Δελτίο Τύπου:
H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 156, της παραγράφου 6 του N.4727/2020, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού των όρων διάθεσης του ραδιοφάσματος 2483,5 – 2495 MHz συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της ζήτησης για το εν λόγω ραδιοφάσμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος που έχει υποβληθεί για την κινητή δορυφορική υπηρεσία.Δελτίο Τύπου:
H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 156, της παραγράφου 6 του N.4727/2020, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού των όρων διάθεσης του ραδιοφάσματος 47,2- 50,2 GHz (Γη–Διάστημα), 50,4 – 52,4 GHz (Γη–Διάστημα) και 37,5 – 40,5 GHz (Διάστημα-Γη) συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης της ζήτησης για το εν λόγω ραδιοφάσμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος που έχει υποβληθεί για την Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία.