Δελτίο Τύπου:
H COSMOTE ανακοινώνει τις κάτωθι τιμολογιακές αλλαγές για υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας Microsoft 365 με έναρξη εφαρμογής ισχύος τους την 1η Απριλίου 2023:
Α. Τιμολογιακές αλλαγές σε συγκεκριμένα προγράμματα της υπηρεσίας (μηνιαίας & ετήσιας διάρκειας) σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Microsoft, οι οποίες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόγραμμα Υφιστάμενη μηνιαία τιμή Νέα μηνιαία τιμή από
01.04
Microsoft 365 Business Basic 5,21 € 6,32 €
Microsoft 365 Business Premium 20,96 € 23,06 €
Office 365 E1 8,31 € 10,42 €
Office 365 E3 24,43 € 28,02 €
Microsoft 365 E3 39,06 € 43,90 €
Office 365 E5 42,66 € 46,38 €

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Β. Επιπλέον, αναπροσαρμογή των τιμών των προγραμμάτων της υπηρεσίας κατά +11%, όπως ανακοίνωσε η Microsoft, λόγω διαφοράς ισοτιμίας μετά EURO – USD.

Οι ανωτέρω τιμολογιακές αλλαγές θα εφαρμοστούν από 01/04/2023 και μετέπειτα, εφόσον έχει παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στα προγράμματα που διαθέτετε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE στο 13818.

Πηγή : COSMOTE