath
  Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Freak Εμφάνιση μηνυμάτων
  Διαφημίζουν ταχύτητες που ελάχιστοι μπορεί να έχουν ... δούλεμα κανονικό δηλαδή
  Να τους βάλουμε φυλακή!!!
  Σα δε ντρέπονται!

  υ.γ. Το ότι ειδικά ο ΟΤΕ σκάβει ένα σωρό περιοχές αυτό το καιρό και τα έργα πάνε σφαίρα και μέσα σε 2-3 μήνες βγαίνει και διαθέσιμη η υπηρεσία έχοντας σκάψει ένα κάρο δρόμους είναι "μυστικό" και δεν το παραδεχόμαστε ότι το πάνε καλά...

Σελ. 1 από 17 123611 ... ΤελευταίαΤελευταία

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
 •  
 • Τα BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
 • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας